pátek 28. října 2016

Strach v našem životě

"Co by se stalo, kdybychom začali trošku riskovat, kdybychom se otevřeně postavili tomu, čeho se bojíme? A co kdybychom zašli ještě dál a začali uskutečňovat své sny a řídit se svými tužbami? Kdybychom přestali spoutávat svou lásku a nalezli naplnění v našich vztazích? Jak by potom vypadal náš svět? Byl by to svět beze strachu. Možná tomu nebudete věřit, ale lidský život zdaleka přesahuje ony hranice, jimiž sami omezujeme své prožívání. Jakmile přestaneme žít v zajetí strachu, otevřou se před námi netušené možnosti. Kolem nás i v nás leží úplně nový svět - svět, v němž má strach mnohem méně místa - a tento svět jenom čeká na to, až jej objevíme.

Strach je poplašným systémem, který nám na elementární úrovni velmi dobře slouží. Procházíme-li v noci nějakou nebezpečnou čtvrtí, vede nás strach k tomu, abychom byli ve střehu a dávali si pozor na problémy, které nám zcela reálně hrozí. V potenciálně nebezpečných situacích je strach zdravou a žádoucí reakcí, slouží k naší ochraně. Bez něj bychom ve světě dlouho nepřežili.

Strach je však snadné zažívat i v situaci, kdy žádné nebezpečí nehrozí. Takový strach je smyšlený, není reálný. Pocit sám se sice skutečný zdát může, ale nemá oporu v realitě. I tak nás ale v noci okrádá o spánek a ochromuje náš život. Vypadá to, že takový strach neslouží žádnému účelu a že s námi nemá slitování. Pokud proti němu nic nepodnikneme, paralyzuje nás a moří našeho ducha. V angličtině jej vystihuje slovo FEAR (STRACH) vytvořený z počátečních písmen slovního spojení "False Evidence Appearing Real", tedy "falešné důkazy jevící se reálně". Tento typ strachu má své kořeny v naší minulosti a vyvolává v nás strach z budoucnosti.

I smyšlené strachy však mají svůj účel: umožňují nám, abychom se naučili, jak se vědomě přiklánět k lásce. Jsou výkřikem, jímž se naše duše dožaduje růstu a uzdravení. Dávají nám šanci rozhodnout o svém životě znovu a jinak - dát přednost lásce před strachem, realitě před iluzí, přítomné chvíli před minulostí.

Najdeme-li způsob, jak své strachy překonat a jak využít šancí, které nám nabízejí, můžeme dosáhnout života, o jakém jsme zatím pouze snili. Můžeme žít bez souzení a odsuzování, beze strachu z nesouhlasu svého okolí, žít bezprostředně a naplno."

* * *

- z knihy Lekce života, Elizabeth Kübler-Ross a David Kessler 

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.