neděle 25. června 2017

Promluva Doreen Virtue o citlivosti a citech z duchovního hlediska

Co to znamená, když je někdo vysoce citlivý? Nejsou snad všichni lidé citliví? Osobně věřím tomu, že někteří lidé jsou rozhodně citlivější než ostatní. Bůh dal každému z nás unikátní duševní dary, které můžeme využívat k tomu, abychom učinili svět lepším. A jedním je, věřte nebo ne, citlivost. Ano, já vím, i mně se vždycky posmívali a říkali mi, že jsem přecitlivělá. Já tomu uvěřila a často jsem si za svou citlivost spílala. Ale svět právě nyní potřebuje co nejvíce citlivých lidí! Když si pustíte zprávy, vidíte celou přehlídku NEcitlivých lidí, kteří kvůli své necitlivosti ubližují ostatním a působí ve světě bolest. Není lehké být citlivými v tomto světě, protože cítíte úplně všechno. Můžete cítit velmi silně své vlastní emoce, k tomu emoce druhých lidí, emoce zvířat, cizí energie a také energii světa, zvláště když se stane nějaká katastrofa a vy cítíte žal a agónii z celého světa. Vycítíte také, zda někdo říká pravdu nebo ne. Můžete být citliví na chemické látky a snášet pouze přírodní. Můžete být citliví na umělé přísady v potravinách, které buď špatně trávíte nebo na ně máte alergii. Já sama jsem citlivá na energii bolesti, a proto jsem veganka, protože nedokážu pozřít nic, co v sobě nese energii bytosti, jež trpěla. Dále jsme hodně citliví na hluk. Když jsem byla mladší, poslouchala jsem hodně hlasitou hudbu, ale časem se má citlivost vyvinula natolik, že už poslouchám jen jemnou, klidnou hudbu. 

Jak je to s vámi? Mění se vaše chutě? Přestávají vám chutnat věci, které jste dříve zbožňovali? Nebo se mění vaše záliba ve filmech? Začaly vám vadit filmy a pořady, které jste dříve rádi sledovali? Zvláště ty, v nichž se vyskytuje násilí - už to nedokážete snést. 
Co vaše vztahy? Když jsme vysoce citliví, často zjistíme, že potřebujeme být buď s podobně citlivými lidmi a nebo jít sami někam do ústraní. Samozřejmě není dobré se úplně izolovat, ale potřebujeme mít kolem sebe hodné, jemné lidi a nebo zvířata, která mají také čistou, jemnou energii. 
Co vaše práce? Většina citlivých lidí prožívá kruté období, musejí-li pracovat v prostředí soutěživosti. Je těžké být citliví, ale toto všechno k tomu patří.

Citlivost je opravdu Božský dar. Mou modlitbou je, abychom si všichni dovolili být citliví, neboť čím více je na světě citlivých lidí, tím jemnějším se náš svět stává. Dokážete si představit, že bychom měli ve vládě citlivé politiky? Vím, že to nyní zní absurdně, ale já si to představit umím. Představuji si klidnou politickou atmosféru, v níž vystupují lidé, kteří jednají od srdce a následují svou vyšší cestu. Ano, vím, že vám to přijde směšné, ale já to opravdu vidím a této vize se držím, protože se modlím za více jemnosti pro náš svět. 
Je dobré se každý den modlit a také si dávat pozor na to, na co myslíme, abychom si takto nevědomky nepřitahovali a ve světě nezhmotňovali věci, které nechceme nebo kterých se bojíme. Starosti odevzdejme Bohu. 

Neciťte se prosím nijak špatně kvůli tomu, že jste citliví, nebo že máte jiný dar, jako třeba že vidíte do budoucnosti, že máte dar vidění, nebo nějaký další. Tento dar jste dostali od Boha jako součást výbavy pro své životní poslání! Pokud jste tedy citliví, pak vězte, že Bůh si PŘEJE, abyste byli citliví a měli právě tento duševní dar. Jen je třeba ho využívat ve službě lásky.

Pojďme se za to pomodlit:

"Drahý Bože, děkujeme Ti, že jsi nám všem dal duševní dary a prosíme Tě, abys nám pomohl jim porozumět, naučit se je využívat tak, jak si přeješ, a vážit si jich. Pomoz nám prosím přijmout svou citlivou stránku. Pomoz nám si uvědomit, že je pro nás bezpečné cítit a být citliví a že nemusí být bolestivé hluboce cítit, pokud to odevzdáme Tobě. Pomoz nám prosím se setkávat a navazovat a udržovat vztahy pouze s hodnými, vnímavými lidmi. Pomoz nám žít jemný život. A pokud máme život hrubý, pomoz nám prosím vnést do tohoto hrubého prostředí jemnost a dodej nám sílu a ochranu, kterou k tomu potřebujeme. Pomoz nám prosím žít naše životy tak, jak si přeješ, protože Ty si pro nás přeješ to nejlepší."

A pro každého z vás, kdo má bolavé srdce, plné strachu, utrpení, bolesti nebo trpí závislostí, modlíme se za vás a posíláme vám své modlitby. Vnímejte je nyní, jak vám je posíláme přes vaši obrazovku. Modlíme se, ať máte motivaci k hovorům s Bohem a následně mu také naslouchali. Abyste měli odvahu a sílu začít konat, a pak přijmout podporu, které se vám na cestě dostane, jakmile na ni vykročíte. Pokud napřed čekáte na podporu, než vykročíte, nedočkáte se - funguje to opačně.

Kromě toho, když vnímáte emoce druhých lidí, zvířat nebo energii situací, působí to obousměrně - kromě vnímání totiž zároveň dokážete vysílat emoce na vysoké úrovni. Nezaměřujte se tedy pouze na tu přijímající část citlivosti, ale i na tu dávající. Můžete emocemi povznášet druhé lidi na velmi vysoké úrovni! Můžete vnášet mír a klid do místností, do prostředí, do společnosti, když někam vejdete... a také do světa.

Pojďme to zkusit společně. Zhluboka se nadechněte... uvolněte se... Ukotvěte se nyní v tomto přítomném okamžiku. Nedovolte egu, aby vám vykládalo, co všechno je nebo není možné, nebo že je to moc složité. Energii dostáváte od Boha a andělů a dál ji vysíláte. Pociťte své pouto se zemí. Jakmile budete uzemnění, můžete se stát vodičem, který bude svádět Boží energii shora dolů a vy ji budete vyzařovat do okolí. 
Nadechněte se... vydechněte... a vizualizujte si světlo a lásku, které vycházejí z vašeho těla a vyzařují do okolí. Nádherné. 

Pojďme si ještě promluvit o citlivosti z mužské perspektivy, protože muži se s pocity vypořádávají jinak než ženy. Muži jsou vychováváni k tomu, aby své pocity pohřbívali, potlačovali a považovali je za slabost. Čeká se od nich, že budou tím silným pilířem celé rodiny, že porazí všechno, co jim přijde do cesty, a jak tak postupně hromadí ve svém nitru další a další pocity, jednoho dne to vybouchne a dojde k velké hádce, nebo se uchýlí k návykovým látkám či jiným nezdravým způsobům, jak se s pocity vypořádat, a nebo se oboří na někoho, s kým běžně pobývá, ať už je to partner či partnerka, přátelé nebo kolegové v práci. To všechno jsou nezdravé cesty.
Co je efektivní, je více své pocity sdílet a naučit se jim rozumět - co se stalo, proč se to stalo, proč reaguji tak, jak reaguji. Také se netrestat za nedokonalost, protože život není o tom být dokonalý, ale pracovat na sobě a zlepšovat se. Pokud dojde k hádce nebo jiné nepříjemné situaci kvůli potlačeným pocitům, nejde ani tak o to, co se stalo, ale co bude potom a co s tím uděláte. Když to zpracujete, můžete pak přijít k druhému člověku a vysvětlit mu, jak vám je a jak to vidíte ze svého úhlu pohledu. Mužům velmi pomůže, když se budou více vyjadřovat. A že najdou ZDRAVÉ způsoby, jak to udělat. To znamená, že nebudou hulákat a práskat dveřmi, ale že se posadí a normálně řeknou, jaký mají pocit nebo dojem - a v první řadě to řeknou sami sobě. Musíte si umět přiznat své vlastní pocity. Musíte poznat, jací jste a jaká je vaše energie, ještě než to budete sdílet s někým dalším.
Mužský způsob vypořádávání se s problémy je takový, že si je zkrátka důkladně promyslí, zanalyzují a přijdou s řešením, i kdyby nemělo být dokonalé nebo to mělo být jen stručné shrnutí, jaká situace vlastně je. Tady narážíme rozdíl -  muži chtějí věci napravovat a řešit, zatímco ženy o nich chtějí mluvit, aniž by měly potřebu je vyřešit. Muži chtějí prostě vyřešit situaci a pohnout se dál. Ženy by tedy mužům jasně říct, že nechtějí, aby jejich pocity nebo problémy řešil, pokud si přejí, aby jim pouze naslouchali.

Souhra mužské a ženské energie je pro nás i pro svět důležitá. Pouze s oběma energiemi v rovnováze může být svět šťastný a vzkvétat, stejně jako my ve svých osobních životech. Po staletí zde vládla mužská energie, ale ani převaha ženské energie by nepřinesla nic dobrého. Čím více tedy vyvážíme mužskou a ženskou energii sami v sobě a ve svých vztazích, tím lépe nám bude a tím lepší bude také náš svět.

* * *

zdroj: https://youtu.be/308CuHHIFXc
překlad: Magda Techetová

 

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.