neděle 4. června 2017

Karetní výklad Doreen Virtue pro týden od 5. do 11.6. 2017

Ahoj, tady je Doreen a toto je váš týdenní karetní výklad pro týden od 5. do 11.června. Ve světě se toho tolik děje! Nevím, zda sledujete zprávy nebo ne - já sama je nesleduji, pokud mám citlivé období, kdy se mě cokoli snadno dotkne. Ale pokud dokážete zůstat ve svém centru a všechno to ustát, je dobré vědět, kam můžete posílat svou energii. V poslední době jsou obsahují zprávy mnoho šokujících informací. Jako psychoterapeutka vím mnoho o lidském chování a i přesto si říkám: "Bože, to snad není možné, že lidé mohou klesnout ještě hlouběji!" Je těžké chápat, jak se to může dít. Ale chtěla bych vám připomenout, že je tu i mnoho DOBRÝCH zpráv - a že když je budete hledat, pak je také najdete. V tomto světě je MNOHO dobrých lidí - a popravdě věřím, že je jich mnohem více než těch, kteří do světa vnáší jen utrpení a bolest! Zůstaňme tedy soustředěni na TUTO skutečnost a budeme-li se cítit vedeni k nějakému konkrétnímu nápomocnému činu, následujme toto vedení.

Začněme prosím nejprve modlitbou za všechny, kdo ve světě trpí, za všechny, kdo utrpěli nějakou ztrátu. Nechť Bůh uzdraví vaše srdce a sešle vám útěchu a pomoc andělů. Cítíme s vámi, neboť sami víme, jaké to je procházet utrpením ze ztrát a tragédií.

Pro tento týden mi vzhledem k dění ve světě přijde příhodné pracovat s Vykládacími kartami archanděla Michaela. Nejprve je zamíchám a pomodlím se, abychom skrze ně dostali vedení a vhledy ohledně toho, na co se můžeme zaměřit a co můžeme udělat.

První kartou pro tento týden je Požádejte archanděla Michaela o pomoc s touto situací. Archanděl Michael je pravou Boží rukou. Pomáhá nám posilovat naši odvahu a sílu a je to anděl ochrany. Pomáhá nám chránit se před nízkými energiemi, které jako by ovládaly lidské uvažování, jak jsme viděli tolikrát v médiích a nebo i ve svých vlastních životech (je mi upřímně líto, je-li tomu tak). Archanděl Michael je tu pro nás, aby nám pomohl toto zlo a strach z něj porazit. Stejně jako všichni ostatní andělé nám byl seslán Bohem pro to, aby nám pomáhal. Někdy, když se bojíme a jsme ve stresu, máme pocit, že Boha necítíme, jako by s námi vůbec nebyl. Ale naši andělé jsou v tomto dostupnější - jejich energie je nám blížší, a proto nám je Bůh poslal, protože se s nimi snáze spojíme, zvláště v oněch vystresovaných stavech. Pojďme se tedy nyní pomodlit za to, aby vám archanděl Michael pomohl se situací, s níž si přejete, aby vám pomohl:

Prosím, Bože, sešli archanděla Michaela ke každému, kdo potřebuje jeho pomoc. Nechť nám pomůže odstranit jakoukoli energii strachu z našeho života. Žádáme, aby nám pomohl odstranit energii strachu a zla z tohoto světa. Žádáme, aby svým světelným mečem přetnul naše pouta ke strachu a pozvedl nás, abychom sami mohli být světlem ve světě, abychom mohli být těmi, skrze které proudí Boží láska a světlo do světa. Prosím, archanděli Michaeli, ať je jakákoli temnota nebo nízká energie v nás, kterou bychom mohli přitahovat zvenčí, očištěna a přeměněna. Pomoz nám se detoxikovat od všeho škodlivého, ať můžeme být Božím světlem. 
Pokud je jakákoli situace, ze které jste vystrašení, vystresovaní, zmatení a kde si přejete pomoc, vložte ji právě nyní do rukou Bohu. 

Součástí plnění našich modliteb je také odevzdání. Naše ego toto slovo nesnáší. Ego věří, že musí všechno zajišťovat a řešit samo. Ego Bohu nevěří a vždycky nám připomíná všechno špatné, co se nám kdy stalo a co bylo negativní a co všechno se nám kdy stalo v souvislosti s druhými lidmi, náboženstvím, a nedovoluje nám být ve spojení s Bohem. Překročme tedy nyní své ego.

Archanděli Michaeli, ztlum prosím hlas našeho ega a jeho strachu a naopak prosím zesil naši schopnost slyšet, přijímat a cítit Boha. 

Nádherné. Jsem na vás velmi hrdá. Podívejme se na další kartu: Zvažte, jaké máte možnosti. Tato karta se vždy objevuje tehdy, když máte ve svém životě něco, co pro vás není dobré, a když máte pocit, že nejdete po cestě, kterou by si pro vás Bůh přál. Cítíte se voláni ke změně, ale bojíte se toho, protože vaše ego vám namlouvá, že si takovou změnu nemůžete dovolit, že si o vás druzí pomyslí něco špatného, že nejste připravení, že přece nevíte JAK danou změnu udělat, že to nezvládnete... a všechny ty další pochybnosti. Pak stojíte na místě, protože nenásledujete Boží vedení, a stagnujete. 
Když ale "jen" zkoumáte, jaké máte možnosti, své ego tím nijak neohrožujete, a přece se tím posunujete dál po Boží cestě. Ať už se to týká vašeho života, vaší práce, okruhu přátel, duchovní cesty, oblasti zdraví nebo jakékoli jiné oblasti, kde cítíte, že něco nefunguje a že stojíte na místě, tam se podívejte, jaké máte možnosti. Modlete se k Bohu, aby vás vedl a aby vám pomohl při tomto zkoumání svých možností, aby k vám přivedl ty pravé osoby, knihy, kurzy nebo informace. Můžete být ohromeni tím, jaké možnosti se vám otevřou už tím, že se jim otevřete! Už tím, že přestanete věřit, že žádné možnosti nemáte! Už tím, že překročíte pochybnosti svého ega, které nepochází od Boha. Bůh by vám nikdy neřekl: "Běž konat své poslání... ale moment, vlastně na to ještě nejsi dost dobrý/á!" nebo: "Běž pomáhat dětem... ale ne, to si vlastně nemůžeš dovolit!" Takto Bůh nemluví, takový hlas není od Boha. Bůh vám spíše navrhne řešení, co všechno byste mohli udělat, nebo co byste mohli udělat lépe, ale nikdy vám cestu nezablokovává. Říká vám jasně, co máte jít udělat. To ego vám blokuje cestu a snaží se vám zabránit, abyste Boží cestu následovali! Pochybnosti ve vás vyvolává jen ego! Ego chce udržet svět ve strachu - a podívejte, co všechno strach způsobuje! Nechť strach už nijak více nenarůstá! 

A třetí karta, ze které mám úplně husí kůži, říká Vaše vnitřní vedení je skutečné a důvěryhodné. A ta vychází možná proto, že jste dostávali vedení od Boha... ale vaše ego nasadilo jinou páku: začalo vás přesvědčovat, že toto vedení pochází právě od něj - od ega. Je to hlas strachu, který nás odrazuje od následování svého vnitřního vedení strachem z následování špatného vedení. 

Drahý Bože, pomoz nám prosím důvěřovat a nepochybovat o našem vedení. Dej nám prosím jasnost ohledně změn a dalších kroků, které máme udělat, a toho, jak my sami můžeme přinést tomuto světu požehnání. Pomoz nám všem být nástroji Tvého míru a světla a šířit láskyplně Tvá poselství, ať půjdeme kamkoli. 
A vy, pokud máte své modlitby, přidejte se sem právě nyní, když jsme všichni spojeni tímto výkladem. 

Děkuji vám, že jste se k nám dnes připojili. Posílám vám mnoho lásky a andělských požehnání. Alooooooooooha!

* * *

zdroj: https://youtu.be/1YRPGdxixbE
překlad: Magda Techetová

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.