neděle 17. března 2019

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 18. do 24.3. 2019

Milí přátelé,

současné období je pro mnohé z nás obtížné. Můžeme být podráždění, unavení, a s blížícím se úplňkem a obdobím jarní rovnodennosti také trpět poruchami spánku či velmi zvýšenou citlivostí. Snadno se nás dotknou i věci, které nám jindy bývají naprosto lhostejné. Naše myšlenky se ubírají do nešťastných směrů, všechno si příliš bereme a příliš o tom přemýšlíme, a to v nás následně vyvolává také odpovídající emoce, a tak v sobě můžeme mít obrovský zmatek a bojovat s nestálostí vlastního nitra. 
Naši andělé nám v tomto období chtějí připomenout, že i když nám takový stav není příjemný (a pro některé je i velmi bolestivý), patří k našemu životu i k naší lidskosti a je třeba ho jako takový přijmout. Každý z nás v sobě nosí bolístky, které dosud nevyléčil, ať už proto, že je odsunul do pozadí svého vědomí, a nebo proto, že zkrátka nevěděl jak. To se týká jak nás samých, tak i ostatních lidí. V období, jakým je retrográdní fáze Merkuru, se tyto naše zraněné části dostávají do kontaktu se zraněnými částmi druhých, a v důsledku toho jsou vyvolávány na povrch dosud nevyjádřené emoce, abychom se od nich očistili. Přestože to mezi námi a druhými lidmi může nadělat pěknou paseku, máme si uvědomit, že i takovéto situace slouží svému účelu a JSOU DOBRÉ pro nás i pro druhé. Podívejme se na současné okolnosti z vyšší perspektivy. Všechno, co se děje, nás má něčemu naučit, v něčem nám pomoci a posunout nás zase o krok dál - i když se někdy zdá, že jdeme spíše pozpátku. 
Dovolme si v tomto období být lidmi. To je hlavním poselstvím pro tento týden. Přijměme sami sebe v celé své lidskosti - přijměme to, že nebudeme vždy dělat všechno dokonale; to, že se občas prostě budeme cítit mizerně; to, že své rozpoložení zkrátka někdy nedokážeme ovlivnit, i když se o to tolik snažíme. V tomto přijetí spočívá velké osvobození - přestaneme od sebe čekat věci, na něž nyní nemáme sílu, a zbavíme se tak tlaku, který jsme na sebe sami uvalili a který nám nynější prožívání ještě ztěžuje. Současně je však důležité přijmout také lidskost druhých a zbavit i je našich očekávání, protože nejsme jediní, komu nemusí být úplně do zpěvu. 
Dopřejme sami sobě i všem ostatním takovou dávku soucitu, jaké jsme jen schopni, dostatečně odpočívejme a dobře se o sebe starejme. I toto období zanedlouho pomine. 

Pro výklad na tento týden jsem vybrala tyto sady:

  • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue & Radleigh Valentine)
  • Rady andělů na každý den (Doreen Virtue)
  • Moudrost orákula (Wisdom of the Oracle; Colette Baron-Reid)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak , napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

- Magda 

* * *

Z Tarotu strážných andělů nám pro tento týden vyšla Sedmička Činu - karta, která nám připomíná, že i na nás záleží a že i za sebe je nutné se čas od času postavit. V určitém smyslu je to upomínka k tomu, abychom si uvědomili své vlastní potřeby a přestali sami sebe pokládat na poslední místo. Jako laskaví, dávající a ohleduplní lidé míváme často sklon dělat všechno tak, abychom co nejvíce těšili druhé, ale přitom zapomínáme sami na sebe a mnohdy jednáme na svůj úkor. Tato karta nám v kontextu tohoto týdne připomíná, jak důležité je zachovávat rovnováhu dávání a přijímání ve všech našich vztazích i obecně v tom, jak se chováme sami k sobě. Nikdo nemůže pořád jen vydávat energii, aniž by ji přijímal, tak jako není možné pouze vydechovat, aniž bychom se nadechovali. 
Naši andělé každému z nás prostřednictvím této karty vzkazují: I NA TOBĚ ZÁLEŽÍ!! 
Přijměme tedy toto vedení za své a zařiďme se tak, abychom se přestali zanedbávat a začali se o sebe starat tak, jak to potřebujeme. 
V neposlední řadě je to také vedení pro ty, kdo stojí před nějakým rozhodnutím, aby se postavili sami za sebe a přiznali si pravdu o tom, co opravdu chtějí a potřebují, místo aby se rozhodovali tak, jak se to bude nejvíce líbit druhým. Přestože je důležité brát ohled na všechny, je rovněž důležité si nic nenalhávat a nedělat oběti, které možná potěší druhé, ale nám samým se v budoucnu vymstí.

Ze sady Rady andělů na každý den tady máme kartu Změna směru. Ta nám říká, že všechny změny, které se nyní odehrávají, nám mají pomoci změnit náš dosavadní směr v těch oblastech, v nichž jsme zabloudili nebo v nichž bychom pro své dobro neměli dále pokračovat. Říká nám, že i když se cítíme během těchto změn nejistě, jsme neustále pod ochranou a všechno se děje přesně tak, jak má. Rovněž nám připomíná, že nic se neděje proti naší vůli, ale právě naopak - v souladu s tím, co si opravdu přejeme, byť to může obnášet i určité oběti, kdy se musíme vzdát toho, co nám stojí v cestě, i když jsme přesvědčeni, že právě to nám k našemu přání může pomoci. Máme věřit Nebesům i svému vlastnímu vnitřnímu vedení a odevzdat se těmto změnám. Plyňme s proudem, místo abychom zběsile pádlovali proti němu - protože on ví, kam nás nese a proč. 

Z Moudrosti orákula je tady do třetice karta Být fér. Co vás napadne jako první? Zamyslete se nejprve nad tím, jaký význam má tato karta konkrétně pro vás. Co se vám vybaví? Kde je třeba být fér? Kdy je třeba být fér? A vůči komu?
V kontextu našeho týdne je to především důrazné vedení k tomu, být fér sami k sobě. Přestaňme si lhát a přiznejme si, co opravdu chceme. Opravdu nás naplňuje to, co ve skutečnosti jenom trpíme? Neděláme to náhodou jen proto, abychom se zavděčili někomu jinému? Nenosíme v sobě náhodou přesvědčení typu "Na mně nezáleží, hlavně že druzí jsou šťastní" nebo "Když jsou šťastní ostatní, to stačí ke štěstí mně"? Pokud ano, vybízí nás tato karta k tomu, abychom si přiznali pravdu a přestali si plést zdravou míru skromnosti se sebezanedbáváním a zneužíváním vlastního já. My jsme také lidé a potřebujeme stejnou míru ohleduplnosti, jakou prokazujeme všem ostatním. Jak už nám sděluje první karta: I na nás záleží! Dejme si tedy říct a bez jakéhokoliv pocitu viny učiňme kroky, které jsou nezbytné k duševní i fyzické péči o nás samé.
Být fér samozřejmě znamená také upřímnost vůči druhým. Nemějme strach vyjádřit ve svých vztazích své potřeby nebo své pocity. Skuteční přátelé to pochopí a budou-li moci, rádi nám pomohou, když to potřebujeme. Máme-li strach, že se na nás někdo rozzlobí nebo že nám nějak ublíží, dovolíme-li si být upřímní, je třeba si uvědomit, že potlačovat sebe samé jen aby se na nás někdo nenahněval, je ve skutečnosti projev spoluzávislosti a že se vlastně neustále necháváme ovládat vlastním strachem. Snažíme se předcházet nepříjemným situacím, ale za cenu toho, že potlačujeme sami sebe - a nejsme upřímní. Na takovém sebepotlačování nemůže fungovat žádný zdravý a funkční vztah. Vztahy, které existují jen díky tomu, že se neustále obětujeme a zapíráme, ve skutečnosti nejsou pravé vztahy a nikdy nás nenaplní. V podstatě je jen uměle udržujeme při životě - a obvykle jsme to jen my, nikoli druhá strana. Opět je to o rovnováze mezi dáváním a přijímáním. Pravé naplňující vztahy vydrží i tehdy, když jsme upřímní co se týká nepříjemných témat, i tehdy, když nemáme právě sílu na nich pracovat, nebo tehdy, když se zkrátka objeví horší období. Tyto zdravé vztahy nejsou závislé na tom, zda jsme všechno řekli tak, jak to druhý chtěl slyšet, zda jsme udělali všechno tak, jak čekal, nebo zda jsme vyhověli jeho představám o tom, jací bychom měli být. Pokud nějaký vztah skončí jen proto, že si dovolíme být upřímní, nebylo o co stát. Když si přiznáme, že I NA NÁS ZÁLEŽÍ, začneme přitahovat vztahy s takovými lidmi, kteří toto budou respektovat také - a logicky tedy uvolňovat místo pro tyto nové vztahy propouštěním těch starých a nefunkčních.

* * *

SHRNUTÍ
Tento týden je celý o sebelásce a zdravé úctě k našemu vlastnímu životu. Nastal čas vyjádřit své skutečné pocity a potřeby a důsledně si za nimi stát, pro dobro vlastního duševního i fyzického zdraví. Potřebujeme-li něco vyjádřit, učiňme tak ve chvílích klidu, nikoli pod tlakem silných emocí nebo myšlenek.  Samozřejmě se to dá udělat láskyplně a soucitně, aniž bychom přitom slevili ze svých hranic. Naši andělé (a archanděl Gabriel) nám rádi pomohou zvolit ta správná slova nebo jiné formy vyjádření, tak abychom sdělili všechno důležité tam, kde je to třeba, a přitom byli láskyplní k sobě i k druhým.
Budeme-li se rozhodovat, učiňme tak v souladu se skutečnou pravdou v našem nitru. Přestože pro nás může být důležité udržet si klid ve vztahu k jiným lidem, momentálně je prioritní být pravdiví sami k sobě a i za cenu toho, že se to někomu nebude líbit, se postavit za své potřeby a postarat se o jejich naplnění. Už žádné sebepotlačování!
Do sebelásky spadá také rovnováha mezi dáváním a přijímáním. Vydávání energie je možné jen tehdy, máme-li dost energie přijímané. V rámci našich vztahů to znamená, že by se na nich měli vždy podílet oba dva a ne jenom jeden. Co se týká vydávání energie, naši andělé nám radí, abychom si pečlivě volili, na co budeme svou energii vydávat - kde je to důležité a kde je to naopak jen plýtvání. Mezi neefektivní a zbytečné výdeje energie patří mimo jiné i dělání si starostí a stresování se. Připomínají nám, že stres je naše volba, nikoli automatická a neovladatelná reakce podmíněná děním v našem životě. Přestože nemusí být všechno tak, jak chceme, nebo prožíváme nešťastné období, uděláme dobře, když si k tomu nebudeme přidělávat další bolest vlastním myšlením a postojem. Starosti nic nevyřeší, ve skutečnosti jen vytvářejí nové, neexistující problémy.
Na závěr nám andělé připomínají, že jednáme-li z pozice zdravé lásky a úcty k sobě samým, je to vždy v pořádku a vždy to také slouží nejvyššímu dobru nás i všech ostatních. Podřizování svého života druhým může sice vypadat navenek ušlechtile, ve skutečnosti je však jen podporujeme v nezdravém návyku manipulace a mnohdy i zneužívání. Mnohem větší službu prokážeme sobě i jim, když je naučíme na vlastním příkladu, jak si láskyplně stát za svým a jak si vážit svého života, který má nevyčíslitelnou cenu. 

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.