úterý 4. října 2016

Fraktální podoba času

Ačkoli jsme se na základní škole učili kreslit časové osy zleva doprava, s dávnými událostmi zaznamenanými více vlevo a novějšími více vpravo, čas není uspořádán na přímce. Na nejmenší úrovni skutečnosti, jakou umíme identifikovat, totiž na kvantové stupnici, není čas lineární, a dokonce ani moc logický, ale spíše surreálný. Pravidla lineárního času neexistují, třebaže lineární čas je výtvorem naší racionální mysli. Přirozený čas je úplně jiný.

Zapomeňte na mentální obraz časové osy a místo toho si představte čas jako trojrozměrnou spirálu, která začíná minulostí a jak se podél ní pohybujete, tím více do budoucnosti vás posouvá. Linie, která sleduje spirálu, se stáčí tak, že se dostává zpět do "stejného" bodu. Vždyť si jen představte tu historickou osu z páté třídy svinutou do spirály bez začátku a bez konce. Hned si všimnete, že válečné konflikty se neustále vracejí, stejně jako různá sociální hnutí. Historie se opakuje, a co bylo staré, je opět novým. Tak funguje čas. 

Ve fascinující knize Gregga Bradena Fractal Time (Fraktální čas) autor důkladně rozebírá, jak se v našich životech opakují stejné podmínky, a to jak kolektivní, tak i individuální, ve fraktálním modelu. Fraktál je geometrický objekt, který v sobě obsahuje stále menší formy téhož tvaru, jako čtverec složený z dalších, menších čtverců. Fraktály najdeme všude v přírodě, od uspořádání korunních lístků květu až po strukturu ledových krystalů. Fraktální čas opakuje předchozí situace podobně, jak se dokola střídají roční období, třebaže nové jaro není nikdy úplně stejné, jako bylo předchozí, ale pokaždé má určitou formu, na kterou se můžete spolehnout.

Protože je čas spirála nebo fraktál, vracíme se neustále jako v kruhu zpět k předchozím okolnostem, dostáváme nové pozvání na událost, která nám napoprvé unikla. Dává nám to možnost věci napravit a nakonec je udělat správně. To vysvětluje, proč se situace v životě opakují a proč, když změníme své vnímání a chování, dokážeme příště tyto situace přežít s menším utrpením. Nemusíme znovu zvednout telefon a začínat další nenaplněný vztah s nedostupným partnerem nebo pokračovat ve starém konfliktu se sourozencem.

Práce s fraktálním časem nám umožní pochopit, že se smrtí přicházejí nové příležitosti v životě, se ztrátou přichází zisk. Pokud na tuto pravdu o povaze času zapomeneme, začneme se cítit ztraceni, protože nedokážeme vidět cykly a vzorce, a tedy ani naději, že příště vytvoříme něco lepšího. Myslete na to, že jsme mikroskopickou verzí toho, co se děje ve větším celku, takže nemusíme být tak ohromeni velikostí globálního příběhu. Můžeme se zaměřit na svou povinnost být všímavými ve svém vlastním životě. Jak řekl Gándhí, my sami musíme být tou změnou, kterou chceme ve světě vidět - své víry, myšlenek, modliteb a činů. Každý z nás by měl začít u sebe. Nedokážeme změnit cykly, ale dokážeme změnit své reakce na ně. 

* * *

- z knihy Kouzelná mapa, Colette Baron-Reid

 

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.