pátek 14. června 2019

Úplněk ve znamení Střelce 17.6. 2019

Úplněk ve znamení Střelce, který nastane v pondělí 17. června 2019 je v tomto roce velmi důležitou fází. Nastává totiž současně s kvadraturou Jupitera s Neptunem a se sextilem Saturnu a Neptunu. Zároveň také uzavírá jeden cyklus zatmění, který začal 5. ledna slunečním zatměním. Tento úplněk je tedy z mnoha důvodů časem pro plnění vašich dlouhodobých snů.

Sextil Saturnu a Neptunu dodává silnou víru a sebedůvěru. Budete-li trpěliví, budete dělat věci správně a nebudete využívat žádné zkratky. Vaše duchovní moudrost a sebedisciplína vám pomohou obětovat krátkodobé uspokojení pro dlouhodobý úspěch. Dokážete zůstat optimističtí, přestože si přitom zůstáváte vědomi svých vlastních omezení. To vám umožňuje plnit si své sny pomocí tvrdé práce a citlivého, realistického přístupu. 

Kvadratura Neptunu a Jupiteru může značit určitá zklamání nebo rozpaky, kvůli nimž o sobě nebo o své víře můžete pochybovat. Může se stát, že budete až příliš optimističtí, důvěřiví a štědří. Vyhněte se proto v tomto období věcem jako je gambling, užívání návykových látek, naslouchání různým guru, zapojování se do různých kultů a akcí typu "zbohatněte rychle". Místo toho se spoléhejte na rady svých důvěryhodných přátel či členů rodiny. 

Naštěstí nám sextil Saturnu a Neptunu dodává zdravou dávku reality, která snižuje riziko neblahých prozření či klamů. Rovněž vám pomáhá přijímat inspiraci a zápal pro svou práci při zhmotňování svých snů a nadějí. 

Merkur v konjunkci s Marsem přináší soustředěné a ostré myšlení, které se při plnění snů dá dobře využít. Přestože můžete mít pocit naléhavosti, je přitom důležité, aby se naše myšlení nestalo agresivním nebo defenzivním, protože to by mohlo vést k hádkám, záchvatům vzteku, hrubosti a slovnímu zneužívání. Když si však budeme vědomi té nervózní a impulzivní energie a usměrníme ji, povede nás k produktivnějším výsledkům. 

Pokud momentálně není nic konkrétního, k čemu byste tuto energii chtěli využít, věnujte se mentální práci jako je třeba studium, debatování či skládání puzzle. Když ji ze sebe nedostanete, bude rezonovat s touto energií v druhých lidech, což pak může vést ke konfliktům. Pokud přesto nějaký konflikt nastane, dobře si rozmyslete, zda se ho zúčastníte či nikoli, a než budete jednat, dvakrát zapřemýšlejte. 

Merkur v opozici se Saturnem a současně Mars v opozici se Saturnem mohou vynášet na povrch různé formy negativity, špatné zprávy, omyly, zpomalování, frustraci a zdržení. Zvyšují riziko hněvu, závisti, žárlivosti, lakoty, odmítání, slovního i fyzického zneužívání a šikany. To může vést k rozdělení, izolaci, snížené sebedůvěře, komunikačním problémům a smutku. 

Klíčem k vyhnutí se těmto negativním důsledkům je vaše soustředění na činnosti vedoucí vás k vašim snům. Je to maraton, nikoli sprint. Je tedy nejlepší průběžně kontrolovat vydávanou energii prostřednictvím vytrvalého úsilí. Sebedisciplína, trpělivost a opravdové odhodlání a odevzdání povedou k uspokojujícím výsledkům. 

Merkur v trigonu s Neptunem a Mars v trigonu s Neptunem přinášejí harmonii, vnímavost a empatii potřebné k překonání Saturnovy negativity a lakoty zmíněných výše. Problémům ve vztazích se lze vyhnout prostřednictvím soucitu a neverbální komunikace. Ve skutečnosti nynější zesílená smyslnost, šarm a karmická přitažlivost činí tento úplněk velmi dobrým časem pro vášnivou romanci a setkávání spřízněných duší. 

Tyto pozitivní aspekty Neptunu vám pomohou vidět širší obraz. Díky zvýšené kreativitě a představivosti si budete moci vysnít lepší budoucnost. Díky zesílené intuici a odvaze budete schopni bojovat za svá práva a jednat podle svých plánů, aby se naplnily vaše sny.

Měsíc v konjunkci s Jupiterem přináší optimismus, štědrost a štěstí. Dobré záměry budou plodit úspěch, obzvláště ty, které souvisejí s růstem a štěstím. Může to být zahraniční dovolená, finanční investice, ale i intimní vztah. 

Váš starostlivý a podporující postoj k vám bude přitahovat nové přátele a laskavosti ze strany druhých. Je to velmi dobrý čas k tomu připojit se k nějaké skupině, začít dlouhou výpravu, zapsat se do vzdělávacího kurzu nebo započít soudní jednání. Sňatky uzavřené v tomto čase budou prospívat růstem a štěstím, stejně jako děti, které se v tomto období narodí. 

Tento úplněk má vztah k předchozímu novoluní. Cíle, které jste si vytyčili 3. června na novoluní se nyní mohou naplňovat. Je to čas sklizně. 

Současně je tento úplněk také posledním před slunečním zatměním, které nastane 2. července. Je důležité ohlédnout se zpět na to, co se dělo při předchozích zatměních a dokončit záležitosti, které tehdy započaly, abyste mohli vstoupit do nové fáze, která začne za dva týdny. 
Sluneční zatmění z 5. ledna má stále svůj optimistický, štědrý, kreativní a poetický vliv. Období, které jím začalo, bylo skvělým pro začátky a růst podnikání. Bylo ideální pro tvořivé, hudební a umělecké projekty a podporovalo laskavost a dobročinnost.
Měsíční zatmění z 21. ledna nám vneslo do života změny a nejistoty, ale také příležitosti. Nečekané události a zprávy ve vás mohly vyvolat úzkost a nejistotu ohledně budoucnosti. Toto zatmění vám však současně dalo dostatek sebedůvěry a odvahy k přijetí potřebných změn. Trpělivost, sebeovládání a přizpůsobivost vám umožnily využít příležitostí, které se nám naskytly. 

Červnový úplněk vám dává obrovské množství energie a odvahy k úspěchu v realizaci vašich snů. Je však také nutné být pozorní. Vyhněte se tedy přehnanému optimismu a chraňte si to, co máte už teď. 

* * *

zdroj: https://astrologyking.com/full-moon-june-2019/
překlad: Magda TechetováŽádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.