neděle 11. srpna 2019

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 12. do 18.8. 2019

Milí přátelé, 

srpen coby osmý měsíc v sobě nese energii hojnosti a zrání, ale také karmy a zákona rovnováhy. Práce, kterou jsme na sobě a na svém životě vykonali, začne přinášet své plody a výsledky. Vše, co doposud nefungovalo nebo nám ubližovalo, se nyní začne řešit a uzdravovat. Začnou se odhalovat i výsledky našich rozhodnutí, a tak, pokud byla učiněna na základě lásky a pravdy, pomohou nám k ještě větší lásce a pravdě. Pokud jsme učinili volbu založenou na strachu, můžeme se začít potýkat s ještě většími obavami a nejistotou. Zákon rovnováhy je tady proto, aby nás učil a doplňoval naši moudrost v místech, kde zatím chybí, tak abychom se v budoucnu rozhodovali lépe. 
V tomto týdnu si máme užívat plody své snahy a dočerpat energii, která nám v poslední době chyběla, zejména v důsledku náročného období, které máme za sebou. Dopřejme si tedy potřebnou péči bez jakýchkoli okolků nebo pocitů viny. Je to naše přirozené právo, tak jako tehdy, když vydechujeme a zase nadechujeme. 

- Magda

Pro tento výklad jsem použila pouze jednu sadu karet, Tarot strážných andělů od Doreen Virtue a Radleigho Valentinea. 

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak , napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *

První kartou pro tento týden je Devítka Hojnosti, která nás nabádá k tomu, abychom si užívali svůj život. Máme se uvolnit, vychutnat si plody své práce nebo třeba hezkou dovolenou, ať už na cestách nebo v klidu doma. Vypovídá o tom, že nám nyní prospěje dopřát si čas sami na sebe, čas o zdravé samotě nebo s klidnými, příjemnými lidmi, a opravdu přijímat. Za poslední týdny jsme ze sebe vydali obrovské množství energie a toto je čas na její doplnění. 
Čas o samotě strávený příjemným způsobem bude mít také pozitivní vliv na naše vztahy. Pokud jsme měli v některém z nich problém, mohlo to být právě proto, že jsme se ho snažili neustále řešit a upadali do větších a větších starostí. Když se odpoutáme a dáme si na chvilí pohov, nejen že tak poskytneme celé situaci prostor pro vlastní uzdravování, ale i my sami začneme do vztahu přispívat svou spokojenou energií namísto té ustarané - a to na něj bude mít blahodárný vliv. 
Pro některé z nás může být tato karta poselstvím o úspěšném podnikání. Obecně pak vypovídá o tom, že práce, kterou jsme na sobě vykonali, nám nyní bude přinášet své ovoce, a my si ho máme patřičně užít. 

Druhou kartou pro tento týden je Desítka Činu. Ta většinou vypovídá o pocitech přehlcení a přetížení, ať už přemírou úkolů, povinností, záležitostí, které jsme si na svá bedra nabrali sami, nebo i o přehlcení vlastními myšlenkami a starostmi. Touto kartou nás andělé varují, abychom se přetížit nenechali a abychom řešili opravdu pouze to nejpodstatnější. Věci, které nespěchají (a mnohé z nich se přitom tváří velmi naléhavě) nebo které nemusíme dělat nutně my, ponechme na jindy nebo jiným lidem. Tato karta říká, že pokud si nedopřejeme odpočinek a čas na sebe, který potřebujeme, budeme čelit nedostatku energie, a z toho pak také plynoucí špatné nálady, pocitům tlaku nebo i zdravotním problémům způsobeným stresem. 
Naši andělé nám připomínají, že ne všechno je tak naléhavé, jak se to tváří, a že pokud místo přijímání a doplňování energie začneme ještě více vydávat, brzy si sáhneme na dno a našim záležitostem to naopak uškodí než pomůže. Není nic špatného na tom si odpočinout a chtít čas i pro sebe. Musíme si ho však vytvořit. Čekáme-li, až nám to dovolí někdo druhý, až po nás už nikdo nebude nic chtít, až budeme mít všechno konečně vyřešené, nemusíme se dočkat nikdy. Je na nás, abychom si pro sebe tento prostor vytvořili a náležitě si ho užili bez pocitů viny. 

Poslední kartou pro tento týden je Léčitel Citů, další karta vypovídající o péči a úctě k sobě samým, tentokrát z citového hlediska. Vyzývá nás k tomu, abychom si v tomto týdnu dopřávali dostatek soucitu a také dostatek času na léčení svých pocitů, pokud jsme utrpěli nějakou ránu nebo jsme citově strádali. Léčitel Citů představuje osobu pečující, milující, důvěryhodnou a vždy spolehlivou, kterou mnozí z nás jsou, avšak mnohdy zapomínají, že mají být pečující, milující, důvěryhodní a spolehliví také vůči sobě samým. Pro druhé bychom se rozdali, ale na sebe kašleme. Naše vlastní duše a tělo jsou proto pak nešťastné, strádají a volají po naší pozornosti - ať už prostřednictvím přetlaku emocí, které jsme v sobě nahromadili ve vší té snaze starat se o druhé, nebo zrcadlem, které se nám nastaví v podobě lidí či situací, které se v našem životě objeví, aby nás upozornili na to, jaké to je, když nás někdo zanedbává nebo na nás někomu nezáleží. Jedná se o volání našeho vlastního já, které nám chce říci, jak se cítí. 
Těmto nepříjemným situacím můžeme předejít, budeme-li se o sebe a své vlastní já dobře starat, a to po všech stránkách. O tělo, o mysl, o srdce, o city, o duši i o svou energii, o své životní prostředí i o svůj domov, zkrátka o všechno, co jsme zanedbávali a čemu je načase věnovat pozornost, kterou si dlužíme. Dopřát si čas na sebe není nic špatného ani sobeckého, je to naprosto nezbytné proto, abychom mohli fungovat a prospěje to jak nám, tak i všem ostatním, protože naše vztahy nebudou trpět naší frustrací a nedostatkem sil. 

* * *

SHRNUTÍ
Toto je velký týden péče o sebe samé. Výklad v podstatě shrnuje všechny oblasti našeho života do jednoho celku, kterému se nyní máme věnovat. Zdůrazňuje, že jsme na sebe v poslední době zapomínali - zejména kvůli problémům, které jsme řešili, nebo kvůli druhým lidem, jimž jsme se věnovali přednostně - a že si máme dopřát veškerou potřebnou péči, kterou sami sobě dlužíme. Zdůrazňuje, jak důležitý je vztah, který máme se svým vlastním já, a jak velký vliv má tento vztah na všechny naše ostatní vztahy. Pokud sami sebe stavíme na poslední místo a zanedbáváme se, pak se můžeme cítit zanedbáváni a odstavováni na vedlejší kolej druhými lidmi. Pokud jsme se nestarali o své tělo, může se začít ozývat prostřednictvím fyzických neduhů. 
Sklízíme, co jsme zaseli. A stejně tak vše, co budeme zasévat nyní, budeme sklízet následovně. Nechť je to tedy hlavně láska, péče, soucit, zdraví a energie hojnosti. Naši andělé nám rádi pomohou zařídit vše potřebné, abychom si tuto péči mohli dopřát, požádáme-li je o to a budeme-li ochotni činit kroky, ke kterým nás povedou. 

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.