neděle 1. prosince 2019

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 2. do 8.12. 2019

Milí přátelé, 

přeji vám krásnou první adventní neděli a první adventní týden. Přestože je toto předsváteční období primárně zasvěceno radostnému očekávání, v mnoha lidech, zejména těch vysoce citlivých, může vyvolávat mnoho stresu a rozvířených emocí. Tyto zesílené emoce přitom můžeme vnímat také od dalších lidí a cítit se v důsledku toho ještě emocionálnější. Mohou se nás dotýkat i maličkosti nebo věci, které jsou nám jinak lhostejné. Můžeme mít nevysvětlitelné pocity, které jako by nikde neměly žádnou příčinu. Ať už prožíváme jakékoli emoce a jakýkoli zmatek, naši andělé nám pro toto období připomínají, že jsou tu pro nás a že nám rádi pomohou obnovit harmonii v sobě samých, a tím i ve svém okolí. 
Velmi nám pomůže dělat si pravidelně čas o samotě na vlastní vnitřní očistu, kdy ze sebe dostaneme vše, co jsme do sebe pochytali, ať už to vypíšeme do deníku, vypláčeme, vybijeme při fyzickém cvičení, kreativně vyjádříme nebo odevzdáme v modlitbě Nebesům, aby tuto energii proměnila v něco dobrého. 
Advent patří v rámci celého roku k citově nejvypjatějším obdobím, a tak je třeba mít se sebou i s druhými lidmi o to větší soucit. Ne každý dává najevo své vnitřní prožívání. Někdo je naopak projevuje, ale způsobem, který nám nemusí být příjemný. Neznamená to, že bychom měli povinnost s lidmi být, když je nám s nimi nepříjemně, ale alespoň se na ně nezlobme a nevysílejme k nim ještě více negativity. Totéž platí o nás samých. Nevyčítejme si, že se nám nedaří cítit se "svátečně". Dobře se o sebe starejme, dopřávejme si péči, kterou potřebujeme, a mějme sebe i druhé rádi bez ohledu na momentální okolnosti. 
Na každém z nás záleží. Kdykoli si zvolíme lásku, stáváme se dalším světlem, které světu pomáhá se uzdravovat. Přišli jsme mu odlehčit, ne přitížit. Ať jsme tedy nositeli lásky a světla, které pomáhají jak nám samým, tak i všem ostatním a našemu světu.
 
- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto sady:
  • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
  • Andělé a svatí (Doreen Virtue)
  • Květová terapie (Flower Therapy; Robert Reeves)
 
Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 
 
* * *

Z Tarotu strážných andělů nám pro tento týden vyšla karta s názvem Zvolte si svobodu. V tomto období vypovídá hlavně o tom, že se cítíme jako oběti momentálních energií, podmínek, chování a naladění druhých a všeho ostatního, co na nás jako na citlivé lidi velmi působí. Máme pocit, že nemůžeme být sami sebou a žít tak, jak bychom chtěli, kvůli někomu nebo něčemu jinému. Touto kartou nám andělé připomínají, že i když jsou věci, které nemůžeme změnit nebo ovlivnit, stále máme svobodu zvolit si způsob, jakým budeme na tyto věci pohlížet a reagovat. Je to právě způsob naší reakce a našeho vnímání, který nám buď pomáhá nebo ubližuje. Samozřejmě jsou věci, které nás mohly zranit, přesto si k tomuto zranění nemusíme přidávat ještě další bolest a tíhu tím, že se budeme litovat, utvrzovat se ve své pozici oběti, cítit se bezmocně a nacházet argumenty, proč uzavřít svá srdce. Naši andělé vědí, že takovýto přístup nám škodí, a proto nám radí, abychom si zvolili svobodu - abychom si uvědomili, že i přese všechny nepříznivé okolnosti nám tato svoboda volby zůstává. 
S tématem svobody je úzce spojeno také odpuštění - schopnost oprostit se od toho, co se nám stalo, a jít dál. Neznamená to, že "se nic nestalo" nebo že to bylo "v pořádku". Mohli jsme být opravdu velmi zraněni a oprávněně se můžeme hněvat, ale po prožití této bolesti či hněvu coby reakce na danou událost, je třeba se jich pustit a osvobodit se od nich. Jinak se staneme vězni své vlastní minulosti a každý náš zítřek se bude utvářet podle včerejšků - ve kterých jsme trpěli. Nezměníme-li své vyzařování a naladění a nepropustíme-li ze své energie to, co nám ubližuje, bude to k nám přitahováno v různých formách dál, a to jistě nechceme. Odpuštění je laskavost prokázaná nám samým. Spravedlnost nechme Nebesům a zákonu rovnováhy - ty se postarají o všechno a všechny ostatní, kterých se daná situace týkala. Prokažme laskavost sami sobě a pusťme se věcí, které nás jen sužovaly a potápěly hlouběji a hlouběji dolů. Nepotřebujeme je. Rozhodněme se, že si zvolíme lásku a svobodu. Vesmír pak udělá všechno proto, aby nás v této volbě podpořil. 

Z karet Andělé a svatí nám vyšla karta Odměna. Ta nám říká, že si máme dopřát odměnu za tvrdou práci, kterou máme za sebou, i za tu, která ještě trvá. Vedeme si dobře! Naši andělé nás touto kartou vedou k tomu, abychom si dovolili přijímat a něco hezkého si darovali, ať už fyzické či duševní potěšení. Máme si vážit sami sebe i všeho, co jsme dokázali, i kdyby to nebylo podle našich představ. Tato zdravá sebeúcta k nám pak bude přitahovat další odměny v nejrůznějších formách.
Kromě zmíněného základního významu však tato karta poukazuje také na zákon přitažlivosti, který říká, že podobné přitahuje podobné a že dostáváme to, co vydáváme - ve smyslu energie, kterou v sobě přechováváme. Někteří lidé na tento zákon nevěří, protože přece dávají tolik dobrého, a nazpět se jim ničeho nedostává. Nejde však o to, co děláme, ale o to, co vyzařujeme - o energii, kterou v sobě nosíme. Pokud projevujeme mnoho laskavostí druhým, protože jsme plni strachu, že jinak nebudeme pro nikoho důležití a zůstaneme sami, dostává se nám nazpět právě tohoto strachu a věcí, které v nás tento strach ještě posilují. Pokud nosíme srdce na dlani a rozdáváme se druhým, přičemž však zanedbáváme a ignorujeme potřeby svého vlastního já, dostává se nám nazpět právě zanedbávání a ignorace. Zákon přitažlivosti je neomylný a všudypřítomný, a touto kartou nám andělé opět připomínají, jak důležité je nosit v sobě hlavně lásku, vděčnost a pocit hojnosti, abychom přitahovali právě tyto energie i nazpět. Neznamená to, že se musíme vždy a všude cítit dobře; je součástí lidskosti, že některé dny se můžeme cítit hůř, i když to sebevíc nechceme. Hlavní je tady náš záměr. Abychom si upřímně přáli cítit se dobře a byli ochotni se podle toho zařídit. Všechno ostatní se začne tomuto záměru uzpůsobovat. Je to ale o spolupráci a naší ochotě své naladění změnit. Pokud někdo CHCE lpět na svém hněvu a sebelítosti, jedná se opět o svobodu jeho volby, a tu respektuje celý Vesmír.

Z karet Květové terapie zde máme kartu s názvem Pozvedněte své myšlenky. Poukazuje na tíhu myšlenek, kterými se zabýváme a které se mohou zhmotňovat v našem životě i v našem fyzickém těle ve formě další tíhy. Samozřejmě k této tíze může nemálo přispívat také současné adventní období a možný pocit nátlaku na to, abychom se cítili šťastní a měli všechny své vztahy a jiné oblasti v dokonalé harmonii. Nenechme se však mámit idylickými představami, které jsou nám ze všech stran předhazovány. Málokdo má opravdu tak "dokonalé" svátky. Bohatě stačí, když prostě budeme dělat to nejlepší, co můžeme, a když se budeme dobře starat nejen o své blízké, ale i o sebe samé.
 Oranžová lilie je květina, která nám pomáhá tuto nadbytečnou tíhu zahodit a najít opět lehkost ve svém životě. (Více o vlastnostech oranžové lilie zde: https://www.facebook.com/svetzazraku/photos/a.175058935915020/580835672004009/?type=3&theater ) Pomáhá nám znovu uvidět krásu života a začít se z ní těšit. Když bereme život přehnaně vážně, vidíme také všechny potenciální problémy jako mnohem horší, než ve skutečnosti jsou. Protože tuto tendenci můžeme v tomto období mít ještě zesílenou, posílají nám andělé tuto kartu jako připomínku, že NEMUSÍME tíhu svých myšlenek, pocitů či dojmů přijímat za svou. Máme právo ji odmítnout. Obdobně to platí pro tíhu druhých, kterou máme sklon přebírat na sebe. Můžeme druhým pomáhat, ale my sami přitom musíme zůstat v dobré energii. Necháme-li se stáhnout dolů, nikomu tím nepomůžeme, jen zvýšíme počet osob, které se trápí. Naopak, uchováme-li si lehké, radostné naladění, dáváme tím ostatním možnost naladit se na tuto energii také.

Pokud prožíváme žal v důsledku utrpěné ztráty někoho milovaného, nejedná se o negativitu. Žal je projev lásky, kterou jsme sdíleli (a stále sdílíme) s tím, kdo z našeho světa odešel. Truchlení je zcela individuální lidský prožitek, a jako takový potřebuje svůj čas, který má každý z nás úplně jiný. Je tedy o to důležitější mít se sebou soucit, dobře o sebe pečovat a dopřát si tolik času, kolik jen potřebujeme. Naši andělé a archanděl Azrael jsou tu pro každého, kdo se trápí kvůli utrpěné ztrátě, ať už v důsledku úmrtí, rozchodu nebo jiné formy, a zahrnují nás o to větší láskou a hojivou energií. 
I my se k nim můžeme přidat a posílat energii lásky a léčení všem, kdo ji potřebují.

* * *

SHRNUTÍ
V tomto týdnu si máme dát do pořádku své naladění a energii. Budeme se pouštět všeho, co nám doposud ubližovalo - a všeho, čím jsme si ubližovali my sami. Ať už jsou to myšlenky, způsoby myšlení či vnímání, staré pocity, negativní přístupy, škodlivé návyky aj., máme příhodnou energii k tomu, abychom se od toho oprostili a vydali se dál bez zbytečné tíhy. 
Vedle našich andělů, které vždy můžeme požádat o jejich pomoc, nám může být nápomocná také oranžová lilie, ať už jako živá květina nebo na obrázku. Její energie nám bude připomínat náš záměr zahodit zbytečnou tíhu, a to jak duševní, tak i fyzickou, zdravým způsobem. 
Hlavním poselstvím andělů pro nás na tento týden je, že NEJSME OBĚTI a nemáme se do této pozice stavět, bez ohledu na to, jak nepříznivými podmínkami jsme mohli projít. Přestože některé věci nemůžeme změnit, stále máme pod svou vlastní vládou to, jak na to budeme reagovat a jak se podle toho zařídíme. Položme si otázku: Co udělat můžeme? Co můžeme udělat pro to, abychom se cítili lépe a abychom se stali nositeli lásky a světla? 
Vždy dostaneme odpověď, ať už hned a nebo později, až bude naše mysl uvolněná. Uvolňování mysli a našeho cítění je také radou našich andělů - pouštějme si relaxační hudbu, dopřejme si masáž nebo hezké radostné posezení s přáteli. Cokoli, co nám pomůže povolit napětí v naší mysli, srdci i těle, nám v tomto období významně prospěje - a tím napomůže našemu záměru prožívat a šířit více lásky.

Vedeme si dobře

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.