neděle 9. července 2017

Karetní výklad Doreen Virtue pro týden od 10. do 16.7. 2017

Ahoj, tady je Doreen a toto je váš týdenní karetní výklad pro týden od 10. do 16.července. Energie jsou nyní hodně intenzivní. Cítíte to také? Můžete být touto energií ovlivněni. Dostala jsem ohledně těchto energií vize a poselství, o které se s vámi také podělím (Poselství a meditace zde: https://www.youtube.com/watch?v=Uk7iQPQCCvU - pozn.překl.) Přijde mi právě proto vhodné pracovat s Vykládacími kartami archanděla Michaela. Nejprve se nad nimi pomodlím a požádám Boha, aby nám jejich prostřednictvím seslal vhledy a informace, které si přeje, abychom o tomto týdnu měli.

Pro začátek týdne tady máme kartu Smysl pro humor. Ta nám připomíná, že nemáme svůj život brát přehnaně vážně. Protože když všechno bereme příliš vážně, pak tento smysl pro humor ztrácíme. A nemyslíme tím žádný zlomyslný humor, ale umění brát s lehkostí lidské povahy i lidské ego. Místo abychom měli strach z nízkých energií a z napětí, můžeme se tomu zasmát. Nakonec zjistíme, že my všichni se potýkáme s těžkostmi a procházíme si podobnými zkušenostmi. Tím prosím nesnižuji ani neberu na lehkou váhu ničí těžkosti - ale v některých případech nám smysl pro humor může velmi pomoci zmírnit nebo odstranit napětí. Třeba se s někým hádáte a něco v té hádce vám přijde vtipné - tak se tomu společně zasmějte! Můžete tím celou hádku uzdravit a pomoci si k odpuštění. Smích je navíc jedna z věcí, které nám pomáhají odbourávat stres. Podívejme se nyní, jak to souvisí s dalšími kartami.

Druhá karta je Nevinnost a ta hovoří o propuštění pocitů viny. Máte pocit viny kvůli něčemu, co jste udělali nebo naopak neudělali? Obviňujete se za něco? Obviňování a pocity viny jsou nízké energie. Ano, možná jste udělali chybu, ale my všichni jsme nějaké chyby udělali a nikomu z nás nikdy nepomohlo, že bychom se za své chyby ubíjeli. Perfekcionismus, strach, že se na vás někdo rozzlobí nebo že něco uděláte špatně, to všechno jsou nízké energie. Není o tom, ZDA děláme chyby, ale jak se z nich POUČÍME. Každý omyl je příležitostí se něco nového naučit a vyrůst. Můžete své pocity viny odevzdat Bohu. Svěřte se mu s nimi a on vám pomůže vzít si s z nich ponaučení a požehnání a dosáhnout tak úlevy. Pojďme to udělat hned teď, kdo se cítíte provinile, kdo se bojíte nebo něčeho litujete:

"Drahý Bože, přicházíme k Tobě, protože nás tíží pocity viny a lítosti kvůli tomu, co jsme udělali, nebo jak jsme to udělali, a co bychom si bývali přáli udělat jinak." Řekněte nyní Bohu nahlas či v duchu, o co se jedná. Doslova přitom otevřete svou hruď, když to Bohu všechno dáváte. "Bože, je mi to tolik líto. Prosím, pomoz mi, abych si odpustil/a. A prosím i Tebe o odpuštění. Ukaž mi prosím lepší cestu. Pokud jsem svou chybou něco způsobil/a, pomoz mi najít způsob, jak to urovnat a vyřešit. A pokud mám udělat nějaké změny, ukaž mi, prosím, jaké a podpoř mě, až je budu vykonávat."

Pociťte tu úlevu, když všechnu tu vinu dáváte Bohu a neschováváte si ji už v sobě jako nějaké temné hluboké tajemství. Otevřete se Bohu, připusťte to všechno jemu i sobě a ciťte, jak se uzdravujete a jak je vám odpuštěno. Neznamená to, že danou věc budeme opakovaně dělat a pokaždé si prostě necháme odpustit. Je to o tom, že se opravdu poučíme, hneme se z místa a vyrosteme. Pocit viny nikdy nic nevyřešil ani nenapravil, je pro nás zcela zbytečný.

Na konec týdne tady máme kartu, která nám vyšla už předtím, a je to Prozkoumejte své možnosti. Týká se především těch z nás, kdo mají v životě něco, co jim škodí, nebo co již prostě přerostli. Mohli jste přerůst nějaký váš vztah - možná jste se každý dostal na jinou cestu, které se navzájem neslučují. Nebo je to práce, se kterou už nejste v souladu. Možná potřebujete změnit své stravovací či cvičební návyky, a nebo změnit místo bydliště. Ať už je to cokoli, tato karta vás vyzývá k tomu, abyste se podívali po možnostech, které se vám nabízejí. Abyste si udělali průzkum. Nemusíte hned dělat žádné radikální změny. Porozhlédnout se po svých možnostech nikomu neublíží. Bude se vám také mnohem lépe rozhodovat, když si předtím něco o daném tématu přečtete, poradíte se s někým, něco se o tom naučíte, sepíšete si všechna Pro a Proti, odevzdáte svůj strach Bohu a poradíte se s ním, zda jsou vaše pocity Božím vedením a nebo je to jen strach vyvolaný egem, aby vás zrazovalo od vaší vyšší cesty. Když se budete zabývat svými možnostmi, otevře se vám ještě více možností a budete je přitahovat. Pojďme se společně pomodlit:

"Drahý Bože, děkuji Ti, že tu pro mě jsi, i když na to hodněkrát zapomínám a i když chci často spoléhat výhradně sám/sama na sebe a od Tebe se odtahuji. Děkuji Ti za tu bezpodmínečnou lásku, kterou mně i všem ostatním dáváš. Pomoz prosím nám všem tuto lásku také cítit. Pomoz nám žít z Tvé lásky a vzkvétat. Pokud nás vedeš k nějakým změnám, dej nám prosím jasné vedení, kterému snadno porozumíme, a otevírej nám dveře na cestě, kterou si pro nás přeješ. Víme, že Tvá vůle je zajedno s tou naší a že bys nám nikdy nepřál nic, co by mohlo nám nebo našim milovaným ublížit. Víme, že si pro nás přeješ jen to nejlepší, abychom byli plni lásky, radosti, míru a podpory ve všech směrech.
Pokud chcete k naší hromadné modlitbě připojit nějakou svou vlastní, nyní je ten pravý okamžik: _______________________________________________."

Dostávám pro vás poselství, že máte mít víru, protože i když nám věci mohou připadat temné a zmatené, Bůh vidí cestu ven. Ví, kudy máte jít a co máte udělat. A tak s nim průběžně rozmlouvejte a nechte se jím vést. Odevzdávejte mu své strachy. Nikdy to nemůžete přehnat. Boha nemůžete ničím přetížit. 

"Prosím Tě, Bože, kdykoli začneme upadat do myšlenek plných strachu, zabraň nám v tom. Nechť to neděláme. Připomeň nám, že nám nepomohou starosti, ale modlitby. A že nám nepomůže ani pocit viny, který je pouze temnou energií, která nás svádí z naší cesty." 

Nemůžeme si dovolit marnit energii a čas na sebeobviňování - jsou pro nás příliš drahé. Máme tady spoustu dobré práce, kterou potřebujeme vykonat.

Bůh vás miluje, já vás miluji, prosím, i vy sami se milujte. Posílám vám mnoho lásky, andělských požehnání a prosím, řekněte se mnou: Alooooooooooooooooooha!

* * *

zdroj: https://youtu.be/n9qkssrqsgc
překlad: Magda Techetová


Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.