neděle 5. května 2019

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 6. do 12.5. 2019

Milí přátelé,

nový týden nám začal novoluním, které je časem nových začátků, a ty jsou nyní hlavním tématem našich následujících dní. Oslavy Beltainu zasvěcené životní energii, lásce, sexualitě, kreativitě a novému životu započaly období, které je velmi příznivé pro cokoli, čemu chceme vdechnout život, ať už je to nový vztah, nový projekt nebo dílo, nová činnost, kterou se chceme naučit, nová práce, nový životní styl nebo třeba i početí dítěte. Rovněž pokud nám v životě něco ustrnulo, nahrává tato energie k rozpohybování dané záležitosti a k jejímu zdárnému vyřešení. Nalaďme se tedy na tuto energii, nechme ji sebou proudit a jednejme v souladu s ní a s naším vnitřním vedením. 

Pro výklad na tento týden jsem vybrala tyto sady:

  • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue & Radleigh Valentine)
  • Kouzelní delfíni a mořské víly (Doreen Virtue)
  • Oracle of Mermaids (Lucy Cavendish)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak , napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

- Magda 

* * *

Z Tarotu strážných andělů nám vychází Eso Citů - karta nové lásky a velkého citového naplnění. Je to vždy šťastné znamení, které vypovídá o tom, že v našem životě nastane krásná a příjemná změna nebo k nám zavítá něco nového - často symbolizuje příchod nového vztahu či opětovné probuzení lásky v již existujícím vztahu. Může to být však i cokoli jiného, co naše srdce rozbuší a probudí k životu; něco, co nás velmi naplní a co v našem životě odstartuje novou, šťastnou energii.
Vedle vztahů to může znamenat i nalezení nového domova či práce, po které touží naše srdce.
Nezadaným a hledajícím lidem andělé touto kartou připomínají, že chtějí-li do svého života přitáhnout lásku ve formě partnera či partnerky, musejí se sami touto láskou stát - že všechno začíná u nich. Nemusíme mít nikoho druhého k tomu, abychom mohli prožívat lásku. Čím více se láskou naplníme, tím více budeme k sobě přitahovat vše, co této energii odpovídá - a nejen ve formě partnerů, ale i v mnoha dalších, kterých bychom si měli všímat a oceňovat je úplně stejně jako formy milostné.

Z karet Kouzelných delfínů a mořských víl je tady karta Rozhodněte se, která nás (v souvislosti s předchozí kartou) vybízí především k tomu, abychom se konečně rozhodli přestat lpět na minulosti a starých křivdách, a naplnit se místo toho láskou a svobodou. 
Mnozí z nás se nechtějí pustit toho, co se jim stalo, protože si myslí, že by tím prohlásili, že se nic nestalo nebo že už je to v pořádku. Jakou cenu však platíme za to, že lpíme na svých křivdách a starých ranách a marníme svou přítomnost minulostí? Co tím vyřešíme? Čeho tím dosáhneme? Ono "spravedlivé rozhořčení" a lpění na tom, aby každý zaplatil za všechno, co udělal, abychom mohli mít pocit zadostiučinění, brzdí NAŠI cestu. Jsme to my, kdo platí za rozhodnutí držet se starých křivd a topit se ve svém ublížení. Jsme to my, kdo přichází o čas, který by měl být využit k žití našeho života. Opravdu nám to za to stojí? Opravdu jsou staré křivdy a zranění tak důležité, že kvůli tomu plýtváme každým dalším dnem svého života? Nebylo by lepší a moudřejší nechat spravedlnost na Zákonu příčiny a následku a starat se sami o sebe? Nikdo z nás tu není proto, aby dohlížel na to, zda každý zaplatil za to, co udělal. Pustit se minulosti neznamená, že to schvalujeme, že už nám to nevadí nebo že tím druzí vyhrají a "vyváznou bez trestu". Jsme to my, kdo zvítězí, protože v sobě přestaneme živit jedovaté energie. Jediný, kdo je trestán naším hněvem a zatvrzelostí, jsme my sami. Pokud se cítíme vedeni k tomu, abychom vyjádřili své pocity dotyčným lidem, učiňme tak, ale potom nechme celou záležitost být a posuňme se dál. Lpět na minulosti znamená prožívat stále dokola utrpení, které je přitom již za námi. Udržujeme-li v sobě hněv a pocity křivdy, pak nám celý Vesmír bude zrcadlem a bude nám odrážet nazpět další důvody k hněvu a pocitům křivdy. Pokud se však rozhodneme pustit se a osvobodit (protože se máme rádi a vážíme si svého života), rád nás podpoří a bude nám nazpět zrcadlit právě úctu k životu a novou svobodu. 
Pokud si přejeme prožívat více lásky, musíme být ochotni jí uvolnit místo a vzdát se toho, co láska není a co lásce neumožňuje "uhnízdit" se v našem srdci. Musíme se zeptat sami sebe, zda je pro nás cennější láska a svoboda, a nebo naše sebestředné ego.

Z Orákula mořských panen nám vyšla karta Sesterstvo. Vypovídá o společnosti spřízněných duší; lidí, s nimiž jsme na stejné vlně a s nimiž se cítíme dobře. Částečně je to vedení pro nezadané, kteří si přejí najít partnera/partnerku, že když budou pobývat mezi svými přáteli nebo jinými lidmi, s nimiž sdílejí nějaké své oblíbené aktivity, mohou se setkat i s někým, kdo by jim partnerem mohl být. 
Přátelé hrají v našich životech důležitou roli, a to nejen jako pomocníci, když sami nemáme na něco dost sil, ale i jako lidé, s nimiž můžeme sdílet své šťastné časy. V kontextu nynějšího týdne je hlavním poselstvím této karty to, že se máme těšit z lásky, a to i přátelské. Čím více se uvolníme a budeme vyzařovat své pravé já (což nám umožňuje právě onen láskyplný a přijímající kruh našich přátel), tím snáze budeme k sobě přitahovat další osoby, s nimiž můžeme souznít a najít společnou notu. 
Je to velmi radostná karta, která nás vyzývá k otevření našeho srdce, uvolnění, puštění se starostí (nebo břemena minulosti - viz. druhá karta) a učinili štěstí a lásku svou PRIORITOU, nikoli pouhou možností.  

* * *

SHRNUTÍ
V tomto týdnu máme jako hlavní téma lásku a její prožívání. Ať už ji budeme prožívat jakýmkoli způsobem, ať už ji budeme s někým sdílet nebo se z ní budeme těšit sami, máme se jí nechat naplnit - a uvolnit jí ve svém srdci místo, které doposud zabíraly staré rány, hněv nebo jiné neodpuštěné a potlačené pocity. Emocionální očista, kterou jsme procházeli v minulých dvou až třech týdnech, nyní dává dokonalý smysl, neboť pokud jsme následovali své vedení k propuštění starých emocí, myšlenek a obecně staré energie, můžeme nyní přivítat energii novou, a to v plné síle. Pokud se nám něco pustit nepodařilo, popožene nás k tomu tato nová energie. 
Máme si uvědomit, co je skutečně prioritní, a podle toho pak uskutečnit potřebné vnitřní či vnější změny. Všechno, co k tomu budeme potřebovat, nám bude k dispozici. Tento týden má být zasvěcen lásce a novým začátkům, a pokud se pro ně rozhodneme, Nebesa nás v tom ráda podpoří ve všech směrech. 

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.