neděle 4. března 2018

Karetní výklad strážných andělů pro březen 2018

Milí přátelé,

březen k nám přichází jako posel velkého očišťování a v mnohém navazuje na témata, kterými jsme se zabývali v únoru. Dva úplňky, které nám stejně jako v lednu nyní lemují i březen (1.3. a 31.3.), jsou pro nás hned druhou obrovskou příležitostí k dořešení dosud protahovaných záležitostí, témat, jimž jsme se vyhýbali ze strachu z bolesti, odpouštění - tedy pouštění se minulosti a k mnohým dalším krokům, které odblokují naši cestu a umožní nám hnout se dál. 
Andělská čísla 1 a 3, kterých si můžeme všimnout v datech úplňků, vypovídají o nových začátcích, nových myšlenkách, nových poznáních a současně s tím také o duchovním růstu, pokroku a velké podpoře ze strany našich duchovních učitelů na Zemi i na Nebesích. Nebudeme v tom sami! A vše potřebné během celého procesu pochopíme. (Pokud obecně potřebujeme pomoc s porozuměním něčemu složitějšímu nebo nepřehlednému, můžeme si zavolat na pomoc archanděla Metatrona, který pomáhá se soustředěním, a archanděla Raziela, který nám pomáhá odhalovat skryté vzorce a nacházet souvislosti mezi jednotlivými kousky skládačky.)
Během března začneme pociťovat také vliv nadcházející retrográdní fáze Merkuru. Ta sice začne kolem 22.3., vždy však její energii cítíme již v období před ní, i posléze v období po ní. Během této fáze vyvstane na povrch mnoho dosud nevyjádřených pocitů a myšlenek. Budou se z nás drát ven, navíc v kombinaci s energií jarní rovnodennosti, která žehná novým začátkům a novému životu, a dvou úplňků, mezi nimiž rovnodennost i počátek retrográdní fáze nastávají. Toto všechno přichází zcela přirozeně jako odpověď na naše prosby, abychom se konečně hnuli dál. Je to nekompromisní, možná až násilná energie, která nás nevybíravě tlačí k opuštění všeho, co jsme za sebou pořád tahali jako kouli na noze, aniž by to mělo jakýkoli skutečný smysl - staré vzpomínky, staré křivdy, sebedestruktivní návyky aj., protože sami jsme se toho zbavit prostě neuměli.
Merkur je spojen s oblastí komunikace, a to jak mezilidské (mluvené i psané), tak i elektronické - může tedy docházet k neobvyklé koncentraci všelijakých poruch elektronických zařízení - a také s oblastí komunikace ve smyslu cestování - může docházet k dopravním komplikacím, zpožděním, častému spěchu apod. Nutno však podotknout, že ne vždy to znamená, že v této fázi Merkuru dojde k nějakým problémům, ke zpomalení nebo zabrždění. Někdy právě během této fáze se začnou konečně hýbat věci, které dosud stagnovaly. Nemusí to tedy znamenat nic nepříjemného. Možná, že právě v tomto období se nám něco konečně podaří. Možná, že právě v tomto období konečně zjistíme, co a jak udělat v té které záležitosti. Naši andělé nám proto radí, abychom se příliš nepoutali k obecným předpovědím a jednoduše PLULI S PROUDEM energií, které nám přicházejí na pomoc. 
Využijme energii března právě k tomu účelu, pro jaký nám sem přišla. Načasování je Božské. Na prahu jara a nového života je ta nejpříznivější chvíle pro odhození všeho nepotřebného. Ne nadarmo jsou stromy během zimy zbavovány všeho zbývajícího listí - aby nepřekáželo a nezaclánělo novému, zelenému listí, které na jaře vyroste v jejich korunách.

Víly a další bytosti přírody nám v této souvislosti připomínají, že v našich "korunách" vyrostou nové lístky stejně samozřejmě jako u stromů. Poukazují přitom na naši nedůvěru v Život a paralyzující strach, že když pustíme to staré, nic nového už nepřijde a my budeme strádat. To ale příroda nikdy nedovolí. Nový život vždy přijde. V korunách plných starého klestí toho ovšem moc neuvidíme a zelené lístky, které by v našem životě rády vyrašily spolu s jarem, nebudou mít pro svůj růst dostatek světla ani místa, a tak, i kdyby vyrostly, budou jen nepatrné. A protože všichni víme, že to tak nechceme, chyťme se proudu energie března a nechme se jím unést. Zahoďme všechno, co nám bude chtít z ruky vytrhnout. Nepotřebujeme to. Všechno, co je pro nás důležité, zůstane v našem životě zcela dobrovolně a samo. Nemusíme o to bojovat ani to křečovitě držet. Přestaňme plýtvat energií na úzkostné boje a pusťme se. Nechme Život, aby nás odnesl. Nakonec můžeme zjistit, že jsme se dostali přesně tam, kam jsme chtěli (nebo na nějaké ještě lepší místo!) a přitom nebylo nutné vlastně vůbec bojovat. Svým bojem a snahou držet všechno pod kontrolou věci jen zdržujeme a omezujeme. Březen nás tomu přišel odnaučit. A tak mu poděkujme, protože je to ohromná služba! 

- Magda

* * *

Výklady pro jednotlivé týdny se mohou vzájemně překrývat a nejsou proto přesně omezeny konkrétními daty. Stejně tak se doba trvání toho kterého významu může u každého z nás individuálně lišit. Při čtení výkladu věnujte pozornost také svému vlastnímu osobnímu vedení, které konkrétněji doplňuje toto společné a které přichází ve formě nápadů, myšlenek, pocitů, vizí, slov, synchronických událostí apod. Pro výklad používám Tarot strážných andělů od Doreen Virtue a Radleigho Valentinea.


Pro první březnový týden tady máme kartu Posel Citů. Vypovídá o něčem, co nás zahřeje u srdíčka, ať už je to něčí laskavost nebo nějaké milé psaní, které se nám dostane do rukou. Je to také impuls pro naše srdce, aby zase začala cítit a aby začala vpouštět do našeho života lásku. Nejedná se však jen o lásku milostnou - máme se naučit těšit se z KAŽDÉ formy lásky, jaká existuje. Žádná není cennější nebo méně cenná. Všechny jsou láska a všechny jsou v našem životě důležité. Je to stejně tak láska, kterou projevíme člověku, když mu pomáháme, je to láska, kterou sdílíme se svými přáteli, jež jsou nám oporou, je to láska, kterou cítíme k zvířátku, když ho přijdeme nakrmit či pohladit, je to láska k Zemi, když obdivujeme východ slunce nebo krystalky ledu. Všechny hladí naše srdce.
Tato karta nás žádá, abychom nechali svá srdce roztát. Sami vidíme, jak destruktivní může být mráz a kolik problémů může způsobit v našem životě. Úplně stejně je to s citovým mrazem v našem srdci. Naším srdcem má proudit láska, tak jako proudí voda v řece. Není stavěné na zadržování emocí a bránění si v nich. Dovolme tedy energii tohoto týdne, aby nám pomohla nechat roztát led, který jsme ve svém srdci nechali vzniknout. Může nás to stát hodně slz. Možná máme ze slz strach. Dělají nás zranitelnými a možná i bezmocnými. Tváří v tvář svým pocitům si mnohdy musíme přiznat, že vlastně nevíme, co máme dělat, že něco nezvládáme nebo že nás někdo opravdu porazil na kolena, byť jsme byli hrdí a stateční a udělali vše pro to, aby se to nestalo. Upřímnost k sobě samým nebývá lehká, ale je pro nás důležitá. I když to nic nezmění na věcech, které se udály, alespoň si nebudeme ubližovat ještě my sami potlačováním takové bolesti. Když necháme ze svého srdce odejít všechno to, co jsme v něm zamrazili, bude do něj moci začít proudit nová láska. A to si přece přejeme.


Pro druhý březnový týden je tady Pětka Činu, která poukazuje na situaci, v níž se cítíme být nuceni se bránit. Může se jednat o nějaký konflikt mezi námi a druhými lidmi, ale i o konflikt mezi námi a životem nebo Bohem. Můžeme cítit nutkání prosazovat si, aby byly věci po našem, a stát si za tím, že víme nejlépe, jak by co mělo být. V tomto smyslu je to karta probuzeného ega. V souvislosti s planetárními vlivy se již v tomto týdnu pravděpodobně začnou projevovat energie retrográdní fáze Merkuru a s ní spojené problémy v komunikaci - nedorozumění, špatně pochopená slova, překrucované významy, braní si věcí osobně nebo vylétnutí dlouho potlačovaných a dosud nevyjádřených frustrací. Naši andělé nám radí, abychom si byli tohoto vlivu vědomi a nebrali si osobně ani chování druhých, ani své vlastní chování, které i nás samé může překvapit. Nezapomeňme, že se jedná o velkou očistu a že vše, co se děje, nám má pomoci pustit ven všechno, co se v nás zatím jen tlakovalo a ubližovalo nám tak. Neznamená to, že musíme všechno říkat "na plnou hubu", ale potřebujeme to nějak dostat ven - pokud máme strach, že bychom způsobili něco nežádoucího, vyjádřeme své pocity do deníku, kde nikomu neublíží. (Existují i elektronické deníky na heslo, pokud máme strach, že by papírový někdo mohl najít.) Potlačované emoce mohou dát vznik i vážným zdravotním problémům, a tak se nenechme dohnat až k takovému utrpení. Nestojí to za to. Pokud cítíme, že jsme vedeni k tomu říct něco nahlas (a nevychází to z popudu dotčeného ega, ale opravdu z vnitřního vedení), udělejme to. Nastala pravá chvíle. Dávejme si však pozor na to, abychom nejednali impulzivně. Merkur v nynější retrográdní fázi nastane ve znamení Berana, můžeme mít tedy sklon být poměrně prudcí - stejně jako naše slova. 
Tato karta může mimo jiné také poukazovat na nějaký náš vnitřní konflikt, kdy jako by na každé cestě, kterou bychom se chtěli vydat, vyvstala nějaká překážka a problém. Nejvíce to souvisí s konfliktem "říct či neříct" a "ublížit či neublížit". Můžeme intuitivně cítit, že máme někomu něco říct, ale současně dostaneme hrozný strach, že mu tím nějak ublížíme nebo že tím pokazíme náš vztah. Tady si zavolejme na pomoc archanděla Michaela, aby nám pomohl náš strach zkrotit a rozhodnout se opravdu moudře. Máme si pamatovat, že pokud si lidé opravdu přejí vztah mít a udržovat ho, patří do této údržby i říkat pravdu. Vztah založený na lži nebo předstírání není skutečný vztah. Proto, ať je nám téma jakkoli nepříjemné, vynesme ho na povrch, budeme-li k tomu vedeni. Naše vnitřní vedení se nikdy nemýlí. Ví, proč po nás chce, abychom věci konečně vyslovili a začali je řešit. Jak už je zmíněno výše, energie března k nám přichází právě za účelem otevření a konečného dořešení věcí, které dosud stagnovaly. Je to pro nás dar.

Pro třetí týden v březnu je tady milá karta Trojka Hojnosti. Vypovídá o tom, že budeme hodně kreativní a že se budeme zabývat tím, co dobrého můžeme světu přinést. Některým z nás to přitom pomůže i finančně, pokud budeme něco vyrábět, co by si od nás chtěli lidé koupit. Obecně je to karta tvoření, rozvíjení a využívání našich talentů a zdokonalování svých dovedností. Souvisí to také s meditací, poslechem či hraním hudby, vychutnávání si umění apod. Všechno se to týká činností, které nás TĚŠÍ. Není to žádná úmorná práce - je to něco, co nás baví a co nám také mimo jiné pomůže odreagovat se od pekla v naší mysli. Mysl nesnáší, když něco nemá pod kontrolou, a v tomto období toho pravděpodobně bude spousta. Ukázněním své mysli skrze soustředění se na nějakou činnost dosáhneme toho, že v sobě nastolíme vnitřní klid a současně umožníme věcem, aby se samy hýbaly a přeuspořádávaly se tak, jak potřebují, aniž bychom do toho pořád vrtali. Dovolme si tedy v tomto týdnu "vypínat hlavu" alespoň na nějaký čas a pravidelně se tak uvolňujme od přebytečného stresu. Bude to týden, kdy si máme dopřát své vlastní "wellness".

Poslední březnový týden, který přináší zároveň Modrý úplněk (tj. druhý úplněk v jednom kalendářním měsíci), nám zde symbolizuje Čtyřka hojnosti. Vybízí nás k tomu, abychom opravdu šetřili svou energií. Obvykle tato karta souvisí s našimi penězi a s tím, zda je příliš nerozhazujeme nebo zda je naopak příliš úzkostlivě neschraňujeme. Nyní to ale vypovídá zejména o naší vlastní energii - duševní i fyzické. Opravdu si vybírejme, do čeho svou energii budeme dávat. Zejména v období častých konfliktů mezi lidmi je jednoduché nechat se strhnout do zanícených debat a vyplýtvat hromadu sil v hádce o to, kdo má pravdu, i když se jí stejně nikdo nedobere, protože ji může mít každý stejně jako vůbec nikdo. Jsou věci, které nám energii pouze vysají a nebude to k ničemu. Než se tedy pustíme do hádek, diskuzí nebo než se my sami začneme hájit, protože nás někdo napadl nebo pronesl nějakou narážku, rozmysleme si, zda nám to stojí za promrhanou energii. Opravdu se musíme hájit a všechno hned vysvětlovat? Opravdu musíme pořád někomu něco dokazovat? Vysvětlování a jasná komunikace jsou samozřejmě důležité, zvláště v období, kdy vyvstává tolik nedorozumění. Mnozí lidé však budou opravdu popudliví a budou si brát všechno osobně, což není naše zodpovědnost. Některým lidem můžeme vysvětlovat všechno možné, a oni stejně najdou způsob, jak to překroutit a vyložit si to po svém. I to je tedy jedna z věcí, do kterých nemáme plýtvat svou energií. Dobře si promýšlejme, co uděláme, než to uděláme. Bude to těžké, protože všichni máme zraněná ega. A dotčená ega druhých budou silně provokovat to naše (a možná i naopak). NEBERME SI NIC Z TOHO OSOBNĚ. Je to očista. Je to období přímo stvořené pro to, aby všechny tyto věci vyletěly ven. Nedramatizujme to. Nemáme to rozpitvávat a do detailů se snažit všem všechno dokonale vysvětlovat. To není v ničích silách. Zůstaňme tedy soustředění sami v sobě, vyzbrojme se zásobami meditační a relaxační hudby, využijme kameny a krystaly se zemitou energií (nebo i jiné, budeme-li vedeni k jiným) a postavme se doprostřed tornáda. Přestože má tornádo ničivou sílu, v jeho středu je klid. Pokusme se tam tedy zůstat co nejdéle a nenechme se jím strhnout. Nebylo by to k ničemu. Udělejme si prioritu z lásky a vnitřního míru - a pak se podle této priority řiďme.

* * *

SHRNUTÍ
V březnu nás čeká velká lekce udržování rovnováhy mezi vyjadřováním toho, co je třeba vynést na povrch, a současně sebeovládáním a krocením vlastního ega. Potřebujeme zůstat co nejlépe naladěni na svou vlastní intuici, která nás celým obdobím (tak jako celým naším životem) provede a jasně nám ukáže, co máme řešit a co ne, co máme říct nahlas a co ne, co je opravdu třeba otevřít a co je třeba naopak nechat za sebou. Je to měsíc velké očisty a současně sebezdokonalování. 
Jsme vedeni k tomu, abychom otevřeli svá srdce a nechali z nich konečně vyplynout to všechno, co jsme v nich skálopevně drželi. Zatímco budou tyto staré energie plynout ven, může se stát, že to probudí k životu naše ego, které zpozorní, protože jeho ochraňované poklady plné bolesti jsou najednou vynášeny na světlo. Totéž mohou prožívat i ostatní lidé kolem nás. V důsledku těchto starých - a nově otevřených - záležitostí může docházet ke konfliktům, které s námi samotnými nemají ve skutečnosti nic společného. Uděláme dobře, když se soustředíme sami do sebe a budeme si řešit své vlastní věci, léčit své vlastní srdce a nenechat se rozptylovat bojechtivým egem druhých, kteří utíkají sami od sebe tím, že projektují chyby na jiné a hádají se s nimi. Nic z toho ve skutečnosti nic nevyřeší. Aby se změnili lidé a vztahy mezi námi, musí na sobě každý sám zapracovat. To se nestane, dokud budeme zaměřeni ven a ukazovat prstem na všechny ostatní. Nechme druhé být. Starejme se o sebe. Pracujme sami na sobě a na tom, co se nás opravdu týká - na tom, na čem se opravdu podílet máme. Naše intuice nás povede. Rozeznávejme, čeho se účastnit máme a čeho ne. Neplýtvejme zbytečně svou energií. Utřiďme si priority a těm ji věnujme. Všechno bude dobré, když si necháme březnem pomoci. To, co nyní dořešíme, nebo co konečně řešit začneme, přispěje k tomu, že nám na jaře bude moci v životě vykvést mnoho nových květin. 

* * *


* * *

Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.