středa 9. října 2019

Úplněk ve znamení Berana 13.10. 2019

Úplněk ve znamení Berana nastane v neděli 13. října 2019. Přinese nám intenzivní a obtížné emoce v důsledku kvadratury s Plutem. Trigon se šťastným Jupiterem však celkově tomuto úplňku dodá pozitivní nádech i přes všechny těžkosti. 
Říjnový úplněk může vyvolávat osobností či vztahové krize, které nám však mohou posloužit k transformaci, růstu a nalezení štěstí. Je to obzvlášť šťastné znamení pro milující osoby, které procházejí těžkými časy. Úplněk v konstelaci Andromedy hlásá lásku a usmíření, přičemž předcházející novoluní bylo taktéž ve znamení lásky a štěstí.

Při úplňku je Měsíc v opozici ke Slunci. V následujících dvou týdnech bude kladen důraz na na téma domova, rodiny a blízkých vztahů. Tyto protichůdné síly vynáší na povrch situace typu práce versus osobní život, to, co potřebujete versus to, co chcete, a to v nás může vyvolávat vnitřní napětí či pocit vnějšího tlaku. V důsledku těchto pocitů můžeme prožívat krize a konflikty, které nám ubírají energii. 
Měsíc souvisí s emocionalitou a instinkty, které v tomto období dosahují svého vrcholu. Využijme tedy svou emoční sílu a intuici k překonání jakýchkoli problémů ve svých vztazích. Naše podvědomá uvědomělost nám umožňuje vyrovnanější pohled na tyto vztahy. Jasněji vidíme jejich dynamiku i negativní pocity, které v nich způsobují disharmonii.

Úplněk ve znamení Berana v kvadratuře s Plutem nás může vést ke kompulzivnímu a destruktivnímu chování, neboť se budou drát na povrch pocity, které jsme se snažili skrývat hluboko uvnitř. To může zahrnovat závislosti, fobie, zvýšené obavy, projevy nenávisti, rasismu, apod. či problémy v sexuální oblasti. Tyto intenzivní emoce a reakce může být obtížné ovládat a mohou nás uvést do osobnostní krize. 
Ve vztazích mohou vzniknout problémy v důsledku bezohlednosti, citového zneužívání a bojů o moc. Může vyvstat žárlivost, manipulace, vyvolávání pocitů viny v druhém, šikanování, ponižování, násilí či jakákoli jiná forma zneužívání. Také mohou na povrch vyplout různá rodinná tajemství, naše vlastní tajemství či návyky, za které se stydíme.

Úplněk v Beranu v trigonu s Jupiterem přináší optimismus a otevřenou mysl, což nám pomůže být si lépe vědomi svých intenzivních emocí a podělit se o ně s našimi milovanými. Jakákoli krize, která vyvstane působením kvadratury úplňku s Plutem může být proměněna v příležitost a růst. Škodlivé návyky a chování mohou být odstraněny z našeho podvědomí skrze pozitivní proměnu našeho emočního naladění.
Intimní vztahy budou mít v tomto období prospěch z naší otevřenosti a upřímnosti. Vzájemná úcta a porozumění povedou k velmi úspěšným osobním i pracovním partnerstvím. Můžeme navázat nová a vlivná přátelství a objeví se příležitosti i ke zvýšení našeho materiálního bohatství a štěstí obecně. 

Semisextil Jupiteru a Pluta nám poskytuje příležitosti k pozitivním změnám a naléhá na nás, abychom je udělali. Vyzývá k transformaci a reformám. Zvýšená síla a vliv nám nyní usnadňuje duchovní a osobnostní růst, vytváření bohatství a profesionální pokroky. 
Nenápadné, avšak mocné síly nyní pracují v pozadí na tom, aby nám pomohly na vyšší úroveň. Úspěchu dosáhneme, jestliže plně využijeme příležitostí, které se nám nyní otevírají. Nějaká vlivná osoba nás nyní může v životě významně nasměrovat.

SHRNUTÍ
Úplněk ve znamení Berana, který nastane 13. října, nám sice přinese nějaké těžkosti, přesto to však bude štědré období. Díky trigonu s Jupiterem získává jeden z nejšťastnějších aspektů. Přestože tedy mohou vyvstat vztahové i jiné krize, budeme mít mnoho příležitostí pokročit dál, posunout se a mnohé problémy vyřešit jednou provždy. Nejdéle působícím vlivem je semisextil Jupiteru a Pluta, který je nám nápomocný. Přestože nemusí být nijak zvlášť znát, bude nás tlačit k tomu, abychom se zlepšovali, abychom zlepšovali různé věci, a to postupně a neúnavně. Konstelace Andromedy má na nás také pozitivní vliv, obzvláště na vypjaté vztahy. 
Nynější úplněk souvisí s předchozím novoluním, které bylo 28. září a přineslo nám lásku, potěšení a štěstí. Ovlivnilo tedy také tento říjnový úplněk. Energie úplňku bude působit po následující dva týdny až do říjnového novoluní, které nastane 27.10.

* * *

zdroj: https://astrologyking.com/full-moon-october-2019/
překlad: Magda Techetová


Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.