neděle 3. června 2018

Karetní výklad strážných andělů pro červen 2018

Milí přátelé,

máme tady nový čas plný slunce, a to nejen co se týká ročního období, ale i světla v našich životech. A stejně jako nám silné sluneční světlo může být někdy až nepříjemné na pohled, může nám být nepříjemné, když nám takto silně život "svítí" do srdce a mysli - zvláště tam, kde jsme si vědomě či nevědomě sami udržovali stín, abychom něco neviděli, jako např. stará zranění, která se nám nechtělo řešit, nebo některé své vlastnosti, které odmítáme přijmout, atd. 
V tomto období jsme konfrontováni s mnoha skutečnostmi o sobě samých, které jsme neviděli, případně nechtěli vidět. Prostřednictvím událostí, situací a interakcí s druhými lidmi sami o sobě zjišťujeme spoustu nejrůznějších informací, které se potřebujeme dovědět, aby nám mohly později dobře posloužit. Zejména se to týká těch našich stránek, za které se stydíme, kterých se bojíme a kvůli kterým se cítíme nesvobodní a nemilovaní. 
Tento měsíc po nás vyžaduje přestat předstírat, přestat se snažit zapadnout, přestat se ze sebe snažit dělat někoho, kým nejsme, jen proto, že si myslíme, že si tím zajistíme něčí přízeň nebo jinou formu "jistoty". Každý z nás se narodil jako unikát, aby takto unikátní byl. Cokoli, co jsme si osvojili a učinili svou součástí, aniž by to odpovídalo tomu, kým skutečně jsme, budeme zase odtesávat pryč - tak abychom na konci byli znovu ryzí; tím skutečným, ničím nespoutaným a neomezeným pravým jádrem, kterým je ničím a nikým nenapodobitelná forma jedinečné lásky. 
V tomto měsíci budeme také zkoušeni, nakolik jsme tedy schopni přijímat sebe samé takové, jací opravdu jsme; takové, jací jsme, když odhodíme všechny ty masky, které jsme si nasadili a nosili je, abychom se někomu zavděčili a udrželi si ho. Nemusejí to být přitom jen lidé - mnozí se snaží zavděčovat i Bohu a jakési pomyslné ideální představě o tom, jaký by člověk "měl být", aby byl "správný". Naši andělé nám připomínají, že žádný skutečný ideál vpravdě neexistuje, protože nikdo z nás nemá být kopie nějaké univerzální představy nebo někoho, kdo se nám ideální zdá být. Naše unikátnost nám byla dána z dobrých důvodů. Máme svému světu přispět něčím, co mu dokážeme dát jen my. Nikdo jiný nebyl, není a ani nebude stejný jako my. Každý z nás, kdo už někoho v životě ztratil, ví, že osobu, o kterou přišel, už nikdy nikdo nenahradil; nikdo už nikdy nebyl takový jako ona. A v tom je to obrovské kouzlo - kouzlo naší vzájemné jednoty. Právě proto, že se nikdo z nás neopakuje, přispíváme si všichni navzájem svými unikátními dary, a tím se jako společnost ohromně obohacujeme a posouváme. MÁME takoví být. MÁME vyčnívat a být jedineční. Ne ze sebe dělat další "správné lidi", kteří žijí podle nějakého ideálu. Ale být těmi, kdo přijali sami sebe v celé své ryzosti a tuto ryzost ukazují světu.
Právě při odhalení této ryzosti k nám také začnou přicházet naše spřízněné duše (nejen v partnerském smyslu, ale jakákoli duše, která je sladěna s tou naší na stejné vlně) a s těmi, které již v životě máme, si budeme blížší. Konečně nás totiž uvidí! Přejeme-li si v životě mít upřímné a opravdové naplňující vztahy, musíme se nejprve ukazovat takoví, jací opravdu jsme, abychom mohli přitáhnout právě ty lidi, kterým se budeme líbit takoví, jací jsme. 
Nenechme se rovněž ovládat vlastním strachem a nechat ho jednat a rozhodovat místo nás - jako např. co když mě ten či ta přestanou mít rádi, když ze sebe najednou přestanu dělat jiného člověka, než jsem? Pokud se tak stane, zjistíme jen, že druzí neměli rádi nás, ale jen tu masku. Nebyli to tedy naši přátelé. A tak nám nemusí být líto, když pak přirozeně odchází. Nechceme přece udržovat vztahy plné permanentního přizpůsobování se a strachu, že když to dělat nebudeme, přestaneme být milováni. Zasloužíme si mít kolem sebe ty, kdo budou milovat opravdu NÁS a ne jen to, co děláme, jak to děláme a zda to děláme podle jejich představ. Vztahy založené na vydírání a vyhrožování odpíráním lásky nejsou skutečné vztahy a nemají v našem životě co dělat. Jsou pro nás jen zbytečnou černou dírou požírající naši energii a přiživující náš strach. 
Neměňme se kvůli druhým lidem. Zůstaňme věrní sami sobě. To je hlavním poselstvím pro červen. I kdyby se svět obrátil vzhůru nohama a my jediní zůstali stát dole, neznamená to, že to děláme špatně. Ne vždy je moudré nechat se strhnout jednáním druhých. Zachovejme si svou individualitu a jedinečnost. To, co máme či nemáme dělat, vždy poznáme nejlépe podle svého vlastního nitra, které je stejně unikátní jako my sami. Nikdo nemá stejné vedení jako my. Mohou se sice podobat, podobají-li se naše cesty, ale nikdy nebudou úplně totožná. A tak tomuto vedení i své cestě věřme, protože existuje právě pro nás.
Umění zůstat věrní sami sobě se nám bude bohatě vracet ve všech oblastech našeho života. Schopnost odolat a nenechat se strhnout nátlakem ve svých vztazích nebo skupinovým myšlením vyžaduje velkou dávku odvahy a sebejistoty. Ale když se naučíme, že můžeme sami sobě věřit a že sami sebe neopustíme bez ohledu na vnější nátlak, začneme se cítit v bezpečí a jistě i bez snahy se zavděčovat, i tehdy, když se nebude všechno vyvíjet tak, jak bychom chtěli, když ne všichni lidé budou s námi souhlasit a mít nás rádi, nebo když my sami nebudeme takoví, jací bychom chtěli být. Je od nás nyní vyžadován notný kus práce, ale když si na ní dáme záležet, budou nás její plody provázet a pomáhat nám po celý zbytek našeho života. 

- Magda

* * *

Výklady pro jednotlivé týdny se mohou vzájemně překrývat a nejsou proto přesně omezeny konkrétními daty. Stejně tak se doba trvání toho kterého významu může u každého z nás individuálně lišit. Při čtení výkladu věnujte pozornost také svému vlastnímu osobnímu vedení, které konkrétněji doplňuje toto společné a které přichází ve formě nápadů, myšlenek, pocitů, vizí, slov, synchronických událostí apod. Pro výklad používám Tarot strážných andělů od Doreen Virtue a Radleigho Valentinea.

Pro první čtvrtinu června tady máme Desítku Hojnosti. Vypovídá o velkém vnitřním i vnějším naplnění, a tedy o naší schopnosti těšit se z toho, co máme, čeho jsme již dosáhli, čeho se nám dostává - a být za to vděčni. Často na to zapomínáme a neuvědomujeme si, jak požehnaný život vlastně máme. Naše mysl je primárně soustředěna výhradně na problémy a ohrožení, vedle kterých klid, mír a spokojenost ztrácí význam. Zvláště to platí pro ty z nás, kdo si v životě hodně vytrpěli, a tak mají tendenci soustřeďovat se preventivně hlavně na problémy, být neustále připraveni na to, že se něco pokazí, a nedokážou se uvolnit a těšit se z něčeho hezkého. Hlavním poselstvím této karty pro nás je vděčnost a také potěšení plynoucí ze sdílení své hojnosti s druhými. Částečně se to týká i učitelství nebo předávání své moudrosti druhým lidem či svým dětem, které je naplňující a přínosné pro obě strany. Hojnost má mnoho forem - hojnost lásky, hojnost materiální, hojnost zdraví, hojnost nápadů či inspirace, a tak dále. Pokud nám v životě momentálně něco chybí, máme se místo toho zaměřit na to, co už máme, a těšit se z toho - tak zůstaneme naladěni na dostatek, a energie dostatku k nám přitáhne to, co si přejeme. Když naopak budeme rozpitvávat, co nám chybí, stěžovat si na to a pořád se tím zabývat, budeme se stejně tak udržovat v energii nedostatku, která bude tento nedostatek ještě prodlužovat a posilovat. Je to tedy i poselství o tom, jak velký vliv má na zhmotňování našich přání naše vlastní naladění a energie. Pokud něco chceme, musíme se tím "stát" - musíme to mít ve své energii, abychom to přitahovali. 

Pro druhou čtvrtinu června je tady Šestka Myšlenek, karta cesty, ať už doslovné ve smyslu cestování nebo stěhování, a nebo období, kdy něco necháváme za sebou a vydáváme se do neznámých vod v rovině duševní. V souvislosti s předchozí kartou se bude jednat především o opouštění věcí, kvůli kterým jsme se neuměli těšit ze svého života - například omezující myšlenkové návyky, tendence stavět se do pozice oběti, emoční zanícenost a lpění na staré uraženosti, hořkosti či bolesti, atd. Mohli to být také lidé, kteří byli silně negativističtí nebo od nás neustále vyžadovali energii, ale přitom na svém stavu nechtěli nic měnit, bez ohledu na to, jak moc jsme jim pomáhali. Mohly to být vztahy, které jsme se snažili udržovat my, ale druhý člověk ne. Mohlo to být zaměstnání nebo místo bydliště, které nám více bralo než dávalo. Ať už se však jedná o cokoli, je to dobrá změna, i když zatím nevidíme, kam přesně nás povede. Je to jedno z těch období, kdy jsme unášeni proudem, ať už chceme či nechceme, a musíme jen plynout s ním. Sebevětší snaha o kontrolu či boj proti tomuto proudu nám nebude nic platná. Tento proud, který nás unáší dál, je totiž odpovědí na naše modlitby a prosby. Abychom mohli žít život, jaký si přejeme - plný lásky, štěstí a spokojenosti - musíme se oprostit od všeho, co nám takový život neumožňuje, ať už se jedná o osoby, vztahy, předměty či místa ve vnějším světě, a nebo o myšlenky, emoce, návyky a chování v našem vnitřním světě.
Andělé nám zde také připomínají, že opustí-li něco nebo někdo náš život, neznamená to, že jsme něco pokazili nebo že by to celé bylo špatně. Právě naopak, pokud z našeho života někdo odchází, znamená to jen, že neladí s námi a s naší cestou. Osoby, vztahy, předměty, místa či situace, které s námi neladí a odcházejí pryč, uvolňují místo těm, kteří s námi ladit budou. Tento proces je normální a přirozený a není na něm vůbec nic špatného. Neberme si ho tedy osobně.

Pro třetí čtvrtinu tohoto měsíce je tu Pomocník Hojnosti. Je to karta stability a zázemí, která nás v kontextu tohoto výkladu vyzývá především k tomu, abychom se cítili ukotvení sami v sobě a našli v sobě stabilitu a pevnou půdu pod nohama. Je to zejména proto, že lidé neustále procházejí mnoha změnami, a tak, pokud se opíráme o někoho jiného a čekáme, že to on bude trvale naší pevnou půdou, můžeme spadnout, protože zkrátka nebude vždy stejný. Všichni se měníme a je to tak v pořádku. Jsme tedy vedle budování stability ve svém vnitřním světě současně vybízeni i k flexibilitě vůči vnějšímu světu. Mnohé věci jsou dnes jiné, než jaké bývaly dříve, a za nějaký čas budou zase ještě úplně jiné. Nepoutejme se tedy k ničemu a k nikomu ve vnějším světě a vybudujme si svou vlastní pevnou a stabilní půdu v sobě samých.
Abychom se mohli takto ukotvit sami v sobě, potřebujeme si dělat na sebe čas. Přemíra povinností a aktivit směřuje naši pozornost směrem ven, a nikoli dovnitř. Naše pozornost může být hodně rozptýlená a nezbývá nám pak dostatek energie na to, abychom se ještě zabývali sami sebou. V tomto období jsme tedy vedeni k tomu, abychom své nitro učinili prioritou číslo jedna, a teprve po věnování si času pro sebe dělali všechno to ostatní. Pokud sami sebe odstrkujeme na poslední místo a dopřáváme si pozornost jen tehdy, pokud nějaký zbyde, nemusíme se také dočkat nikdy. Dejme si tedy slib, že uděláme maximum pro to, abychom se o sebe lépe starali a abychom se tak naučili, že sobě samým můžeme věřit a že se sami o sebe můžeme opírat. Pak nás tolik nevykolejí, když se o někoho jiného opřít nebudeme moci, ať už z jakéhokoli důvodu.

Na poslední čtvrtinu června nám vychází karta Oslavy, která s sebou nese příslib šťastné budoucnosti. Říká nám, že všechno, co nyní konáme a prožíváme, nám v budoucnu přinese šťastné výsledky. Všechna uvědomění a zkoušky, kterých se nám během června dostane, jsou pro nás důležité, protože když lépe poznáme sami sebe, budeme také sami se sebou moci lépe pracovat, a tím se třeba i vyhnout možným budoucím problémům, které by vyvstaly, kdybychom si těchto svých určitých vlastností či stránek nebyli vědomi. Nejčastěji je to např. přehnaná emoční reaktivita pramenící z neuzdravených starých zranění a z nich vzniklého sebeobranného mechanismu, který máme neustále v pohotovosti. Nemusíme na všechno reagovat, nemusíme všechno hned přijímat do sebe, nemusíme se ke všemu vyjadřovat. Je v pořádku nechat věci být a dobře si rozmýšlet, kam svou energii vložíme a kam ne. Pokud jsme však neustále jako "na trní" a čekáme, kde se objeví možné ohrožení, okamžitě reagujeme na cokoli, co na nás jako ohrožení působí, i kdyby se ve skutečnosti vůbec nic nedělo. Obdobně s tím souvisí také sklon dělat si přehnané starosti a nafukovat problémy ve svých představách do mnohem větších, mnohdy až absurdních rozměrů, které obvykle ani nemají nic společného s realitou. V očích strachu je všechno vždy nesrovnatelně horší, než to ve skutečnosti je. A takových zbytečných problémů míváme mnoho.
Jakýkoli návyk v myšlení, vnímání či chování, který nám život jen ztěžuje, potřebuje odejít a být nahrazen jiným, zdravým a prospěšným. Naši andělé nás tím provedou a budou nám pomáhat vždy, když jim to dovolíme. O jejich pomoc je třeba požádat a dát jim tak své svolení, jinak nemohou zasáhnout, protože respektují svobodnou vůli každého člověka. Pokud však chceme, aby nám pomohli, musíme jejich pomoc také připustit a dovolit. Pokud žádáme o změnu, a pak, když změna přijde, děláme všechno proto, aby vše zůstalo při starém, je naše přání respektováno, byť nám štěstí nepřinese.
Obecně je tato karta šťastným znamením, a tak, pokud se nám naše situace zdá bezvýchodná či beznadějná, je to pro nás zpráva "Neztrácejte naději!" Přestože se ne všechno vyvine tak, jak si představujeme, bude to v každém případě pro nás to nejlepší. A to si přece přejeme 

* * *

SHRNUTÍ
Červen se ponese v tématu soběstačnosti a víry v sebe samé, rozvíjení a udržování vlastní individuality a poznávání sebe samých, zejména z těch stránek, kterým jsme se možná doposud vyhýbali. V bezpodmínečném přijetí sebe samých spočívá také schopnost přijímat bez podmínek i druhé. To nebývá vždy jednoduché. Je snadné cítit se milovaný a přijímaný, když nám lidé vyjadřují lásku, ale co když nám ji vyjadřovat nebudou, případně nám začnou vyjadřovat něco nepříjemného? Zpochybníme hned sami sebe, když nás zpochybní někdo druhý? Přestaneme sami sebe milovat jen proto, že nás přestal milovat někdo druhý? Když nás někdo odsoudí, odsoudíme se také? Může být obtížné nepodlehnout vlivu okolí a zůstat věrní sami sobě, čelíme-li palbě kritiky, zlým slovům, ošklivým pohledům, nesouhlasu, někomu, kdo prosazuje sám sebe na náš úkor, a tak podobně, avšak právě v tom je ta výzva. Zůstaňme přese všechno věrní sami sobě a nenechme se nikým a ničím vystrnadit ze své pravé cesty. 
Toto období nás zkouší, nakolik to zvládáme a nakolik je pro nás prioritou náš vnitřní mír a vlastní vnitřní vedení. Nemusíme se za každou cenu začít hádat, jakmile nás k tomu někdo vybídne; nemusíme se vždy snažit vyhrát; nemusíme se obhajovat a všem všechno vysvětlovat, ani si vybojovávat všechno po svém. Umění přijmout a žít s tím, že ne vždy bude všechno tak, jak bychom chtěli, je klíčem k naší svobodě a ke zbavení se lpění na nezdravé potřebě kontroly nad vším a nade všemi. Naučíme-li se cítit ve svém srdci mír i v případě, že něco není tak, jak bychom chtěli, že s námi někdo nesouhlasí nebo že se děje něco jiného, co nás dříve rozrušovalo, zbavíme se tak moci, kterou nad námi měl náš vlastní strach. A to je součást naší životní cesty.
Naše životní cesta je jedinečná a originální. Nesrovnávejme se s nikým jiným; neptejme se jiných, jací bychom měli nebo neměli být a co bychom měli nebo neměli dělat. Nejsme chameleoni, abychom měnili svou barvu podle svého okolí. Naši andělé nám radí, abychom pamatovali na svou jedinečnost a nenapodobitelnost, která v tomto světě existuje z dobrého důvodu, a vždy se rozhodovali na základě svého vlastního srdce, protože žádné jiné srdce není jako to naše. 
Budeme-li věrní sami sobě, budeme si moci věřit a spoléhat na sebe. Přestaneme pak mít takový strach z toho, co udělají nebo neudělají druzí a nebudeme mít potřebu mít nad nimi a jejich chováním kontrolu. Budeme zakotveni sami v sobě, tak, jak to má být. A s touto zdravou, pevnou sebedůvěrou budeme moci svobodně konat všechno to dobro, které jsme sem přišli světu předat. 

* * *Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)


Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.