neděle 10. listopadu 2019

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 11. do 17.11. 2019

Milí přátelé,

listopadová data máme plná jedniček. Čísla 1, 11, 111 apod. jsou pro nás poselstvím o tom, jaký vliv má naše myšlení a způsob vnímání určitých situací na to, jak se tyto situace budou vyvíjet, jak budeme sami jednat a reagovat a kam se vše bude posléze ubírat. Naši andělé nám láskyplně připomínají, že negativní myšlení, pesimismus, pochybnosti a nedůvěra nám nikdy nijak nepomohou - naopak nám mohou ještě uškodit, a to nejen zdravotně kvůli stresu, který nám působí, ale také tím, že i naše jednání založené na negativitě může mít nepříznivé odezvy a výsledky - které si nepřejeme. V úterý 12.11. nastane úplněk ve znamení Býka, během kterého můžeme mít ještě zesílené emoce i myšlenky. Pokud se tedy nacházíme v rozpoložení, kdy jsme ovládáni vlastními strachy, pesimismem, hněvem nebo jinými nepříjemnými myšlenkami a emocemi, uděláme nejlépe, když se odebereme do ústraní, do zdravé samoty, a tam se těmto svým myšlenkám a emocím budeme věnovat. Sami sobě tím velmi pomůžeme a našim vztahům a situacím v životě taktéž, protože tak zabráníme tomu, aby naše negativita nebo vnitřní zranění zasahovala a šířila se do oblastí, které jsou nám drahé. Naši andělé vědí, jak moc nám záleží na našich blízkých, na významných situacích i na našem vlastním dobru, a radí nám proto, abychom si dopřávali dostatek chvílí o samotě, i kdyby byly jen krátké. Když si dopřejeme čas od času chvíli na vypuštění svých nepříjemných myšlenek či emocí, projevíme tak sami sobě i našim drahým lidem a záležitostem úctu a lásku. 
V tomto měsíci a zejména v tomto týdnu se tedy zaměřme na harmonizaci svého nitra, psaní deníku, introspekci, meditaci a relaxaci. Když se budeme cítit dobře, bude tato příjemná energie prosakovat také do našich vztahů i do všech našich životních oblastí. Naši andělé nám s tím rádi pomohou, požádáme-li je o pomoc a budeme-li následovat vedení, kterého se nám dostane.
 
- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto sady:
  • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigho Valentine)
  • Moudrost Avalonu (Wisdom of Avalon; Colette Baron-Reid)
  • Orákulum jednorožců (The Oracle of Unicorns; Cordelia Francesca Brabbs)
Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *

Z Tarotu strážných andělů nám pro tento týden vyšla karta Šťastná změna. Říká nám, že ať už se bude dít cokoliv a jakkoliv, bude to šťastná změna pro náš život - i kdyby nám to tak zprvu nepřipadalo, protože ještě neznáme všechny podstatné informace. Tímto nás andělé ujišťují, že se nemáme čeho bát a že vše, co v našem životě nefungovalo nebo nám ubližovalo, se začne měnit k lepšímu. Každá změna však potřebuje svůj čas, a tak si nemáme hned dělat závěry o tom, jak věci jsou nebo nejsou, dokud nebude toto přechodné období u konce. A ten poznáme tak, že v našem životě nastane nová harmonie. Nechme tedy věcem volnost, aby se mohly odehrávat tak, jak potřebují - a brzy uvidíme, k čemu všemu byly tyto změny dobré. 

Z Moudrosti Avalonu zde máme kartu Rozrušení, která nám říká, že tak jako voda a vzduch mohou časem rozrušit tvrdou skálu, nynější energie pomáhá nám rozbít kámen v našem srdci. Tento proces nebývá příjemný a mnohdy je spojen s vnitřní bolestí vyvolanou na povrch, ať už se probudí sama a nebo s přispěním něčeho, co ji z našeho nitra vynese ven. Naši andělé nám připomínají, že jsme celou dobu pod ochranou a i když si připadáme zranitelní a bolaví, všechno je stále v pořádku. Kdykoli ze svého srdce propouštíme bolest minulosti, ať už dávné či nedávné, léčíme se. Zatvrzelá, ustrnulá a ochladlá srdce do sebe léčivou energii nevpustí, a proto musí být otevřena. Nejsme-li ochotni či schopni je pootevřít sami, objeví se někdo nebo něco, co nám k tomu pomůže. Mějme tedy na paměti, setkáme-li se s někým nebo něčím, co v nás vyvolá starou bolest, že nám to mělo pomoci otevřít naše srdce a vylít ze sebe jed, který trávil naši schopnost milovat sebe či druhé. 
Tato karta také znamená, že aby se mohl vytvořit nový pořádek, který bude v našem životě fungovat, musí se rozbourat ten starý (často zatvrzelý a ze strachu udržovaný), který nám nesloužil nebo nám přestal sloužit. Pokud se tedy dají některé věci v našem životě nyní do pohybu, nemáme se bát, protože se jedná o reorganizaci, přeuspořádání, které nám má za cenu dočasné nejistoty a chaosu napomoci k nové a dobré stabilitě a jistotě. 

Z Orákula jednorožců nám vyšla karta Proud, která nám říká, že máme nechat věci plynout tak, jak chtějí, a že je to v pořádku. Stejně jako předchozí karty, i tato poukazuje na náš strach ze změn, kvůli kterému můžeme mít tendenci kontrolovat, co se děje, a snažit se to všechno řídit, aby se nemohlo stát nic, co bychom nechtěli. Naši andělé i další bytosti světla nám připomínají, že Nebesa nemají žádný zájem na tom nám ubližovat, něco nám brát nebo nám přivádět nežádoucí zážitky do života. Přestože jsou těžkosti součástí lidské cesty a učení, neznamená to, že musíme své životy protrpět. Všechno, co se děje, nám má pomoci k uzdravení a novému štěstí, neboť právě tehdy, když jsme zdraví a šťastní, pomáháme k uzdravení a štěstí našemu světu a společnosti. Každý jeden z nás tvoří podíl na globálním celku, a když jsme my a náš život naplněni láskou, zvyšujeme tak podíl lásky ve světě. A právě k tomu nás vedou naši andělé i nynější energie. Uzdravit se ze všeho, co láska není, tak aby mohla do našeho srdce konečně vstoupit a vyzařovat z něj. Necháme-li si pomoci tím, jak budou nyní věci plynout, zcela přirozeně se všechno promění a ukotví tak, jak to bude pro nás i pro naše blízké to nejlepší.

Afirmujme si: VŠECHNO, CO SE DĚJE I CO SE BUDE DÍT, MI POMÁHÁ. 

* * *

SHRNUTÍ
V tomto týdnu nás všechny čekají určité změny, které nám mají napomoci proměnit vše nefunkční v novou, lepší formu. Nemáme se bát - naopak máme věřit, že vše, co se děje, je přesně tak, jak má být a jak je to pro nás všechny nejlepší. Samozřejmě, pokud budeme vedeni k nějakým konkrétním krokům, následujme své individuální vedení. Toto vedení však nikdy nevychází ze strachu. Spíše než se snažit svými činy ovlivňovat a řídit průběh změn, raději se uvolněme a dopřávejme si dostatek času pro sebe, na uvolnění svého napětí a nepříjemných emocí či myšlenek zdravým způsobem (vypsání se do deníku, vyplakání, vybití při sportu, aj.) Všechny záležitosti tak dostanou prostor pro své uzdravení a začnou se měnit tak, aby k uzdravení a vyřešení došlo. Velmi často je to právě naše snaha mít neustále všechno pod kontrolou, co stojí v cestě pozitivním proměnám a našemu vlastnímu štěstí. 
Karty pro tento týden vypovídají o tom, že se můžeme cítit velmi nejistí, ale že to všechno patří k procesu přeuspořádávání a léčení a že je to v pořádku. Změna, která do našeho života přichází, je šťastná, nápomocná a budeme za ni rádi - ať už dříve či později. Naši andělé chrání nás i všechny a všechno, co je nám drahé, a rádi nás povedou tak, aby nakonec vše dopadlo tím nejlepším možným způsobem pro všechny. Na nás je, abychom se dobře starali sami o sebe, zůstávali klidní a následovali vedení, kterého se nám dostane.

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.