pátek 1. září 2017

Karetní výklad strážných andělů pro září 2017

(PROSÍM, pokud tento text KOPÍRUJETE někam jinam, učiňte tak v PLNÉM znění, tedy i s možností dobrovolného příspěvku uvedené na konci textu. Psaní je má práce, kterou chci pomáhat lidem a pokud si někdo přeje zaslat mi něco výměnou, má právo vědět kam. Nevyužívejte prosím mé texty ke svým reklamám a jiným zištným účelům - poskytuji je zde proto, aby pomáhaly, ne aby si někdo jejich prostřednictvím hromadil fanoušky či zákazníky. Děkuji a přeji vám příjemné čtení :)
* * *


Milí přátelé,

uplynulý měsíc byl pro mnohé z nás až neobvykle emotivní a plný velkých změn. Ať už byla intenzita tohoto období způsobena planetárními či jinými energetickými vlivy, působení této energie pociťovali dokonce i lidé, kteří jinak energie příliš nevnímají. Docházelo k prolamování nejrůznějších bloků, ale také k náhlým a nečekaným změnám v oblastech, v nichž bychom neřekli, že by byla jakákoli změna potřebná. Přestože období v srpnu bylo opravdu silné, nebylo negativní. Právě naopak - všechny změny a události, ke kterým došlo (a stále dochází), otevírají dokořán naše srdce, a to i ta, která se nedají otevřít jinak než "energetickým násilím". 
Andělé to přirovnávají k našemu čištění koupelny, která může být na některých místech zanešena nečistotami. Na některé z nich stačí smeták, na jiné už je třeba mokrý hadr, na některé stačí voda, na jiné je však už třeba mýdlo či saponát... a pokud na něco nezabere třeba ani čistící písek, musíme použít žíravou látku, která nečistotu rozpustí, a teprve pak může být tato nečistota setřena či odplavena. Velmi obdobně je to se srdci zanesenými "špínou" ve formě zatvrzelého hněvu, staré bolesti nebo čehokoli jiného, co jsme ve svém srdci tak dlouho zatlačovali, až to tam "zkamenělo". Jestliže z nás tyto nečistoty není možné dostat jemným vedením a naší spoluprací, Vesmír je nucen nasadit silnější kalibr. Přitom je to však všechno v souladu s našimi vlastními přáními a naší svobodnou vůlí! Vesmír ví, jak toužíme po lásce a míru, ale také ví, že abychom je mohli prožívat, musíme se zbavit toho, co nám to neumožňuje. Není to zásah do naší svobodné vůle! Toto všechno přímo JE naší svobodnou vůlí! My sami si přece přejeme žít v lásce, milující a milovaní! Jestliže je na nás tedy Vesmír drsný, je to jen proto, že jsme mu sami nedali na výběr. Často ignorujeme vedení své intuice, protože nás nabádá ke změnám, které nechceme dělat ze strachu, že bychom se měli mnohem hůř, než kdybychom všechno nechali tak, jak to je. Pak se daná situace obvykle zhoršuje a zhoršuje, dokud není opravdu tak zle, že změnu udělat musíme. Někteří z nás zkrátka POTŘEBUJÍ být do změn donuceni! Kdokoli je ochotný dělat změny hned, jakmile k nim pocítí vedení, přirozeně nic takového nepotřebuje a ani to tedy neprožívá. Pokud si dáme říct hned, ušetříme si tím spoustu času, energie i trápení. Ano, samozřejmě si můžeme danou změnu v klidu promyslet a dopřát si čas na to, abychom se nerozhodovali unáhleně. To je moudré. Je to ale něco úplně jiného, než když změnu záměrně co nejvíc odkládáme v naději, že ji třeba nakonec ani nebudeme muset dělat. Je to snaha vyhnout se možnému "ohrožení", které ve změnách spatřujeme. Naši andělé nás tedy vedou k tomu, abychom zapracovali na svém strachu ze změn a místo snahy zajišťovat si bezpečí kontrolou vnějších okolností a jiných lidí, se soustředili na vybudování jistoty sami v sobě - což je mimochodem téma, které nám vyvstalo již v předchozím měsíci. I nadále je tedy právě toto téma pro nás nejdůležitější, protože ať už prožíváme jakékoli těžkosti - zdravotní, vztahové, pracovní aj. - ve všech těchto oblastech nám pomůže, když se přestaneme bát změn a začneme věřit sami sobě. A také pro sebe udělat laskavost - vykonat změny, ke kterým víme, že jsme vedeni. Je to součást zdravé péče o sebe samé, která ještě více přispěje k našemu dobrému pocitu a k budování a posílení naší vnitřní sebejistoty a sebedůvěry. Když si budeme jisti sami sebou a budeme vědět, že si můžeme věřit, nebude nás (tolik) rozhazovat sebemenší změna v našem okolí a nebudeme mít takovou snahu mít nade vším kontrolu.
 
- Magda

* * *

Výklady pro jednotlivé týdny se mohou vzájemně překrývat a nejsou proto přesně omezeny konkrétními daty. Stejně tak se doba trvání toho kterého významu může u každého z nás individuálně lišit. Při čtení výkladu věnujte pozornost také svému vlastnímu osobnímu vedení, které konkrétněji doplňuje toto společné a které přichází ve formě nápadů, myšlenek, pocitů, vizí, slov, synchronických událostí apod. Pro výklad používám Tarot strážných andělů od Doreen Virtue a Radleigho Valentinea.Karta pro první zářijový týden je Léčitel Činu. Tato karta může představovat osobu i popis situace. Pokud se jedná o osobu, je to někdo temperamentní, sebevědomý, vřelý a srdečný, poměrně aktivní a tvořivý, zábavný a také vášnivý. Může se jednat o osobu, která pro nás v tomto období bude nějak důležitá nebo nám bude nápomocná, rovněž to však může být vedení pro nás, abychom v sobě probudili či rozvinuli právě tyto vlastnosti a ve své situaci je využili.
Pokud jde o situaci, znamená tato karta, že pro nás bude tento týden plný aktivit. Jedná se však o příznivě zaplněný rozvrh - to znamená činnosti, které dělat chceme, které děláme rádi a které nám pomáhají se rozvíjet. Zároveň je to poselství, že si máme začít věřit, zvlášť pokud jsme dosud svou sebedůvěru či sebejistotu zakládali na někom jiném, na tom, co kdo dělal nebo nedělal, co říkal nebo neříkal, atd. Máme se odpoutat od okolí a zaměřit se na to, abychom si byli jistí sami sebou, a ponořit se do věcí, které nás vášnivě zajímají a baví - a ke kterým ani nikoho jiného nepotřebujeme. Když uvidíme, že je nám dobře i tak, bez ohledu na to, co se zrovna děje, a že také umíme spoustu hezkých věcí, podpoří to naše sebevědomí a budeme se cítit klidnější. Zvlášť pokud jsme prožívali nějaké myšlenkové či emoční peklo, je pro nás důležité tyto rozbouřené myšlenky a emoce zklidnit, a pak si v nich udělat pořádek. Tvořivé činnosti jako psaní, malování, sochaření, modelování, focení, vyšívání nebo jiné jsou jako stvořené k tomu, abychom na ně zaměřili svou pozornost - a naše myšlenky a emoce se během nich zklidnily. 
Je to tedy rada, abychom místo zmítání se v myšlenkovém a emočním chaosu raději svou pozornost soustředili, a to na něco konstruktivního a užitečného. Starosti nám k ničemu nepomohou, a tak tento čas, který bychom na ně jinak vyplýtvali, raději využijme k něčemu dobrému. Když budeme klidnější, snáze budeme vnímat své vnitřní vedení, které nám už řekne, co s danou situací udělat. S rozbouřenou myslí a rozvířenými emocemi svou intuici vnímáme jen těžko.


Pro druhý týden je tady Pozitivní zjištění, což je velmi krásná karta plná optimismu, naděje a radosti. Vypovídá o tom, že všechno bude dobré, ať už se nyní děje cokoli a ať už to ve výsledku bude jakkoli. Stejně budeme šťastní, stejně všechno bude lepší. Toto je pro nás připomínka, že máme věřit, že věci se vždy vyvíjejí k tomu nejvyššímu dobru nás i všech ostatních, kterých se daná situace týká, a že se tedy nemusíme bát a snažit se situaci sami kontrolovat a dohlížet na ni. 
Tato karta vypovídá o úspěchu, jak pracovním, tak i třeba ve vztazích nebo co se týká našeho osobního růstu. Říká, že budeme dostávat dobré nápady a že se nemáme bát je následovat. Máme být sami sebou a otevřít se. Zároveň nás také vybízí k tomu, abychom se obklopili co nejpozitivnějšími lidmi. Neznamená to "vykašlat se na ty, kteří mají zrovna špatné období nebo problémy", jak někteří hned namítnou - podporovat nás mohou i lidé, kteří mají problémy, a může nám s nimi být dobře i přesto, že jsou zrovna nešťastní. Problém nastává u lidí, kteří mají negativitu a pesimismus jako trvalé naladění a nechtějí na tom nic měnit. Pobývat s nimi nás pak jen zbytečně sráží dolů, když bychom přitom svým vyšším naladěním mohli prospívat spoustě jiných. Jestliže tedy cítíme, že nás určitý vztah pouze vysává, sráží nám naše naděje a vize, nebo nás odvádí od našich snů (byť to druhý člověk může myslet dobře), je třeba se od něj oprostit a místo toho více pobývat s lidmi, kteří nás v našich snech podporují a s nimiž se cítíme skvěle. Není na tom nic špatného. Následujeme-li upřímná přání a sny svého srdce, pak jejich naplnění přinese mnoho dobra nejen nám, ale i všem ostatním, včetně těch, kteří se nás od toho snažili odradit.


Pro třetí týden vyšla Trojka Hojnosti - karta tvořivosti a duchovního růstu. Opět nám připomíná, jak moc nám může pomoci, když dáme tvořivým způsobem průchod svým emocím a myšlenkám, které by jinak dělaly v našem životě paseku. Jednou z takových činností je i psaní deníku, ať už fyzického nebo elektronického (ty se dají i zaheslovat, aby je nikdo jiný nečetl). Nebo napsání fiktivního dopisu osobě, vůči které cítíme obrovský hněv. Takový dopis neodesíláme - jde jen o to, abychom ze sebe všechny ty pocity dostali. Jinak budou otravovat naši mysl i pocity a zbytečně budou kazit naši energii, která, jak víme, k nám přitahuje podobné energie ve formě lidí, věcí či situací. 
Obecně je to tedy vedení ke zbavení se nežádoucích energií z našich myšlenek, emocí (hlavně těch potlačených - viz. výše), ale i energií v našem domově, protože věci, kterými jsme se obklopili, ve velké míře odrážejí naše nitro a zpětně na nás zase působí. Pokud v nás tedy nějaký předmět vyvolává nepříjemné pocity, odstraňme ho ze svého domova. Nemusíme ho ničit ani vyhazovat - můžeme ho např. darovat někomu, kdo z něj naopak bude mít radost. Andělé nám také doporučují pročistit energii v našem domově vonnou tyčinkou, svíčkou nebo květinovým olejem - dejme přitom na své vlastní vedení při výběru dané barvy či vůně. I když nám na "čištění energie" může někdo doporučovat jednu vůni, nás může přitahovat druhá vůně, která je na "otevírání srdce" - protože právě v uzavřeném srdci může být skutečná příčina, kvůli které pak v našem prostoru vznikají nepříjemné energie. Totéž platí u výběru kamenů či krystalů - nevybírejme si je podle znamení či konkrétního účinku, protože i když můžeme mít problém například se sebedůvěrou (a mohou nám být tedy doporučovány žluté či zlatavé kameny), skutečná příčina tohoto problému může ležet v dávném zranění (a přitahovat nás tedy bude například růženín). Naše vlastní intuice ví vždy nejlépe, co potřebujeme, a tak si od ní nechme poradit. I tím příspějeme k lepšímu pocitu ze sebe samých a napomůžeme tak k odbourání strachu a nejistoty.


Pro čtvrtý zářijový týden nám vychází Pětka Citů, která vypovídá o uvolňování naší potlačené bolesti a uzdravování našeho srdce z nevyléčeného žalu. Ať už se jedná o dávné události a nebo naopak čerstvé, naše srdce se otevírá - a spolu s tím se z něj vyplavují celá jezera žalu a staré bolesti, které jsme nechtěli cítit. Máme-li ale milovat a přitahovat k sobě milující lidi a láskyplné zážitky, naše srdce musí být čisté. Andělé nám připomínají, že náš žal není nic hrozného ani špatného. Vědí o našem strachu z prožití našeho citového zranění. Mnozí z nás se zasekli ve fázi popření ztráty - žijeme tak, jako by se vlastně nic nestalo, a šok a bolest, které bychom přirozeně prožívali, jsme úplně zatlačili někam do pozadí, abychom o nich nevěděli. Tyto city ale neodejdou, ani nezmizí. Budou tam. Budou o sobě dávat vědět. Budou se hlásit, když to nejméně chceme. Bude stačit sebemenší impuls - a ony vyletí ven. Čím více prostoru jim tedy budeme dávat, aby mohly přirozeně a pozvolna odcházet z našeho srdce pryč, tím lépe. Na truchlení není nic špatného. Je to očista našeho srdce, je to něco, co nám pomáhá vyrovnat se s novým stavem věcí. Nesuďme tyto pocity. Nesnažme se je pitvat a analyzovat a řešit, kde, jak, proč nebo kvůli komu vznikly. Prostě JSOU. A když tam jsou, tak potřebují ven. Žádné emoce, ať už příjemné či nepříjemné, nejsou uzpůsobeny k tomu, aby byly zadržovány a znehybňovány. Emoce jsou energie a potřebují proudit. Přicházejí a odcházejí. Potřebují být vyjadřovány. Pokud se týkají někoho dalšího, nemusíme je vyjadřovat jemu. Stačí je vyjádřit ven. Kdo má strach, že by uvolněná energie mohla způsobit nějakou "zkázu", vždy může požádat anděly, aby se o tuto energii postarali a aby zajistili, že nikomu a ničemu neuškodí. Toto uvolňování citů, které zůstaly v našem srdci, děláme PRO SEBE. Pro svůj život. Děláme to proto, abychom se cítili lépe. Když dáme průchod svému žalu, moc se nám uleví. Navzdory tomu, že možná cítíme spoustu bolesti, můžeme zároveň cítit nádherné uvolnění. A to je ono - očista našeho srdce a uvolnění místa v něm pro novou lásku. Je to něco, co nám pomůže naplnit naše sny, o které jsme tak dlouho prosili, ale které se nemohly začít plnit, dokud jsme měli srdce plné něčeho, co bylo s láskou neslučitelné.

* * *

SHRNUTÍ
Měsíc září pro nás bude měsícem odlupování vrstev, kterými jsme se snažili chránit proti zranění zvenčí. Barikády postavené ze starých potlačených emocí, "preventivního" pesimismu, předstírané pohody či citového chladu, se nyní začnou rozbourávat jako reakce Vesmíru na naše hluboké přání milovat a být milováni. Čím více se budeme bránit, tím větší sílu bude muset Vesmír použít. Sami si o to ale říkáme. Pokud něco chceme, musíme pro to také udělat, co je třeba. Jestliže chceme milovat a být milováni, musíme propustit všechno, co nám to znemožňuje. A pokud nás brzdí strach, vystaví nás Vesmír takovým podmínkám, že k potřebné změně dojde, ať se bojíme sebevíc. Přestože to na nás může působit neláskyplně, ve skutečnosti je to to nejláskyplnější, co pro nás může udělat. Jinak bychom se ještě dlouhé roky (a možná i do konce života) jen plácali ve svém strachu a nikdy bychom se nikam nedostali. Přejeme-li si lásku a štěstí, musíme se doslova sami stát láskou a štěstím. Pokud v sobě tedy chováme něco, co láskou a štěstím není, musí to pryč - ať už to uděláme sami dobrovolně, a nebo později pod nátlakem (o který jsme si ale svým odmítáním jednat sami požádali, přestože ne přímo). Jestliže je však pro někoho opravdu důležitější jeho strach než naplněné sny, pak zvítězí jeho strach a Vesmír tuto volbu bude respektovat. Stejně jako ji respektuje u těch, kterým více záleží na lásce než na strachu a kterým tedy k lásce pomáhá, byť i nepříjemnou cestou. 
Mějme na paměti, že všechno se děje tak, jak má, a jak je to potřebné. Nemusíme chápat všechny souvislosti, ani nemusíme vědět, co přesně jak bude. Nemusíme nic ovládat, nemusíme na všechno dohlížet, nemusíme si myslet, že se všechno úplně rozsype, jakmile bychom se pustili a nechali to být. Důvěřujme trochu i Vesmíru. Důvěřujme Vyšší Moudrosti, která vidí dál než my. Moc dobře ví, proč nám to či ono odvedla ze života, i když jsme to v něm mít chtěli; moc dobře ví, proč se to či ono najednou mění, i když jsme měli za to, že je to dobré tak, jak to je. Místo toho, abychom se nechali paralyzovat strachem a začali se snažit panicky všechno ovládat, raději zklidněme svou mysl, uvolněme se, vypusťme své emoce ven a soustřeďme se na nějakou činnost, která nám umožní se zaměřit na něco jiného než na problémy. Hned nám bude lépe a navíc tím můžeme i někomu přímo prospět, vytvoříme-li nějaké hezké dílo, z něhož se budou moci těšit i další. 
Všechno, co se děje, nám pomáhá milovat a stát se "láskou" - tedy oloupat všechny ty vrstvy, jimiž nejsme, a ponechat pouze to ryzí jádro, kterým láska je. Jen tak si můžeme do života přitahovat další ryzí lásku - v jakékoli podobě.

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.