neděle 5. ledna 2020

Karetní výklad pro rok 2020

Milí přátelé,

s novým rokem k nám přichází také nová energie a mnoho nových příležitostí. Naši andělé nám však připomínají, že "nový rok" můžeme začít kdykoli - ne jen 1.ledna. Každý den nabízí možnost začít znovu a jinak. Pokud se nám naše včerejšky nelíbily, musíme změnit to, co je vytvářelo takové, jaké byly. Je jasné, že některé věci neovlivníme a že nad spoustou z nich zkrátka nemáme moc. Nejsme tu však proto, abychom všechno řídili a ovládali. Máme především žít své životy a jejich prostřednictvím naplňovat své osobní i životní poslání. 

Osobní poslání je o našich osobních zkouškách a růstu, o našich vztazích (včetně toho, který máme k sobě, ke své duši a tělu, ke svému životu) a o našem prožívání v jednotlivých životních oblastech. Životní poslání je pak to, co jsme přišli předat našemu světu, přírodě, společnosti i jednotlivcům - je to něco, co přesahuje náš osobní svět a co ovlivňuje svět kolem nás. Osobní i životní poslání se přitom dokonale doplňují, neboť s tím, jak plníme své osobní poslání a stáváme se díky růstu a zkouškám lepšími a moudřejšími lidmi, šíříme tyto krásnější vibrace také dál, mezi další lidi, do společnosti, do přírody, do světa. Vším, co děláme, i vším, co v sobě nosíme (včetně pocitů, myšlenek, slov, apod.), tvoříme svůj podíl na vývoji světa. Možná nemůžeme sami zastavit války ve světě, ale můžeme zabránit svému vlastnímu válčení s jinými lidmi. Možná nemůžeme uzdravit všechny nemocné ve světě, ale můžeme se dobře starat o své vlastní zdraví, a tím učit také naše děti či jiné dospělé vlastním příkladem. Možná nemůžeme zabránit týrání a zneužívání zvířat či obecně celé naší planety, ale můžeme se na tom alespoň nepodílet a udělat to, co je v našich možnostech, aby se situace zlepšovala. 

Již teď můžeme vidět mnoho úspěchů, kterých dosáhli jak jednotlivci, tak i skupiny stejného smýšlení - hlavně díky tomu, že vytrvali a že si nenechali nikým vymluvit to, co cítili jako správné. Přestože se dennodenně setkáváme s obrovskou bezohledností, lhostejností, negativitou, pesimismem, agresivitou i bolestí, stejně se nadále dějí i dobré věci a posouváme se dál. Je na tom všem krásně vidět, jakou sílu má láska a mír v srdcích lidí - každého z nich. 

Někdy se může zdát, že toho negativního a strašného je víc, ale to jen proto, že se negativním a děsivým událostem věnuje více pozornosti a že v lidech probouzí intenzivnější emoce (a tedy zvyšuje sledovanost těchto reportáží, článků, atd.) Ve skutečnosti se děje i mnoho dobrých a pozitivních událostí. A opět to platí nejen globálně, ale i v naší osobní rovině. 

Přestože jsme prožili mnoho neštěstí a temných období, stejně tak se událo i mnoho šťastných a světlých chvilek. Naše mysl je však nastavena tak, aby věnovala pozornost primárně tomu, co by nás mohlo ohrozit, a tak se také primárně zaměřuje na to, co nás zranilo, zatímco to hezké upozaďuje, protože to není "podstatné k přežití". Když víme, že tento problém máme, je pro nás ideální vést si KAŽDÝ DEN deník vděčnosti. I kdybychom do něj měli zapsat jen jednu jedinou pozitivní věc - už to, že jsme daný den přežili a stále dýcháme - je to jedna dobrá věc, a každá z nich se počítá. Místo zoufání si nad tím, jak je všechno těžké, si raději začněme uvědomovat, kolik dobrého se nám při tom všem dostává. I kdybychom neviděli nic v dané chvíli, určitě si vybavíme některé podobné situace z minulosti, které jsme ve zdraví přežili a překonali. Stejně tak i naděje nám dodává pozitivní sílu k tomu, abychom vydrželi a abychom zůstali otevření možným řešením, která se nabízí nebo teprve nabídnou. Negativita má větší moc jen tehdy, když jí věnujeme více pozornosti než pozitivitě a když jí my sami větší moc přisuzujeme - když jsme přesvědčení o tom, že negativita je silnější, a tím se sami stavíme do pozice obětí. 

Naše osobní i životní poslání mají společného jmenovatele - učinit svět šťastnějším, zdravějším a hojnějším. I kdybychom změnili k lepšímu "jen" sami sebe a svůj vlastní život, je to pozitivní změna. I když každý z nás tvoří zhruba miliardtinu společnosti, stále je to část společnosti, kterou můžeme ovlivnit. A jak dobře víme, málokdy je člověk opravdu sám - vždy existují další podobně naladění lidé, kteří se k nám rádi připojí. Vesmír nám je sám pošle do cesty, neboť ví, že naše vzájemná spolupráce nám umožní ještě posílit láskyplnou energii, kterou do světa vysíláme a které dáváme formu svými slovy, činy a tvorbou. Nikdy tedy není třeba si zoufat a vzdávat se. Přestože to možná není vidět, MÁME na svět (nebo alespoň jeho část) velký vliv, kterého můžeme využít k dobru všech. Naše vnitřní vedení, které ví, co je pro nás i druhé to nejlepší, nás vždy jasně vede a dává nám vědět, když něco máme udělat nebo když naopak něco dělat nemáme. Když toto vedení následujeme, nikdy neuděláme nic špatně - všechno, co se bude dít, poslouží našemu i všeobecnému dobru. 

Ať je tedy tento rok dalším krásným obdobím plným příležitostí k lásce, k novým a lepším rozhodnutím, větší moudrosti a uzdravením. 

Výklad, který jsem pro nás na tento rok udělala, neříká "co jak bude", ale ve které oblasti se v daném období můžeme zlepšovat a na kterých záležitostech budeme moci zapracovat. Jedná se však o výklad obecný, a proto se individuální prožitky mohou lišit (v nich pak máme na pomoc své vnitřní vedení). Tento výklad nám říká, co budeme mít v daném období všichni společného. Protože je však každý z nás unikátní, můžeme stejně tak unikátně prožívat tytéž věci - každý jinak. Také si musíme uvědomit, že každý výklad se odvíjí od toho, jak vypadají současné podmínky. A že pokud se současné podmínky změní, změní se logicky také směřování dané situace. Berme tedy jednotlivé předpovědi se zdravým odstupem a vždy přitom poslouchejme své vlastní vnitřní vedení.

- Magda

* * *

Pro výklad na tento rok jsem použila sadu The Wisdom of the Oracle (Moudrost orákula) od Colette Baron-Reid. 

* * *

Jako hlavní téma roku 2020 vyšla karta REGENERACE. Ta je krásným znamením obrody, nových začátků, nových šancí a uzdravení. Pokud měl někdo těžký rok (nebo i více let), bude se v tomto roce uzdravovat a léčit. Dostane se nám nových sil, povzbuzení a pomoci. Přestože budeme stále dostávat nové zkoušky, které nám budou pomáhat v růstu a otevírání našeho srdce, budeme je zároveň přijímat s větším mírem a klidem. Budeme mít dostatek opory i potřebných zdrojů. Ať už budeme procházet čímkoliv, tato karta je pro nás znamením, že vždy se nám dostane nových možností a příležitostí. A že ať už jsme utrpěli jakákoli zranění, můžeme se uzdravit a začít svůj život prožívat jinak. Pokud máme však žít novým způsobem, znamená to logicky, že se budeme muset vzdát svých starých návyků, přesvědčení a mentálního či emočního naladění. Kdo je ochotný tyto změny podstoupit, bude v tom Nebesy podpořen ve všech směrech.


* * *

LEDEN
Pro první měsíc nového roku tady máme kartu Dýchejte. Vypovídá o období klidu, tichosti, trpělivosti a rovnováhy. Říká nám, že teď nemáme nic řešit, pokud to není vyloženě nutné, a že čím větší myšlenkový či emoční neklid prožíváme, tím spíše bychom neměli jednat nebo se o něčem rozhodovat. Mnohem lepší a moudřejší bude, když danou věc zatím necháme být a dovolíme si nejprve se zklidnit. Z pozice klidu a klidné mysli i srdce se rozhodneme mnohem snáze a také lépe. 
Tato karta nám říká, že ať se nacházíme kdekoli, jsme přesně tam, kde teď máme být, a je to tak v pořádku. Máme se soustředit na svůj dech a život sám, který je tím nejcennějším, co máme. 

Pro vztahy tato karta znamená, že nemáme na nic spěchat. Pokud máme své srdce uzavřené, máme mu nechat čas, aby se mohlo otevřít. Jestliže jsme byli hodně zraněni, je třeba být na sebe hodní a mít se sebou trpělivost. Totéž platí také vůči našim blízkým. Neberme si osobně, budou-li si udržovat odstup nebo budou podráždění. Mají své vlastní rány, se kterými se potřebují vypořádat, a vůbec to nemusí souviset s námi. Nechme jim čas a věnujme se mezitím sami sobě. 

V oblasti prosperity a úspěchu tato karta vypovídá o tom, že možná zatím nevidíme žádné výsledky svého snažení a chceme proto celý proces urychlit. Moudřejší však bude, když se sladíme s přirozeným proudem života, který ví lépe než my, co kdy potřebujeme, a je-li to pro nás dobré, přinese nám to - bez toho, abychom si to museli vynucovat nebo naléhat. Máme mít důvěru v celý proces a ve skutečnost, že všechno se děje, kdy má, a že vždy dostaneme vše, co potřebujeme. 

Pokud jsme se naopak až příliš uzavřeli do sebe a rezignovali na život jako takový, radí nám tato karta opak - abychom se konečně probrali a vzbudili se! Máme ze sebe setřást starou energii a nadýchat se čerstvého vzduchu. Procházka v přírodě nebo cvičení nám velmi pomůže. Máme se rozhýbat - uvnitř i vně.

* * *

ÚNOR
Pro únor zde máme velmi příjemnou kartu Mír. Ta vypovídá zejména o našem vnitřním míru a smíření se s věcmi tak, jak jsou. Neznamená to vzdát se, ale zkrátka přijmout, že věci jsou takové, jaké jsou, a že s nimi momentálně nic nenaděláme - a že s nimi možná ani nic dělat nemáme. Jsme-li schopni takovéhoto přijetí, rozhostí se v našem nitru mír, který pak prostupuje celou naší bytostí a proniká také do našich životních oblastí, které začne vyplňovat stejně tak. Jsme-li v míru my sami, nastává přirozeně mír také v našich vztazích, v oblasti práce a financí, v našem těle, v našem domově i v našem okolí. Často děláme tu chybu, že se snažíme ovládat vnější okolnosti, ABYCHOM se cítili lépe, když přitom právě naše vnitřní rozpoložení vyvolává dané vnější okolnosti - a je tedy třeba to udělat obráceně; začít se nejprve cítit lépe, a potom se začnou přirozeně zlepšovat také vnější okolnosti. Pokud se tedy potýkáme s nějakým problémem, přestaňme bojovat a naopak v sobě rozhostěme mír - ten pak naším prostřednictvím nastolí mír také v dané záležitosti.

Pro vztahy je tato karta poselstvím krásné harmonie, souznění a splynutí. Stejně jako hudební nástroje je pro vztahy důležité, aby spolu lidé byli na stejné vlně a souzněli spolu. Užívejme si tedy tento mír a společnou harmonii, ať už v milostném nebo jakémkoli jiném vztahu.
Obdobně jako v jiných oblastech, i zde platí, že pokud máme nějaký problém, pomůže nám, když v sobě samých rozhostíme mír, a dáme druhému člověku možnost, aby se s ním sladil. Čím více se budeme zaobírat problémem, tím více ho budeme posilovat a přilévat tak olej do ohně. Nastolením míru, umírněním svých myšlenek, emocí i svého chování docílíme toho, že se druhý člověk bude v naší přítomnosti cítit lépe a snáze se nám otevře... a rovněž bude ochotnější se na řešení problému podílet.

Pro oblast prosperity a růstu je tato karta pozitivním znamením, že náš přístup funguje a že v něm máme pokračovat. Budeme mít jasnou vizi ohledně toho, co si přejeme vytvořit a čeho bychom chtěli dosáhnout, a dostane se nám Božské inspirace, co se týká konkrétních potřebných kroků. 
Současně tato karta vypovídá o tom, že už naše míruplná existence je sama o sobě velkým pozitivním činem a že jsme-li plni míru my sami, vytváříme už tím (sami sebou) mír ve světě.

Nastanou-li v tomto období nějaké znepokojivé situace, máme si zachovat vnitřní klid. Pokud v našem pomyslném orchestru nějaký nástroj neladí, znamená to jen, že je třeba se mu chvíli věnovat a opět ho naladit na správnou notu. Nesnažme se hledat jistotu v někom nebo v něčem mimo nás, ale sami v sobě a vlastní vnitřní harmonii. Tato situace je dočasná a brzy zase pomine. 

* * *

BŘEZEN
Na březen nám vyšla karta Hluboké vědění. Ta nám říká, že hluboko uvnitř budeme sami dobře vědět, že všechno je tak, jak má být, a stejně tak budeme vědět i to, co máme případně udělat, bude-li něco třeba. V tomto období bude důležité, abychom svému vnitřnímu vědění důvěřovali a nenechali si ho vymlouvat jinými lidmi a jejich názory. Každý z nás má svou vlastní unikátní cestu a v některých případech nám prostě druzí lidé a jejich náhledy nepomohou, naopak nás pouze znejistí a zpomalí. Důvěřujme tedy vědění, které máme, a pokud si nebudeme něčím jisti, vždy můžeme požádat Nebesa o znamení a potvrzení, že je naše rozhodnutí správné. 

Pro vztahy tato karta znamená hluboké propojení s někým, kdo je (nebo teprve bude) pro náš život důležitý a sehraje v něm důležitou roli. Vypovídá o volání dvou srdcí, která se hledají, ať už se jedná o romantický, přátelský nebo jakýkoli jiný vztah. Může to být také zvířátko. 
Rovněž nám tato karta říká, že máme důvěřovat svému vnitřnímu vědění, co se týká určité osoby, i kdybychom ji ještě úplně neznali. Naše intuice ví, proč v nás vyvolává ten či onen pocit. Důvěřujme jí. 

V oblasti prosperity je tato karta výzvou k tomu, abychom důvěřovali svému vnitřnímu vedení a pustili se do projektu či investice, které nás volají. Každý z nás má možnost napojit se na svého vnitřního génia a tvořit a prosperovat za hranice toho, co si umíme představit. Můžeme dostat nějaký úžasný nápad nebo myšlenku, které budou mít velký přínos nejen pro nás, ale i mnoho dalších. Vězme, že pokud je to, co si přejeme udělat, dobré, bude to požehnáno a podpořeno ve všech směrech.

Tato karta také může znamenat přetížení vnějšími vlivy, zvláště jsme-li vysoce citliví a empatičtí. Máme si v tomto období dělat dostatek času na očištění od energií, které na nás či v nás ulpěly, používat ochranné kameny a amulety, dopřávat si dostatek odpočinku a péče o duši i tělo, a nemít na sebe příliš velké nároky. Je v pořádku se stáhnout a pobývat spíše o samotě, když to potřebujeme. Ti, kteří nás mají rádi, to jistě pochopí. Nemějme strach říct "Ne", když to tak cítíme. 

* * *

DUBEN
Pro duben nám vyšla karta Nápomocná ruka. Říká nám, že v tomto období budeme mít prospěch z pomoci a podpory někoho druhého. Vypovídá o situacích, kdy toho společně dokážeme více než každý sám, a proto nemějme strach říct si o pomoc, budeme-li ji potřebovat, nebo ji naopak někomu nabídnout. Život sám nám bude do cesty přivádět lidi, kterým můžeme pomoci, nebo kteří mohou pomoci nám. 
Problém může nastat, nejsme-li schopni přijímat. Může nám v tom bránit ego, které nám namlouvá, že když požádáme o pomoc a přijmeme ji, bude to znamenat, že jsme slabí, neschopní nebo že jsme selhali. To však není pravda. Každý den si kupujeme jídlo, které pro nás vyrobil někdo druhý, a necítíme se kvůli tomu slabí. Každý den vstupujeme do domů, které pro nás postavil někdo jiný, a necítíme se kvůli tomu slabí. A stejně tak přece nepovažujeme za slabé ty, kterým nějak pomáháme my sami. Je třeba si uvědomit, že nikdo z nás není schopen dělat všechno sám. Některé věci zvládneme, ale jiné je třeba dělat společně. Když vidíme, že na něco sami nestačíme, neznamená to, že jsme slabí, ale že je to záležitost pro více lidí. Nic jiného. 
V tomto období se máme společně podílet na věcech, na které nestačíme jako jednotlivci, ať už v globální nebo osobní rovině.

Pro vztahy tato karta znamená vzájemnou oporu a podporu. Přestože je důležité, abychom si ve svých vztazích každý zachovali svou svobodu a nezávislost, je naprosto normální, že se do určité míry potřebujeme. Máme se tedy navzájem otevřít, sdělit si své potřeby a přání, stejně jako obavy nebo nejistoty, se kterými se potýkáme, a navzájem si důvěřovat. Dostane se nám laskavosti a lásky, když se druhému člověku otevřeme. Nemůžeme však čekat, že nám bude číst myšlenky - je třeba se jasně vyjádřit. Pokud s tím máme problém, využijme tuto příležitost k tomu, abychom se to naučili a své umění komunikace si zdokonalili. 

Pro oblast prosperity je tato karta doporučením, abychom si našli mentora nebo odborného poradce pro danou oblast. Nechme si pomoci lidmi, kteří se v této oblasti vyznají a kteří mají na rozdíl od nás více zkušeností.  Nebojme se investovat čas a peníze do dobrých služeb, které nám pomohou. Mnohonásobně se nám to později vyplatí. Plaťme za dobré služby či věci s láskou a vděčností. 
Pokud máme podnik či společnost, které se rozrostly natolik, že už to sami nezvládáme, radí nám tato karta, abychom si najali pomoc. Rozdělme úkoly na více lidí. Nemusíme dělat všechno sami. Ti praví lidé se objeví. 

Kdo trvá na tom, že musí dělat všechno sám, nebo nevěří, že se mu nějaké pomoci může dostat, bude v tomto období vystaven zkouškám. Pokud někdo zatvrzele odmítá pomoc, tím spíše bude životem doveden do situace, kdy bude muset uznat, že pomoc potřebuje. Má-li být člověk šťastný, musí překousnout ego. Pokud někdo kvůli špatným zkušenostem nevěří, že se mu může dostat pomoci, může se setkávat opakovaně s těmi stejnými zkušenostmi, aby si uvědomil, že mu jeho vlastní negativní přesvědčení brání v nalezení pomoci, kterou si přeje.
Afirmujme si: JE NAPROSTO V POŘÁDKU, ŽE NĚCO NEZVLÁDNU SÁM.
JE NAPROSTO V POŘÁDKU NECHAT SI POMOCT.

* * *

KVĚTEN
Na květen nám vyšla karta Chaos a konflikt. Přestože na první pohled může působit negativně, ve skutečnosti se jedná o pouhé přeuspořádání věcí. Pokud něco nefungovalo, začne se to proměňovat tak, aby to fungovat začalo. Nemáme se nechat strhnout do dramat, ale naopak ustoupit do pozadí, abychom vše viděli z širší perspektivy a udrželi si vnitřní klid. Čím větší klid v sobě budeme mít, tím snáze tímto obdobím projdeme a tím dříve také nastane klid v našem životě a okolí. 
Tato karta může také vypovídat o chaosu uvnitř nás a našich vlastních proměnách, kdy budeme propouštět myšlenky, emoce, způsoby chování či návyky, které už nám nebudou sloužit. Bude to taková očista, kdy ale budou muset tyto věci nejprve vyplavat na povrch, abychom si je uvědomili a mohli se rozhodnout je změnit. 
Naši andělé nám připomínají, že tento chaos a případné konflikty nemusí být vůbec nijak závažné! Mohou to být i nenápadné věci a detaily, které však mají vliv na nás i náš život a potřebují být změněny, upraveny a přeuspořádány. Nic víc. 

Pro vztahy nám karta pro toto období radí, abychom nelpěli za každou cenu na své pravdě a tvrdohlavosti, ale naopak byli ochotní uznat, že jsme se zmýlili, a nebo - i když pravdu třeba mít budeme - byli ochotni upřednostnit hodnotu spojení s druhým člověkem před potřebou prosadit si svoje. Neznamená to se nějak zrazovat nebo dělat ústupky na svůj vlastní úkor, ale být ochotni dát prioritu lásce a míru před potřebou, aby bylo po našem nebo aby druhý člověk uznal, že jsme měli pravdu. Je to pro nás příležitost uvědomit si, jaké priority vlastně máme, a pokud jsme stavěli své ego nad hodnotu lásky, bude ideální čas to změnit a rozhodnout se konečně jinak. Všechno se dá řešit v míru a s láskou a vzájemnou úctou. Nezapomínejme na to kvůli malicherným dramatům, které možná vyvstanou. Jsou důležitější věci než mít pravdu.

Pro oblast prosperity je tato karta znamením, že i když je toto období nejisté, učíme se během něj mnoho důležitých a užitečných věcí, které nám později poslouží. Rovněž můžeme být přesměrováni jinam, na jinou cestu, která bude prosperovat lépe než ta původní. Vše, co se bude v tomto období dít, nám má posloužit k tomu pravému bohatství, materiálnímu i duševnímu, a pokud něco odejde, poslouží to našemu dobru, i když to tak ze začátku nemusí vypadat. Postupem času si uvědomíme, proč se věci potřebovaly vyvinout právě takto. 

Tato karta nám také připomíná, že i v tom největším chaosu existuje vždy nějaký řád, který stojí nad vším ostatním a který slouží nejvyššímu dobru všech zúčastněných. Máme tedy tomuto Božskému pořádku věřit a sladit se s ním. Chaos nám umožňuje přístup novým řešením a možnostem. Jak se říká: Když nic není jisté, všechno je možné. Mějme tedy víru a zůstaňme v klidu. 

* * *

ČERVEN
Na červen zde máme kartu Spolutvoření. Ta nám připomíná, že jsme velkými a mocnými tvůrci, a to nejen sami o sobě, ale zejména ve spolupráci s Vyšší Silou. Každý den tvoříme, ať chceme nebo ne - tvoříme své dny, svůj život a všechno, co je v něm. Tvoříme svým myšlením, cítěním, vnímáním, chováním, přístupy, slovy, činy i záměry. Toto všechno přitom tvoříme ve spojení se Silou, která se skrze nás projevuje. Prostřednictvím naší jedinečné bytosti je ve světě vytvářeno mnoho dobra a krásy, jsme-li ochotni být takovýmto prostředníkem a spolupracujeme s Nebesy. V tomto období je ideální příležitost stvořit mnoho krásných věcí.

Pro vztahy tato karta vypovídá o vzájemné inspiraci, motivaci a obohacení. Také nám říká, že láska a naše vztahy jsou rovněž naším výtvorem a že bychom si měli ponechat své srdce otevřené, abychom takováto krásná spojení mohli vytvářet. V tomto období se budeme ve svých vztazích vzájemně podporovat, pomáhat si a třeba také dostaneme díky druhým lidem nějaký skvělý nápad (stejně jako my můžeme pomoci k novým nápadům druhým lidem).

Ohledně prosperity tato karta vypovídá o nových vizích, vhledech a inspiraci, které povedou k velkému úspěchu, budeme-li je následovat. Budeme velmi tvořiví a ať už se budeme věnovat čemukoli, sklidíme mnoho krásných plodů. Máme přitom pamatovat na své propojení s Vyšší Silou, jejíž nekonečná inspirace námi prochází, jsme-li jí otevřeni. Budeme mít velkou šanci změnit svou realitu k lepšímu, zůstaneme-li ve spojení s touto Vyšší Silou a její moudrostí.

Pokud se někdo snaží všechno dokázat sám a zapomíná (nebo nevěří) na životní sílu Ducha, může se zablokovat, být přetížený, nebo na všechno rezignovat. Inspirace je o přijetí pomoci shůry a dvě mysli toho vytvoří více než jedna. Navážeme-li tedy opět spojení s Božstvím, začne námi inspirace proudit a překážky začnou samy mizet z cesty.

* * *

ČERVENEC
Pro červenec vyšly 2 karty společně, což znamená, že se jejich významy doplňují. Jsou to karty Ujít dálku a Partner duše.

Karta Ujít dálku vypovídá o dlouhodobých záležitostech, v nichž je třeba vytrvalosti a trpělivosti. Může to být nějaký náš sen, projekt, cesta, duchovní růst nebo třeba i přání nalézt životního partnera či partnerku, jak naznačuje karta Partnerů duše. Karta Ujít dálku je pro nás znamením, že i když můžeme mít velkou chuť se na všechno vykašlat, protože nevidíme žádné výsledky nebo naději, nemáme to dělat, protože se nám naše vytrvalost vyplatí - a možná i velmi brzy. Nemáme se nechat odradit zklamáním nebo nenaplněnými očekáváními, které k tomuto procesu patří. Máme mít důvěru v tento proces i v sebe samé a setrvat na své cestě, o které víme, že je pro nás ta pravá. Všechno se nám to v budoucnu vyplatí.

Karta Partnerů duše vypovídá o hlubokých spojeních dvou srdcí, zejména v milostné, ale i přátelské, rodinné, pracovní či jiné spřízněné formě. Vypovídá o tom, že v tomto období bude energie nakloněna vytváření takovýchto nádherných a naplňujících vztahů, a tak máme být otevření těmto příležitostem a být ochotni vzdát se lpění na křivdách, nedůvěře, skepsi a všemu ostatnímu, co by nám mohlo bránit v otevřenosti lásce.
Rovněž to znamená pozitivní změny v již existujících vztazích, ve kterých se partneři navzájem opět více poznají, více se pochopí a jejich vztah se tím upevní a prohloubí.

Pro vztahy je karta Partnerů duše vždy velmi šťastné znamení, neboť budou naplněny láskou a vzájemným pochopením. Vztahy, které v této době vzniknou, budou mít zdravý a pevný základ. Vedle romantických vztahů to vypovídá i o hlubokých a věrných přátelstvích. Spřízněné duše obecně jsou takové duše, s nimiž cítíme hluboké propojení a souznění a máme dojem, jako bychom je znali odjakživa. Jsou to lidé, s nimiž se cítíme doma, s nimiž můžeme být sami sebou a jako takoví jsme přijímáni a milováni. Obdobně i my jsme spřízněnou duší pro ně. Pečujme tedy o tyto vztahy, važme si jich, a pokud takový nemáme a přejeme si ho, buďme mu otevření. A především - věřme, že je možný! Mnohdy se nám splnění tohoto přání vyhýbá jen proto, že doopravdy nevěříme, že je to možné (hlavně kvůli špatným zkušenostem). Otevřeme se tedy této možnosti a dovolme Vesmíru, aby nám to dokázal.
Karta Ujít dálku vypovídá o tom, že naše vztahy potřebují naši trpělivost a vytrvalost a že pokud mají pevný základ, vydrží i sebetěžší zkoušky. V každém vztahu bývají lehčí i těžší období, to je normální. Jsme-li ochotni vydržet, vytrvat a společně pracovat na řešení možných problémů, je tato karta znamením, že se nám naše snaha vyplatí a že tato vynaložená práce povede k posílení a upevnění našeho vztahu.
Pro ty, kdo si přejí nějaký vztah navázat, je to opět připomínka, aby vydrželi a aby se na celý proces dívali z dlouhodobého hlediska - a nesnažili se si výsledky vynucovat teď hned.

V oblasti prosperity je karta Ujít dálku povzbuzením, abychom se nevzdávali a abychom se nenechali odradit případnými neúspěchy či odmítnutími. Pokud pracujeme na nějakém projektu, máme se zaměřit na jeho dlouhodobý efekt a prosperování, nikoli na okamžité výsledky a odměny. I když se zatím nic moc neděje a možná nemáme ani příznivé vyhlídky, máme si uvědomit, že jsme právě tam, kde máme být, a že je to k něčemu dobré. Když vydržíme a setrváme na své cestě, brzy se dočkáme nového nasměrování.
Karta Partnerů duše znamená pro tuto oblast pozitivní vliv dalších osob, které naší věci (i nám samým) velmi pomohou. Mohou to být spolupracovníci, obchodní partneři nebo třeba i mentor, přednášející či autor knihy. Může to být dobrý přítel, který nás povzbudí. Nebo odborník, který nám dá dobrou radu. V každém případě to znamená, že se nemáme bát do svého života a svých záležitostí pustit dobré lidi a nechat si od nich pomoci. Ti praví lidé se včas objeví.

Pokud je na nás celé to čekání a snaha vytrvat až příliš, radí nám karta Ujít dálku, abychom si v této době šetřili svou energii a zamysleli se nad tím, do čeho všeho ji vkládáme (a odkud se nám již nevrací nazpět). Zejména se to týká například zoufalých myšlenek a emocí či slov plných stěžování a utvrzování se v pozici oběti. Cokoli, co cítíme, že z nás vysává sílu, je třeba ukončit a změnit.
Karta Partnerů duše vypovídá o tom, že na toto období nebudeme sami.
V některých případech se jedná také o osoby, které přišly zásadním způsobem změnit náš život - ne vždy je to příjemné. S některými dušemi se naše duše dohodla na předání důležitých lekcí, aby mohla růst a posunout se dál. Pokud se tedy objeví nějaký problematický vztah, máme pamatovat na to, že nás má obohatit cennými zkušenostmi. Nestavme se do pozice obětí, ale vezměme si z daného vztahu to, co nám měl dát, a pak se ho pusťme, jestliže svůj účel již naplnil.

* * *

SRPEN
Srpen bude měsícem velké aktivity. Karta Jang vypovídá o činorodé energii, aktivitě, jednání a rozhodování. Dost možná nám k těmto činům a rozhodnutím pomohl předchozí měsíc, kdy jsme vytrvávali ve své víře, a nyní dostaneme jasné pokyny k tomu, co máme udělat. Máme si věřit a kráčet sebevědomě kupředu. Začneme si plnit svá přání a záměry.

Pro vztahy nám tato karta radí, abychom se nebáli být těmi, kdo udělají první krok. Ať už se to týká oslovení někoho druhého nebo třeba vstřícný krok k usmíření po hádce či navrhnutí řešení problému, každopádně se nemáme bát jednat, i kdyby k tomu druhý příliš ochotný nebyl. Naše ochota a odhodlání může druhého člověka pozitivně inspirovat a mohou se pak dít zázraky. Samozřejmě však jeho podíl na celé věci záleží výhradně na něm. Na nás je, abychom udělali vše, co je v našich možnostech, ke zlepšení situace.
Dále to znamená obecně nejrůznější aktivity, které můžeme podnikat s druhými lidmi, ať již s partnerem či partnerkou nebo s přáteli (nebo se připojit k výletu s novými lidmi). Může to znamenat, že dostaneme nápad, jak okořenit náš milostný a sexuální život. Nebojme se zkoušet nové věci! Kdo je nezadaný, může si zvýšit sebevědomí, např. krásným prádlem nebo prostřednictvím nějakého cvičení. Léto je skvělým časem pro sporty, kempování a další venkovní činnosti, a tak si z nich nějaké vyberme.
Naše vztahy budou mít prospěch z naší podnikavosti a činorodosti a rozhýbe se v nich nová energie.

V oblasti prosperity znamená tato karta výzvu k akci. Máme začít konat konkrétní kroky k dosažení kýžených výsledků. Znamená to přestat situaci analyzovat, rozebírat a plánovat, a pustit se do konkrétních kroků vedoucích k viditelným a hmatatelným výsledkům. Ke vší této práci budeme mít přitom dostatek veškeré energie i zdrojů, které budeme potřebovat. Jsme vyzváni k tomu, abychom otevřeli svou náruč hojnosti, která nám náleží.

Pokud jde o nějaká rizika, varuje nás tato karta před příliš ukvapeným jednáním, příliš velkým sebevědomím či agresivním postupem vpřed. Jak se říká: Všeho moc škodí. Je v pořádku si věřit a jednat rozhodně, mělo by to však vycházet ze zdravých úvah a z dobrého pocitu naší intuice, že to, co děláme, je správně. Je třeba být při svém jednání ohleduplní a nedovolit svému egu, aby nás přerostlo.

* * *

ZÁŘÍ
Pro září zde máme kartu Osudy. Ta vypovídá o věcech, které jsou osudem dané a které proto my sami nemůžeme ovlivnit. Znamená to opět umění přijmout věci takové, jaké jsou, nebojovat s nimi nebo proti nim, zkrátka se smířit s jejich stavem a odevzdat je Nebesům, aby pro ně našla řešení, na které sami přijít nedokážeme. Tato karta říká, že je v pořádku, když někdy řešení najít neumíme, a že to nevadí. Máme v sobě nastolit mír a cítit se klidně i přesto, že není všechno tak, jak bychom chtěli. Tento náš vnitřní mír přitom může velmi napomoci zázračnému a míruplnému řešení naší situace.
Umění přijímat některé věci takové, jaké jsou, patří mezi věci, které jsme se sem přišli naučit. Pokud něco nemůžeme změnit, stále přitom můžeme změnit svůj postoj vůči tomu.

Ve vztazích je pro nás tato karta připomínkou, že se nemáme snažit měnit druhé lidi tak, aby nám vyhovovali. Druzí lidé jsou, jací jsou. Jako takové je milujme, stejně jako si přejeme, aby oni milovali nás takové, jací jsme.
Tato karta vypovídá o tom, že spousta problémů a nespokojenosti v našich vztazích vychází pouze z toho, že neumíme druhé přijímat s láskou a bez podmínek. Vezměme to tedy jako příležitost se to naučit. Samozřejmě to neznamená, že bychom měli trpět něčí zlé chování. Pokud se však jedná o běžné vztahové problémy, pomůže nám, kdy otevřeme své srdce druhému člověku i přesto, že se nám na něm některé věci nelíbí nebo že s ním neladíme úplně ve všem. Je v pořádku, že jsme rozdílní, protože právě díky těmto rozdílům se navzájem doplňujeme a obohacujeme. Přestaneme-li se snažit nutit druhým své představy o tom, jací by měli být, a začneme je milovat a přijímat takové, jací jsou, zmizí také naše nespokojenost a další problémy.
Z hlediska Nebes je každý vztah dokonalý a právě takový, jaký být má, ať už proto, že je pro nás dobrý a pomáhá nám konat své poslání, a nebo nás má něčemu důležitému naučit, tak abychom ten nový vztah, který pro nás bude opravdu dobrý, dokázali navázat i udržet.

Pro oblast prosperity to znamená nečekané okolnosti, které máme prostě přijmout a nebojovat s nimi. Možná na takovou situaci nebudeme úplně připraveni, přesto si ale budeme schopni poradit. Máme plynout s proudem dění a udržíme-li si klidnou mysl, snadno k nám přijdou nové myšlenky a nápady k řešení.

Možná můžeme mít pocit, že je život nespravedlivý. Přestože se ve svých životech potýkáme se situacemi, které jsou na první pohled nefér, zbytečné a zraňující, stále nám mohou přinést mnoho požehnání, jsme-li ochotni je v nich vidět. Možná se díky nim otevře naše srdce, které jsme si drželi uzamčené na zámek. Možná se naučíme odevzdávat bezradné situace Nebi, abychom se naučili, že nikdy nejsme na nic sami. Nebo je danou situací pokořeno naše ego, abychom mu přestali dovolovat řídit náš život. Dovolme si přijmout tyto situace takové, jaké jsou. Toto přijetí nám pomůže k té nejlepší cestě dál.

* * *

ŘÍJEN
Pro říjen zde máme kartu Na moře. Ta nám říká, že v tomto období uděláme nejlépe, když se necháme unášet proudem tam, kam nás bude chtít zanést. Spíše než řídit běh událostí bude lepší, necháme-li věci, aby se odvíjely samy, a zasahovali pouze v případě, že k tomu budeme vedeni. Všechno bude plynout přesně tak, jak to bude nejlepší, a my sami časem pochopíme smysl některých věcí, které jsme prožili dříve, i to, jak zapadají do našich záměrů a přání.

Pro vztahy nám tato karta radí, abychom byli ochotni nechat je odvíjet se podle svého vlastního kurzu a netrvali na představách, které o nich máme my sami. Podobá se to poselství karty pro září - stále tedy bude třeba umět nechat věci plynout a přijímat druhé takové, jací jsou. Místo prosazování sebe samých máme nechat vztah, aby si vytvořil svou vlastní energii a ubíral se svým vlastním směrem. Může nás pozitivně překvapit, kam se s druhým člověkem dostaneme, když se přestaneme snažit všechno řídit.

Pro oblast prosperity je tato karta doporučením, abychom splynuli s přirozeným proudem hojnosti v našem životě a smířili se s normálními přílivy a odlivy, které jsou s tímto proudem spojeny. Je normální, že někdy se daří více a někdy méně. Pokud máme zrovna nepříznivé období, máme si uvědomit, že je to pouze dočasné.
Také to znamená, že se máme podívat na svá omezující přesvědčení, která nám brání do toku hojnosti vstoupit. Možná věříme, že existuje pouze jeden nebo dva zdroje toho, co potřebujeme, ať už peníze, láska nebo cokoli jiného. Možná věříme, že není možné, aby k nám přišla hojnost odjinud, než odkud to očekáváme. Možná jsme kvůli špatným zkušenostem pesimističtí a uzavření vůči novým a jiným náhledům či přístupům. Nebo máme tendenci k závislosti, kompulzivnímu chování (např. utratit hned všechno, co dostaneme, nebo naopak příliš škudlit) či k jiným projevům, které brání přirozenému toku hojnosti v našem životě. Podíváme-li se na své návyky - myšlenkové, emoční i materiální - a najdeme-li mezi nimi takové, které nám mohou bránit prožívat přirozenou hojnost, je toto období ideální k jejich odstranění a proměně v nové a zdravější.

Pokud máme pocit, že něco nefunguje nebo že je to horší než předtím, nemáme se pouštět do boje, ale přijmout tento průběh jako normální součást životních cyklů. Je v pořádku, že někdy jsou věci lepší a jindy horší. Budeme-li však cítit vedení ke konkrétním krokům, samozřejmě ho následujme.

* * *

LISTOPAD
Pro listopad je tady karta s názvem Tady a teď. Vypovídá o tom, jak důležité je umět žít přítomným okamžikem a neztrácet svou energií pitváním minulosti nebo strachem o budoucnost. Minulost je za námi a nelze ji změnit - můžeme si z ní pouze vzít zkušenosti, lekce a dary, které nám přinesla. Budoucnost není daná - tu tvoříme tím, jak žijeme právě teď. Žijme tedy každý den jako nový a jako ten jediný. Budeme-li svůj dnešek prožívat naplno, pak i naše zítřky se budou odvíjet od této čerstvé a živé energie. Strachování se o budoucnost nám zdánlivě dává kontrolu a připravenost, tedy zdánlivý pocit většího bezpečí, ale ve skutečnosti nám jen brání normálně žít a stejně i naše budoucnost bude podle toho vypadat - budeme prožívat stále jen více a více strachu. Přestaňme se tedy bát a začněme žít.

Pro vztahy je toto výzva, abychom v nich byli plně přítomni. Abychom přestali utíkat od možných problémů a začali je řešit. Abychom se druhým lidem opravdu věnovali a byli tu pro ně. Pokud máme vztah, v němž jsme nespokojení, měli bychom se rozhodnout, zda v něm chceme zůstat, a pokud ano, tak se pro něj na 100% rozhodnout a přestat se rozhlížet kolem.
Kdo je nezadaný a touží po navázání nového romantického vztahu, udělá nejlépe, když se místo frustrace nad tím, že stále nepřichází, soustředí na sebe a na to, aby se cítil šťastný a naplněný i bez vztahu. Právě tato přítomnost lásky a štěstí bez ohledu na cokoli je velmi přitažlivou energií, která k nám nového člověka přivolá mnohem snáz než pocity nedostatku, frustrace a nespokojenosti.
Stejně tak tato láska a štěstí, které cítíme bez ohledu na okolnosti, mohou pomoci k uzdravení našich stávajících vztahů, protože přestaneme čekat od druhých, že naši nespokojenost vyřeší, a přestaneme podmiňovat své štěstí tím, co dělají oni. Často se stává, že právě tehdy, když od nich přestaneme vyžadovat, aby se chovali podle našich představ, se pro to rozhodnou sami z vlastní vůle.

V oblasti prosperity je to podobné poselství - i kdybychom zatím neprožívali kýženou hojnost, máme se již teď cítit bohatí, zabezpečení, zajištění, milovaní, zdraví a prosperující. Tato energie k nám hojnost bude přitahovat mnohem pravděpodobněji než stížnosti na nedostatek.
Soustřeďme se vždy jen na daný den a prožijme ho nejlépe, jak umíme. Pokud pracujeme na nějakém projektu, zaměřme se spíše na daný krok, který právě děláme, na danou část, na které právě pracujeme, spíše než na to, jak má vypadat výsledek (a jak daleko k němu možná zatím máme).

Tato karta nám připomíná, že minulost ani budoucnost nám nemohou dát štěstí, které hledáme - to můžeme prožívat jedině teď a tady. Přestaňme tedy řešit, co bylo nebo co bude, a žijme každý den jako jedinečný.

* * *

PROSINEC
Pro poslední měsíc roku zde máme kartu Cihly, která představuje základy, na nichž jsme vystavěli a stále stavíme svůj život - své vztahy, svou kariéru, své zdraví i další oblasti. V tomto období se budeme zabývat samotnou podstatou všeho, co prožíváme a z čeho se tyto naše prožitky odvíjejí. Týká se to našich hodnot, přesvědčení, postojů, energie a vyzařování. Máme všechno, co potřebujeme, abychom si mohli vytvořit život, jaký si přejeme, avšak musíme ho vystavět na pevných, stabilních a zdravých základech. Cihly představují jednotlivé myšlenky, emoce, slova, činy a další věci, kterými svůj život utváříme. Ujistěme se tedy, že je to dobrý materiál.

Pro vztahy je toto pozitivní znamení, že jsou odolné a trvalé. Opět však musí stát na pevných základech - musí být vystavěny na lásce, důvěře, pokoře, jasné komunikaci, ochotě odpouštět a vzájemné úctě. Pokud ve vztahu chybí něco z těchto esenciálních aspektů, těžko bude šťastný a naplňující. Na druhou stranu nikdy není pozdě do něj tyto aspekty začít vnášet.
Vztahy, které v tomto období vzniknou, i ty, které již existují, budou pevné, trvalé a schopné přežít i těžší období. Vyžaduje to samozřejmě ochotu obou partnerů na vztahu pracovat. Tato karta je však dobrým znamením, že tomu tak bude.

V oblasti prosperity je tato karta vedením k tomu, abychom své záměry začali naplňovat a konali fyzické kroky k jejich uskutečnění. Vypovídá o úspěchu, budeme-li vytrvalí a udržíme-li si pevnou víru v to, čemu se věnujeme. Dostane se nám Božské inspirace a každý náš krok směřující k dobrému dílu bude požehnán a podpořen.

Pokud cokoli z našich "základů" (přesvědčení, postojů, hodnost, atd.) neslouží našemu dobru, je načase to odstranit a nahradit novým stavebním dílem, který bude podporovat náš život takový, jaký si ho přejeme mít. Velmi často se jedná o pozůstatky a následky naší minulosti, které vykrystalizovaly v zatvrzelou víru, že některé věci "takhle jsou" a přes to nejede vlak. Přesvědčení, že šťastný vztah není možný kvůli starým zklamáním, že není dostatek zdrojů, protože jsme zvyklí hodně strádat nebo neumíme přijímat, atp. Buďme ochotni se otevřít novým myšlenkám, pocitům, způsobům vnímání, postojům i přístupům. Sami poznáme, co je třeba změnit a jak.

* * *

Šťastný nový rok 2020 nám všem!Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.