sobota 3. září 2016

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 5. do 11.9. 2016

Milí přátelé,

měsíc září nám už od samého začátku přináší samá překvapení. Ne vždy jsou příjemná a ne ze všech jsme zrovna nadšení. Toto období vyvolává na povrch naše dosud potlačené a nevyjádřené pocity frustrace, ukřivdění, hněvu nebo dalších, které v nás zanechaly naše životní rány a které jsme dosud nevyléčili.
Přestože toto období na nás může působit jako jeden velký naschvál, poodstoupíme-li trochu a podíváme-li se na tento čas s nadhledem, uvidíme v něm mnoho příležitostí k vlastnímu očištění se od těchto starých odpadků, které nám kazily radost ze života a přitahovaly k nám nežádoucí energie ve všelijakých formách. Také si neuvaříme polévku v hrnci, ve kterém hnijí zbytky starého oběda. Nicméně chceme-li si ve svém životě "uvařit novou polévku" - navázat nové a zdravé vztahy, začít budovat finanční hojnost apod. - a přitom se odmítáme vzdávat svých starých návyků - neboli oněch starých zbytků, budou tyto staré zbytky neustále kontaminovat každou novou věc, kterou si v životě vytvoříme. Jedovaté myšlenky plné hněvu na někoho, kdo nám kdysi ublížil, začnou kazit zcela nový a krásný vztah s člověkem, který nám přitom nic neudělal; negativní a omezená přesvědčení o penězích nám začnou do života přitahovat finanční ztráty i přesto, že se nám ve finanční oblasti dobře daří a děláme všechno ostatní správně. Tento čas k nám přišel jako požehnání v tom smyslu, že vyvolává na povrch všechny ty staré zbytky, které prosakují do našeho současného života, abychom je mohli propustit a zbavit se jich. Tím, že se od nich osvobodíme, zároveň osvobodíme svou budoucnost. Cokoli nezdravého z minulosti, co stále udržujeme při životě - ať už vědomě či nevědomě - je nám stavěno tváří v tvář, abychom si uvědomili, že to tam někde je a že to potřebuje odejít. Musíme umýt svůj hrnec. Teprve pak si v životě můžeme uvařit vynikající polévku, kterou si budeme moci plně vychutnávat, aniž by nám to kazila pachuť minulosti. Bez ohledu na to, o které konkrétní věci se u každého z nás jedná, princip je stejný: uvědomit si, že problémy, které prožíváme, upozorňují na ty, které v sobě nosíme už delší dobu a takto se pouze zrcadlí, abychom si jich všimli; být ochotni tyto problémy konečně vyřešit nebo je propustit; dovolit si přijmout potřebnou pomoc a vedení; přijmout, že ne všechno se vyvíjí tak, jak bychom chtěli, nebo ne tak rychle, jak bychom chtěli; mít na paměti, že Bůh/Vesmír vidí dále než my a i když zatím nerozumíme všem souvislostem, on ano a přesně ví, proč se co má jak dít - a že přesně tak je to v pořádku.
Naši andělé nás vedou k tomu, abychom se současnými nepříznivými okolnostmi NEBOJOVALI. Boj na nich nic nezmění - pouze je posílí a přitáhne k nám ještě více boje. Kromě toho, že zbytečným bojem a odporem vyčerpáme hromadu své energie, navíc se tím oddálí výsledky této hromadné očisty. Místo toho, abychom toto období nechali naplnit svůj účel - očistit nás od starých, negativních energií -, vztekáme se, bojujeme, vztahujeme si vše, co se děje, na sebe, a daná situace nemůže svůj účel naplnit: což pak vede k tomu, že trvá a trvá a trvá... dokud ho nenaplní. Jinými slovy, dokud nám nedojde, že nám nepřišla škodit, ale pomoct, a dokud jí nedovolíme, aby v našem životě a naší osobnosti vykonala to, co vykonat přišla. Bůh/Vesmír nemá žádný zájem na tom, aby nám jakkoli škodil. Vše, co se děje, nám přichází na pomoc. Zejména pocity frustrace, které jsou v tomto období zesíleny, nám mají pomoci k důležitým změnám a proměnám, které jsme jinak nebyli ochotni udělat.
Nemějme tedy z tohoto procesu strach, neberme si nic z toho osobně, mějme nadhled a odstup a dopřávejme si také čas, který potřebujeme na zpracování toho, co se v našem děje, i na pochopení některých souvislostí, které nám současné okolnosti přišly ukázat. Nejsou to naši nepřátelé. Tyto situace slouží obdobně jako popeláři nebo jiní pracovníci, kteří se starají o čištění prostor od odpadků a špíny. Jsou stejně tak důležité jako ty ostatní a v našem životě rozhodně mají své místo. Buďme tedy vděční za příležitost k novým uvědoměním, očištění se a léčení, a dovolme současné energii, aby nám v tom pomohla tím nejlepším možným způsobem. Naši andělé nás v tom rádi podpoří, požádáme-li je o to.
 
- Magda

* * *

Pro výklad používám Tarotové karty strážných andělů od Doreen Virtue a Radleigho Valentinea. Vybírám tři karty, které nejsou chronologicky řazeny, všechny platí souběžně pro celý týden a vzájemně se svými významy doplňují. Společně nám přibližují ladění tohoto období. Při čtení výkladu sledujte i své pocity, myšlenky, vize či slova, která vás přitom napadnou, neboť představují doplňující andělské vedení konkrétně pro vás a vaši situaci.

První kartou pro tento týden je velmi šťastná karta Desítka Citů. Vypovídá o naplnění v oblasti našich citů a vztahů, o šťastném rodinném životě, o velké lásce v jakékoli formě a také o podpoře lidí kolem nás. Tato karta nám připomíná, že v tom nejsme sami a že existuje spousta lidí připravených nám pomoci, budeme-li to potřebovat. Říká nám, abychom nezapomínali na to, že nemusíme všechno zvládat sami a že máme kolem sebe lidi, kteří rozumí velice dobře tomu, jak nám je. Kromě toho to také znamená, že si na své naplňující a radostné vztahy máme udělat čas, zvlášť pokud jsme v poslední době jen řešili samé problémy. Přestože máme jistě pořád co na práci, tuto práci je nutné rovnoměrně vyvažovat odpočinkem a příjemnými aktivitami - v tomto období zejména těmi, které sdílíme s druhými lidmi, s nimiž se cítíme dobře.

Druhou kartou je Strážce Hojnosti, který symbolizuje osobu, jež je úspěšná a schopná, stojící nohama na zemi a aktivně uskutečňující své představy. Může také nás samé vybízet k tomu, abychom zůstali nohama pevně na zemi a nenechali vnější okolnosti, aby námi zmítaly.
Ohledně situace vypovídá o období úspěchu, nových (nejen pracovních) příležitostech a o tom, že jsme sami pány své hojnosti, ať už se jedná o cokoli, ne jen o peníze či kariéru. V souvislosti s momentální energií nám připomíná, že bez ohledu na to, jak nepříznivé jsou okolnosti v našem životě, stále máme všechno ve svých rukou, i když nám to tak vůbec nepřipadá. Mnohé věci změnit nemůžeme, ale spoustu dalších ano a k těm, které nezměníme, můžeme změnit svůj přístup. Tato karta nám připomíná, že vše, co se děje, můžeme prakticky využít ve svůj prospěch.

Třetí kartou tohoto týdne je Čtyřka Činu, karta oslav a přívětivé atmosféry. Vypovídá o tom, že všechna práce, kterou na sobě vykonáme, se nám bohatě vyplatí a my se budeme moci těšit z toho, co jsme dokázali. Znamená také, že se nám dostane odměn a výsledků této práce. Obdobně jako první karta nám připomíná, že se nemáme zapomínat radovat, a to hlavně během těžkých časů, kdy zdánlivě nemáme čas ani náladu na nějaké radostnění. Přitom právě radost a šťastné, vděčné energie nám mohou nejvíce pomoci projít těžkými obdobími tím nejsnazším způsobem. "Brát život vážně" neznamená utápět se ve starostech a tíze. "Brát život vážně" můžeme i tehdy, jsme-li plni radosti, protože bereme na vědomí, že energie radosti je pro náš život lék, a ten užíváme PRÁVĚ PROTO, jak moc nám na životě záleží a jak vážně ho bereme! Udělat si čas na radost, potěšení a příjemnou společnost není nic nezodpovědného ani nevhodného. Když si nedovolujeme žádnou radost a neustále se zabýváme jen problémy, propadáme se v nich hlouběji a hlouběji a v naší mysli je čím dál větší tma. Ve tmě toho logicky moc neuvidíme. Dovolíme-li světlu radosti, aby vstoupilo - byť jen na okamžik - do naší mysli a našeho srdce, velmi brzy dostaneme nové nápady a uvědomění, díky kterým problémy vyřešíme nebo s nimi alespoň pohneme. I v těch nejnešťastnějších okamžicích v životě existují věci, za které můžeme být vděční, a tato karta nám to připomíná.

SHRNUTÍ
Výklad pro tento týden je pro nás důležitou připomínkou toho, že bez ohledu na to, jaké jsou okolnosti v našem životě, stále je v něm přítomna velká podpora našich andělů na Zemi i na Nebesích, mnohá požehnání a pomoc, a že i když se můžeme cítit jako oběti vnějších okolností, vždy máme ve svých rukou to, jak se k tomu postavíme a vypořádáme se s tím. 
Všechny tyto karty odvádějí naši pozornost od negativního zaměření k tomu pozitivnímu. Hromadí-li se nám v životě nepříjemné zážitky anebo se plní temnotou "jen" naše mysl, pomáhají nám naši andělé uvědomit si, co všechno dobrého nám život dal a za co můžeme být právem vděční. Vedou nás tímto výkladem k tomu, abychom se neutápěli v negativitě, ukřivděnosti, frustraci a podobných energiích, ale abychom se zaměřili na požehnání, kterých se nám v tomto období dostává - byť v ne zrovna očekávané formě. 
Budeme-li se soustřeďovat na podstatu toho, co nám chce daná situace sdělit, namísto toho, abychom se začali hněvat nebo s ní bojovat, velmi rychle nám tato situace předá své sdělení, čímž naplní svůj účel a bude moci odejít. To znamená, že čím ochotnější budeme nechat se očišťovat a přetvářet tak, jak to potřebujeme (i když si to třeba nemyslíme), tím dříve daná situace pomine a tím dříve dojdeme úlevy. Zároveň se tím také urychlí plnění našich přání, kterým dosud nevyléčené a nevyřešené bloky stály v cestě. 
Celý tento proces je investice do naší budoucnosti. Cokoli teď vyřešíme a pustíme, nebude nám už bránit ve štěstí v budoucnosti. A přesně to je smyslem všeho, co se nyní odehrává.

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.