neděle 18. června 2017

Karetní výklad Doreen Virtue pro týden od 19. do 25.6. 2017

Ahoj, tady je Doreen a toto je váš týdenní karetní výklad pro týden od 19. do 25.června. Dnes bych chtěla pracovat s kartami Andělé hojnosti, které jsou úplně nové a ve světě budou dostupné k zakoupení od července. Vypovídají o zhmotňování všeho, co pro svůj život potřebujete, hlavně z fyzického hlediska, ať už je to dostatek času, sebedůvěry, přátel, lásky, peněz, energie, zdraví nebo čehokoli jiného. Studovala jsem téma hojnosti hodně dlouho a dostala jsem se k tomu z pozice nedostatku a strádání, které jsem prožívala jak ve svém dětství, tak i v dospělosti. Zjistila jsem přitom, že nejvíce naše hojnost souvisí s tím, jaká máme přesvědčení a zda máme pocit, že si hojnost zasloužíme. Často je třeba zbavit se přesvědčení, že když sami něco přijmete, někomu tím něco vezmete. Právě naopak - když si dovolíte přijímat, máte o to více k dispozici, abyste mohli dávat. Já i Michael milujeme, když můžeme podporovat naše oblíbené dobročinné organizace, které pomáhají zvířatům i lidem. Také jsme si mohli pořídit tento záchranný ranč, kde dáváme domov mnohým zvířatům. A toto všechno můžeme dělat jen díky tomu, že si dovolujeme přijímat. Smyslem toho, co vám říkám, je, že pokud to, co přijímáte, využijete Božským způsobem, budou z toho mít užitek všichni včetně vás. Božský způsob znamená, že vaše touha po něčem nevychází z ega, které věří, že cesta ke štěstí vede přes braní a shromažďování věcí. Možná vám přinesou dočasný požitek, ale ne dlouhotrvající štěstí, které pociťujete, když přijímáte a dáváte na základě vedení své duše. Přitom je třeba dávat upřímně a ne z pocitu viny nebo povinnosti. Jen tehdy, když se cítíte vedeni. 
Zamíchám tedy karty a zeptáme se, co potřebujeme pro tento týden vědět.

Pro pondělí a úterý je tady karta Neomezené nápady. Říká, že vaše mysl je zajedno s Boží nekonečnou myslí, a proto máte přístup k neomezeným nápadům, která přinesou požehnání vám i druhým. Toto je nádherné poselství, o kterém jsem dnes zrovna přemýšlela. Víte, když jsem teď známá autorka a mé knihy jsou vydávány, lidé mi často říkají: "Vy máte takové štěstí!" A ano, já rozumím, že to je kompliment a že to myslí dobře. Ale nic z toho nebylo štěstí ve smyslu náhody. Je třeba být klidní a naslouchat Božskému vedení. Jenže když se vám něco nedaří nebo vám něco chybí, panikaříte a jen těžko pak Boží vedení slyšíte. Když jste vystrašení a úzkostní, těžko vnímáte, k čemu vás Bůh vede. A proto tu máme naše anděly, aby nám Boží vedení zprostředkovávali ještě jasněji a hlasitěji, protože andělé dokážou vstoupit do vibrací našeho ega, ve kterém se nacházíme, když se necháme přemoct strachem. 
Nápady, které dostáváte, ať už je to nějaký nový vynález, nový podnik, nápad se přestěhovat nebo změnit zaměstnání, popř. začít během současné práce něco dalšího, vás vedou ke změnám. A pokaždé, když děláme nějaké změny, můžeme být vystrašení. Ego nesnáší změny. Vždycky pak najdete tisíce výmluv, jimiž si opravňujete svou stagnaci a zdůvodňujete, proč změny udělat nemůžete. Nápady, které vám Bůh posílá, je však opravdu třeba následovat, jestliže chceme, aby se naše modlitby naplnily. Jinak pak získáme dojem, že nás Bůh ignoruje, což je přitom nemožné. Modlitby nás všech jsou vždy vyslyšeny i zodpovězeny. Dokonce vy sami můžete být odpovědí na něčí modlitbu. Můžete mít nápad, který by pomohl nám všem nebo nějaké určité skupině lidí. Můžete zjistit, jak vyřešit nějaký problém, vynalézt produkt nebo postup, který by naplnil naše potřeby. A když tyto své nápady uskutečníte, my všichni z toho budeme mít prospěch - včetně vás. V dnešní době existuje mnoho crowd-fundingových stránek, kde můžete od lidí získat finanční podporu, když je váš projekt osloví. Na kartě je vyobrazena žena, která přemýšlí - je to přesně o tom udělat si čas na to, abyste mohli v klidu popřemýšlet o svých nápadech. To vám v případě, že prožíváte nějaké problémy, může připadat obtížné, a tak se pomodlete za pomoc se zklidněním mysli. 

A karta pro střed týdne s tou první jde ruku v ruce: Sny o hojnosti. Říká, že zatímco sníte, dostáváte od Boha, andělů a svého Vyššího Já inspirované nápady. Tento týden zde máme celé téma o tom, že máme následovat nápady, myšlenky a vnuknutí, kterých se nám dostává. Může to být třeba nápad, jak něco udělat lépe. Je však důležité nenechat si tyto nápady vymluvit argumenty našeho ega. 

Moc se mi líbí třetí karta pro konec týdne. Zaplaťte nejdřív sami sobě. Původní význam této karty vychází z velmi staré knihy Nejbohatší muž v Babyloně. Dávná moudrost říká, že z celého svého příjmu máte ze všeho nejdřív zaplatit 10% sami sobě, popř. dalších 10% duchovnímu zdroji (např. církvi nebo charitě), a teprve potom z toho, co vám zbyde, platit účty a další věci. Lidé většinou hned řeknou: "To tedy ne, už tak nemám dost!" Ale když dáváte, můžete ještě více přijmout. Platí, že co dáváte, toho pak dostáváte ještě více. My s Michaelem jsme věnovali spoustu času dobrovolnické práci a pak jsme zjistili, že máme ještě více času než dříve! Tak to funguje se vším - vydáte-li peníze, dostanete ještě víc peněz, dáváte-li svůj čas, dostanete více času, pokud dáváte lásku, dostáváte více lásky, atd. Tato karta říká, že máte to, co potřebujete, dát nejprve sami sobě. Máte se podívat sami na sebe i na svůj život z dlouhodobého hlediska, a dát si to, co potřebujete, protože je to pro vás investice do vaší budoucnosti. 

Jaké krásné poselství pro tento týden! Pojďme se společně pomodlit. Mezitím věnujte pozornost nápadům, které k vám přicházejí. To mi připomíná knihu Odvaha být tvořiví (Courage to be creative), kterou jsem napsala a v níž stojí, že nápady a inspirace jsou jako motýli - neběžíme za nimi a nehoníme je, ale zůstáváme klidní a necháme je, aby si na nás posedali. Pokud tedy chcete najít řešení pro nějaký problém, ať už osobní nebo globální, pak nyní zveme všechny tyto "motýly" Božských nápadů, aby se posadili na vaše rameno - nebo, pokud vám to není příjemné, můžete si představit, jak si sedají okolo vás do trávy ve vaší vizi. Vaše nápady mohou mít různé barvy, různé velikosti a tvary, různé variace. Bůh vám vždy sesílá pouze takové nápady, které vám osobně sedí na míru. On ví, kdo jste, jací jste, čeho jste schopni, a pomůže vám. Nejsme tu proto, abychom dělali všechno sami - dostaneme k tomu partnery a pomocníky. O pomoc však musíme sami požádat.

Drahý Bože, prosíme Tě o ty nejlepší možné prostředky a vhledy, které nám pomohou uskutečnit Tebou dané nápady. 

Jsou mezi námi lidé, kteří v sobě nosí nápady, jež změní svět. Vám mám vyřídit, že vás Bůh drží ve svých dlaních, chrání vás a stará se o vaše potřeby. Že se nemáte nechat rozptylovat jinými věcmi, ale zůstat soustředění na tento svůj záměr. Když se soustředíte na svůj úkol, Bůh se vám postará o všechno ostatní. Jste tu proto, abyste jeho nápad převedli do fyzického světa. Samozřejmě, je třeba se starat i o své ostatní záležitosti, ale jde o to, abyste se jimi nenechali zbytečně zdržovat od toho hlavního, co máte ve světě vykonat. 

Děkujeme Ti, Bože, že každému z nás ukazuješ, jak se může sám podílet na řešení problémů ve svém životě i v tomto světě. Děkujeme Ti, že nás podporuješ a pozvnášíš. Žádáme Tě, abys přinesl obzvlášť velká požehnání všem, kdo je potřebují, kdo prožívají krizi, kdo se trápí nebo kdo ztratili milovanou osobu. Děkujeme Ti za Tvůj soucit a pomoc. 

Posíláme také své vlastní modlitby všem, kdo je potřebují. Já vám posílám mnoho lásky, andělských požehnání a prosím, řekněte se mnou: Aloooooooooooooooooha!

* * *

zdroj: https://youtu.be/XmfE2csioso
překlad: Magda Techetová


Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.