úterý 10. září 2019

Úplněk ve znamení Ryb 14.9. 2019

V sobotu 14. září 2019 nastane úplněk ve znamení Ryb. Ten nám přináší test víry, neboť kvadratura Jupitera a Neptunu často přináší zklamání. K tomu se přidává i Mars, který se nachází v trigonu s tímto uskupením a zvyšuje tak riziko klamu a zmatení způsobených náladovostí, hněvem a impulzivním jednáním. Tento úplněk je současně v konstelaci Fénixe. Nejsilnějším aspektem tohoto úplňku je podpůrný vliv Pluta, který činí tento úplněk velmi dobrým časem pro pozitivní proměny a znovuzrození.

Slunce v opozici s Měsícem přináší do popředí témata vašeho domova, rodiny a intimních vztahů po následující dva týdny. Témata jako práce versus domov či to, co potřebujete, versus to, co chcete, ve vás mohou vyvolávat vnitřní napětí a pocit tlaku zvenčí. To může vést i ke konfliktům a krizím, kvůli kterým pak ztrácíte svou energii. 
Naše měsíční vlastnosti jako emocionalita a instinkty dosahují během úplňku svého vrcholu. Využijte tedy své zvýšené emoční síly a intuice k překonání jakýchkoli problémů ve svých vztazích. Vaše podvědomá pozornost vám umožní podívat se na své osobní vztahy vyrovnaně a moudře. Jasně budete schopni vidět vztahovou dynamiku i jakékoli negativní pocity, které ve vašich vztazích způsobují disharmonii.

Úplněk ve znamení Ryb 14. září vytváří mnoho planetárních aspektů. Ty těžší spočívají v trigonu Měsíce a Neptunu, v opozici se Sluncem a Marsem a v kvadratuře s Jupiterem. Ty v nás mohou vyvolávat hněvivé a zmatené pocity, které pak zvyšují riziko různých ztrát a zklamání.
Avšak nejsilnějším aspektem tohoto úplňku je pozitivní sextil s Plutem, který nám dodává silnou intuici a schopnost své silné emoce ovládat. Pluto nám rovněž pomůže s procesem znovuzrození, k čemuž nám pomůže úplněk a Neptun v konstelaci Fénixe.

VÝZVY TOHOTO ÚPLŇKU

Kvadratura Jupiteru a Neptunu nám předkládá test víry tváří v tvář pocitům zklamání či zahanbení. Přestože se můžete cítit velmi optimisticky, důvěřovat a být velmi štědří, existuje velké riziko sebeklamu a přehlížení faktů, a následně tudíž neblahých prozření. Než si věci idealizovat, je nyní vhodnější klást otázky a snažit se vidět realitu, jaká je. Vyhněte se v tomto období závislostem a návykovým látkám, následování různých guru a programům typu "jak rychle zbohatnout".

Mars v opozici s Neptunem může přinést slabost, pochybnosti o sobě a pocity nevhodnosti. Strach ze soutěžení, silná sexuální touha a nevhodně nasměrovaná energie může vést k pocitům zahanbení či zklamání. Vaše očekávání týkající se vašeho sexuálního života a kariéry mohou být v této době mimo realitu.

Kvadratura Marsu a Jupitera dodává energii, iniciativu a ochotu riskovat. Přestože se můžete cítit silní, sexy a plni sebedůvěry, tendence k impulzivnímu jednání vás může dovést k nehodám, omylům a pocitům zahanbení. Usměrňujte a ovládejte tedy svou energii a vše si dobře promýšlejte, abyste se vyhnuli ztrátám a fyzickému či citovému vyčerpání. 

Úplněk v konjunkci s Neptunem zvyšuje vaši emocionální citlivost, ale i míru nejistoty a zmatku. Sny se mohou měnit ve fantazie a podezření v paranoiu. Mějte tedy na paměti rozdíl mezi fantazií a realitou. V tomto období můžete být náchylnější vůči závislostem a různým nemocem. 

Úplněk v kvadratuře s Jupiterem zvyšuje tendenci k přehnanému sebevědomí. Proměnlivé nálady a chutě vás mohou svést z cesty. Snížené standardy či nevěra ve vztazích mohou vyústit ve skandály a hanbu. Tendenci k přehánění je třeba sledovat také v jídle, zneužívání návykových látek nebo nakupování.

Úplněk v opozici s Marsem může mít vliv na vaše nálady. Můžete být sobečtí, otrávení a netrpěliví. Hněv a tendence jednat bez rozmyslu zvyšuje riziko menších hádek, ale i vážných konfliktů. Vaše vztahy mohou impulzivním jednáním a agresivitou utrpět. Soustřeďte tedy svou energii na tvrdou práci, cvičení či soutěže, abyste se vyhnuli bojům. 

ŘEŠENÍ TĚCHTO VÝZEV

Úplněk v sextilu s Plutem posiluje vaše podvědomí. Hluboce pohřbené pocity budou odhaleny a získáte tak větší kontrolu nad svými emocemi, reakcemi a instinktivním jednáním. Intenzivní mezilidské interakce vám ukážou, co přesně ke komu cítíte a co cítí oni k vám. 
Nějaký pro vás důležitý vztah se tak může vyvinout na mnohem hlubší úroveň a nebo vás naopak osvobodí, abyste mohli jít dál. 
Cokoli, co se nyní nachází ve stavu rozkladu, může projít znovuzrozením. Můžete se dostat k jádru jakéhokoli vašeho špatného návyku nebo závislosti. Můžete hluboce prohlédnout skrz povrch a pochopit některé záhady a tajemství. Vaše intuice je velmi silná a vede vás na vaší cestě. 
V řecké mytologii je Fénix dlouhověkým ptákem, který prochází cyklickou regenerací. Rodí se znovu a znovu z vlastního popela. V astrologii je proto konstelace Fénixe zvěstí velkého potenciálu, ambicí a síly, společně s dlouhým životem a trvalou slávou.

SHRNUTÍ

Úplněk 14. září aktivuje kvadraturu Jupitera a Neptunu, velký a zásadní aspekt roku 2019, který nám přináší mnohé výzvy v podobě podezřívání, neupřímnosti a naivity, které mohou vést ke zklamáním či zahanbení. Ve spojení s Marsem zvyšuje naši náladovost, hněv a sklon jednat impulzivně, což ještě zvyšuje riziko různých skandálů a nepříjemných prozření. Tento vliv potrvá další dva týdny. 
Společně s konjunkci úplňku s Neptunem zdůrazňuje toto zářijové období témata zmatení, nejistoty a lhaní. Neptun je však také vládce naděje, snů a spirituality, a proto je současně silným aspektem, který tomuto úplňku dodává velký potenciál. Mocný vliv Pluta činí toto úplňkové období ideálním pro pozitivní proměny a znovuzrození skrze intenzivní osobní interakce a pročištění vlastních emocionálních břemen či destruktivního jednání.
Tento úplněk je ve vztahu s předchozím novoluním z 30. srpna, které vám pomohlo dostat se do kontaktu se svými nejhlubšími touhami a s jejich sdílením. Bylo výborné pro započetí něčeho nového nebo pro oživení něčeho již existujícího, obzvláště v romantice. 
Vliv tohoto úplňku potrvá po následující dva týdny až do novoluní, které nastane 28. září.

* * *

zdroj: https://astrologyking.com/full-moon-september-2019/
překlad: Magda Techetová


Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.