sobota 3. září 2016

Retrográdní fáze Merkuru ve znamení Panny 30.8.-22.9. 2016

Právě když se Merkur chystá vstoupit do smířlivého světa znamení Vah, je hned držen zkrátka svou retrográdní fází v posledním stupni Panny, což nám připomíná, že stále existují detaily, které si potřebujeme vyjasnit, fakta, která si potřebujeme ověřit, a je třeba vynaložit soustředěné úsilí, než se hneme dál se svými současnými plány. Tato fáze nastává pouhé dva dny před slunečním zatměním 1.září, což znamená, že se jedná o mocný okamžik, v němž vyvstává mnoho otázek, jež je třeba upřímně zodpovědět: Smiřujeme se raději s těmi nejočividnějšími odpověďmi, které složitou situaci utlumí, místo abychom ji vyřešili? Ztrácíme se v detailech do té míry, že nevidíme dřevo kvůli lesu? Zaslepila nás naše jistota vůči méně zřejmým, ale rozhodně důležitějším pravdám? Myslíme si, že hledáme pravdu, ale přitom se jen snažíme najít důkaz, že jsme v právu? Ať už jsou naše okolnosti jakékoli, velmi nám nyní pomůže strávit čas reflexí a zamyšlením se nad těmito otázkami.

Ve své retrográdní fázi Merkur vytváří stelium (shromáždění 3 a více planet v jednom domě - pozn.překl.) společně s Venuší ve znamení Vah a Jupiterem v Panně. Toto uskupení vypovídá jak o potřebě mluvit, tak i naslouchat; hluboce nahlédnout do života a sdílet to, co vidíme, způsobem, kterému druzí porozumí, i když naše poselství nemusí být zrovna oblíbené. Pokud jsou před námi nějaké nepříjemné rozhovory, následující tři týdny mohou být právě pro ně vhodné, i když se říká, že retrográdní fáze Merkuru je nepříznivá pro komunikaci. Ve skutečnosti, když ji takto vybarvujeme, je zase jen další zjednodušení mnohem větší a složitější krajiny. A tak mějte na paměti, že ať už budete o této retrográdní fázi Merkuru číst cokoli (včetně tohoto článku!), bude rozhodně zásadnější, než se může na první pohled zdát.

Jupiter se momentálně chystá dát Panně polibek na rozloučenou a vstoupit do znamení Vah. V každém znamení tráví jeden rok. Když vstupuje do nového znamení, je to známka povznesení v tom, jak nám náš svět a život v něm dávají smysl. Jeho konjunkce s Merkurem v retrográdní fázi promlouvá o moudrosti, která se musí projevit, ještě než k tomuto povznesu dojde. Dostalo se nám příležitosti hodně se naučit, zatímco Jupiter putoval znamením Panny: šance prohlédnout pod kamení a skaliska ve svém životě, vymést zaprášené kouty a udělat jarní úklid ve svém myšlení, citech i postojích. Připomněl nám, že jsme částí jednoho nekonečného celku. Nikoli osamocenou bytostí v prázdnotě. Tato skutečnost jde ruku v ruce se zodpovědností, které už se nemůžeme dále vyhýbat, jen abychom postupovali rychle a dostávali rychlé výsledky. Každý okamžik našeho života má dopad a následky; každé učiněné rozhodnutí a každé vyslovené slovo; všechno, co děláme, říkáme a jsme, uvnitř i vně. 

Zatímco Merkur putuje retrográdně Pannou a Jupiter se přitom posunuje do Vah, jsme vyzváni k hlubokému pohlédnutí do následků našich životů a obměnit určité oblasti, v nichž by byly zapotřebí výsledky lepší. Tato fáze Merkuru je skvělým časem pro přehodnocování svých životů, ústup do ústraní a ohlédnutí se za tím, jak jsme se dostali tam, kde jsme dnes, a co můžeme udělat příště, abychom znásobili požehnání, snížili počet stresů a vydali se na cestu kupředu, která odráží naše nejhlubší a nejvášnivější pravdy.

Během své cesty znamením Panny osvětlil Jupiter náš vztah s Matkou Zemí a rovněž hluboké zrady, kterých se lidstvo vůči ní dopustilo. Požádal nás, abychom se znovu zavázali ctít tuto nádhernou planetu, místo abychom ji vykořisťovali a zanedbávali. Následky našich každodenních rozhodnutí nepocítíme jen ve svých vlastních životech, ale také v našem životním prostředí, jak blízkém, tak vzdáleném. Každá naše volba je jako kamínek hozený do rybníka, vlnící se kolektivní energií, která spojuje vás i mě se vším a všude. Nemůžeme prostě dát ruce pryč od té velké zodpovědnosti, kterou neseme coby strážci této planety a života na ní. Zatímco Merkur retrográdně putuje Pannou, musíme se se Zemí znovu spojit, a to tak hluboce, jak jen to je možné; abychom pochopili, že naše tělo je jejím masem, náš dech je její duší, naše údery srdce jsou jejím prapůvodním rytmem prostupujícím časem i prostorem. Když tak učiníme, Země k nám a skrze nás promluví, vysloví pradávné pravdy, které jsou dnes stejně důležité jako před celými milénii, hlubokou pravdu duše a masa, krve a kostí. Její hlas bude slyšen v každém srdci, které bude otevřeno naslouchání, a my musíme pozorně naslouchat všemu, co nám odhalí.

Jakmile Jupiter vstoupí do znamení Vah 9.září, začne rok napravování vztahů, během kterého můžeme navazovat hlubší a mnohem trvalejší pouta s těmi, které milujeme, i s těmi, které instinktivně nemilujeme! Už si nemůžeme dovolit odmítat všechny ty, kteří u nás "neuspěli", a cenili si pouze těch, kteří s námi sdílí své náhledy, přesvědčení a priority, zatímco s ostatními válčíme. Taková rozpolcenost v tomto světě jen krmí nekonečnou nenávist a konflikty a my touto cestou nemůžeme pokračovat, aniž bychom viděli zoufalé následky, které jsme si nepřáli!

Jupiter ve Vahách nám přinese balzám porozumění a spojení na moři nenávisti a rozdělení, které je v posledních letech tak rozbouřené. Ale jsme to my, každý jeden z nás, kdo musí tento balzám použít ve svém životě, každý den, vyhledávat porozumění, rozvíjet soucit, přijímat těžké pravdy a činit rozhodnutí, která vyústí v mír a rozpustí sváry. Mnozí to neudělají, taková je lidská povaha! Je těžké obrátit se ke svým nepřátelům a uvidět jejich bijící srdce jako jedno se svým vlastním. A je ještě těžší postavit se proti nespravedlnosti, vykořisťování a zneužívání, a přitom si uvědomit, že každý jeden z nás je něčím mnohem víc než jen svým chováním, přesvědčením a pocity. Život sám je posvátný, ať už má jakoukoli formu.

Toto jsou velmi těžké časy, které nás tlačí za naše hranice snesitelnosti a chápání a které byly doručeny do tohoto zlámaného světa nenávisti, odmítání a mstění se. Zatímco Merkur retrográdně putuje znamením Panny, jsme vyzýváni k tomu, abychom popřemýšleli nad svým vlastním vztahem k těmto pocitům, postavili se tváří v tvář osobě uvnitř nás, která může mít pocit, že už toho víc nezvládne. Jupiter ve Vahách říká, že zvládne. To, co nám připadá, jako naše hranice, je ve skutečnosti průchozí a vede nás to k novému způsobu náhledu na svět a naše místo v něm. Nyní je velmi důležité mít víru v sebe, v život, ve vše, co se ještě musí odhalit a stát ke zrodu Věku Vodnáře. Víra je naše schopnost povznést se a změnit, když je to potřeba, a vytvořit nový svět z popela toho starého.

Ti, kdo jsou požehnáni bezpečím v tomto světě, kde tolik jiných bojuje o samotné přežití, mají velkou zodpovědnost: přesáhnout sebe samé a začít nový způsob bytí; odmítnout se stát obětí nenávisti k sobě nebo k jiným; představovat svět, který vyživuje život, místo aby ho ničil; a dělat vše proto, aby to uskutečnili. My všichni stojíme v retrográdní fázi Merkuru na kraji, ale spadneme dolů ze srázu a nebo přeskočíme na druhou stranu? Kudy zaměříme svou pozornost, tamtudy také půjdeme, a tak má toto rozhodnutí velkou moc. Retrográdní Merkur v Panně nám připomíná, že je naší svatou povinností volit si dobře.

- Sarah Varcas

* * *

zdroj: https://www.facebook.com/AstroAwakenings/photos/a.444155599002195.1073741828.441253605959061/1086052814812467/?type=3&theater
překlad: Magda Techetová

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.