neděle 25. září 2016

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 26.9. do 2.10. 2016

Milí přátelé,

energie se v tomto období pozvolna uvolňuje a my, i když ve svých životech stále řešíme určité problematické záležitosti, můžeme nyní pocítit úlevu a zklidnění. Je to čas, kdy si máme odpočinout, bez ohledu na to, co všechno musíme udělat a zařídit. I samotné činnosti přitom můžeme dělat s klidem v duši namísto stresu. 
Naši andělé nás mimo jiné vedou i k tomu, abychom povolili, co se týká našich přání, na která až příliš naléháme nebo spěcháme. Energie spěchu a nátlaku jim brání v procesu volného utváření a náš sklon zasahovat do něj a snažit se ho řídit sami způsobuje jen zdržení a zbytečné komplikace. Naše nedůvěra a tendence neustále dohlížet na to, zda se vše vyvíjí tak, jak chceme, bývá nejčastější překážkou na cestě ke splnění našich přání. Vesmír ví o nejlepší cestě, která k němu vede, a také ví, v jaké podobě nám splněné přání nejvíce prospěje. Přejeme-li si lásku, nenaléhejme na Vesmír s žádostí o jednoho konkrétního člověka - buďme otevření komukoli kdo je nejlepší pro nás. Přejeme-li si peníze nebo nějakou věc, nenaléhejme na jeden jediný zdroj - buďme otevření jakémukoli zdroji. Pokud si něco přejeme, nechme Vesmíru volnost v tom, aby mohl vybrat ten nejlepší způsob a cestu k našemu naplnění, a my byli spíše spolutvůrci celého procesu než jeho direktoři. Náš nátlak a energie spěchu a naléhání ho zdržuje a prodlužuje a navíc nás také zbytečně obírá o psychickou a fyzickou energii, neboť stres vyčerpává naši mysl i tělo. Uděláme tu nejlepší službu sami sobě i svým přáním, když se stresovat přestaneme, nebo stres alespoň co nejvíce omezíme. Problémy stresem nevyřešíme, je to jen zbytečná zátěž navíc, která nám v řešení brání. Když se rozhodneme přestat se stresovat a naopak se uvolnit, všechno se začne vyvíjet mnohem snáze a my se budeme cítit lépe. Díky tomu budeme také lépe fungovat a své záležitosti vyřešíme rychleji a efektivněji. Nestresovat se neznamená, že jsme nezodpovědní, je to jen negativní návyk naší společnosti, který když se naučíme nahrazovat novými, pozitivními přístupy, napomůžeme odbourávat. Jakýkoli čin podporující naše vlastní zdraví a štěstí je všeobecně prospěšný i naší společnosti a světu, protože my sami jsme jeho přímou součástí. Dovolme si tedy dobře se o sebe postarat.
 
- Magda

* * *

Pro výklad používám Tarotové karty strážných andělů od Doreen Virtue a Radleigho Valentinea. Vybírám tři karty, které nejsou chronologicky řazeny, všechny platí souběžně pro celý týden a vzájemně se svými významy doplňují. Společně nám přibližují ladění tohoto období. Při čtení výkladu sledujte i své pocity, myšlenky, vize či slova, která vás přitom napadnou, neboť představují doplňující andělské vedení konkrétně pro vás a vaši situaci.

První kartou pro tento týden je Čtyřka Činu, karta oslav, radosti a vřelé společnosti. Pro některé z nás může symbolizovat svatební hostinu, oslavu narozenin nebo jinou šťastnou událost, při které se setkáme se svými blízkými a společně se budeme z něčeho těšit. Je to karta vřelé atmosféry přijetí, a to jak té v našem okolí, tak i té, kterou vytváříme my sami. V tomto výkladu však spíše vypovídá obecně o tom, jak naše uvolněná, vítající energie napomáhá ke splnění našich přání a k pozitivnímu vyřešení našich problémů. Říká, že když se budeme více radovat a těšit se z toho, co máme, snáze si toho do života přitáhneme ještě více, a to ve spoustě různých podob.

Druhou kartou pro tento týden je Osmička Myšlenek, která poukazuje na negativní vliv našeho myšlení na naše prožívání. Říká nám, že věci zdaleka nejsou tak špatné, jak je vnímáme, a že ani naše možnosti nejsou tak omezené, jak nám to připadá. Jediné překážky máme ve svých hlavách, ve svých myslích. Mysl je skvělý a potřebný nástroj, ale neměl by nás ovládat, měl by nám sloužit. To, jak ho využíváme, záleží na nás. Pokud víme, že máme sklony k negativitě, požádejme své anděly o pomoc s odstraněním tohoto návyku, a následně jednejme podle vedení, kterého se nám dostane. Pro některé z nás je to poselství o tom, že sami mohou odejít ze situace, ve které uvízli, nebo změnit svůj náhled tak, aby je negativně neovlivňoval, místo aby neustále obviňovali okolí nebo podmínky. Pokud myslíme omezeně, přirozeně toto omezení vidíme všude kolem sebe. Totéž ale platí i pro myšlení plné lásky a dostatku, které pak vidíme kolem sebe. Je na nás, na co se zaměříme. I když v našem životě může být spousta nepříznivých okolností, je na nás, zda se rozhodneme být jejich oběťmi a nebo se naučit žít i přes ně. Naše svoboda začíná uvnitř nás.

Poslední karta tohoto týdne, Čtyřka Citů, se připojuje ke kartě předchozí ve smyslu emočním. Vypovídá o naší nespokojenosti, znudění, nenaplnění a možná i znechucení. Pokud jsme prožili mnoho zklamání či nesplněných přání, mohlo nás to pocitově otrávit tak, že už se nám ani nechce se z něčeho těšit a nevidíme to dobré, co k nám přichází, protože nás otrávilo tolik negativního. Tato karta nám připomíná, že i když věci vnímáme nepříznivě, stále je mnoho těch, které stojí za to a ze kterých se můžeme těšit. Když pozvedneme svou perspektivu a začeme se vědomě soustřeďovat na to, co se nám líbí a co naši pozornost i pocity odvede do příjemnější oblasti (zvířátka, estetika, meditace, četba, cvičení, tvorba, milé filmy, apod.), velmi brzy k sobě začneme opět přitahovat pozitivní zážitky a zkušenosti.

SHRNUTÍ
Tento výklad poukazuje na to, jak byly naše myšlenky i pocity zasaženy negativními zkušenostmi či zážitky, a na naši potřebu je uzdravit a pozvednout. První karta nás povzbuzuje k oslavám, k zaměřování se na to, co nás těší a za co jsme rádi, a také ke stmelení se s lidmi, s nimiž si rozumíme a mezi nimiž se cítíme dobře - zvlášť pokud jsme poslední dobou pobývali hlavně s těmi, kdo chtěli rozebírat problémy. Pomáhat a radit lidem je samozřejmě krásné, ale je to forma práce, nikoli potěšení, byť nám také přináší určitou formu naplnění. Vztah, ve kterém pouze "pracujeme", nemůže nahradit vztah, ve kterém se můžeme uvolnit, pobavit a připomenout si i krásy života. Takové vztahy máme sklony zanedbávat, protože vztahy, v nichž řešíme problémy, považujeme za akutnější a důležitější. Když si tedy po dlouhé době zase dovolíme nějaké to zpestření, velmi nám to prospěje a pozvedne to naši energii, díky které si pak začneme přitahovat nové, svěží prožitky.
Bude také třeba vzdát se svého sklonu stavět se do pozice oběti a udržovat se v ní; házet vinu na všechno a všechny ostatní, stěžovat si na okolnosti (byť opravdu JSOU nepříznivé a opravdu nám mohou působit bolest) a místo toho se vzchopit a udělat to, co udělat můžeme. Neznamená to prohrát nebo přiznat porážku, neznamená to přehlížet věci, které se nám nelíbí, nebo je popírat, ale jednoduše si zvolit zaměření na něco jiného. Když víme, že s něčím stejně nic nenaděláme, nemá smysl na to plýtvat ještě další energií (kterou bychom to ještě posílili a prodloužili). 
Naše negativita a pesimismus bývají způsobeny tím, že se neustále soustřeďujeme na svůj nedostatek, na věci, které nefungují a které nemáme, i když je chceme, na přání, které se nám nesplnila. Pak snadno ztrácíme víru a optimismus - protože to přece vidíme, že je to špatně! Naše mysl má podivuhodný talent vybírat si z toho všeho, co vnímá, hlavně to negativní, a to pozitivní zcela přehlédnout, a naše pocity pak jen přirozeně následují její vybrané myšlenky, a tak se v konečném důsledku celkově ladíme negativně a přitahujeme si k sobě negativní zkušenosti, které nám zpětně potvrzují naše přesvědčení a pohled na věci. Čekat, až se okolnosti změní, až se stane něco, co nám DOKÁŽE, že můžeme věřit, je nesmysl, protože s negativním přesvědčením a pochybováním si budeme přitahovat pouze další podněty k pochybnostem a žádné závratné změny se nedočkáme. Změna začíná uvnitř, v našem nitru. Sami se rozhodněme přehodit výhybku, místo abychom čekali, až to za nás někdo nebo něco udělá. Kdo je příliš unavený, než aby se o něco snažil, ať si klidně odpočine, ale také ať se zbytečně netopí v negativních myšlenkách a neutvrzuje se ve svém strádání či zklamání. Čím méně se na to budeme soustřeďovat, tím méně energie tomu budeme dávat, a tím méně to budeme posilovat. A tím dříve a snáze to pak zase odezní a uvolní místo pro nové, krásnější zážitky :)

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.