neděle 3. listopadu 2019

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 4. do 10.11. 2019

Milí přátelé,

máme tady první listopadový týden a spolu s ním také poslední retrográdní fázi Merkuru tohoto roku. Na rozdíl od těch předchozích bude toto období trochu mírnější a napomůže nám dořešit některé věci, které možná zůstávaly ustrnulé nebo nedokončené. V této fázi je vhodné věnovat se aktivitám jako je uklízení, přehodnocování, reorganizace, přeplánování a navrácení se k něčemu rozdělanému, spíše než abychom začínali něco nového. (Více informací k tomuto období zde: https://andelskydenik.blogspot.com/2019/10/retrogradni-faze-merkuru-ve-znameni.html )
Naši andělé nám pro tento týden radí, abychom dali prioritu péči o sebe - duševní i fyzické. Máme očistit svou energii, své čakry a to, co svou energií přitahujeme. U každého z nás to může být něco jiného. Pro léčení a čištění jednotlivých čaker (a s nimi spojených témat) lze využít léčivé skladby pro tyto účely, nošení krystalů a kamínků, nošení oblečení v barvě dané čakry nebo i mantry a afirmace, s nimiž souzníme a které v nás vyvolávají uzdravující pocity. 
Bez ohledu na to, co budeme v tomto týdnu řešit, nás andělé vyzývají k tomu, abychom na sebe byli hodní. Nemusíme se bát odmítnout některé požadavky, akce či schůzky, jestliže se na ně nyní necítíme. I to patří k péči o naše zdraví. Prokazujeme-li svým jednáním zdravou úctu své duši a svému tělu, pak se nám zpětně velmi odmění, a to zvýšenou sebedůvěrou, dobrými pocity a vitalitou.
 
- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto sady:
  • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigho Valentine)
  • Karty energie (Energy Oracle Cards; Sandra Anne Taylor)
  • Vílí srdce (The Heart of Faerie; Brian & Wendy Froud)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *

Z Tarotu strážných andělů nám pro tento týden vyšla karta Oslavy. Je vždy poslem dobrých zpráv a jejím prostřednictvím nám andělé vzkazují, že všechno dopadne dobře. Tato karta vypovídá o tom, že se možná nacházíme v temnějším období, kdy se nám situace zdá bezvýchodná a cítíme se bezmocní. Přestože tomu tak momentálně může být, tato karta znamená, že to nebude trvat dlouho a že i když zatím nevidíme cestu ven, brzy se objeví, tak jako bychom procházeli temným tunelem, na jehož konci opět čeká světlo. Je to znamení, že se nám naskytnou zázračná řešení, jen je musíme připustit a udržet si víru v dobré. 
Také tato karta znamená, že vše, čím nyní procházíme, nám v dlouhodobé budoucnosti přinese mnoho dobrého, byť to tak možná nevypadá. Nemusíme se bát, protože Život ví, co dělá, a ví, proč právě tímto potřebujeme nyní projít. A vždy nám zároveň poskytuje všechno potřebné, abychom to zvládli, ať už jsou to naše schopnosti nebo třeba nápomocní lidé. 
Tato karta říká, že naše záležitost se nachází pod šťastnou hvězdou a že bez ohledu na to, jak se nám věci momentálně jeví, brzy se nám ukáže šťastné řešení. 

Z Karet energie nám vyšla Třetí čakra/Archanděl Chamuel. Třetí čakra zvaná solar plexus je centrem naší osobní síly a konání. V případě, že je zablokovaná - obvykle strachem - míváme problém se projevit, jednat sami za sebe, upadat do závislosti na druhých lidech nebo návykových látkách, špatně snášíme změny a na tělesné rovině trpíme problémy s trávením, přehnanou či naopak nedostatečnou chutí k jídlu, apod. 
V souvislosti s předchozí kartou, která vypovídá o tom, že možná procházíme temnějším obdobím, znamená tato karta především strach, který nás blokuje a stojí nám v cestě. Strach je lidskou epidemií a ovládá mnohé z nás do takové míry, že nejsme schopni žít svůj vlastní život. Nejmarkantnější je to u těch, kdo utrpěli hluboké zranění, ať už na duši nebo těle, ze kterého se nevyléčili a kvůli kterému trpí posttraumatickým stresovým syndromem - neustále analyzují všechno, co se děje, a snaží se odhalit jakékoli možné ohrožení nebo nebezpečí - všechno, co by mohlo být špatně, všechno, co by se mohlo pokazit, všechno, co by je mohlo o něco důležitého připravit - protože si myslí, že když se na to připraví, podaří se jim tomu zabránit nebo je to alespoň tolik nezasáhne, až to přijde. Nikdo z nás sem ale nepřišel "bojovat o život" - my své životy máme ŽÍT. Tato karta připomíná všem, kdo trpí strachem, že to MY jsme pány svého života, a i když existují věci, které nás možná zasáhly a které se čas od času prostě dějí, jsme a budeme vždy schopni se s nimi vypořádat. Vyzývá nás k sebedůvěře a odvaze. 
Odvaha neznamená, že se nebudeme bát (strach prostě patří k lidské zkušenosti), ale že na jeho základě nebudeme jednat a nestaneme se jeho otroky. Ať už máme strach z čehokoli, tato karta nás vyzývá k osvobození se od jeho vlivu a chopení se své vlastní moci, kterou nad sebou, svým životem i většinou situací máme. 
Archanděl Chamuel nám pomáhá se znovunalezením své síly a rozpomenutím se na to, kým opravdu jsme - unikátními osobnostmi, které přišly světu dát mnoho dobra. Jak mu ho ale můžeme dát, jsme-li schoulení sami v sobě, ustrašení, schovaní a nevědomi si moci, kterou jsme dostali jako zcela přirozenou součást výbavy pro život na Zemi? Požádejme archanděla Chamuela o pomoc se znovunalezením sebe samých a přijetí vlastní moci nad svým životem. Pokud máme strach o své citové či fyzické bezpečí, požádejme o pomoc také archanděla Michaela, který nám dodá odvahu a sebedůvěru potřebnou k následování svého vnitřního vedení. Jsme neustále obklopeni úžasnou nebeskou pomocí, která jen čeká na to, až si o ni řekneme a dovolíme jí tak vstoupit a začít uzdravovat nás i náš život. 

Z karet Vílích srdcí nám vyšla karta Pokušení, ke které se tahá ještě doplňující karta - v tomto případě nám vyšla Paní Víry. Pokušení vypovídá o našich tendencích a sklonech. V kontextu výkladu je to hlavně o naší tendenci snažit se mít všechno pod kontrolou a zasahovat do vývoje věcí, abychom si zajistili, že všechno bude tak, jak chceme. Touto kartou nám andělé i víly doporučují, abychom to nedělali. Abychom překousli, že prostě některé věci řídit nemáme a že ne všechno, co chceme, je vždy pro naše dobro. Pokud to pro nás dobré je, splní se to - i bez našeho neustálého dohledu. Máme se uvolnit a nechat věcem volný průběh. 
Paní Víry toto poselství dokonale doplňuje - říká nám, že máme mít víru v Život i v sebe samé, a že pokud nejsme vyloženě vedeni k nějakým konkrétním krokům, máme se odevzdat a nechat vše plynout. Současně doplňuje také poselství karty Třetí čakry, protože nás vybízí k tomu, abychom si věřili a nenechali si svou sebedůvěru shazovat jinými lidmi, jejich chováním, jejich slovy nebo tím, že se nám možná v životě momentálně příliš nedaří. Nic z toho neznamená, že jsme někým méně nebo že jsme neschopní a slabí. Paní Víry nám připomíná, že jsme stejně tak cenní jako všichni ostatní a zasloužíme si úctu. Pokud nám ji neprokazují druzí, prokažme si ji alespoň my sami. Nedovolme nikomu, aby po nás šlapal nebo se do nás navážel. Zůstaňme však pevně stát v pozici lásky a soucitu. Paní Víry má na obrázku brnění, které chrání její křehkost, ale srdce má odhalené. Uzavřené srdce pod záminkou ochrany totiž znemožňuje léčení, které je pro obnovení naší sebedůvěry i lásky k sobě a druhým nezbytné. 

* * *

SHRNUTÍ
Celý tento týden je o sebelásce a odblokovávání naší osobní síly, která je brzděna naším strachem. Přestože možná nevíme, jak konkrétně se zbavit vlivu, který na nás strach má, cesta se nám ukáže. Prozatím se soustřeďme na péči o své zdraví - duševní i fyzické. Dopřejme si vše, co potřebujeme. Udělejme si na sebe čas. Věnujme si pozornost, kterou jsme postrádali - a kterou jsme proto možná zoufale hledali u druhých. Dobře se o sebe starejme a Vesmír nám tuto péči bude zrcadlit nazpět - a bude nám dodávat ještě více toho, co nás ve zdravé sebelásce a péči podpoří.
Hlavním poselstvím tohoto výkladu je, že teď máme hlavně přijímat místo dávání. Do vydávání energie přitom patří také naše starosti, strach a snaha o kontrolu nad vývojem situací. Máme s tím přestat a svou energii si uchovat. Odevzdejme svou situaci do rukou našich andělů. Karta Oslav nám slibuje, že všechno bude dobré. Jen se musíme uvolnit a přestat se tyranizovat strachem. Dopřejme si lásku a úctu tím, že se odmítneme terorizovat vlastními myšlenkami a úzkostlivými pocity. Vyhledejme i pomoc odborníků, cítíme-li, že si s tím sami neporadíme. Zvlášť pokud jsme utrpěli opravdu velká zranění a pokud se nám nedaří hnout se z místa sami. Je naprosto normální nechat si pomoci. Nikdo nezvládne všechno sám. Každý občas potřebuje pomoc.
Přestaňme se bát a věřme si. Věřme i Životu a cestě, po které nás vede. Bez ohledu na to, jak špatné nebo temné se nám zdá nynější období, brzy se objeví šťastné řešení. Jsme neustále pod ochranou a Nebesa nás vedou tak, abychom dosáhli onoho štěstí, lásky a uzdravení, které si tolik přejeme. Všechno bude v pořádku. Můžeme se uvolnit a nechat věci svému vývoji. Je načase si odpočinout.

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.