neděle 30. října 2016

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 31.10. do 6.11. 2016

Milí přátelé,

začíná nám listopad a celý tento "rok ukončování" se nám pozvolně chýlí ke svému závěru. Přestože nás různé formy ukončování potkávají neustále bez ohledu na ten který rok, energie roku 2016 (po součtu číslic dávající číslo 9 - číslo ukončování a naplňování) učinila tento čas obzvláště zlomový, právě co se týká nejrůznějších ukončování. V průběhu celého tohoto roku jsme se setkávali s neobvyklým množstvím ztrát, konců a náhlých změn všeho druhu, které z našeho života něco nebo někoho odvedly.
Podle andělů by měl být prosinec a období Vánoc jakýmsi balzámem pro naše srdce, obdobím lásky a uzdravení, a to i tehdy, pokud se budeme cítit ne zrovna šťastní. Andělé říkají, že listopad a prosinec na sebe navazují i co se týká energií, protože zatímco během listopadu budeme uzavírat mír se všemi těmi ztrátami a nenadálými konci, které nás potkaly, v prosinci se dobereme k důležitým pochopením a přijetím, a budeme se také utěšovat a stmelovat s druhými lidmi - a to nejen se svými nejbližšími, ale také se všemi lidmi ve světě prožívajícími stejnou bolest, s nimiž budeme vědomě či nevědomě hluboce soucítit a všechny nás tak spojí pouto vzájemné úcty a lásky. Listopad nám slouží jako příprava na toto nadcházející období, a tak, pokud nás potkává loučení v jakékoli podobě, nechme si jím otevřít srdce - protože právě v tom spočívá smysl tohoto času.
V dušičkovém týdnu máme mít na paměti, že láska je věčná a že bez ohledu na to, kam se dostane jeden či druhý z nás (ať už z důvodu smrti či rozchodu), láska, která mezi námi byla, bude stále existovat. Nikdy se neztratí. Nemáme ničeho litovat, ani si nic vyčítat, protože to s láskou nemá nic společného. Někdy si myslíme, že sebeobviňováním všem ukážeme, že nám na něčem hodně záleželo, pravdou však je, že nikomu nic dokazovat nemusíme a že obviňování se nám jen přidá další problém a zranění, které bude třeba léčit. Nikomu to nijak nepomůže. Mějme tedy se sebou soucit a věnujme se rozvíjení lásky jak vůči druhým, tak i vůči sobě samým.
Tento čas je vhodný pro retrospektivu, přehodnocení některých věcí, rozhodnutím ke změně směru či cesty a k velkému zmoudření. Proces, kterým procházíme, může být někdy bolestivý, protože nás zbavuje všeho, co nejsme, všeho, co neodpovídá energii lásky, a tedy všeho, co nám stojí v cestě za štěstím a naplněním našich přání. Skutečná, pravá láska zabíjí ego - ztělesnění strachu a omezení - a čím více egu nasloucháme a bráníme se lásce, tím větší cítíme bolest, protože ta nám slouží jako kompas, který nám říká, že nejdeme správně. Ego je ta naše část, která musí mít všechno přesně dané, naplánované, pojištěné, zaručené, dokázané, neměnné, zmrazené a zcela pod kontrolou. Život sám však nemůže být ničím spoután a naše marná snaha toho dosáhnout nás zbavuje síly a náš čas i energie jsou pak zbytečně promrhány. Všechno, co zasáhne náš pocit jistoty, všechno, co narušuje naše plány, nám má posloužit k tomu, abychom se naučili oddat se životu. Ano, samozřejmě, někdy JE na místě vzít věci do svých rukou a určovat jejich směr, ale ne vždy. Ze strachu a úzkosti vyvolaných starými zraněními se bohužel snažíme kontrolovat a ovládat úplně všechno, abychom si zajistili, že všechno bude tak, jak chceme, protože věříme, že tak budeme v bezpečí, a protože nevěříme životu. Nyní se skrze všechny ty ztráty, změny a zvraty učíme, že jsme v bezpečí i tehdy, když věci pod kontrolou nemáme. Buďme vděční za toto poznání, protože jedině když se přímo střetneme s tím, čeho se bojíme - nemít věci pod kontrolou - můžeme se toho přestat bát. Pak tento strach přestane ovládat náš život - a my budeme svobodní. A když jsme svobodní, můžeme konečně prožít skutečnou lásku a štěstí.
Další rok bude plný nových začátků a nových šancí, a proto je nyní třeba nechat jít vše, co si o to tolik říká, a nesnažit se marně křísit to, co už v pravý čas odešlo. Nenaplňující vztahy, zraňujicí osoby, nevyhovující podmínky, negativní myšlení, nezdravé návyky... ať je to cokoli, buďme OCHOTNI to nechat jít. Sama tato ochota k nám přitáhne to nejlepší řešení pro všechny. Budeme-li přitom naslouchat svému srdci a jeho vedení následovat, prospěje to nakonec všem, jichž se daná situace týká. 
A i tehdy, kdy přicházíme o to, co je nám drahé, přijměme tyto události jako dar a nechme si jimi otevřít srdce. Jak říká David Kessler, autor knih pojednávajících o ztrátách a truchlení: "Zlomené srdce je zároveň otevřené srdce." A to je velmi důležité.
 
- Magda

* * *

Pro výklad používám Tarotové karty strážných andělů od Doreen Virtue a Radleigho Valentinea. Vybírám tři karty, které nejsou chronologicky řazeny, všechny platí souběžně pro celý týden a vzájemně se svými významy doplňují. Společně nám přibližují ladění tohoto období. Při čtení výkladu sledujte i své pocity, myšlenky, vize či slova, která vás přitom napadnou, neboť představují doplňující andělské vedení konkrétně pro vás a vaši situaci.

První karta pro tento týden nám říká Buďte otevřeni úspěchu. Obvykle nám zvěstuje úspěšné období, kdy budeme plni sebedůvěry a sklidíme uznání a výsledky za práci, kterou jsme vykonali - což samozřejmě může pro mnohé z nás opravdu platit. Pro toto konkrétní období má však tato karta trošku jiný význam. Jejím hlavním poselstvím se posun vpřed, pohyb. V kontextu poselství pro tento týden nám říká, že vše, co se děje, k nám přišlo proto, aby hnulo s nehybnými, ustrnulými záležitostmi, které se pod povrchem kazily a zarůstaly a které v našem životě (nebo i v nás samých) vytvořily bloky. Týká se to zejména starých ran, starého smutku a zamrzlého strachu, které nás i naše chování dosud ovládaly, protože jsme se je neodvážili propustit a vyléčit. Je tedy možné, že budeme "přiměni" se do toho obout a že se tyto naše vnitřní bloky v tomto čase vylijí samy. Můžeme být velmi citliví a reagovat na některé věci velmi silně - ale to je v pořádku, protože přesně proto k nám přicházejí - aby nám pomohly zbavit se toho dosavadního vnitřního trápení, vynést ho na povrch a odplavit pryč. Když se nebudeme na tyto záležitosti dívat povrchně (řešit, co kdo udělal, co se jak stalo a proč) a zabředávat do detailů, ale místo toho se podíváme do hloubky (kde se v nás OPRAVDU vzal ten pocit, který v nás daná situace pouze vyvolala), mohou tyto záležitosti naplnit svůj smysl a už se k nám pak nebudou vracet. Všechno nám to pomáhá k léčení.

Druhou kartou je Trojka Myšlenek, která dokonale navazuje na kartu předchozí. Je to karta žalu a oplakávání, léčení se ze ztrát a zklamání, které vyžaduje klid, trpělivost a čas. Nevypovídá ani tak o tom, že bychom něco takového měli v tomto období prožít, ale spíše o tom, co jsme už prožili a z čeho se potřebujeme léčit. Tato karta vypovídá právě o otevírání srdce, které je podstatou našeho uzdravení a obnovení naší schopnosti milovat, těšit se ze života a cítit se dobře. Když si v tomto čase dopřejeme potřebnou péči dle našeho vlastního vedení, velmi nám to prospěje i z dlouhodobého hlediska.

Poslední kartou je Čtyřka Hojnosti, která nás upozorňuje na náš sklon úzkostně chránit sebe i vše, co v životě máme, před újmou, ale způsobem, který nám brání se vyvíjet a růst a který nám tudíž škodí, přestože si myslíme, že když vše udržíme nehybné, zajistíme si tak jistotu a ochranu. Je to právě ono zděšené ego, které se snaží nám vládnout skrze strach a které, když vidí, že se otevíráme lásce, nasazuje všechny páky, aby nám v tom zabránilo. Vytahuje na nás právě všechny dosud nevyléčené rány, aby nám jimi zdůvodnilo, proč se neotevírat, proč nevěřit, proč se snažit všechno udržovat neměnné a proč hned zpanikařit, když se něco měnit začne. Naše pocity nesvobody a uzavřenost sice mohou navenek vypadat jako moudře a obezřetně, ale ve skutečnosti brání všemu, co si přejeme, aby to k nám přišlo. Kromě toho, že zavírá brány lásce, štěstí a všemu, co si přejeme, od nás také odhání to, co už máme. Jistě dobře víme, že čím více někoho chceme držet zavřeného, tím více chce utéct. A naopak, čím více svobody někomu ponecháme, tím menší bude mít potřebu se o ni bít a utíkat od nás. To se netýká pouze lidí nebo vztahů, ale i našich pocitů - čím více jim bráníme v léčení, tím více ho potřebují; čím více je potlačujeme (jídlem, návykovými látkami, útěkem ke vztahům, hrám, apod.), tím více se derou na povrch. Ego nám říká: "Nevěř v nic dobrého! Skončíš špatně!", ale srdce ví, že to není pravda a že když budeme poslouchat své vnitřní vedení, které pozná, kdy je třeba mít se na pozoru, a kdy je vše v pořádku, nic nám nehrozí a můžeme mít své srdce zcela otevřené.
Toto je výzva k tomu přestat poslouchat své ego a přestat si bránit v dávání a přijímání lásky. Varuje nás před uzavíráním se do sebe ve snaze se ochránit před bolestí. Tím si totiž sami bolest působíme a další bolest k sobě přitahujeme. Když se odvážíme se otevřít (a současné okolnosti nás k tomu nevybíravě povedou), umožníme tak lásce a uzdravující energii vstoupit do nás i našeho života a proměnit ho. Ego tím může trpět, ale máme-li být šťastní a milující, je třeba začít naslouchat lásce - a v první řadě jí otevřít dveře, které jsme dosud drželi zamčené na sedm západů.

SHRNUTÍ
V tomto týdnu budeme vedeni k tomu, abychom se poddali přirozenému proudu života. Nepleťme si to s podřízeností, vzdáním se nebo nezodpovědností - je zkrátka důležité naučit se v pravý čas odevzdat životu a poznat, že v bezpečí jsme i tehdy, když nemáme všechno pod svou vlastní kontrolou. Budeme poznávat, že věci fungují i bez nás, bez naší fanatické snahy na to dohlížet a všechno řídit. Pochopíme, že to, z čeho máme takový strach, vlastně vůbec není strašné, a že mnohé katastrofální scénáře, které nám podstrkovalo naše ego, se nikdy neuskuteční. 
Tento čas slouží k hloubkovému léčení a uklidnění. Kdo prožil nějakou ztrátu nebo náhlou změnu, má nyní odpočívat, nechat proudit své city a nechat život, aby se o něj postaral. Můžeme přitom své city využít i kreativně - vložit je do psaného, malovaného či jiného díla, a nebo do nových skutků a změn. 
Přehodnocení našeho života a naše další rozhodnutí budou celým tímto procesem ovlivněna, ale rozhodně k lepšímu. Není třeba se proti tomu stavět nebo s tím jakkoli bojovat - je to pro nás dar, který nám v pravý čas přišel pomoci otevřít se lásce a štěstí, které tolik potřebujeme.
Dělejme si čas na všechno, co těší naši duši, a nezdráhejme se vyhledat podporu v tomto našem léčení. Naši andělé budou s námi a rádi k nám také přivedou osoby, které nám mohou být napomocné. 
Využijme toto období k jeho pravému účelu - odbourání toho, co k nám nepatří a co se neslučuje s naší skutečnou cestou, a vyléčení dosavadních ran, které nás ovlivňovaly - a objevíme svobodu a skutečné bezpečí, které jsou nám k dispozici odjakživa a celou dobu, jen jsme tomu nevěřili. 
Kdykoli můžeme své anděly požádat o pomoc a asistenci ve všem, co budeme potřebovat. Je v pořádku nechat život, aby se zase na chvíli staral on o nás - tak jako dává zvířatům hustější srst, když se blíží zima, zajistí i nám v pravý čas vše, co potřebujeme.

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.