pondělí 2. září 2019

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 2. do 8.9. 2019

Milí přátelé,

protože mi v poslední době není nejlépe, přidávám výklad trošku později a ve stručnější formě. Věřím, že to brzy bude zase lepší a moc vám všem děkuji za vaše milá přáníčka a podporu. 
DĚKUJI!

- Magda

Pro výklad na tento týden jsem vybrala pouze Tarot strážných andělů od Doreen Virtue a Radleigho Valentinea.

* * *

První kartou pro tento týden je Pětka Citů, která vypovídá o léčení našeho srdce od zármutku, ať už čerstvého nebo staršího. V tomto ohledu čas nehraje roli. Pocit zůstává stále aktuální, i když k jeho vzniku mohlo dojít i před mnoha lety. Kdykoli se ho pak něco dotkne, cítíme ho úplně stejně silně jako kdysi. Pokud jsme tedy byli něčím nebo někým zraněni (včetně ran, které si působíme my sami, např. svým strachem), potřebujeme si dopřát čas na léčení těchto ran a také na odpuštění, které s tím souvisí. Odpuštění znamená, že pustíme ze svého srdce, mysli, těla a energie všechno, co nám ubližovalo. Nijak nám nepomůže, když si to budeme udržovat ve své energii. Jen bychom si tím ubližovali. Proces odpouštění i proces léčení žalu však vyžadují svůj čas, a ten je zcela individuální. Každý z nás potřebuje své pocity zpracovat svým vlastním způsobem. Přestože si můžeme nechat pomoci dalšími lidmi, mějme soucit sami se sebou a dopřejme si na své léčení tolik času, kolik jen budeme potřebovat. Jen my sami to můžeme poznat.

Druhou kartou je Trojka Hojnosti, karta tvořivosti a duchovního růstu. Vypovídá o tom, že věci, které jsme v poslední době prožívali (a stále prožíváme), jsou pro nás zkouškou, kterou když projdeme, posuneme se na úplně novou úroveň a postoupíme na své cestě o obrovský kus dál. 
Zároveň nás vede k tomu, abychom si našli tvořivý způsob, jak naložit se svými pocity a jak je zpracovat. Může to být psaní, malování, fotografování, tanec nebo cokoli jiného, k čemu nás naše pocity mohou inspirovat. Obzvláště tehdy, jedná-li se o opravdu silné pocity, nemusíme vědět, co s jejich silným nábojem udělat. Umění a kreativita jsou k tomu krásnými prostředky. Pomohou nám tuto energii zužitkovat a vyjádřit způsobem, který nikomu neublíží. 
Naše pocity jsou silnou energií, kterou nesmíme potlačovat. V případě, že v sobě pocity dusíme, skrýváme nebo se je snažíme nevidět, budou si hledat cestu ven skrze tělo a projevit se tak zdravotními komplikacemi - včetně psychických. Pocity mají proudit jako voda v potoce, ať už jsou více či méně výrazné, tak jako když se onen potůček při silném dešti rozbouří. Je to v pořádku. Je to součást naší lidskosti a naší přirozenosti. 

Třetí karta se jmenuje Zhmotněte si své sny a říká nám, že jsme připravení na to, abychom do svého života pozvali a přijali vše, co si v něm přejeme mít, a jak si ho přejeme prožívat. V kontextu celého výkladu je to poselství o tom, jak nám naše staré bolesti, zklamání a smutek brání v plnění našich snů. Možná jsme ztratili důvěru ve Vesmír nebo v lidi. Možná bylo naše srdce natolik zlomené, že se nám nedaří najít cestu k lásce kvůli obrannému valu, který jsme si kolem svého srdce vystavěli, abychom ho ochránili. Možná lpíme na staré křivdě, kvůli které se nedokážeme hnout dál. Nebo jsme prostě jen smutní, aniž bychom k tomu měli jakýkoli konkrétní důvod. Bez ohledu na to, o co se jedná, jsme nyní vedeni k léčení svého srdce. Ať už pro to uděláme cokoli, Nebesa nás podpoří. Naši andělé k nám přivedou všechno a všechny, kdo by nám mohli pomoci. Na nás je, abychom byli vůči této pomoci otevření a dokázali ji přijmout. Ne vždy pomoc přichází v podobě, v jaké ji čekáme, a tak mějme oči i mysl otevřené. 
Tato karta znamená, že MÁME věci ve svých rukou, i když nám to tak vůbec nepřipadá. A že když budeme následovat vedení předchozích dvou karet a budeme uvolňovat a léčit své pocity, podaří se nám postupem času odblokovat cestu ke splnění našich přání. Péče o sebe je projevem lásky a úcty, kterou si prokazujeme, a ta k nám zpětně bude přitahovat další lásku a úctu v mnoha různých podobách.

* * *

SHRNUTÍ
V tomto týdnu se máme věnovat sami sobě a léčení svých emočních zranění. Je to čas, kdy máme nechat průchod svému smutku a současně odpouštět všemu a všem, kdo na něm mají podíl (včetně sebe samých!) Dobrým způsobem, jak své pocity dostat ven, je jakákoli tvořivá nebo jinak pozitivní činnost. Je třeba své pocity nepotlačovat a nechávat je průběžně odcházet. Toto období může přesahovat tento týden. Každý z nás potřebuje jinak dlouhý čas a jinou péči. Když si ji však dopřejeme, pocítíme příliv nové síly a začneme si plnit svá přání, která byla doposud blokována našimi ustrnulými nebo zraněnými pocity. Naši andělé nám rádi pomohou najít ten nejlepší způsob, jak své nitro uzdravit a jak se osvobodit od bolestivého vlivu, které na nás měly dosud nevyléčené rány.

* * *

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.