pondělí 5. srpna 2019

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 5. do 11.8. 2019

Milí přátelé,

energie se nám konečně uvolňuje a přestože se nadále potýkáme s některými těžkostmi, navrací se nám síla a spolu s ní také podpůrné srpnové vlny zrání a úrody. Novoluní ve znamení Lva, které nám uzavřelo ne zrovna snadný červenec, nás nakoplo k novým změnám a dodalo nám odhodlání je uskutečňovat. Přesto bychom neměli být netrpěliví a všechno nejprve důkladně zvážit, abychom nejednali impulzivně. Frustrace, kterou v nás vyvolávaly předchozí týdny, nám měla pomoci prolomit vlastní zábrany, které jsme si sami postavili do cesty ze strachu ze změn a kvůli kterým jsme zůstali stát na mrtvém bodě. Některé věci se mohly vyhrotit natolik, že nás jednoduše donutily změnu udělat nebo se k ní alespoň odhodlat. Aby však vše proběhlo opravdu v co největším míru a co nejlepším způsobem pro všechny, kterých se to týká, je dobré dopřát si ještě čas na řádné promyšlení, kontemplaci a hlavně zklidnění našich emocí, které se mohly utrhnout z řetězu. Přestože mohou být v určitých situacích na místě, není dobré na jejich základě činit jakákoli rozhodnutí. Rozbouřené emoce jsou něco jiného než naše hluboké cítění, které je ve spojení s intuicí a které nám říká, co je pro nás dobré a co nikoli. Emoce jsou impulzivní, prudké a dočasné a není proto příliš moudré se jimi řídit nebo je brát jako bérnou minci. Každý z nás jistě ví, že naše emoce mnohdy nemají vůbec nic společného s realitou a nevypovídají nic o tom, jak se věci skutečně mají. Dokud tedy nejsme schopni zapojit i rozum a vedení našeho srdce, naší intuice, raději ještě počkejme s jakýmikoli rozhodnutími nebo změnami. 

- Magda 

Pro výklad na tento týden jsem vybrala tyto sady:

  • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue & Radleigh Valentine)
  • Andělé lásky (Doreen Virtue)
  • Moudrost orákula (The Wisdom of the Oracle; Colette Baron-Reid)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak , napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *

Z Tarotu strážných andělů nám vychází Léčitel Činu, což je karta, která může představovat osobu i situaci. Pokud se to týká člověka, je to někdo zdravě sebevědomý, odvážný, sebejistý, vřelý, charismatický a činorodý, s velkým srdcem. Může představovat někoho s těmito vlastnostmi, kdo nám bude v tomto týdnu nápomocný, a nebo vyzývat nás samé, abychom v sobě tyto vlastnosti probudili, rozvinuli a využili je pro dobro naší situace.
Pokud jde o situaci, říká nám tato karta, že máme nyní zelenou a že se můžeme pustit do čehokoli, k čemu se cítíme být voláni. Samozřejmě to neznamená jednat bezhlavě a nerozvážně, ale se zdravou mírou nadšení a odhodlání. Máme si věřit a stejně tak věřit i svým schopnostem. Možná budeme mít více věcí na práci současně, ale pokud to budou činnosti, které nás naplňují a které náš život (nebo i životy jiných) pozitivně ovlivňují, snadno to všechno zvládneme. 

Z karet Andělů lásky nám vyšla Spoluzávislost. To je stav, kdy je naše vlastní vnitřní svoboda závislá na tom, co dělá někdo druhý, či zda dělá všechno tak, jak si představujeme. Velmi časté je to u těch z nás, kdo vyrůstali v rodině, v níž někdo závislostí trpěl, ať už na alkoholu nebo jiných drogách, a nebo měl poruchu chování - např. výbuchy hněvu, obsesivně-kompulzivní chování, chorobné nakupování či přejídání, citová nestabilita, aj., či u těch, kteří byli tímto způsobem poznamenáni během svého dospělého života. 
Je samozřejmě normální, že na nás činy druhých mají vliv, zde se však jedná o abnormální míru vlivu. Spoluzávislý člověk je zcela závislý na tom, co dělá druhý člověk - nejčastěji partner/ka  - a všechno to, co dělá, jak to dělá, kdy, apod. na něho má silný, nezdravý vliv. Jakmile se něco trošku změní nebo je něco jinak, začne panikařit, propadat strachu a velmi často to také vede k jeho snaze dostat druhého člověka pod svou kontrolu, aby se choval tak, jak chce on. Přizpůsobuje a navenek mění sám sebe tak, aby se druhému líbil, aby si druhého udržel, aby se druhý nerozzlobil, apod. a zcela obětuje své skutečné já. Když opustíme své vlastní já, staneme se závislými na druhém člověku.  
Pro ty z nás, kterých se týká problém závislosti a spoluzávislosti ve vztahu, je tato karta poselstvím, abychom začali situaci řešit. Naše vztahy mohou být opravdu šťastné jen tehdy, jsou-li oba partneři svobodní a dobrovolně rozhodnutí tento vztah udržet. Vztahy, které drží pohromadě jen díky manipulaci nebo nezdravému sebeobětování, intentzivnímu strachu či dramatům, nejsou šťastné. Pro spoluzávislé a oslabené osoby je však představa ukončení vztahu a následné samoty mnohem děsivější než samotný dysfunkční vztah, a proto v něm setrvávají, i když v něm nejsou šťastné. 
Naši andělé proto vedou všechny, kdo se ve svých vztazích trápí, aby si uvědomili, jakou cenu platí za udržování tohoto vztahu a začali znovu hledat cestu sami k sobě. Pokud nám vztah přináší více utrpení než radosti, je na místě se zamyslet, zda nám za to stojí. Jedná-li se o vážnou závislost nebo jiný závažný problém, je dobré vyhledat odbornou pomoc, protože s některými věcmi si sami neporadíme. 
Obecně je pak tato karta poselstvím o tom, že se máme během svých změn a dalších kroků rozhodovat na základě sebe a svého skutečného vnitřního vedení, namísto názorů nebo reakcí druhých. Nikdo sem nepřišel proto, aby se celý svůj život řídil podle ostatních. Neznamená to, že nemáme brát ohled na druhé, ale že máme brát ohled i na sebe. (Toto téma se nám ve výkladech vrací opakovaně, je to tedy dlouhotrvající záležitost.)

Z karet Moudrosti orákula nám vyšla karta Pozorovatel. Ta nám říká, že možná ještě nejsme schopni všechno vidět tak, jak opravdu je, a proto tedy, než začneme vykonávat změny nebo se k něčemu rozhodovat, si máme udělat čas na objektivní pozorování situace. Můžeme dostat více informací, které nám pomohou učinit lepší rozhodnutí nebo některé věci ještě přehodnotit. Je přitom důležité být co nejvíce objektivní, ochotní divat se na danou záležitost i očima druhých a ne jenom svými. Subjektivně můžeme některé věci vnímat jinak, zkresleně a nepravdivě. Tato karta nám doporučuje trochu poodstoupit, všechno sledovat z hlediska nezúčastněného pozorovatele, a teprve poté začít věci hodnotit a činit závěry.
Nakonec nám andělé připomínají, že přestože si můžeme nechat poradit od dalších osob a obohatit tak svůj náhled na danou záležitost o další úhly pohledu, konečné rozhodnutí by mělo vycházet výhradně z našeho srdce.

* * * 

SHRNUTÍ
Tento týden nás podporuje v našem odhodlání začít konat změny, ke kterým se cítíme vedeni, avšak po zralém uvážení a s klidem v srdci. Velkým tématem je v tomto období spoluzávislost a naše sklony podřizovat sebe i svá rozhodnutí jiným lidem a jejich preferencím. Přestože je dobré nacházet kompromisy a brát ohled na druhé, neměli by druzí lidé rozhodovat o našem života (nebo o něm rozhodovat my sami, ale podle nich). Události, k nimž docházelo během posledních týdnů, i frustrace, kterou mnozí z nás pociťovali, nás měla přimět právě k tomu, abychom se konečně postavili sami za sebe, přestali předstírat a zavděčovat se na úkor sebe samých a začali svůj život přetvářet tak, aby odpovídal i našim přáním, ne jen přáním našich blízkých. Pokud nás má někdo opravdu rád, podpoří nás, když uvidí, že nám daná změna prospívá.
Spoluzávislé vztahy budou vedeny k léčení a uzdravování, ať už s pomocí terapeuta či poradce nebo prostřednictvím práce, kterou na sobě a na svém vztahu partneři začnou vykonávat. Naši andělé nám rádi pomohou a rádi k nám také přivedou pomocníky a prostředky, které budeme potřebovat.
V tomto týdnu je důležité umět se dívat na události a záležitosti objektivně, nebrat si je osobně, nevztahovat si všechno na sebe a umět se odpoutat od svého subjektivního způsobu vnímání. Ne všechno musí být tak, jak to my sami vidíme. Prospěje nám, když si zjistíme více informací a dopřejeme si více času, bez ohledu na to, jaké nutkání ke změnám pociťujeme. Není kam pospíchat a nic tím nepokazíme. Budeme rádi, že jsme zvážili opravdu všechno a důkladně a veškeré změny tak uděláme opravdu s tím nejčistším svědomím a v souladu se svým srdcem. 

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.