středa 1. listopadu 2017

První čakra

Úloha a funkce první čakry
Kořenová čakra nás spojuje s fyzickým světem. Přivádí kosmické energie na tělesně-pozemskou rovinu, zatímco současně proudí skrze tuto čakru energie Země do celého našeho jemnohmotného energetického systému. Zde navazujeme kontakt s "duchem Matky Země", zakoušíme její elementární sílu, lásku a trpělivost. Do oblasti působení první čakry patří základní individuální i globální potřeby života a přežití na této planetě. Dary otevřené první čakry představují přitakání životu na Zemi, fyzické existenci a připravenosti působit v harmonii se silami Země a učit se z nich.
Kořenová čakra je přiřazena zemskému živlu, její barva je červená, barva energie a aktivity a barva nejniternějšího jádra naší planety. Poskytuje nám zemitou pevnost a "pevnou půdu" pod nohama, na které můžeme stavět svůj život, a zároveň nás zásobuje potřebnou energií pro tvořivou činnost ve světě. Kromě toho nám dodává sílu k prosazení se a vytrvalost.
Do oblasti působení první čakry patří také budování existence, materiální zajištění a "zachování vlastního druhu" založením rodiny, stejně jako sexualita jako tělesná funkce a prostředek k plození dětí.
Kořenová čakra tvoří životně důležitý základ a pramen vitální síly pro vyšší čakry. Podobně jako naše srdce ve fyzickém těle je základní čakra centrem našeho jemnohmotného energetického systému. Navíc je první čakra sídlem kolektivního podvědomí, jehož uložené vědění nám zpřístupňuje. První čakra by měla být vyvažována sedmou čakrou, aby byla zachována vnitřní rovnováha člověka.

Harmonická funkce první čakry
Je-li vaše kořenová čakra otevřená a funguje harmonicky, zažíváte hluboké osobní propojení se Zemí a jejími tvory, nenarušenou životní sílu, ukotvenost sami v sobě a v životě, spokojenost, stabilitu a vnitřní sílu. Cítíte se být součástí přirozeného koloběhu života, střídání klidu a aktivity, smrti a nového zrození. Vaše jednání je podpořeno přáním tvořivě spoluutvářet život na vaší mateřské planetě, v souladu s plodivou silou Země, s životem v přírodě. Je pro vás snadné uskutečňovat ve světě své cíle. Váš život je provázen neochvějnou prvotní důvěrou. Zažíváte Zemi jako místo jistoty, kde dostanete všechno, co potřebujete: podporu, stravu, bezpečí a ochranu. Tím se s důvěrou otevíráte životu na Zemi a přijímáte vše, co vám nabízí, s vděčností.

Disharmonická funkce první čakry
Při jednostranném zatížení nebo chybné funkci kořenové čakry se vaše myšlení a jednání točí převážně kolem vlastnictví a jistoty, stejně jako kolem smyslových podnětů a požitků, jako je například dobré jídlo, alkoholické nápoje, sex, atd. To, po čem dychtíte, si chcete přivlastnit, aniž byste přemýšleli o následcích. Zároveň pro vás může být obtížné otevřeně dávat a přijímat. Máte sklon se chránit a udržovat si odstup. Neschopnost pouštět a nutkání všechno držet a ovládat se často projevuje na tělesné rovině jako zácpa nebo nadváha.
Vaše jednání je zaměřeno především na uspokojování vašich vlastních potřeb. Přitom přehlížíte nebo nevědomě přecházíte potřeby druhých, stejně jako potřeby svého vlastního těla - zdravější a střídmější stravy, dostatku odpočinku a vyváženého a harmonického způsobu života.
V extrémním případě lpíte na určitých představách a touhách, od kterých se nedokážete oprostit. Pokud jsou vaše utkvělé představy zpochybněny okolnostmi nebo jinými lidmi, snadno reagujete podrážděně a naštvaně, v extrémních situacích také zuřivě a agresivně. Násilné prosazování vlastních přání a představ spadá rovněž do oblasti narušené kořenové čakry.
Vztek, zlost a násilí jsou koneckonců obranné mechanismy, kteér poukazují na nedostatek prvotní důvěry. Za těmito emocemi stojí vždycky strach ze ztráty nebo nezískání něčeho, co vám dává pocit jistoty a pohody.
Země je pro vás místem, které musí být ovládáno a vykořisťováno, aby si člověk zajistil přežití. Drancování Země a porušování její přirozené rovnováhy jsou tak jasnými příznaky narušení kořenové čakry u většiny dnešních lidí.

Nedostatečná funkce první čakry
Pokud máte zablokovanou nebo uzavřenou kořenovou čakru, vaše stavba těla je velmi slabá a jste málo tělesně a duševně odolní. Mnoho věcí v životě vám dělá starosti a cítíte se nejistí. Možná máte také pocit, že nemáte pevnou půdu pod nohama, cítíte se "vykořenění" nebo "mimo realitu". Je pro vás obtížné čelit životním výzvám a často vám chybí stabilita a síla se prosadit. Život na Zemi vám často připadá jako břemeno, a ne jako radost. Téměř neustále toužíte po snazším, příjemnějším a méně náročném životě. Budete však tak dlouho konfrontováni s problémy "pozemského života", dokud se je nenaučíte přijímat jako mezníky svého celkového vývoje.

* * *

- z knihy Základní kniha o čakrách, Shalila Sharamon a Bodo J. BaginskiŽádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.