neděle 28. července 2019

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 29.7. do 4.8. 2019

Milí přátelé,

po intenzivním červenci nám nyní začíná odlehčený srpen, jehož začátek je doprovázený novoluním ve znamení Lva a současně také koncem retrográdní fáze Merkuru, které nastanou v noci z 31. července na 1. srpna. Navíc se v tuto noc slaví také keltský svátek Lughnasad, oslava úrody Země, vzdávání díků za plody, které uzrály a které nás sytí, a také za zralost ve smyslu moudrosti, jíž se nám dostává a jež nám v životě slouží. Vše, co jsme prožili, (zejména v poslední době) nás stavělo tváří v tvář sobě samým, svým stínům, strachům a starým ranám, abychom se lépe poznali, přestali sami před sebou utíkat a získali tak důležité zkušenosti a nově nabytou moudrost, která nám bude přinášet své ovoce ve všech následujících letech. Pokud jsme toto období opravdu využili k tomuto účelu sebepoznání a léčení, můžeme si nyní vychutnávat plody své práce. 
V tomto týdnu si můžeme dopřát zasloužený oddech, přestože některé záležitosti budou ještě dobíhat a stále ještě můžeme pociťovat doznívající červencovou energii. Prospěje nám dostatek dobrého spánku, relaxační cvičení, psaní deníku, kreativní činnost a nejrůznější další formy péče o sebe a své zdraví - duševní i fyzické. Vedli jsme si dobře a teď si můžeme oddechnout. Zasloužíme si to 

- Magda 

Pro výklad na tento týden jsem vybrala tyto sady:

  • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue & Radleigh Valentine)
  • Andělé hojnosti (Angels of Abundance; Doreen & Grant Virtue)
  • Karty mořských panen (Oracle of Mermaids; Lucy Cavendish)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak , napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 


Z Tarotu strážných andělů nám pro tento týden vyšla Devítka Citů. Vypovídá o našem štěstí a naplnění, zejména co se týká citové oblasti. Říká nám, že se nám plní naše přání, a to i tehdy, když zatím nevidíme žádné viditelné známky toho, že by se cokoli dělo. Mnohdy se odehrává spousta věcí v pozadí a je pro nás nachystáno mnoho úžasných zážitků, ale to my nevíme. Nechme se tedy překvapit! 
Tato karta říká, že si máme plnými doušky užívat všeho, čeho se nám dostává, i kdyby se nám zdálo, že je toho málo nebo že v našem životě více věcí odchází než přichází. I kdyby tomu tak bylo (avšak většinou to tak pouze vidíme my sami), je to proto, že se uvolňuje místo pro mnoho nových a krásnějších prožitků. Přejeme-li si mít ve svém životě šťastné a zdravé vztahy, musejí z něj nejprve odejít ty nefunkční. Pokud si přejeme více prosperovat, museli jsme se možná vzdát určitého zaměstnání nebo způsobu, jakým jsme nakládali s penězi. Pokud jsme si přáli lepší zdraví a kondici, možná jsme museli onemocnět, abychom si uvědomili, jak jsme se svým tělem zacházeli, a rozhodli se to změnit. Ať už se dělo či děje cokoli, všechno nám to pomáhá k lepšímu životu. Všechno je to odpovědí na naše modlitby. 
Andělé nám také připomínají, že štěstí můžeme prožívat pouze v přítomnosti a je výhradně naší volbou. Přestože můžeme mít v životě různé nepříznivé podmínky, je na nás, jak se k nim postavíme. Samozřejmě, ne vždy se můžeme cítit šťastní, zvlášť pokud prožijeme opravdu těžkou ztrátu a procházíme si obdobím žalu. Nikdo nečeká, že budeme zářit pozitivitou a vděčností, když nám životní okolnosti sypou na hlavu jednu ránu za druhou. I v takových obdobích se nám ale dostává lásky a pomoci, která nás zahřeje u srdce a za kterou můžeme být rádi, i kdyby to měl být třeba zpívající ptáček za oknem nebo barevný motýlek na květině u zastávky.
Pokud se zdráháme prožívat své štěstí, dokud není všechno podle našich představ, sami si klademe do cesty podmínky. Tato karta nám říká, že již teď je v našem životě mnoho věcí, z nichž se můžeme těšit, a že je čistě na nás, zda toho využijeme a nebo se budeme nadále trápit kvůli minulosti či budoucnosti.

Z karet Andělů hojnosti nám vyšla karta s názvem Sbírky, dary a dobročinnost. Ta nás vyzývá k tomu, abychom se o svou hojnost a štěstí dělili s těmi, kteří takové štěstí nemají a kterým můžeme napomoci k pozitivním změnám. Mohou to být finanční a materiální dary chudým lidem či zvířecím útulkům, organizacím, které se věnují tématům, jež jsou nám blízké (pomoc týraným ženám, týraným zvířatům, ochrana oceánů a přírody, dostupnost lékařské péče a potravin, rovnocennost práv, apod.), či podpora lidí vykonávajících jinou záslužnou činnost, kterou činí svět lepším. Obdobně to může jakákoli jiná forma podpory či pomoci - rada, doporučení, citová opora, předání zkušenosti a jiné, které někomu poskytneme, a to včetně našich blízkých. 
Je to v podstatě poselství o rovnováze mezi dáváním a přijímáním. Pokud jsme zvyklí dávat, ale neumíme přijímat, vyzývá nás tato karta, abychom si nechali někým pomoci. Nemusíme dělat všechno sami a je v pořádku přijmout to, co potřebujeme nebo co nám udělá radost. 
A pokud máme to štěstí, že prožíváme ve svém životě hojnost a dostatek, podělme se o ně s někým, komu tím pomůžeme a kdo to ocení. Nemusíme svou energii, čas či peníze věnovat tam, kde nebudou mít žádný efekt. Jsou to velmi cenné věci, a tak je věnujme tam, kam nás směřuje naše srdce. 
S tím, jak svou energii posíláme dál, můžeme zase zpětně vítat energii novou, často ještě bohatší, neboť Nebesa rády podpoří ty, kdo pomáhají, tak, aby mohli pomáhat co nejvíce. 
Nakonec je to poselství o naší zodpovědnosti vůči Zemi, která je naším společným domovem. Dostává se nám od ní mnohého přírodního bohatství a měli bychom si ho vážit - a také se podle toho o Zemi starat. Ať už se jedná o recyklaci odpadu či jeho eliminaci, užívání ekologických prostředků v domácnosti nebo třeba šíření povědomí o tom, jak se starat o životní prostředí a blaho přírody, to všechno je velká pomoc a u každého z nás se počítá. Staráme-li se dobře o svůj domov, máme z toho užitek i my sami. 

Z Karet mořských panen nám vyšly společně dvě karty, což znamená, že jejich významy se vzájemně doplňují.
První z nich je Tulení žena a její kůže. Vychází z příběhu o ženě, která žila v moři mezi tuleni, v tulení kůži. Jednou, když svou kůži na chvíli odložila, ji spatřil muž, který ji chtěl za svou, a aby se nemohla vrátit mezi tuleně, sebral jí její tulení kůži a zbavil se jí. Aby se vyrovnala se svou ztrátou a bolestí, upadla do apatie a zapomněla, kým byla. Léta s mužem žila, měla s ním i děti. Jednoho dne však tulení kůži našla, rozpomněla se, kým ve skutečnosti byla, kůži si hned oblékla a vrátila se zpět do moře, kam opravdu patřila. Falešný život předchozích let nechala za sebou.
Tato karta je poselstvím pro všechny, kteří se vzdali svých snů nebo přání, po nějakém těžkém zklamání nebo ráně, kterou utrpěli. Vyzývá nás, abychom si vzpomněli, kým opravdu jsme a kam opravdu patříme. Připomíná nám, že máme být věrni sami sobě a ne představám druhých o tom, kým bychom měli být a jak bychom měli žít. Připomíná nám možnost naší vlastní svobodné volby a návratu k našemu skutečnému já. Nikdo nemá právo nám vnucovat své názory a vydírat nás. Každý jsme unikátní, a tak to má být. Snažíme-li se dělat ze sebe někoho jiného, jen aby se na nás někdo nezlobil, jen aby nás někdo neopustil, jen aby nám někdo něco nevyčítal, jen abychom se někomu neznelíbili, činíme tak oběť, které budeme v budoucnu trpce litovat, neboť žádná přízeň získaná obětováním své svobody nikdy nenahradí cenu této svobody. Máme žít tak, jak chceme my, ne jak chtějí druzí. Je sice dobré dělat kompromisy a hledat cesty, které budou vyhovovat oběma stranám, ale nikdy ne na za cenu ztráty vlastního já.
Druhou kartou je Zamilování, což je krásné poselství o lásce, nalezení romantického vztahu nebo jeho uzdravení a opětovného probuzení a sdílení své lásky s druhým člověkem. V návaznosti na předchozí kartu Tulení ženy nám říká, že klíčem ke šťastnému milostnému životu je být sami sebou, svým skutečným já, tím, kým hluboko uvnitř opravdu jsme. "Láska" koupená za přetvářku a snahu být někdo jiný nikdy nebude šťastná. Možná si získáme partnera či partnerku, když se jim přizpůsobíme a budeme takoví, jaké si nás přejí mít oni, ale šťastní ani milovaní se cítit nebudeme, protože milují někoho jiného - tu masku, kterou jsme si vytvořili. Skutečně milovaní jsme tehdy, miluje-li druhý člověk naše opravdové já. A to lze jedině tehdy, kdy tímto opravdovým já jsme. 
Novoluní ve znamení Lva, které nastane na sklonku července, v nás bude probouzet touhu po svobodě a autenticitě. Zejména se to týká těch, kdo svou svobodu omezovali nebo si ji omezovat nechali. Pokud cítíme, jak v nás narůstá frustrace z toho, že se pořád někomu přizpůsobujeme a popíráme své skutečné já, bude to pro nás důležitý a pozitivní zlom. Nemusí se jednat o žádné radikální změny, ale o naši vlastní hlubokou proměnu, kdy už nadále nebudeme ochotni obětovat svou svobodu za něčí přízeň nebo něco jiného, co jsme považovali za důležitější než svou vlastní duši. Když si dovolíme učinit změny, k nimž se budeme cítit vedeni, a začneme být opravdu těmi, kým jsme a máme být, brzy pocítíme ve svém životě příliv lásky a uzdravení našich milostných i ostatních vztahů, neboť láska, kterou prožíváme s druhými lidmi, vždy vychází z lásky, kterou chováme k sobě samým. Utlačované a zastírané já se bude jen těžko cítit milované. Láska k sobě samým proto začíná tím, že uznáme a přijmeme všechno, co k nám patří, a budeme takoví, jací máme být, i kdyby se to někomu nelíbilo. Neznamená to nebrat ohled na druhé, ale začít brát ohled i na sebe. Budeme-li se řídit svým srdcem, všechno bude správně, protože naše srdce nás vždy vede pouze k ještě větší lásce. 

* * *

SHRNUTÍ
V tomto týdnu si můžeme vychutnávat zasloužené odměny a dobrý pocit z práce, kterou jsme na sobě i ve svém životě vykonali. Máme být vděční a využít momentálně energie oslav sklizně k vlastním oslavám svého života. Máme si vychutnávat hojnost, které se nám dostává, i kdyby zatím neodpovídala našim vysněným představám. Budeme-li pobývat v přírodě, naše vědomí hojnosti a naplnění se tím ještě podpoří.
Budeme-li k tomu mít příležitost, můžeme se o svou hojnost podělit také s dalšími lidmi nebo organizacemi, které pomáhají světu. Není-li v našich silách se aktivně angažovat v určitých záležitostech, můžeme podpořit svými prostředky ty, kteří se tomu věnují. Věnujeme-li svou energii, čas, peníze nebo jiné věci tam, kde mohou pomoci, dostane se nám samým zpětně velké pomoci z nejrůznějších zdrojů. Potřebujeme umět dávat i přijímat.
Velmi důležitým tématem v tomto týdnu bude přijetí sebe samých a osvobození se od omezení, která jsme na sebe uvalili v domnění, že nám pomohou získat lásku či přízeň druhých. Pocítíme volání vlastního skutečného já, které už nebude chtít snášet toto omezování a obětování se. Budeme vedeni k tomu, abychom začali být skutečně sami sebou a proměnili svůj život tak, aby našemu skutečnému já odpovídal. Mohou končit nebo se měnit vztahy založené na falši, přetvářce a předstírání; zaměstnání či pracovní prostředí odporující našim ryzím hodnotám; náš životní styl, o kterém víme, že je špatný a že nám škodí, apod. Pokud se nám do těchto změn nechce, můžeme do nich být "donuceni" narůstající frustrací nebo problémy, které v jejím důsledku vzniknou. Čím ochotněji budeme tyto změny konat sami dobrovolně, tím méně tlaku na nás bude muset působit. Tento tlak je však naší vyslyšenou modlitbou, přichází nám pomoci udělat změny, které nejsme ochotni učinit bez donucení - o nichž ale dobře víme, že je potřebujeme.
Staneme-li se konečně sami sebou, začneme k sobě také přirozeně přitahovat osoby, které toto naše pravé já budou upřímně milovat a kterým se bude líbit. Osoby, před nimi nebudeme muset nic předstírat, kterým se nebudeme muset zavděčovat a přizpůsobovat, které nás nebudou vydírat a které nás budou mít rády takové, jací jsme - protože i my sami jsme se přijali a začali se mít rádi. 
Kdo má problémy ve svých vztazích, ať už milostných, pracovních nebo jiných, může pozitivně ovlivnit jejich vývoj tím, že začne být sám sebou a bude se k sobě chovat uctivě a s láskou bez ohledu na reakce ostatních. Tato láska nám bude průvodkyní na cestě k ještě větší lásce a jakékoli změny, ke kterým nás povede, budou šťastné. 

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.