pátek 16. března 2018

Březnové novoluní v Rybách - čas mocného léčení

17.března bude Slunce, Měsíc v novoluní i asteroid Cheiron v citlivém znamení Ryb. To zní docela blaženě, protože Cheiron přináší silné léčení, znamení Ryb je intuitivní, jemné a vnímavé, a Slunce je hřejivé, nabíjející a zářivé. Měsíc je však ve své nejtemnější fázi a nachází se ve stínu. Což znamená, že všechny bolestivé lekce, kterým jsme se snažili vyhnout, zapřít je nebo je přehlížet, si budou probíjet svou cestu na povrch, a neodejdou, dokud se jim nepostavíme čelem a nevypořádáme se s nimi.
Emocionální a citlivé znamení Ryb udělá všechno pro to, aby zesílilo naše nedoléčené citové rány, strachy a nejistotu. Cheiron nám přitom však poskytne mnoho empatie, soucitu a jemné, zklidňující, laskavé péče.

Během tohoto novoluní si pravděpodobně všimneme, jak moc velký máme sklon utíkat k druhým v naději, že oni tu práci udělají za nás a že nám potvrdí naše iracionální myšlenky a pocity, přestože by bylo mnohem lepší, kdybychom místo toho své ego utišili sami tím, že zapracujeme na lásce k sobě samým a na vlastním sebepřijetí. Vymyká-li se naše ego naší kontrole, začíná vytvářet chaotické okolnosti, a pokud všemu tomu dramatu, které se odehrává uvnitř naší hlavy, věříme, pak vše, co prožíváme uvnitř, se rychle promítá i do vnějšího světa, kde kvůli tomu vzniká chaos, nepořádek a dysfunkční situace. Kvůli tomu se i maličkosti mohou nafouknout do obřích rozměrů a vyústit ve ztrátu přátel, konce vztahů, přerušení kontaktu se členy rodiny, opuštění zaměstnání nebo obecně v rapidní konec se vším a se všemi, s kým nesouhlasíme, během jediného okamžiku.

Během měsíčních fází, kdy se vesmírná energie nabíjí a zintenzivňuje, je třeba, abychom pozorně naslouchali a snažili se pochopit to, co nás mají dané okolnosti naučit. Neděláme-li to, je pak typické, že nastává peklo a vyvstávají emočně vyhrocené dramatické situace. Všechno je to však pro naše nejvyšší dobro. A tak, i když můžeme mít pocit, že je všechno proti nám, všechno se děje přesně tak, jak má, tak abychom dostali cenné vhledy o sobě samých i o lidech, kteří jsou nám nejblíž.

Jedna z hlavních záležitostí, které nám vyvstanou během tohoto novoluní, bude naše nízké sebevědomí, a to i u těch, kdo se považují za poměrně sebejisté. Najednou budeme všichni potřebu vyhledávat podporu, povzbuzení a vedení u druhých, přestože bychom si měli tyto věci dát hlavně my sami. Uznání nás může dobře spojovat s lidmi, přesto bychom ho však neměli od nikoho vyžadovat, i když tak mnozí z nás často činí. Uznání má smysl jedině tehdy, když nám ho někdo nabídne dobrovolně a upřímně, a ne když ho musíme z někoho mámit svými citovými výlevy nebo manipulací. Není k tomu třeba žádných slov. Potřebujeme jen vědět, že jsme v bezpečí, podporováni a hluboce přijímáni. To stačí k tomu, abychom zklidnili naše nejistoty a strach. Nezáleží přitom na tom, zda si toto uznání dáme sami nebo nám ho dá někdo jiný. 

Cheiron odpočívá ve znamení Ryb již od roku 2010 a neopustí ho až do března 2019. Během této doby vykoná ohromné množství práce na tom, aby nám pomohl uvědomit si zranění, která nás neustále dráždí a provokují. Kdykoli se Slunce a Měsíc ocitnou v blízkosti Cheironu, dostává se nám příležitosti zjistit, co způsobuje většinu naší citové bolesti a uvidět, kde přesně jsou její kořeny.

Většina ran, ke kterým nás Cheiron vede, jsou ty, které jsme utržili v raném dětství nebo během dospívání, a tak jsou v nás pevně zakořeněny - máme pocit, že jsou součástí toho, kdo jsme. V momentě, kdy si uvědomíme, co přesně nás tolik zranilo a co od té doby trýzní naši mysl, ohromně se posuneme a budeme moci racionálně zpracovat vše, čím jsme si prošli, pochopit, proč stále lpíme na určitých emocích a přesvědčeních, a co je nejdůležitější, jak tím vším můžeme projít, abychom dosáhli vnitřního míru a blaženosti.

I když se může zdát jednodušší se něčím rozptýlit a nevěnovat pozornost ničemu z toho, co se děje pod povrchem, ve skutečnosti je to ještě horší, protože všechny rány, které ignorujeme, začnou volat po naší pozornosti, a to spoustou bolestivých způsobů. To může vyústit v mnohá ublížení nebo poničení našich osobních vztahů. Podvědomě totiž opakujeme tentýž příběh zranění stále dokola v naději, že všechno to, co v nás zůstalo znepokojené, odmítnuté, potlačené nebo navztekané, bude konečně vyslyšeno, uzdraveno a osvobozeno. 


Cheiron má přesně takovou energii, kterou potřebujeme k tomu, abychom mohli kopat hodně hluboko a jemně se dostali k těm částem sebe samých, které zůstaly ztracené a opuštěné, zatímco jsme se nechávali rozptylovat uspěchaností a vytížeností života. Možná jsme se snažili tyto své části přebít pomocí návykových látek, závislostí nebo intenzivními škodlivými vztahy. Některé tyto návyky se mohly zdát ze začátku neškodné, ale v duševní rodině na nás páchají velké škody, protože v nás udržují nadále zranění, která v sobě takto nosíme roky. 

Tyto vnitřní pohmožděniny, které téměř všichni přechováváme ve svých emocionálních tělech, jsou pravidelně provokovány a připomínány. Když se jich někdo nebo něco dotkne, naše emoce zničehonic vyletí. Úplňky a novoluní jsou intenzivními obdobími, kdy se zesilují a zvětšují naše nedoléčené a potlačené emocionální rány. Proto během těchto měsíčních fází často cítíme velké vnitřní napětí a sebemenší impuls nás rozhodí. 

Cheiron přichází podpořit náš osobní růst, tak abychom se mohli posunout od zraněných, bolestí přeplněných bytostí ke svobodným, srdečným a volným duším, čístě skrze uvědomění a přijetí toho, že naše temné stránky - které jsme tak schovávali - vlastně nejsou nic, čeho bychom se měli bát nebo za co bychom se měli stydět. Můžeme podat ruku svému vnitřnímu dítěti, které tak dlouho sedělo v temném koutě, opuštěné a odmítnuté. Pomalu začneme získávat důvěru v ty části sebe samých, které jsme tak dlouho odstrkovali a odmítali, a nabídneme jim nepodmíněné milující objetí. Přijmeme každou svou část - temnou i světlou, i každý stín mezi nimi. 

Novoluní jsou obdobími nových začátků a otevírají brány k naší podvědomé mysli - proto je tato měsíční fáze ideálním časem pro pozvolné a jemné putování do našeho nitra, kde si můžeme důvěrně pohovořit se vším, co jsme odstrčili stranou. Když tak učiníme, všimneme si úžasné proměny nejen v tom, jak se cítíme a jaký máme pocit sami ze sebe, ale také v tom, jak se spojujeme a jak komunikujeme s druhými lidmi, zejména v našich nejdůvěrnějších vztazích.

Zatímco vstupujeme do fáze léčení, je důležité se o sebe dobře starat a dostatečně se vyživovat. Zejména voda je mocným léčivým prostředkem, který nám významně poslouží, ať už co se týká pitného režimu nebo koupelí s esenciálními oleji či mořskou solí. Je-li to možné, vykoupejte se i venku pod hvězdným nebem.
Zůstáváme-li doma během novoluní, můžeme si pustit také hudbu, která promlouvá k naší duši a pomáhá nám plně se uvolnit s vědomím, že jsme v bezpečí a podporováni měsíční energií, která k nám přichází shora. Jakmile se usadíme a zklidníme, můžeme začít klást otázky, na které si přejeme najít odpovědi, tak abychom se spojili s našimi nejhlubšími přáními. Když zjistíme, po čem naše srdce touží, objevíme zároveň také bolestivé emoce, které tomu kladou odpor. Pak můžeme najít a vyléčit rány, odkud vycházejí všechny tyto emoce, kvůli kterým cítíme neustálou tíhu, kvůli kterým jsme zaseknutí na jednom místě a opakujeme pořád dokola tytéž scénáře. 

Vše, co k tomu potřebujeme, je ticho, víra a odvaha vydat se dovnitř s vědomím, že ať už se nám odkryje cokoli, můžeme to bez obav přijmout, neboť my všichni jsme božské bytosti a již teď jsme přesně takoví, jací máme být. Jsme hodnotní, bez ohledu na to, co všechno nám vykládá naše kritická mysl. 

Toto novoluní v Rybách s nápomocným vlivem Cheirona je skvělou příležitostí k léčení ran, která nám pomůže pro celý tento rok. Je to dočasný portál, který nám umožňuje přístup k těm nejtemnějším částem naší duše, ale abychom jím mohli projít, musíme se zhluboka nadechnout, dovolit si být zranitelní a statečně se ponořit do jádra své vlastní bytosti.
V momentě, kdy posvítíme na temná místa, se temnota rozplyne, a pak uzříme, jak nádherné ve skutečnosti naše stinné stránky jsou a že navzdory vší nejistotě, problémům a těžkostem, které vnímáme, že máme, jsou tyto stránky stále tím, co dělá každého z nás člověkem, a že na nich proto není nic, čeho bychom se měli bát. 


- Alex Myles


* * *

zdroj: https://www.elephantjournal.com/2018/03/march-17th-the-most-powerful-healing-new-moon-of-the-year/
překlad: Magda Techetová


Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.