neděle 13. října 2019

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 14. do 20.10. 2019

Milí přátelé,

poúplňkový týden v říjnu je obdobím, kdy si všechny změny či rozvířené myšlenky a emoce, jež vyvstaly a nabraly na síle během nedělního úplňku, budou pozvolna "sedat" a pomáhat nám zvyknout si na nový pořádek věcí, pokud v některé oblasti našeho života či v našem nitru došlo k nějakému přeskupení a změně. Je to čas, kdy se budeme vnitřně zklidňovat a současně se pouštět toho, co už nám neslouží (a čeho se možná pouštíme jen velmi neochotně). Couvající měsíc je vždy ideálním časem pro všechno, co chceme, aby v našem životě ubývalo - věci, kterých se chceme zbavit; návyky, jež nám škodily; staré emoce, které nám nedovolují těšit se z přítomnosti; přebytečná tělesná i duševní tíha, apod. Ať budeme propouštět cokoli, dělejme to s láskou v srdci a ve jménu dobra. Vytvořme si záměr očistit sebe samé, své tělo i svůj život ode všeho, co není láska, a Nebesa nám ráda pomohou. Neboť je-li náš život i my sami ztělesněním lásky, konáme tím své životní poslání, v němž jsme vždy plně podporováni: léčíme náš svět.
 
- Magda 

Pro tento týden jsem použila pouze sadu Tarotu strážných andělů od Doreen Virtue a Radleigho Valentinea.

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *

První kartou pro tento týden je Pouštění, karta přirozených konců, nových začátků a proměn. Vypovídá o tom, o čem v podstatě celý měsíc říjen - o tom, jak končí a odcházejí z našeho života věci, které nefungují a které nám mnohdy i ubližovaly; případně o tom, jak se tyto věci transformují v něco nového, co pro nás bude dobré. Pouštění je důležité umění, neboť aby mohla nastat změna a uzdravení, musíme se dané situace pustit a umožnit jí, aby se proměnila. Přitom se nejedná o radikální, nečekané změny. Jsou to změny, o nichž jsme věděli (nebo cítili), že přijdou, a víme, že jsou nezbytné - že jsme k nim dospěli přirozeně. Naladíme-li se na cyklus přírody, snadno splyneme s proudem jejího života a s energií nynějšího podzimu, který je krásným příkladem toho, jak mohou být změny a konce nádherné. Jsou to konce našeho trápení, našich břemen a pout, která nám svazovala ruce. Přestože v nás některé změny mohou vyvolávat smutek, protože se pouštíme něčeho, na co jsme doposud byli zvyklí a co dobře známe, je tato karta velmi pozitivní a slibuje nám, že po těchto změnách bude náš život mnohem šťastnější - zbavený všeho, co by nám přinášelo jen trápení.

Druhou kartou je Dvojka Hojnosti, která má pro nás v tomto týdnu jedno hlavní poselství: NEBRAT VŠECHNO TAK VÁŽNĚ. Vybízí nás k tomu, abychom nynější změny přijímali s lehkostí a smyslem pro humor a abychom byli během tohoto období stejně flexibilní a ohební jako kmeny stromů, když jejich koruny pročesává silný vítr a zbavuje je starého listí. Tato karta nám říká, že nic není tak černé, jak se zdá, a že si máme sundat své "černé brýle", skrze které vidíme všechno negativně a hrozivě. Nemáme se bát, protože všechno bude dobré. Nechme věci, ať se dějí, jak potřebují. Pusťme se a plujme s proudem. Život ví, kam nás má donést. Tak mu věřme. Bude-li třeba, abychom něco udělali my sami, dostaneme k tomu jasné vedení.

Třetí karta pro tento týden je Eso Hojnosti - krásné ujištění o tom, že se nám dostane nových zdrojů všeho, co potřebujeme, a že všechno, co z našeho života v tomto období odejde, nám bude vynahrazeno. To, že nám v jednom výkladu vyšla karta konců (Pouštění) a karta nových začátků (Eso Hojnosti) je ujištěním od našich andělů, že opravdu o nic důležitého nepřijdeme, že vždy budeme mít všechno, co potřebujeme, a že změny, které se nyní odehrávají (a kvůli kterým se možná cítíme nejistě), nám ve výsledku přinesou mnoho štěstí a požehnání. Eso Hojnosti se týká zejména hmotných záležitostí (finance, domov, materiální zabezpečení), ale i jakýchkoli jiných pozemských potřeb, které jako lidé máme (zdraví, fyzická blízkost, láska, harmonické vztahy, porozumění, čas, energie, kreativita). Pokud se bráníme na svém současném stavu cokoli měnit ze strachu, že nic lepšího už nenajdeme nebo že "i toto je lepší než nic", je pro nás tato karta o to větším ujištěním, že se bát nemusíme a že se můžeme pustit. To nejlepší, co můžeme udělat, abychom si do života přitáhli vše, co potřebujeme, je být vděční za to dobré, co máme už teď - i kdyby to byla alespoň jedna jediná věc. Upřímná vděčnost a důvěra v Život a jeho proud jsou ty nejkrásnější energie, které nám pomohou změnami projít v tom nejlepším možném naladění a současně urychlí příchod toho nového, co na nás čeká.

* * *

SHRNUTÍ
Tento týden je o transformaci všeho nefunkčního v nové a dobré věci. Naši andělé nám radí, abychom tímto obdobím proplouvali v souladu s proudem Života, byli flexibilní, přizpůsobovali se tomuto proudu a důvěřovali mu. Máme si zachovat zdravý nadhled, smysl pro humor a životní optimismus - což není vždy snadné, zvláště tehdy, máme-li sklon k přesnému opaku a bereme všechno moc vážně. Vždy můžeme své anděly požádat o pomoc s dosažením tohoto nadhledu a zachování si své lehkosti, která nám pomůže změny uskutečnit tím nejsnazším a nejlepším způsobem.
Všemu, co bude chtít v tomto období skončit, odejít nebo se proměnit v něco nového, máme nechat volnost, a ono se to stane přesně tak, jak to bude pro nás i pro druhé nejlepší. Přitom budou odcházet či se proměňovat pouze ty věci, které k tomu přirozeně dospěly - nebudou to nečekané zvraty. Můžeme je v klidu nechat, ať se dějí, a věřit, že vše, co budeme potřebovat, vždy dostaneme, a pokud z našeho života něco odejde, bude to nahrazeno něčím lepším. Již teď jsou nám k dispozici nové zdroje, ať už o nich víme či nikoli. Máme mít na paměti, že všechno je možné a že ať už nám naše současné podmínky připadají jakékoli, všechno je na té nejlepší cestě k transformaci a uzdravení. A že po dočasném období nejistoty a neklidu nastane nová, krásná harmonie, kterou jsme si tolik přáli.

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.