pátek 29. září 2017

Tři kroky k léčení vašeho vnitřního dítěte

Práce s vaším vnitřním dítětem je důležitým krokem k vyléčení se z těžkého dětství. Emoční bolest, kterou ve vás zanechal váš otec nebo jiní lidé tím, že vás shazovali a nezacházeli s vámi dobře, může stále ovlivňovat vaši podvědomou mysl. Jako děti jste nemohli zpracovat vztek dospělých. Neměli jste tehdy schopnost se ochránit a postarat se o své vlastní potřeby.
Pokud jste byli vystaveni násilí, ať už fyzickému, sexuálnímu, emočnímu nebo mentálnímu, pak určitá část vás stále cítí hněv, teror, bezmoc a pocity zrady a zranitelnosti. Tak jako jste nemohli porozumět hněvu dospělých, neuměli jste - a ani jste nevěděli jak - se vyrovnat se svými vlastními silnými emocemi. Výsledkem je, že všechny tyto silné emoce zůstaly uloženy hluboko ve vaší podvědomé mysli.
Někteří lidé popisují zraněné vnitřní dítě jako podosobnost nebo jiný aspekt sebe samých. Samozřejmě, není to doslova nějaké dítě uvnitř vás; tato část vaší mysli je však stále ještě chycena v dramatu, chaosu a bolesti vašeho dětství. Když se svým vnitřním dítětem budete pracovat, časem přestane ovládat váš život. Budete cítit větší mír a také větší vládu nad svými emocemi a chováním. Vaše vnitřní dítě potřebuje hlavně vědět, že ho neopustíte - a že tu pro něho budete, abyste se o něj postarali a chránili ho.

Dostat na povrch silné emoce jako je vztek může být znepokojivé, neboť často nejsme zvyklí tyto emoce cítit. Možná jsme je odsuzovali a nebo byli za jejich prožívání dříve trestáni, a tak jsme se naučili je potlačovat. 
Pokud budou emoce, které se ve vás probudí během tohoto cvičení, příliš silné, zpomalte tento proces a dopřejte si na pár dní přestávku.
Jde o to dopřát si péči, kterou vám vaši rodiče nebyli schopni tehdy dát, protože nevěděli jak a nebo byli sami zranění. Pokud začnou vyplouvat na povrch vaše vzpomínky na zapomenuté zneužití, bude nejlepší si domluvit pravidelná sezení s terapeutem nebo skupinovou terapii na léčení emocí. Práce s vaším vnitřním dítětem vám má pomoci, ne vytvářet či oživovat dramata.

Záměrem je to, abyste ze sebe dostali dlouho zadržované emoce. Pokud si pamatujete scény zneužívání, možná nebudete vědět, jak zvládnout nový pohled na daný vztah. Vyvarujte se nutkání ke konfrontaci s tím, kdo vás zneužil, dokud nebudete mít dostatek sil. Mnozí lidé, kteří druhé zneužívají, celou věc popírají, když jsou před ni postaveni. Někteří mohou být natolik přehlceni pocity viny, že nedokážou čelit tomu, co udělali. Když později odejdou na druhý břeh, pocítí tíhu svých zraňujících činů. Do té doby však zneužívající lidé vytrvale popírají, že by komukoli ubližovali. Ve vaší fantazii se vám tento člověk omluví a všechno bude dobré. To se však naneštěstí stává jen zřídka.
Mnozí zneužívající lidé páchají své činy během výpadku mysli při opilosti, zneužití drogy nebo psychotického záchvatu, a tak si incident vůbec nepamatují. Je proto důležité počkat a zjistit, zda je pro vás konfrontace s daným člověkem opravdu tou nejlepší metodou. Doporučujeme vám zaměřit se na léčení sebe samých, spíše než na trestání toho, kdo vás zneužíval. 

* * *
Zde jsou 3 kroky k léčení vašeho vnitřního dítěte:
Tato cvičení jsou skvělým doplňkem k jakékoli terapii, kterou možná již absolvujete:

1. Najděte si ke svému vnitřnímu dítěti cestu.
Začněte tím, že se svého vnitřního dítěte zeptáte: "Jak se teď cítíš? Co bys chtěl/a, abych věděl/a?" Může vám pomoci mít u toho svou vlastní fotografii, kde jste jako děti. Místo, kde budete toto cvičení provádět, můžete svému vnitřnímu dítěti zútulnit tím, že do něj umístíte hračky, medvídky, dětskou přikrývku nebo noční světýlko. 

2. Získejte si jeho důvěru.
Vaše vnitřní dítě se ve skutečnosti cítí opuštěno, zrazeno, zanedbáno a zapomenuto vámi, vaším dospělým já. Může trvat nějaký čas, než si znovu získáte důvěru této dětské části sebe samých. 
Obdobně jako když mluvíte s kamarádem, který se cítí zranitelný, ujišťujte své vnitřní dítě, že je pro něj bezpečné mluvit. 
Ze začátku může mít vaše vnitřní dítě pocit, že vám nemůže věřit, protože bylo ignorováno a potlačováno tak dlouho. Budete-li ho (se) však ujišťovat, že tu teď nyní pro něj jste, mu pomůže se cítit v bezpečí. Je důležité, aby vaše vnitřní dítě věřilo vaší ochotě poslouchat, cítit, vidět nebo jiným způsobem vnímat to, co prožívá.

3. Dovolte si cítit své dětské pocity.
Dovolte všem svým pocitům vyjít na povrch a projevit se. Můžete být překvapeni tím, co všechno se vynoří, jakmile se poprvé rozhodnete říct Ahoj této části sebe samých. Vyjadřování emocí se záměrem se uzdravit je velmi léčivé.
Velmi pravděpodobně se objeví spousta slz smutku, bolesti, hanby a hněvu. Pláč je vždy velkou úlevou a velmi brzy k sobě začnete být mnohem soucitnější.
Možná budete mít strach, že když dovolíte svým emocím vyjít ven, ztratíte nad sebou kontrolu. Neztratíte. Ve skutečnosti ji právě budete mít o to větší, když uvolníte dosud potlačované a nahromaděné emoce. Bez tohoto uvolnění budou tyto pohřbené emoce vždy vylétávat na povrch ne zrovna hezkými způsoby, je tedy důležité je nechat uvolnit. Vaše nevědomá mysl vám nedá víc, než budete moci zvládnout.

Zavažte se, že budete toto cvičení provádět každý týden. Tím pomůžete upevnit důvěru vaší ztracené a opuštěné části sebe samých. Vaše vnitřní dítě vám začne věřit. Bude vědět, že je mu nasloucháno, a bude se cítit chápáno. Zavažte se, že se nikdy neopustíte. Tento slib musíte vůči sobě samým dodržet - že se budete dobře starat sami o sebe i o své vnitřní dítě.

* * *

zdroj: https://www.healyourlife.com/3-steps-to-healing-your-inner-wounded-child
překlad: Magda Techetová

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.