pátek 1. prosince 2017

Čtvrtá čakra

Srdeční čakra tvoří středobod systému čaker. Spojují se v ní tři spodní fyzicko-emocionální centra se třemi horními duchovně-duševními centry. Symbolizuje ji šestiúhelník, který velmi názorně ztvárňuje, jak se energie tří horních a tří spodních čaker navzájem prolínají. Čtvrtá čakra je spojena s živlem vzduchu a smyslem hmatu. To poukazuje na pružnost srdce, pohyb směrem k něčemu, dotek a kontakt s věcmi. Nacházíme zde schopnost empatie a soucitu, naladění se na druhé a souznění s nimi. Skrze toto centrum vnímáme také krásu přírody a harmonii v hudbě, tanci, divadle a poezii. Tady se mění obrazy, slova a zvuky v pocity.
Úkolem srdeční čakry je sjednocování skrze lásku. Každá touha po vřelém kontaktu, po splynutí, harmonii a lásce se projevuje prostřednictvím srdeční čakry, i když se s ní setkáme v její "zakleté" podobě smutku, bolesti, strachu z odloučení nebo ze ztráty lásky apod. 
Ve své nejčistší a plně otevřené formě je srdeční čakra centrem opravdové, bezpodmínečné lásky - lásky, která je zde jen ze své vlastní vůle a není možné ji vlastnit ani ztratit. Ve spojení s vyššími čakrami se tato láska stává Bhakti, božskou láskou, a vede k poznání božské přítomnosti ve všem stvořeném, k jednotě s nejniternějším jádrem, srdcem všeho v univerzu. Cesta srdce k tomuto cíli vede přes láskyplné a chápající přitakání nám samým jako předpoklad pro přitakání ostatním a životu.
Pokud jsme skrze třetí čakru a její poznání přijali, že všechny životní zkušenosti, přání a emoce mají hlubší smysl a chtějí nás skrze související úkoly dovést zpátky ke komplexnějšímu řádu, najdeme ve čtvrté čakře láskyplné zjištění, které pramení z poznání srdce, že všechny pocity a všechny projevy života přirozeně vycházejí z touhy po lásce, po spojení se životem, a tím vlastně představují vyjádření lásky samotné. 
Každým odmítnutím vytváříme oddělenost a negativitu. Pozitivní, láskyplné "ano" naproti tomu vytváří vibrace, ve kterých se negativní formy projevu a negativní pocity nemohou udržet a rozpouštějí se. Možná jste už někdy zažili, že se intenzivní cit smutku, vzteku nebo zklamání neutralizoval, když jste tomuto pocitu dali láskyplnou, nezaujatou a plnou pozornost. Rozhodně to někdy vyzkoušejte.
Pokud trpíme nějakou bolestí nebo nemocí, můžeme pozorovat, že skrze láskyplné zaměření pozornosti na nemocný orgán nebo část těla se může ozdravný proces nesmírně urychlit. Tímto máme prostřednictvím srdeční čakry velký potenciál k transformaci a uzdravování - nejen sebe samých, ale i ostatních. Láska k sobě samému, přijetí naší celé bytosti z hloubi srdce nás může zcela zásadně změnit a uzdravit. Láska k sobě samému je předpokladem k naplněné lásce k ostatním lidem, k soucitu, porozumění a hluboké radosti ze života.
Srdeční čakra je centrum. jehož síla vyzařuje do prostoru obzvláště silně. Otevřená srdeční čakra působí na ostatní lidi spontánním uzdravujícím a transformačním účinkem. (Při vědomém léčení se k této čakře přidává ještě čelní čakra.)
Srdeční čakra září zelenou, růžovou a někdy i zlatou barvou. Zelená je barva uzdravení, harmonie a sympatie. Pokud člověk vidící auru vnímá u někoho v oblasti srdeční čakry jasnou světle zelenou barvu, je to pro něj znamení, že má výrazné léčitelské schopnosti. Zlatá aura s růžovým nádechem poukazuje na člověka, který žije v čisté, oddané lásce k božství.
Srdeční čakra se často nazývá bránou do duše, protože není jen sídlem našich nejniternějších a nejživějších pocitů lásky, ale prostřednictvím tohoto energetického centra se můžeme také propojit s univerzální částí naší duše, s božskou jiskrou v nás. Významnou roli hraje také při zjemňování vnímání, které provází otevírání čelní čakry, tzv. třetího oka, protože je to odevzdání se, jež nás činí přístupnějšími vůči subtilnějším oblastem tvoření. To znamená, že s rozvojem srdeční čakry se současně otevírají vyšší schopnosti čelní čakry.

Harmonická funkce srdeční čakry
Pokud je vaše srdeční čakra plně otevřená a působí harmonicky spolu s ostatními čakrami, stáváte se kanálem pro božskou lásku. Energie vašeho srdce mohou proměnit váš svět a sjednotit, usmířit a uzdravit lidi ve vašem okolí. Vyzařujete přirozené teplo, srdečnost a radost, která otevírá srdce ostatních lidí, probouzí důvěru a dává radost. Soucit a ochota pomoci jsou pro vás samozřejmostí.
Vaše pocity jsou osvobozeny od vnitřních tlaků a konfliktů, od pochybností a nejistoty. Žijete pro lásku a z radosti z dávání, aniž byste za to něco očekávali. A cítíte se bezpečně a doma ve všem stvořeném. Ve všem, co děláte, jste přítomni svým srdcem.
Láska ve vašem srdci zjemňuje vaše vnímání, takže ve všech formách projevu na všech rovinách tvoření rozpoznáváte kosmickou hru oddělování a nového sjednocování, která je vyživována a pronikána božskou láskou a harmonií. Sami jste zažili, že z oddělení od univerzálního, božského aspektu života a z toho plynoucího žalu vyrůstá nová touha po znovusjednocení s božstvím a že teprve z tohoto oddělení může být vědomě a plně prožita láska k bohu a neomezená radost v ní obsažená. 
Z této moudrosti srdce pozorujete události světa a svého života ve zcela novém světle. Láska ve vašem srdci spontánně podporuje všechny snahy, které umožňují růst lásky k bohu a jeho tvoření. Poznáváte, že veškerý život tvoření žije ve vašem srdci. Už se na život nedíváte jako na něco vnějšího, co je od vás oddělené, ale jako na součást svého vlastního bytí.
Pocit živosti je ve vás tak silný, že teprve teď si doopravdy uvědomujete, co život ve své prvotní, ryzí podobě znamená - neustálý projev božské lásky a blaženosti. 

Disharmonická funkce
Chybná funkce srdeční čakry se může projevovat různými způsoby: například byste rádi dávali a byli vždy nápomocni druhým, ale nejste spojeni se zdrojem lásky. Skrytě - možná aniž byste si toho byli vědomi nebo aniž byste si to připouštěli - očekáváte za všechnu svou "lásku" opět a znovu uznání a potvrzení a jste zklamaní, když vaše snahy nejsou dostatečně oceněny. 
Nebo se cítíte mocní a silní a ze své síly dáváte ostatním, ale nejste schopni se sami otevřít, abyste mohli přijímat lásku. Něžnost a jemnost vás přivádí do rozpaků. Možná si říkáte, že lásku od ostatních nepotřebujete. Tento postoj je často spojený s rozšířeným "nafouknutým" hrudníkem, který znamená vnitřní brnění a obranu proti bolesti a útokům. 

Nedostatečná funkce
Nedostatečná funkce srdeční čakry vás činí snadno zranitelnými a závislými na lásce a náklonnosti druhých. Pokud vás někdo odmítne, cítíte se hluboce zasaženi, obzvláště když jste jednou měli odvahu se otevřít. Potom se stáhnete do své šnečí ulity, truchlíte a jste sklíčení. Sice byste rádi rozdávali lásku, ale ze strachu z dalšího odmítnutí nikdy nenajdete správný způsob, jak to udělat, a tak se jen znovu a znovu utvrzujete ve své vlastní neschopnosti.
Možná se také pokoušíte kompenzovat svůj nedostatek lásky obzvláště přátelským a vstřícným chováním, kdy jste ke všem přátelští stejnou měrou a spíše neosobně a nepouštíte si nikoho blíž k sobě. Jakmile do vztahu máte dát srdce, vyhnete se tomu nebo se ze strachu před možným zraněním uzavřete.
Pokud je vaše srdeční čakra úplně zavřená, projevuje se to chladem a netečností, případně až bezcitností. Abyste mohli vůbec něco cítit, potřebujete silné vnější podněty. Jste nevyrovnaní a trpíte depresemi a máte sklony k závislostem. 

* * *

- z knihy Základní kniha o čakrách, Shalila Sharamon a Bodo J. Baginski

 

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.