středa 5. září 2018

Karetní výklad strážných andělů pro září 2018

Milí přátelé,

po intenzivním letním období oplývajícím nejrůznějšími planetárními a energetickými vlivy, které na mnohé z nás, zejména ty citlivější, silně působily, nadchází mírnější, přesto však stále aktivní období, jež nám naskytne mnoho nových příležitostí. Zkoušky a události, které máme nyní za sebou, nám měly posloužit hlavně k tomu, aby rozbily skořápky, do kterých jsme se schovávali ve snaze vyhnout se změnám, které na naše ego působí jako ohrožení. Ego chce mít vždy všechno jisté a pojištěné, vyžaduje, aby bylo všechno zaručené a předvídatelné, a aby tedy mohlo kalkulovat a vždy se spolehnout na to, že to či ono bude tak či onak. Život tak ale nefunguje. Život je proměnlivý a nepředvídatelný, a abychom jím mohli přirozeně a bezpečně plout, dostali jsme intuici, vnitřní vedení, hlas srdce, který vždy vidí i za hranice logiky a předvídatelnosti, a tak ze změn strach nemá - právě k nim nás proto vede, protože ví, k čemu všemu nám budou dobré, byť naše ego křičí, jak strašné to pro nás bude ohrožení a jak nemáme jistotu, že věci dopadnou dobře, když se začnou měnit.
Když se schováváme ve své skořápce, aby se u nás náhodou něco nezačalo měnit, Život nám Z LÁSKY K NÁM tuto skořápku rozbije a vyvleče nás z ní ven silou. Andělé nám však připomínají, že nic z toho, co se stalo nebo děje, není nikdy v rozporu s naší vlastní vůlí! My sami, resp. naše vlastní duše touží po svobodě, po lásce a po skutečném žití, nikoli po pouhém přežívání, neustálém bojování a strachování se. Vesmír vnímá potřeby naší duše a odpovídá prioritně na ně, nikoli na přání ega, které vyžaduje specifické podmínky či věci ZE STRACHU. Náš život i Vesmír vědí, že skutečně šťastní budeme jen tehdy, naplní-li se přání naší duše, a k tomu patří i zkoušky a zkušenosti, které nám nemusí být příjemné, ale které nás posunou dál, které nám v něčem pomohou (i když nevíme jak a i když nám to někdy připadá spíše naopak, jako by nám škodily) a které nás vedou po klikaté cestě plné zatáček, jež však vede ke skutečnému naplnění a ne jen k dočasnému zahnání strachu.
Pokud se nám něco neplní, možná je to právě proto, že si to nepřejeme od srdce, ale proto, abychom se nebáli. Je rozdíl mezi tím, když nás něco skutečně učiní šťastnými, a tím, když tím pouze zaženeme svůj strach. Protože dokud svůj strach nezpracujeme, nic nám doopravdy nepomůže - a z nás se stává jen bezedná studna plná potřeb ujišťování a potvrzování, které nikdy nezmizí a které nikdo a nic nedokáže skutečně a trvale naplnit. Proto nám Život nedává to, co chce naše ego, ale to, co chce naše duše. Protože přání naší duše nás opravdu naplní, byť cesta k jejich naplnění může být i nepříjemná či bolestivá. Naši andělé nám tedy radí, abychom si nebrali prožité zkušenosti a zkoušky osobně, nebrali nic z toho jako naschvál vůči nám a nezasekli se ve vlastním egu, místo abychom se díky těmto zážitkům posunuli dál jako bytosti osvobozené od omezujících skořápek, které, byť dávaly pocit jistoty a bezpečí našemu egu, sloužily jako vězení pro naši duši.
Září nám bude nadále nabízet příležitosti k tomu, abychom se naučili udržovat si své srdce otevřené, poslouchat svou tichou, klidnou intuici namísto hlasitého, věčně panikařícího ega, a oprošťovat se ode všeho, co nám brání šťastně a svobodně žít. Využijme tedy těchto příležitostí a dovolme Životu, aby z nás odsekal všechno, co nám už neslouží nebo nám ubližuje, a uvolnil tak místo pro něco nového a dobrého. 

- Magda

* * *

Výklady pro jednotlivé týdny se mohou vzájemně překrývat a nejsou proto přesně omezeny konkrétními daty. Stejně tak se doba trvání toho kterého významu může u každého z nás individuálně lišit. Při čtení výkladu věnujte pozornost také svému vlastnímu osobnímu vedení, které konkrétněji doplňuje toto společné a které přichází ve formě nápadů, myšlenek, pocitů, vizí, slov, synchronických událostí apod. Pro výklad používám Tarot strážných andělů od Doreen Virtue a Radleigho Valentinea.

Pro první zářijový týden nám vyšla Osmička Citů. Ta vypovídá o opouštění něčeho, co nás již nenaplňuje, co jsme již přerostli a co začalo v našem životě pouze zabírat prostor. Může se jednat o vztah, který místo aby vzkvétal, tak přes všechno naše úsilí pouze chátrá; o práci nebo nějakou činnost, která nás přestala naplňovat; domov či jiné místo, které místo aby nám pomáhalo načerpávat energii, nás spíše vysává; o nějaký náš návyk (myšlenkový, fyzický nebo návyk v chování), který nám možná dříve sloužil, ale nyní nás spíše omezuje; nebo obecně o cokoli, co se pro nás místo přínosu stalo břemenem. Přestože pro nás může být těžké nechat některé věci za sebou, je to opravdu to nejlepší, jsme-li k tomu vedeni svým vnitřním vedením. Hlas vnitřního vedení poznáme podle toho, že nás vede v naprostém míru k tomu, co hluboko uvnitř víme, že je správné, přestože máme rozvířené city i myšlenky. Pokud si nejsme jisti, zda jsme k něčemu opravdu vedeni svým vnitřním vedením a nebo zda se jedná o popud ega, požádejme své anděly o znamení a vedení a zapracujme na zklidnění své mysli a emocí, např. poslechem relaxační hudby, dýchacím cvičením nebo něčím jiným, co nám pomáhá. S klidnou myslí se snáze naladíme na svou intuici, skrze kterou se nám vedení dostává. 
Naši andělé nám v této souvislosti připomínají, že na koncích a odchodech není nic špatného. Opouštíme-li vztah, který nefunguje ani přes veškeré naše úsilí, neznamená to, že jsme sobečtí, že jsme zbabělí a hned utíkáme, nebo že je nám druhý člověk lhostejný. Připomínají nám, že pokud jsme udělali maximum, není třeba vynakládat na takový vztah další energii. Obdobně to platí s jakoukoli jinou životní oblastí. 
Také nás však upozorňují na to, že citové vazby, které máme k lidem, místům, věcem aj. nám mohou odchod či jinou formu změny značně ztěžovat a že si těmito emocemi nemáme nechat ve svém konání bránit. Je přirozené, že cítíme smutek, když něco opouštíme, neznamená to ale, že je tento náš krok špatný. 

Pro druhý týden je tady Léčitel Hojnosti - ta nám říká, že máme věci ve svých rukou, i když nám připadá, že ne a že se vše děje nahodile, případně mimo naši vůli. Ve skutečnosti se všechno přeuspořádává právě podle naší vůle, tedy vůle naší duše, která slouží našemu největšímu dobru. Přání sloužící nejvyššímu dobru nemají důvod se neplnit. Pokud se něco neplní, pak to znamená, že to buď není pro naše nejvyšší dobro, a nebo ještě nenastal ten správný čas, zejména když se daná věc netýká pouze nás, ale i dalších osob. Každý člověk má totiž svobodnou vůli a vše se musí nejprve uspořádat tak, aby pak do sebe všechno zapadlo v souladu se svobodnou vůlí všech zúčastněných. Tato karta také říká, že se nemáme zaobírat věcmi, které momentálně nemůžeme ovlivnit, a máme se místo toho zaměřit na to, co ovlivnit a měnit můžeme. Především se to týká naší vnitřní práce se sebou samými. Možná nemůžeme měnit druhé lidi nebo okolnosti, můžeme však měnit sebe a být pro druhé inspirací. Možná nemáme to, co bychom si přáli, můžeme však sami sebe naplnit takovou energií, která to k nám bude přitahovat a díky které budeme mít ze sebe dobrý pocit. Budeme-li naplněni pocity hojnosti bez ohledu na to, jak vypadají vnější podmínky, pak se tyto podmínky začnou brzy přetvářet tak, aby se sladily právě s naším vnitřním naladěním. Místo snahy ovládat lidi a okolnosti se tedy zaměřme na práci se sebou a dobře se o sebe starejme. To ostatní bude přirozeně následovat.

Ve třetím zářijovém týdnu, jak nám říká Desítka Činu, se budeme potřebovat dobře starat o své zdraví - duševní i fyzické - protože se nám může nahromadit spousta úkolů, povinností, požadavků, nebo starostí, a na nás je, abychom se tím nenechali porazit a měli na paměti skutečné priority. Přestože se čas od času opravdu objeví naráz spousta věcí, které je potřeba všechny hned řešit, stále zůstává na prvním místě naše zdraví, a tak, bez ohledu na to, co všechno budeme dělat a řešit, dělejme si pravidelně chvíle sami pro sebe, i kdyby jen na krátký čas. Naše tělo i duše jasně vnímají, když se jim skutečně věnujeme, a protože my jsme ti jediní, kdo jim potřebnou péči může dát, musíme na ně pamatovat bez ohledu na to, jak velkou hromadu zátěže budeme muset zpracovat. Nejde ani tak o kvantitu péče, kterou si budeme věnovat, jako spíš o její kvalitu. Pozornost, kterou budeme sami sobě věnovat, je třeba opravdu procítit a užít si ji - opravdu si přijmout. Kdo má tedy problém přijímat dobro pro sebe, bude mít nyní příležitost se to naučit. 
Naši andělé nám radí pro toto období vyřadit ze svého rozvrhu všechno, co nemusíme opravdu nutně řešit, a spořit svou energii pro své zdraví. Vyčerpaní a frustrovaní nikomu nic dobrého doopravdy nepřineseme. Požadavky, které tedy nejsou akutní, prozatím odmítněme. V tomto období jsme prioritou my - naše tělo a duše.

Pro poslední týden září tu máme kartu Pomocník Myšlenek, která nás nabádá k tomu, abychom se nenechali unášet svým myšlenkovým běsem. V souvislosti s charakterem předchozího týdne se můžeme cítit více frustrovaní a dělat si příliš mnoho zbytečných starostí. Jsme-li ve stresu, je naše mysl jako utržená z řetězu. Naši andělé nám tedy radí, abychom ji zavčasu krotili a nedovolili jí zabíhat do hrůzostrašných scénářů a konfliktů, jimiž sami sebe vnitřně natlakujeme a kvůli kterým jsme pak popudliví i přesto, že ve skutečnosti neexistuje žádný reálný důvod pro toto rozpoložení. Můžeme mít v tomto období sklon "sami sebe naštvávat", čímž můžeme přicházet o mnoho energie, a tak se věnujme relaxačním cvičením, které nám pomohou držet svou mysl na uzdě a nedovolovat jí, aby ovládala naše emoce a také naladění. Každý asi zná ty dny, kdy se nepovede jedna věc, a pak se hroutí úplně všechno, i to, co by nás ani nenapadlo. Můžeme si tedy ušetřit mnoho zbytečných trápení tím, že nebudeme podléhat tendencím naší mysli vrhat se do konfliků, předem se připravovat na jakoukoli možnou hádku nebo výměnu názorů, představovat si jen to nejhorší, nebo si vymýšlet někdy až paranoidně negativní budoucnost. Mysl je nástroj, který nám má sloužit, ne pán, který má rozhodovat o tom, co kdy máme cítit a jak se budeme chovat. Ušetříme si velkou část energie i potenciálních problémů, zapracujeme-li v tomto týdnu na péči o své vnitřní dobré rozpoložení. 
Další význam této karty spočívá také v tom, že se v tomto období budou dít věci rychle a rozpohybují se dosud stagnující situace. V každém případě jsme však vedeni k tomu, abychom se soustředili do svého vlastního nitra plného míru, tedy do pomyslného středu hurikánu, místo abychom se jím nechali strhnout a odnést.

* * *

SHRNUTÍ
Měsíc září nebude jednoduchý, ale pomůže nám posunout se dál. V jistém smyslu navazuje na červencovou a srpnovou smršť vnitřních proměn, přičemž k mnohým těmto proměnám bylo zapotřebí sáhnout hluboko do sebe samých, což nemuselo být nic příjemného. V tomto duchu budeme tedy pokračovat, ale máme si pamatovat, že se nejedná o nic negativního. Všechno, co se děje, i způsob, jakým se to děje, nám má posloužit pro něco důležitého. Práce, kterou teď vykonáme, nám bude přinášet své ovoce po celý náš další život. Vše, co se teď naučíme, budeme moci uplatňovat v celé své budoucnosti. Lepší, když si to všechno odpracujeme teď a nadále pak budeme žít ve větším míru, než abychom to obešli, a pak v životě dopláceli na nenaučené lekce nebo neodbourané negativní návyky. Naši andělé nám připomínají, že i když se mnozí z nás trápí, ve skutečnosti bychom trpěli mnohem víc, kdybychom těmito vnitřními změnami neprošli a zkazili si tak v budoucnu mnoho věcí, které pro nás budou důležité. 
Děláme to sami pro sebe. Přijměme tedy tyto příležitosti k růstu a využijme je, protože je to pro naše nejvyšší dobro. Život by nás nikdy nevedl k ničemu, co by nám nemělo k něčemu posloužit. I když možná všemu nerozumíme, můžeme si být jisti, že smysl nynějšího dění rozhodně existuje a jednoho dne ho také pochopíme. Ohlédneme-li se zpět, zjistíme, že mnohé schopnosti, vědomosti a vlastnosti, které nám dnes pomáhají lépe žít, bychom bez někdejších nepříjemných zkušeností nezískali. A tak to funguje pořád. Vše, co se děje, slouží našemu nejvyššímu dobru - a přestože náš pohled na to, co je pro nás dobré, bývá omezený hranicemi našeho chápání a názorů, naše srdce vedené intuicí a Životem samým vidí i za tyto hranice a vždy nás dobře povede. Je však na nás, zda ho budeme poslouchat. 

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.