neděle 15. září 2019

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 16. do 22.9. 2019

Milí přátelé,

nynější podzimní počasí nás přimělo vytáhnout ze skříní oblečení pro chladnější dny a pomalu se připravovat na novou sezónu. Tyto přípravy ovšem nezahrnují pouze oblečení :) V nadcházejícím týdnu jsme vedeni k tomu, abychom si udělali pořádek jak ve svém domově a věcech, které nás obklopují, tak i sami v sobě. Máme si uvědomit, co už nám neslouží, a propustit to ze svého života. Věci můžeme buď vyhodit nebo darovat, případně prodat, a ty, které nám slouží, si pak dobře zorganizovat a uspořádat. Pokud jde o náš život a naše nitro, i zde je dobré udělat si inventuru všeho, co se tam všechno nachází a rozhodnout se, jak s tím dále naložíme.
Myšlenkové návyky, staré zraňující pocity, nezdravé návyky, dysfunkční a jednostranné vztahy nebo jakékoli další podobně vyčerpávající věci můžeme s čistým svědomím propustit ze svého nitra či života pryč. Tak jako když rostlině pomáháme odstraňováním suchých listů či květů, aby neplýtvala svou energií na jejich vyživování, i nám velmi pomůže, když přestaneme svou energií živit to, co nám neslouží nebo nám dokonce ubližuje. Spolu s ubývajícím Měsícem je nyní ideální období pro zbavování se jakékoli zbytečné zátěže, kterou jsme za sebou (nebo v sobě) vláčeli. Naši andělé nám rádi pomohou rozpoznat, co potřebujeme propustit, a následně to také uskutečnit. Stejně tak i archandělé - například archanděl Michael, který nám dodá odvahu ke změnám a pomůže nám překonat strach; archanděl Metatron, který nám pomůže se soustředit a jasně si uvědomit, co je důležité a co nikoli; archanděl Rafael, který nám pomůže vyléčit naše nitro i náš život a zbavit nás citových či fyzických závislostí a nezdravých návyků. Kdo má rád kameny, může si vzít na pomoc například magnezit pro tělesnou i duševní očistu, ale jakýkoli kámen, k němuž se v tomto období cítíme být přitahováni, je pro nás ten pravý. Někdy, když máme určitý problém - např. závislost, nás nepřitahuje kámen podporující léčbu závislostí, ale nějaký úplně jiný, jako třeba kámen pro citové zdraví. Je to proto, že naše závislost není samotný problém, ale jen následek problému, a tím je nějaké naše citové zranění. Vždy tedy následujme přednostně intuici namísto jednotlivých účelů, pro které kamínky používáme. 
Abychom mohli konat své poslání a přinášet světu to, co jsme mu přišli přinést, potřebujeme být svobodní a nikoli uzavření ve svém temném koutku spolu se svými břemeny. Tento týden nám přišel pomoci se těchto břemen pustit a vykročit tak na cestu k vlastnímu osvobození a štěstí. Neboť když jsme svobodní a šťastní, pomáháme tak uzdravovat svět.

- Magda 

Pro výklad na tento týden jsem vybrala tyto sady:
  • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue & Radleigh Valentine)
  • Moudrost Avalonu (The Wisdom of Avalon; Colette Baron-Reid) 
  • Bohatství duše (Seelen Reich; Christine Arana Fader)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak , napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 
* * *

Z Tarotu strážných andělů nám pro tento týden vyšla Čtyřka Myšlenek, která nás vybízí k myšlenkovému klidu a utišení. Máme hodně odpočívat, relaxovat, a to zejména mentálně. Těm z nás, kdo mají sklon přehnaně přemýšlet a panikařit (a kteří tímto způsobem tráví většinu času), radí tato karta, abychom zavčasu přestali, neboť přehnané přemýšlení a analyzování situací nám zaprvé nijak nepomůže a zadruhé nám přivádí stres, který ubližuje našemu tělu a vytváří nám tak další zbytečné problémy. 
Touto kartou nám andělé připomínají, že svět se nezboří, když si na chvíli odpočineme a když si dopřejeme čas v klidu a tichosti. Máme jim své záležitosti odevzdat do rukou, s vědomím, že pokud bude něco, co máme udělat my sami, dostaneme k tomu naprosto jasný impuls. 
Tato karta nám rovněž říká, že záležitosti, které jsou nyní ustrnulé a nedaří se nám s nimi hnout dál, teď takové být MAJÍ. Je to zkrátka čas, během kterého s nimi nic dělat nemáme. Je to v pořádku. 

Z karet Moudrost Avalonu nám vyšla Žabka, zvířátko symbolizující lehkost, očistu a oproštění se od zbytečné tíhy. To se týká úklidu doma, zbavení se nepotřebných věcí a vytvoření nového prostoru v našem osobním životním prostředí, ale také úklidu duševním, který se týká zejména zahození emocionálních břemen. Přestože je lidské cítit smutek, žal, bolest či hněv, někdy v těchto emocích setrváváme déle než je nutné. Ve chvíli, kdy se k těmto emocím připoutáme a rozhodneme se je v sobě živit i poté, co by už měly odplynout, se stávají břemenem, které nás zatěžuje a okrádá o naši vnitřní svobodu. Je v pořádku prožít si své pocity a dopřát si na ně čas, ale není dobré se v nich začít utápět a vyžívat. Zejména se to týká záležitostí jako jsou křivdy, zrady a jiné rány, které si neustále připomínáme v domnění, že nám to nějak pomůže se ochránit. Touto kartou jsme vyzýváni k tomu, abychom se těchto nesmyslných břemen pustili a nechali je odplynout. 
Žabka je rovněž coby obojživelník symbolem bytosti, která dokáže žít jak na souši, tak i ve vodě. V tomto smyslu nám říká, že i my můžeme dosáhnout podobné rovnováhy, pokud se nebudeme příliš utápět ve svých emocích (symbolizované vodou) nebo se naopak nebudeme od emocí úplně distancovat (symbol souše). Obojí musí být v rovnováze. Život bez citů je prázdný a život v citech utápěný je naopak přetížený. Touto kartou jsme vedeni k tomu, abychom nalezli mezi těmito dvěma extrémy zdravou rovnováhu. Ani žabka by nemohla žít JEN na souši nebo JEN ve vodě.

Karta ze sady Bohatství duše nese poselství: Jste jedineční - žijte bláznivě, žijte odvážně a žijte svým vlastním Já. Vypovídá o naší svobodě a o životě nespoutaném zbytečnou tíhou. Krásně navazuje na předchozí karty a vyzývá nás k otázce, zda nám naše lpění na křivdách a bolesti opravdu stojí za zkažené dny našeho života. Máme si uvědomit, že dokud se budeme trápit a litovat, nebudeme svobodní, a bez ohledu na to, kdo nebo co je původcem našeho zranění, jsme to MY, kdo toto zranění udržuje živé a neustále se jím spoutává a zatěžuje. Obdobně jsme nesvobodní, když necháváme druhé a jejich názory řídit náš život. Když se neustále přizpůsobujeme tomu, co si myslíme, že chtějí druzí, ze strachu, aby nás neopustili, aby proti nám náhodou něco neměli, aby nám nemohli něco vytknout nebo nás nějak ohrozit. I v takovém případě jsme to my, kdo toto všechno dovoluje. Umíme sami sebe svazovat nespočtem různých způsobů.
Tato karta nás vybízí k tomu, abychom se zbavili pout, která nás svazují a neumožňují nám svobodně žít. Zeptejme se sami sebe: co nám to přináší, když se držíme zranění, která jsme utržili, křivd, které nám druzí (nebo život sám) způsobili, když se držíme strachu, závislostí a nezdravých návyků... Co nám to přináší, když si bráníme ve svobodě a nedovolujeme si žít svůj život? Přestože mohou být v našem životě určité podmínky, které nás omezují a s nimiž nedokážeme momentálně hnout /viz. první karta/, stále máme možnost vytvořit si uvnitř sebe takové rozpoložení a zaujmout takový postoj, který nám bude prospívat a který nám pomůže tyto nepříznivé podmínky přestát, než nalezneme řešení. Místo věcí, které nemůžeme změnit, se máme zaměřit na ty, které změnit můžeme, a pustit se do toho. 
Máme být sami sebou a oprostit se od všeho, co nám v tom brání. Když jsme sami sebou a vyzařujeme své skutečné, ryzí Já, přirozeně pak také přitahujeme osoby, které právě toto Já milují a kterým se líbí. Toto vnitřní osvobození tedy napomůže jak nám, tak i našim vztahům, které se buď uzdraví a nebo nahradí novými a skutečně láskyplnými.

* * *

SHRNUTÍ
Toto je týden, kdy se budeme zbavovat zbytečné zátěže a svazujících pout, ať už se jedná o cokoli. I tehdy, kdy některé podmínky momentálně změnit nemůžeme, můžeme dosáhnout vnitřní svobody a odlehčení tím, že změníme svůj postoj a způsob vnímání dané situace ve svém nitru. Je to vhodný čas pro introspekci, inventuru a vyklízení nepořádku - fyzického v rámci domova či přírody, ale i duševního, který v sobě nosíme my sami ve formě různých myšlenek, emocí a dalších energií. K uvolnění těchto vnitřních "nečistot" nám může pomoci i fyzické cvičení nebo relaxační péče, které pomáhají uvolňovat stres, a tedy i vše, co nám tento stres v našem nitru vyvolávalo. Můžeme plakat, hněvat se, smát se nebo ze sebe dostávat své emoce, myšlenky a další energie nějakým jiným, nejlépe tvořivým způsobem. 
Toto období nám přišlo pomoci oprostit se od toho, co nás svazovalo, zatěžovalo a činilo nešťastnými. Je však důležité, abychom byli ochotni se toho vzdát. Pokud se sami rozhodneme, že se něčeho držet chceme, jedná se o naše svobodné rozhodnutí, které celý Vesmír musí respektovat.

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.