úterý 16. července 2019

Afirmace pro propouštění minulosti (od Sandry Anne Taylor)

Držíte-li se minulosti, udržujete si ji ve své energii. Vaše energie pak přitahuje totéž do každého vašeho dalšího dne. Pojďme si tedy promluvit o tom, jak se své minulosti pustit a znovu se chopit své moci. Co je třeba pro to udělat?

V první řadě je důležité identifikovat, čeho se chcete pustit a co už nechcete, aby se opakovalo. Nedovolte své minulosti, aby vládla vašim dalším dnům. Co přesně tedy chcete propustit? Zkuste to konkrétně určit a sepište si to. Většinou jsou to věci spadající do tří kategorií. 

  • První z nich jsou naše návyky v chování ovlivněné minulostí, které si přejeme změnit nebo alespoň omezit. Například přemíra pití alkoholu, nekontrolovatelné jedení nebo jiné závislosti a návyky, které nám škodí a kterými sami sebe zneuctíváme. Afirmujme si tedy, že jsme schopní měnit své návyky a vzorce chování, které nám neslouží dobře. 
  • Druhou kategorií jsou myšlenkové návyky a vzorce. Myšlenkové návyky a vzorce jsou ZCELA určeny minulostí. Strach, dělání si starostí, sebekritika, souzení druhých i sebe samých, pesimismus ohledně budoucnosti, úzkostlivé myšlenky o životě jako takovém – to všechno jsme se buď naučili v minulosti a nebo jsme si to vyvinuli na základě svých prožitků v minulosti. I tyto věci mohou patřit mezi ty, které si přejete propustit. 
  • Třetí kategorií jsou pak pouta, která jsme si vytvořili. Naše návyky v chování se přitom velmi často odvíjejí právě od pout, která máme. Například když příliš pijeme, máme nezdravé pouto k alkoholu. Nebo když děláme cokoli jiného, co ubližuje naší bytosti, vytváříme si k tomu nezdravé pouto. Stejně tak se nezdravě poutáme k druhým lidem, upínáme se k práci, k místům, věcem nebo situacím. Často nám to ani nepřijde nijak zvláštní, protože mít tato pouta pro nás představuje něco známého a zdánlivě bezpečného. V takovém případě si potřebujeme uvědomit, že se MŮŽEME pustit a že nám to neublíží. Že se můžeme odpoutat od toho, k čemu jsme se připoutali. 
Všechny věci zmíněné v těchto třech kategoriích můžeme propustit a změnit. Ať už jsou to naše návyky v chování nebo v myšlení nebo nezdravá pouta, která jsme si vytvořili k něčemu nebo k někomu druhému. Dokonce můžeme být připoutaní ke svému návyku! Můžeme lpět na svém strachu a odmítat se ho pustit. Spousta lidí je přesvědčená, že když si budou dělat dostatečně mnoho starostí, tak své problémy vyřeší. Myslí si, že si tak zajistí kontrolu nad výsledkem. I to je škodlivý myšlenkový návyk, ke kterému navíc mají vytvořené pouto. Ani sebevětší množství starostí nikomu nezajistí kontrolu nad výsledkem. Ve skutečnosti ji tito lidé mají o to menší. Je důležité si to uvědomit. 

Tyto tři kategorie věcí tedy zkuste prozkoumat a ptejte se sami sebe: 

Jakého chování se musím vzdát, abych získal/a zpět svou sílu?
Jakým škodlivým myšlenkám se pravidelně oddávám? Které myšlenky nebo způsoby myšlení potřebuji propustit, abych opět cítil/a, že mám moc nad svým životem?
A která pouta, jež jsem si vytvořil/a, mi neslouží dobře? 

Jedna z technik, které vám mohou pomoci s propuštěním těchto břemen, jsou afirmace zaměřené na očištění se od vlivu minulosti a přijetí vlastní síly v přítomném okamžiku. Ať už se jedná o chování, myšlenkový vzorec nebo formu připoutanosti, vaše upřímné, procítěné prohlášení s tím vším pohne, pomůže vám začít propouštět a měnit zažité návyky, a tím se hnout kupředu. Nestačí však afirmace pouze odříkávat. Je třeba nad nimi opravdu meditovat, zapřemýšlet nad tím, co opravdu znamenají, skutečně je procítit svým srdcem. Vnímat energii pravdy, kterou v sobě obsahují. Dovolit si plně cítit a prožívat ty krásné pocity, které vám afirmace i celý proces propouštění přináší. 

MŮŽETE to všechno pustit. 
MŮŽETE to všechno pustit bez ohledu na to, jak hluboce zakořeněné ono chování, myšlenkový návyk nebo pouto je. 
MŮŽETE si vytvořit nový postoj k sobě samým, ke svému životu, ke světu i k hodnotě, kterou pro svět máte. To všechno můžete změnit a přenastavit.

* * *

Nyní si uděláme malou afirmační meditaci. Je to opravdu velmi důležité téma. Každou afirmaci budeme říkat dvakrát, abyste se na ni lépe naladili. Pokud ale chcete pouze poslouchat, je to v pořádku. 
Začněme tím, že se zhluboka nadechneme. Uvolníme ramena... zcela se uvolněte, dovolte si na chvíli povolit a vypustit ze sebe napětí a starosti. Dovolte si vstoupit do chvíle naprostého bezpečí a otevřít svou mysl pravdám, které jsou v afirmacích obsaženy. Zcela se uvolněte, uvolněte své tělo, uvolněte svou mysl a otevřete své srdce. Vnímejte afirmace celou svou bytostí. Budete-li chtít, můžete je po mně opakovat. 

Propouštím ze svého nitra všechnu negativní energii spojenou s __________ (doplňte konkrétní zážitek z minulosti). Jsem svobodný/á.

Propouštím pocity strachu a bezmoci. Stojím si za svou pravdou a přijímám zpět svou sílu.  

Zatímco dýcháte, propouštějte s každým výdechem to, co chce odejít. A pokračujeme dál:

Uvolňuji veškerá pouta, která mi škodí, ubližují mi nebo mě svazují, a to pouta jak k osobám, tak i k návykům a situacím, v minulosti i v přítomnosti. Jsem silný/á. 

Mám sice svou minulost, ale JÁ NEJSEM svou minulostí. 

Žehnám své minulosti a propouštím ji s láskou.

Dělám dobrá a zdravá rozhodnutí a věnuji se dobrým a zdravým myšlenkám, nyní a navždy. 

Vytvářím si dobré a zdravé vztahy se sebou i s ostatními lidmi, nyní a navždy. 

Boží energie prostupuje celým mým životem, propouští mou minulost, uzdravuje mou přítomnost a žehná mé budoucnosti. 

Nyní si volím být svobodný/á a mít moc, která mi patří. 

Mé tělo je zdravé, vitální, schopné a plné energie. Boží vědomí plní každou jeho buňku.

Každý den mi přináší ještě větší hojnost, smysl a lásku.


Vnímejte sílu těchto záměrů. Afirmace jsou záměry. Nejsou to jen slova a odříkávaná pozitivní tvrzení. Jsou to záměry pro váš život a vaši energii. Píšete si novou budoucnost, a to i do dalších životů, protože svou energii si berete s sebou. A tak si dovolte pustit se svých starých vzorců a vyberte si nové záměry. Odhalte své skutečné já a znovu si vybudujte život na základě toho, kdo jste doopravdy. 

Na závěr vám předám ještě jednu afirmaci, která také souvisí s minulostí.

Odpouštím druhým staré karmické dluhy vůči mně a žádám o odpuštění těch svých.

V tomto období je třeba propouštět mnoho věcí, a tak si nechte afirmacemi pomáhat. Netahejte za sebou starou zátěž, která vás jen brzdí, frustruje a omezuje. Buďte otevření novým životním příležitostem a možnostem.
Doufám, že jste si meditaci užili, a přeji vám, ať vám afirmace pomáhají.

- Sandra Anne Taylor

* * *

překlad z odposlechu: Magda Techetová
zdroj: Hay House Radio


Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.