neděle 21. dubna 2019

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 22. do 28.4. 2019

Milí přátelé, 

přeji vám všem krásné Velikonoce a příjemné prožití (nejen) těchto svátečních dnů! 
Jaro nám kvete v celé své kráse a nynější svátky jsou pro nás symbolem nových začátků a nového života. Využijme je tedy jako příležitost probudit v sobě novou energii a také otevřenost vůči změnám, které k nám v pravý čas přicházejí, aby nám pomohly zanechat za sebou to staré a přivítat nové. Toto období nám v tom velmi pomůže :) 

Pro výklad na tento týden jsem vybrala tyto sady:

  • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue & Radleigh Valentine)
  • Magická poselství víl (Doreen Virtue)
  • Flower Therapy (Květová terapie; Robert Reeves)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak , napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

- Magda 

* * *

Z Tarotu strážných andělů nám pro tento týden vyšla karta Obejměte své blízké. Krásně výstižná karta pro období Velikonoc - vypovídá o naší sounáležitosti a blízkosti, o času stráveném s lidmi, které milujeme, o období, kdy se cítíme přijímaní a milovaní. Ne každý má takto blízké osoby v rámci své rodiny - pak se naší "rodinou" stávají přátelé nebo obecně kdokoli, kdo nás má rád takové, jací jsme, a s kým prožíváme blízkost a pospolitost. Těšme se z této blízkosti a radujme se ze sdílení s druhými.
Druhý význam této karty spočívá v integritě a v utváření či změně našeho života způsobem, který ho uvede do souladu s tím, kdo opravdu jsme a co si přejeme. Položme si otázky: "Žiji opravdu tak, jak to chci a jak to odpovídá mému pravému já? Nebo žiji podle druhých a snažím se neustále někomu zavděčovat? Vzdávám se něčeho, co je pro mě důležité, jen abych si někoho udržel/a v životě? Bráním si v něčem, co bych si přál/a, ze strachu, že se to někomu nebude líbit?" 
Tato karta vyzývá všechny z nás, kdo nežijí v souladu se svým pravým já a jeho přáními, aby to začali měnit. Nemusí to být žádná radikální změna. I jedna malá věc, kterou uděláme opravdu podle sebe a v souladu se svým pravým já, nám ohromně pomůže posílit sebedůvěru a sebeúctu. Zasloužíme si být šťastní a naše pravé já, které je zajedno s Láskou, ví, co k tomu potřebujeme, i jak toho dosáhnout, aby to bylo to nejlepší pro nás i pro všechny ostatní. Následujme tedy jeho vedení.

Z Magických poselství víl tu máme kartu Vegetariánství. Přestože je její základní význam doporučením, abychom ze svého jídelníčku vynechali živočišné produkty a rovněž škodlivé látky, které zatěžují naše tělo a činí nás hluchými vůči hlasům našich andělů a dalších průvodců, obecně nás vyzývá k tomu, abychom se detoxikovali jak fyzicky, tak i duševně. 
Strava a péče o naše fyzické tělo má významný vliv na to, jak se cítíme. Mnozí z nás však své tělo a jeho potřeby vůbec nevnímají, protože jsou soustředění na něco jiného. V takovém případě je tato karta poselstvím, abychom se se svým tělem opět spojili, zeptali se ho, co potřebuje, a pak mu také vyhověli. Ignorování potřeb našeho těla, ať už jde o výživu, dostatek spánku či pohybu, péče o vzhled nebo snížení úrovně stresu, který v něm vyvoláváme, se nám může velmi vymstít, a to nejen formou zdravotních komplikací a nemocí, ale i problémů v našich vztazích, v práci a dalších oblastech, na kterých se promítá naše špatná nálada, únava či další formy negativity vzniklé z nedostatečné péče o naše tělo.
Výživa však neznamená pouze jídlo - jedná se o cokoli, co do sebe fyzicky či duševně přijímáme. Týká se to myšlenek, emocí, slov a dalších věcí, které vnímáme svými smysly i svým podvědomím, a tyto věci v nás pak zůstávají a ovlivňují naše fyzické i duševní rozpoložení - a tím i jednání a jeho následky. Jsme tedy vyzýváni k tomu, abychom se očistili od všeho, co nás vnitřně "intoxikovalo". Mohla to být ošklivá slova, která nám někdo řekl, ať už se to týkalo nás nebo někoho/něčeho jiného, negativní obrazy, které jsme viděli např. v televizi nebo ve své vlastní představivosti, negativní energie vstřebaná od jiných lidí - zejména v našich vztazích, atp. 
Sami víme, od čeho se potřebujeme očistit, a tak toto vedení následujme. Současně podnikněme potřebná opatření, abychom omezili přijímání takovýchto škodlivin do svého těla i duševního prostoru. Naše tělo i duše jsou svatyní, o kterou je třeba důkladně pečovat a průběžně ji očišťovat, aby nám v ní bylo dobře a mohla nám být domovem a útočištěm, jímž být má.

Z karet Květové terapie nám vyšla karta bílé růže s názvem Očištění. Opět je to stejné poselství jako u předchozích karet - máme se oprostit od všeho, co neodpovídá našemu skutečnému já - plného lásky a světla. Nic neztratíme tím, že propustíme to, co nám neslouží nebo dokonce škodí. Týká se to zejména různých návyků, které nám ubližují a omezují nás. Hlavně pokud jde o návyky jako oživování negativních vzpomínek, připomínání si starých bolestí, pesimismus, snaha o kontrolu, sebezanedbávání a upozaďování svých vlastních potřeb před potřebami druhých, apod. Problémem v tomto ohledu bývá, když se ztotožňujeme s těmito návyky - když je považujeme za něco, co je typické pro nás a bez čeho to už nebudeme my. Každý se ale mění a je naprosto v pořádku měnit svá přesvědčení i zvyky, je-li to v souladu s tím, co opravdu cítíme, že potřebujeme. Neřešme, co si o tom kdo pomyslí a jak se na nás bude kdo dívat - stále to budeme my, jen v novém provedení. 
Bílá barva je symbolem čistoty a zahrnuje v sobě všechny ostatní barvy. Působí tedy souhrnně na všechny oblasti. Můžeme si tedy na pomoc se svým očišťováním vzít samotnou bílou růžičku a její energii, ať už ve formě živé květiny a nebo obrázku, bílé oblečení nebo také kameny a krystaly jako je křišťál (univerzální očistný kámen), magnezit (kámen na detoxikaci zejména tělesnou) nebo selenit (který zesiluje naše spojení s anděly a Nebesy). 
Pokud budeme procházet nějakou situací, která nám dělá starosti, můžeme si přivolat na pomoc bílé světlo prostřednictvím vizualizace - představme si, jak celou tuto situaci prostupuje krásné bílé očistné světlo, které zařídí všechno tak, aby dopadlo všechno dobře - a ono se tak stane. 

* * *

SHRNUTÍ
I nadále budeme v tomto týdnu pokračovat v očistě ode všeho, co zatěžovalo naši duši a tělo. Máme si uvědomit priority a zařadit mezi ně také důkladnou péči o sebe a své duševní a fyzické zdraví. Kromě péče ve formě zdravé výživy, dostatku cvičení a odpočinku, je také důležité dopřát si očistu od negativních zpráv, pesimistických a negativně laděných osob a od vztahů a činností, které nás vyčerpávají a plní stejnou negativní energií. Na tomto opatření není vůbec nic špatného ani sobeckého - když se očistíme a budeme se cítit dobře, prospěje to jak nám, tak i všem ostatním, kterým budeme moci lépe pomáhat. 
Očištěním se od starých emočních a myšlenkových nánosů, stejně jako vyplavením toxinů z našeho těla, dosáhneme nové, čisté a jasné energie, která k nám začne přitahovat nové osoby, vztahy a příležitosti, jež budou odpovídat našemu skutečnému já, které konečně prokoukne na povrch. Náš život se začne měnit a umožní nám žít ho tak, jak si opravdu přejeme. Nemějme tedy strach z těchto změn a vítejme je stejně vřele a vděčně jako rozkvétající jaro. 

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.