neděle 27. srpna 2017

Doreen Virtue ukončila týdenní karetní výklady

Milí přátelé,

jak Doreen zmiňuje ve svém novém týdenním videu Heart to Heart (Od srdce k srdci), nebude nadále dělat karetní výklady, ale bude místo toho promlouvat k lidem v souladu s novým duchovním směrem, který si zvolila. Jak uvádí, neznamená to, že by její předchozí cesta nebyla dobrá nebo že by to, co dříve učila, jakkoli popírala - pouze se rozhodla zaměřit se prioritně na Ježíšovo učení, protože to odpovídá její osobní proměně, kterou prošla na začátku tohoto roku. Nikomu nenutí svou víru a zcela respektuje, že ne každému se její nová cesta líbí. Připomíná však, že bez ohledu na změnu "podoby" jejích promluv, je nadále veškeré její učení založeno na LÁSCE. 
Videa, která od tohoto týdne natáčí a v nichž hovoří hlavně o Ježíšově učení, budou trvat kolem půl hodiny, možná i déle. Přestože by mi nijak nevadilo překládat její nová videa, nebude to bohužel v mých časových možnostech. Pokud by si tedy někdo přál tato videa překládat, pak mu ráda "předám žezlo" :)

Bez ohledu na novou cestu Doreen se moje vlastní cesta ani zaměření mé stránky nijak nemění. Mně (a jak věřím, tak i většině z vás) tento směr vyhovuje a nemám potřebu na něm nic měnit :) Zcela respektuji Doreeninu volbu a má mé hluboké uznání za odvahu následovat upřímné volání svého srdce bez ohledu na odpor a agresivní reakce části jejích dosavadních příznivců. Věřím tomu, že na svém vlastním příkladu dala nám všem dokonalou lekci a nastavila některým z nás perfektní zrcadlo, abychom pohlédli sami sobě do tváře a uvědomili, zda jsme OPRAVDU schopni přijímat člověka i přesto, že s ním jeho cestu nesdílíme nebo s ním v něčem nesouhlasíme. Na této schopnosti přijímat druhé i přes rozdíly v našich přesvědčeních je do velké míry závislý mír v tomto světě. Neznamená to samozřejmě "nechat si všechno líbit" nebo tolerovat něčí zlé chování, ale přijmout, že dělat něco jinak, než jak bychom to udělali my, neznamená automaticky, že je to špatné. Může to být prostě jiné, pouze se to nemusí slučovat s tím, co vyhovuje nám. Konflikty ve světě jsou ve své podstatě obdobou konfliktů na naší osobní mezilidské úrovni. Tak jako jsou ve světě nešťastné fyzické boje, mezi námi dochází k bojům osobním, z nichž v nejhorších případech mohou vznikat i ty fyzické. Když tedy zapracujeme na tom, aby vládl mír v našem vlastním srdci a v našich vztazích, přispějeme tím přímo k vytváření míru a zdravé tolerance ve světě.
Změna duchovní cesty Doreen Virtue - jak věřím - přišla právě v tento čas, i proto, aby NÁM ukázala, jak moc jsme skutečně vyzráli. Bylo mnoho lidí, kteří ji donedávna následovali a tvrdili, že vyznávají lásku a mír, a přesto se někteří z nich dokázali v mžiku obrátit v negativní soudící odpůrce a začali shazovat ženu, jež světu předala (a stále předává) tolik dobrého - jen proto, že se nyní rozhodla žít jinak, než jak oni očekávali. Využijme tedy této příležitosti a přijměme její rozhodnutí s láskou a respektem k jejímu právu OSOBNÍ volby. Mějme na paměti, že Doreen Virtue je především člověk a tak jako každý jiný člověk dělá dobře, když následuje to, co cítí, že je pro ni to pravé, i když s tím ne všichni souhlasí. Je pro nás nadále skvělým příkladem!

Budete-li chtít, mohu vám kromě měsíčního výkladu karet strážných andělů dělat menší náhled i do jednotlivých týdnů jako náhradu za Doreenin týdenní výklad (případně je dělat místo toho měsíčního). Upřímně věřím tomu, že každý z nás si docela dobře poradí i bez karet. Osobně beru tyto výklady spíše jako inspiraci k tomu, na co se zaměřit, jako takové základní téma - ale pak nechávám celý týden, aby probíhal zcela spontánně a řídím se během něj vlastním srdcem a jeho vedením. Nemám ráda, když se někdo stává na výkladech závislým a bojí se cokoli udělat, dokud mu to karty nepotvrdí. Když se příliš poutáme k výkladům nebo jiné "vnější autoritě", zapomínáme poslouchat vlastní intuici. Přitom právě naše vlastní intuice je pro nás to hlavní vedení - výklady, které sledujeme, jsou pouze obecným společným vodítkem a individuálně se naše vedení mohou lišit. Vždy tedy poslouchejme prioritně hlas vlastního srdce.

Tato změna je pro nás všechny velkou výzvou k vzájemnému respektu a úctě bez ohledu na to, zda se nám tato změna líbí nebo ne. Doreen sama říká, že zcela chápe negativní reakce vycházející z negativních zkušeností či předsudků, které někteří z nás mohou mít, ale že tak jako ona sama ctí cestu každého z nás, žádá nás, abychom my ctili tu její. To se přitom netýká pouze jí, ale obecně všech situací, kdy si druzí lidé - zejména naši blízcí, u nichž se nás to více dotýká - volí jinak, než jak bychom si přáli. Neznamená to, že je to špatné. Pro ně to může být to nejlepší. A tak jako bychom nechtěli, aby nám někdo vymlouval naši cestu, nedělejme to ani my jim. Je-li naše cesta v souladu s láskou, je jedno, v co nebo koho věříme. Podstatné je, co do svého života, do života druhých a do celého světa přinášíme. Osobně jsem přesvědčena, že nezáleží na nějakém vyznání, ale na lidech, protože i v náboženských směrech hlásajících lásku a mír vídám osoby, které druhým pomáhají, i ty, které druhým ubližují. Mějme tedy na paměti hlavně LÁSKU, která je tím, co nás spojuje, bez ohledu na naše individuální názory a přesvědčení.

Děkuji vám a přeji vám krásný zbytek dne :)

- Magda

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.