pondělí 21. října 2019

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 21. do 27.10. 2019

Milí přátelé,

v tomto týdnu nás čeká otevírání srdce. Vše, čím jsme doposud procházeli a co jsme prožívali - zejména co se týká propouštění starých, nefunkčních záležitostí, vztahů, vlastností či návyků - nám mělo pomoci uvolnit místo pro něco nového, co nám bude pomáhat ke štěstí a lásce, které si přejeme. S tím, jak z našeho života, těla i energie odcházejí nepotřebné či škodlivé věci, jsme jako "obnažení" a tedy velmi citliví a zranitelní. V tomto období je důležité, abychom k sobě byli hodní, nevyčítali si, že se nám něco nedaří podle našich představ, abychom měli soucit sami se sebou i s druhými a abychom učinili laskavost a vlídnost pro tento čas prioritou. V takovém prostředí (vnějším i vnitřním) plném lásky a soucitu může započít léčení všeho, co v nás zůstalo dosud nezahojeno, a tím v nás a v naší energii vytvořit lákavé místo pro splněná přání a úrodnou půdu pro lásku, štěstí, zdraví a radost.
 
- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto sady:
  • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigho Valentine)
  • Karty energie (Energy Oracle Cards; Sandra Anne Taylor)
  • Květová terapie (Flower Therapy; Robert Reeves)


Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *

Z Tarotu strážných andělů je tady Devítka Hojnosti, která nás vybízí k trávení času o samotě, ale takové samotě, která je nám příjemná. Vyzývá nás k tomu, abychom si užívali sami sebe, dělali věci, které nás těší a dopřáli si dostatek dobré péče, ať už duševní či fyzické. Čas, který si sami věnujeme, se nám bohatě vyplatí, neboť naše duše i tělo vnímají, že jim konečně věnujeme pozornost a dopřáváme jim to, co potřebují. Když jsme v souladu se svým tělem a duší, odráží se pak tato harmonie také v našich vztazích, neboť druzí lidé nám tuto harmonii zrcadlí a opětují, stejně jako v dalších oblastech života. Poselstvím této karty je cítit se dobře. Navzdory možným nepříznivým okolnostem, které možná v životě máme, lze najít způsob, jak se uvolnit a dopřát si potřebnou péči - může to být i prostý spánek, při kterém si odpočineme duševně i fyzicky. 

Z Karet energie je tady Druhá čakra / Archanděl Ariel. Druhá, tedy sakrální čakra souvisí s našimi vztahy, intimitou, sexualitou, blízkostí s druhými, a v neposlední řadě také kreativitou. Tato karta nám značí, že když budeme laskaví a vlídní vůči sobě samým (viz. první karta), pak k nám tato jemná energie přitáhne další osoby, které tuto laskavost a vlídnost budou odrážet a s nimiž ji budeme moci sdílet. Rovněž je to poselství o tom, že se máme obklopit právě laskavými a vlídnými lidmi a vyhýbat se lidem s hrubou energií či chováním, alespoň během tohoto citlivějšího období, kdy se očišťujeme a kdy se naše srdce otevírá. Je v pořádku zvolit si, s kým budeme trávit čas. A je také v pořádku, že odmítneme svou energii někomu dát, jestliže jí sami máme málo a potřebujeme ji dočerpat. Odmítneme-li něčí žádost s láskou a úctou, prokážeme tím lásku a úctu vlastnímu já, které se zaraduje a které uvidí, že nám může důvěřovat, že se o něj postaráme. A máme-li důvěru vlastního já, a tedy zdravý vztah sami se sebou, budou obdobně vzkvétat i naše ostatní vztahy. 
Karta Druhé čakry nám říká, že budeme léčit své vztahy, strach z blízkosti a intimity, sexuální bloky či bloky v kreativitě. Pomůže nám v tom oranžová barva (např. na oblečení), oranžové kameny a také skladby určené k léčení sakrální čakry (např. na YouTube zkuste zadat "sacral chakra healing").
Rovněž můžeme požádat o pomoc archanděla Ariela, který kromě pomoci přírodě a zvířatům pomáhá také lidem s jejich fyzickými potřebami. Ať už tedy potřebujeme pomoci s čímkoli, archanděl Ariel je nám k dispozici - stejně jako všichni ostatní andělé a bytosti světla, připravené nám pomoci, jakmile je o to požádáme a dáme jim své svolení zasáhnout.
Léčení této čakry často zahrnuje také detoxikaci - fyzickou či duševní. Proto, pokud se z nás v tomto období budou drát ven nějaké emoce, a budeme mít sklon tyto emoce zajídat či potlačovat návykovými látkami, pokusme se to vydržet a nechat emoce proudit ven, jak potřebují, a nesnažme se je soudit nebo ovládat. Dopřejme si koupel s mořskou solí, příjemné fyzické cvičení, psaní deníku nebo cokoli jiného, čím si jemně pomůžeme k očistě vnější i vnitřní. Udržíme-li si co nejčistější nitro i tělo, bude mít příchozí léčivá energie volnou cestu a bude moci působit všude tam, kde bude potřebná.

Z karet Květové terapie tady máme kartu Otevřete své srdce. Vypovídá o léčení starých zranění a propouštění starých pocitů z našeho srdce a z naší energie (která k nám přitahuje to, co jí odpovídá). Karta rudé růže představuje mocnou léčivou sílu lásky, která je vždy přítomna hluboko v nás a která, když dostane volný průchod (viz. druhá karta), začne protékat a prozařovat celou naší bytostí. Vyléčí vše, s čím přijde do kontaktu, a ještě k nám bude přitahovat další lásku v mnoha jiných podobách - např. ve formě láskyplných osob, vztahů, zkušeností a zážitků. 
Tato karta krásně završuje celý výklad poselstvím, že lásky se není třeba bát a že je v pořádku mít srdce otevřené, i tehdy, kdy jsme citliví a zranitelní. Láska nám nikdy neublíží. Láska pouze léčí. Naplňme se tedy láskou už proto, že pomáhá nám - nám, kdo ji cítíme a dovolujeme jí konat skrze nás.
Když se naplníme láskou a necháme ji, aby konala skrze nás, konáme tak své životní poslání. Čím více lásky prožíváme a sdílíme, tím více jí ve světě je a tím více může uplatnit svou úžasnou léčivou sílu. 

* * *

SHRNUTÍ
V tomto týdnu máme být vlídní a laskaví, a to jak vůči druhým, tak i vůči sobě samým. To, jak se nyní budeme chovat sami k sobě, se bude odrážet také na vztazích, které máme s ostatními. Pokud je nějaký náš vztah problematický, můžeme mu pomoci k uzdravení tím, že se postaráme o vztah k sobě samým, aby byl co nejlepší.  
Je to dobrý čas pro detoxikaci, a to jak fyzickou, tak i duševní. Nechme odejít všechny emoce, myšlenky a návyky, které nám škodily. Také se detoxikujme od osob nebo vztahů, které nám škodily nebo nás zatěžovaly. Pokud se nějakého takového vztahu nemůžeme nebo nechceme z nějakého důvodu vzdát, alespoň si od něj dopřejme na čas přestávku. 
Toto období patří nám. Máme se starat o sebe a máme to dělat dobře. Čím lepší péči dáme sami sobě, tím láskyplnější bude naše energie, a ta bude přitahovat láskyplné osoby, vztahy a situace zpětně k nám. 
Je to týden otevírání srdcí, které nás připravuje na nové, krásné energie plné lásky. Abychom však mohli být naplněni láskou, musíme jí uvolnit cestu a nechat odejít všechno, co láska není. 
Afirmujme si: 

JSEM OCHOTNÝ/Á PROPUSTIT ZE SVÉHO NITRA VŠECHNO, CO NENÍ LÁSKA. 
KDYŽ JSEM SÁM/SAMA LÁSKOU, PAK LÁSKU PŘITAHUJI.
DĚKUJI ZA VŠECHNU LÁSKU, KTEROU MÁM A KTERÉ SE MI VŽDY DOSTÁVÁ.* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.