pátek 5. května 2017

Karetní výklad strážných andělů pro květen 2017

Milí přátelé,

nový měsíc nám začíná v pomalejším, pozvolnějším tempu, částečně ještě stále v dozvuku retrográdní fáze Merkuru, která nám mohla v životě zapříčinit mnoho nedorozumění, problémů v komunikaci mezilidské i elektronické a také v oblasti cestování. Také jsme se mohli setkávat s návratem problémů, které jsme si mysleli, že už máme za sebou. Byl to čas, kdy se některé záležitosti jako by zapnuly na "zpětný chod". To však brzy zase pomine. Toto období je vhodné strávit klidnějšími, spíše introspektivními aktivitami jako meditace, psaní deníku, odpočinek nebo také úklid a očistu našeho domova a jiných prostor, v nichž pobýváme, tím spíš, pokud při nepříznivém počasí trávíme většinu času uvnitř. Naši andělé nám doporučují co nejvíce odpočívat zejména psychicky, neboť naše mysl mohla být dlouhodobě vytížena starostmi a úzkostí. Věnujme se tedy činnostem, které nám pomohou její pozornost přesměrovat jinam - můžeme číst knihy, sledovat filmy, bavit se s přáteli... ale předmětem těchto činností by mělo být něco povzbuzujícího a povznášejícího, ne další dramata a problémy. Dopřát své mysli odpočinek neznamená, že "ignorujeme fakta" nebo že "žijeme mimo realitu", ale že si uvědomíme, že fakta ani realita v našem životě neobnášejí pouze to negativní, ale i mnoho pozitivního, co má naše mysl tendenci přehlížet, protože negativní záležitosti upřednostňuje ve snaze "zajistit si bezpečí" a předcházet hrozbám. Máme svou mysl primárně naprogramovanou na "přežití" místo na "život. Přitom její scénáře bývají ve velké většině případů přemrštěné a do našeho těla se vyplavuje tolik stresu, jako by nám šlo o život. Když prožíváme stres dlouhodobě (hlavně kvůli tomu, jak přemýšlíme a o čem), škodíme sami sobě. Necítíme se dobře, a pak, když jednáme, jsme pod vlivem svého strachu a nepříjemných pocitů, což se také promítá na výsledcích našeho jednání. Uděláme tedy sami sobě, svému životu i svým blízkým tu nejlepší službu tím, že se stresovat odmítneme a začneme dopřávat plnou pozornost i věcem, které v našem životě FUNGUJÍ. Rozhodně si to zaslouží.
 
- Magda

* * *

Výklady pro jednotlivé týdny se mohou vzájemně překrývat a nejsou proto přesně omezeny konkrétními daty. Stejně tak se doba trvání toho kterého významu může u každého z nás individuálně lišit. Při čtení výkladu věnujte pozornost také svému vlastnímu osobnímu vedení, které konkrétněji doplňuje toto společné a které přichází ve formě nápadů, myšlenek, pocitů, vizí, slov, synchronických událostí apod. Pro výklad používám Tarot strážných andělů od Doreen Virtue a Radleigho Valentinea.
 

Kartou pro první květnový týden je Pomocník Hojnosti. Ten může představovat člověka, který nám bude v tomto období nápomocný, který je věrný, odevzdaný a důsledný, na kterého se můžeme spolehnout a který nám pomáhá cítit pevnou půdu pod nohama a stabilitu. Rovněž můžeme být touto kartou vyzváni, abychom my sami ztělesnili tyto vlastnosti a vnesli je do svého života a rozvíjeli je v rámci své osobnosti. V budoucnu nám pak v mnoha ohledech dobře poslouží.
Hlavní význam této karty spočívá podle andělů v tom, že nemáme věci vzdávat. Mnozí z nás prošli spoustou zklamání, zrad, nesplněných přání nebo falešných příslibů, kvůli kterým mají nyní sklon předem věci vzdávat, předem je odsuzovat k neúspěchu a být pesimističtí. I když je pochopitelné, že máme problém věřit po tom všem, co naší vírou otřáslo, naši andělé nám připomínají, že v našem životě je i mnoho lásky, věrných přátel, splněných přání a splněných a upřímných slibů. Znovu nás vedou k tomu, abychom své mysli nedovolovali filtrovat to, co vnímáme, přes síto negativity a neviděli tak všude kolem sebe jen to špatné; jen to, co se nedaří; jen to, co nás zraňuje a co se nám stalo. Upozorňují nás na to, že předem čekat další zklamání, připomínat si stará zklamání a rozpitvávat současná zklamání nám nijak nepomůže - jen to ubije naše zbývající síly a bude nám ještě hůř, než kdybychom se prostě vyrovnali s tím, co nás zklamalo. Topení se v pesimismu nám dělá život zbytečně mnohem těžším a horším, než doopravdy je. Prokažme si tedy laskavost a začněme si dávat pozor na to, abychom si pořád nepřipomínali všechno špatné, co se stalo, děje, nebo co by se mohlo stát. Naše mysl si sice myslí, že nás to ochrání, ale ve skutečnosti nám tím všechno ještě zhorší. Jsme to MY, kdo rozhoduje o tom, na co zaměříme svou pozornost, a tak tuto možnost volby začněme využívat. Nepůjde to hned dokonale, ale časem se to naučíme - a tato schopnost nám bude dlouhodobě i v budoucnu dobře sloužit.
Další významy této karty spočívají v tom, že je načase dokončit všechny nedokončené úkoly a záležitosti, opravdu se soustředit na to, co děláme, věnovat řádnou pozornost svým projektům a skutečně se jim odevzdat. Je to karta, která nás odrazuje od povrchnosti, ať už v jakémkoli smyslu, a naopak nás vede k důslednosti a pečlivosti. Jednoduše řečeno - jít a vše potřebné prostě udělat.


Kartou pro druhý týden v květnu je Nahlédněte do svého nitra, která nás vede ke kontemplaci, přemítání, meditacím a klidu mysli i těla. Nabádá nás k tomu, abychom v tomto období přednostně poslouchali svou vlastní intuici a věnovali se činnostem, díky kterým intuici dokážeme lépe vnímat. S tím úzce souvisí očista organismu i naši mysli a srdce. Jakékoli škodlivé látky, škodlivé návyky, škodlivé myšlenky nebo škodlivé pocity, které si udržujeme v srdci, je nyní načase propustit, protože vnímáme-li svět kolem sebe přes špinavé brýle, logicky ho neuvidíme takový, jaký je, ale "špinavý" - a podle toho na něj reagujeme. Naše negativní a na strachu založené myšlenky, staré nevyléčené rány a látky, které přijímáme do těla ve snaze otupit svou vnitřní bolest, jsou jako mlha, kvůli které nedokážeme nic vidět jasně a kvůli které pak jednáme nepřiměřeně a způsobujeme si v životě zbytečné problémy. 
Obě karty společně s tou předchozí nám připomínají, jak důležité je být v kontaktu sami se sebou, být věrni své vlastní intuici a také svým vlastním citům, které se snažíme necítit ze strachu ze zranitelnosti. Tvrdá krusta, kterou jsme si kolem sebe vybudovali, nám sice může dát pocit bezpečí a jistoty, ale také k nám nepřipustí nic z toho hezkého, co bychom si přáli. Pokud toužíme po lásce a hojnosti všeho potřebného, ale přitom od sebe svou obranou všechno odháníme, nemůžeme se divit, že to hezké, co chceme, k nám nepřichází. Je na nás, zda větší cenu přisoudíme ochraně a strachu a nebo riziku a lásce. Odvážit se být zranitelní vyžaduje pevné rozhodnutí o tom, co je důležitější. Neznamená to přitom, že když se odkryjeme a své srdce otevřeme, hned nás někdo přiběhne zranit (přestože se nám to již mnohokrát stalo). Vždy můžeme požádat své anděly, aby nás ochránili. Je však nutné, abychom se na této ochraně podíleli i my sami - tím, že budeme poslouchat svoji intuici a řídit se jí, protože naši andělé nás varují a vedou právě skrze ni. Přestože od nás mohou lecos odvrátit, my sami máme podíl na tom, zda si dáme nebo nedáme říct a poslechneme své pocity, které hluboko v nitru máme. Ale abychom je cítili, musíme se jich přestat bát a opět se s nimi spojit - tím, že necháme odejít veškerou tu mlhu, která nám v tom brání. Naši andělé nám s tím rádi pomohou, pokud je o to požádáme a pokud si od nich pomoct necháme. Jestliže na svých starých ranách a strachu budeme chtít nadále lpět, je to naše volba, do které oni nemohou zasahovat. 


Pro třetí květnový týden je tady Trojka Citů, karta oslav, společnosti, radostných události a spřízněných duší, zejména ve formě přátel. Toto je pro nás poselství o tom, jak důležité je se v životě radovat a ne jen pořád řešit problémy. Naši andělé nám připomínají, že často býváme až příliš vážní a že tato přílišná vážnost nám škodí. To, že nebudeme přehnaně vážní, ale naopak se uvolníme, neznamená, že nám na něčem nezáleží nebo že jsme lhostejní, ale že právě uznáme i tu pozitivní a hezkou stránku života, kterou jsme kvůli všem problémům odstrkovali stranou. Opět je to o tom, že máme navrátit rovnováhu mezi pozornost, kterou věnujeme problematickým stránkám života, a pozornost, kterou věnujeme těm příjemným a potěšujícím. Je třeba si uvědomit, že radost a hra nejsou o nic méně cenné a hodnotné než řešení problémů. Naše analytická mysl zaměřená na výkon a výsledky si myslí opak - bere řešení problémů jako důležitější, prioritnější, hodnotnější, jako by snad hodnota našeho času závisela na tom, kolik stresu si vytrpíme. Naši andělé vědí, že i když život na Zemi není lehký, nemusíme si na svá bedra ještě přikládat další tíhu tím, že se budeme odmítat radovat a že budeme ze svého rozvrhu a pozornosti vypouštět příjemné věci. Tak vzniká v našem životě nerovnováha, kvůli které máme černý pohled na svět a kvůli které pak žijeme v permanentní úzkosti a snaze vše ovládat.
Tato karta nás rovněž vede k přehodnocení našich vztahů, které udržujeme, a k posouzení toho, kolik kterému vztahu věnujeme energie a času. Často dáváme přednost kontaktu s lidmi, s nimiž řešíme problémy, před kontaktu s těmi, s nimiž bychom se bavili a uvolnili se (viz.posuzování hodnoty času naší myslí, výše). I když je jasné, že rádi pomůžeme svým blízkým, neměli bychom zanedbávat vztahy, v nichž problémy neřešíme, ale které velkou měrou vyživují naši duši. Jsou stejně tak hodnotné a důležité jako ty ostatní.
V neposlední řadě je toto vedení pro ty z nás, kteří udržují některé vztahy pouze ze strachu, že kdyby z těchto vztahů vystoupili, někdo by se na ně rozzlobil, odsoudil je nebo by se stalo něco jiného špatného. Kdo sám sobě nedovoluje mít zdravé vztahy a nebo upřednostňuje ty nezdravé, nemůže se divit, že má vzthay nenaplňující. Pak je třeba se rozhodnout, že si zasloužíme mít vztahy, které jsou vyrovnané a prospěšné oběma stranám a které jsou založeny na lásce a úctě namísto strachu a hrozby - a podle této volby se také zachovat. Zase je zde otázka: Je pro mě důležitější láska a nebo strach? Nechám lásku, aby svobodně utvářela mé vztahy, a nebo nechám strach, aby mě věznil a rozhodoval o tom, s kým mám být a co mám jak dělat?


Karta pro poslední květnový týden je Strážce Činu, karta vůdcovství a vlády nad svým životem. V souvislosti s předchozími kartami je to velmi pozitivní znamení, že začneme o svém životě konečně rozhodovat sami a nenecháme si ho už utvářet jinými lidmi nebo svým vlastním strachem. Pokud se někdo z nás cítí být povolán k nějaké vůdčí aktivitě, je tato karta znamením, že je pro to ten správný čas. Obecně to však pro nás všechny znamená, že se chopíme otěží a že svůj život budeme mít opět pevně v rukou, pokud se pro to rozhodneme a učiníme změny, které jsou k tomu potřebné (jako například přestat se stavět do role bezmocné oběti, přestat upřednostňovat druhé lidi a to, co si o nás myslí, před sebou samými a naší intuicí, přestat poslouchat diktaturu strachu a dovolit místo toho lásce, aby nás vedla).
Strážce Činu může představovat také osobu, která nám v tomto období může být nápomocná, a to právě svými vůdčími schopnostmi, cílevědomostí, charismatem, inspirací a odvahou postavit se výzvě a nenechat se zastrašovat (ať už jinými lidmi a nebo tragickými scénáři, jimiž nám vyhrožuje naše vlastní mysl). V kontextu celého výkladu je to však hlavně o tom, abychom my sami vyzdvihli tyto vlastnosti a ve svém životě je využili k dobru.
 
 
* * *

SHRNUTÍ
Tento měsíc je celý o volbě našich priorit - zda dovolíme lásce, aby nás vedla naším životem, a nebo necháme strach, aby nadále rozhodoval o nás i o tom, jak máme žít a co jak máme dělat. Pokud jsme dosud dovolovali strachu, aby nás ovládal, žili jsme dlouho ve vnitřním vězení a cítili se nesvobodně - všechny naše pocity byly závislé na tom, jak jsme komu vyhověli, zda jsme náhodou něco nepokazili, zda jsme udělali všechno správně a zda jsme - obecně - splňovali podmínky, jimiž nám náš strach podmiňoval naše štěstí. Když si zvolíme lásku a úctu jako prioritu, už nebude záležet na tom, zda jsme vyhověli něčím představám, ale na tom, zda jsme jednali podle své vlastní intuice, která nás vždy vede k tomu nejvyššímu dobru pro nás i pro všechny ostatní. Jednat podle své intuice nikdy nemá nic společného se sobectvím ani bezohledností (jak hned začne útočit naše ego a strach se svými připomínkami). Skutečná intuice, vnitřní hlas, vedení srdce nás nikdy nevede k ničemu, co by nebylo pro nejvyšší dobro nás a druhých. Přestože ne vždy je naše cesta vystlána růžemi a obnáší někdy i bolestivé stránky, vždy nakonec zjistíme, že ony bolestivé stránky byly pro nás i pro druhé velmi důležité a že i přes utrpěnou bolest nám přinesly cenné a DOBRÉ zkušenosti, které nám pak dobře slouží po celý život. 
V tomto měsíci budeme osvobozovat sami sebe z diktatury naší mysli a jejího strachu. U každého z nás se však může lišit to, co je třeba udělat či změnit, a tak se nyní zeptejme každý svého vlastního srdce, co bychom měli individuálně udělat. Napišme si to, a pak to uskutečněme. Neslyšíme-li své srdce a jeho hlas, zapracujme nejprve na tom, co je třeba udělat, změnit či propustit, aby nám v tomto naslouchání nic nebránilo. Pokud nevíme, co přesně to je, požádejme své anděly o vyjasnění a odpovědi - a oni nám je pošlou. Musíme však přitom zůstat otevření VŠEM možným cestám, jakými k nám odpovědi mohou přijít. Nemusíme pouze "uslyšet" slova ve své mysli nebo dostat zázračnou vizi - může to být také nenápadný nápis na billboardu nebo kamionu, který nám danou odpověď předá, nebo uslyšíme útržek rozhovoru mezi jinými lidmi, když řeknou právě to, co jsme potřebovali slyšet. Způsobů, jakými se k nám vyžádané odpovědi a vedení dostanou, existuje nespočet, a tak buďme všímaví a otevření. Vše, co potřebujeme vědět, se k nám vždy v pravý čas dostane.  
* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.