neděle 9. února 2020

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 10. do 16.2. 2020

Milí přátelé,

minulý týden nám měl přinést mnohá prozření a uvědomění, na jejichž základě jsme se měli rozhodnout ke změnám, které jsou v našem životě či v nás samých potřebné. V tomto týdnu je budeme pozvolna uvádět do chodu, avšak v míru a harmonii. Nynější energie nás podporuje v růstu a rozvoji, aniž bychom přitom museli činit jakékoli radikální, nepříjemné kroky. Samozřejmě v některých případech se nepříjemným situacím nevyhneme, avšak ve valné většině našich současných situací jsou nám podmínky opravdu příznivě nakloněny, je-li naším záměrem naplňovat svá upřímná přání a přitom si udržet harmonii s našimi blízkými. Je-li naším přáním žít šťastně a současně přejeme totéž také ostatním, Nebesa nám velmi ráda pomohou to uskutečnit, i když třeba sami zatím nevíme, jak to udělat - zvláště tehdy, když se naše hlediska na určité věci liší. Každý člověk je unikátní a stejně tak je unikátní i jeho vnímání a názory. Je tedy logické, že se naše postoje budou vždy více či méně lišit. To však nemusí být pro naše vztahy nijak negativní vliv, nejedná-li se o něco opravdu podstatného pro jejich existenci. Jsou věci (jako např. mravní zásady, upřímnost, aj.), které když ve vztahu chybí, byť jen na jedné straně, neumožňují, abychom v něm byli naplnění. V ostatních případech se však dá najít způsob, jak zkrátka přijmout skutečnost, že na některé věci máme odlišné názory a náhledy, a že je to tak v pořádku. 
Harmonie, mír a vzájemné porozumění jsou hlavním tématem tohoto týdne. Jak v našich vztazích, tak i v našem vlastním nitru. Umění přijímat sami sebe se vším, co k nám patří, včetně našich stinných stránek, je klíčem k tomu, abychom totéž dokázali vůči druhým lidem a uměli dát na první místo vzájemné pochopení, přijetí a lásku před uraženým, ukřivděným, ublíženým egem. Je to tedy také o odpouštění - nikoli ve smyslu mávnutí rukou nad tím, co se stalo, ale nad vlastním osvobozením se od minulosti a jejího vlivu na naše současné prožívání. Přestat se plnit hněvem a touhou po odplatě je jednou z největších laskavostí, které můžeme sami sobě prokázat. Harmonie v našem nitru se pak přirozeně začne také projevovat v našich vztazích. Dovolme si být prostředníky uzdravování a lásky, a staneme se jimi.
 
- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto sady:
  • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
  • Moudrost domu noci (Wisdom of the House of Night; P.C. Cast & Colette Baron-Reid)
  • Orákulum jednorožců (Oracle of the Unicorns; Cornelia Francesca Brabbs)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 
 
* * *

Z Tarotu strážných andělů nám pro tento týden vyšla Desítka Citů, nádherná karta představující šťastné a naplněné vztahy mezi lidmi, kteří jsou si blízcí. Může to být rodinné štěstí, ale stejně tak i štěstí mezi přáteli, partnery či kolegy. Pojem "blízký člověk" nebo "spřízněná duše" se může týkat kohokoli, kdo je nám v pravém slova smyslu blízký, bez ohledu na krevní příslušnost. Mnozí z nás sami dobře vědí, že rodina není vždy synonymem pro štěstí a naplnění. Někdy právě naše fyzická rodina je zdrojem největších bolestí a traumat v našich životech. Tato karta vypovídá o vztazích, v nichž jsme milováni, přijímáni, jací jsme, chápáni a podporováni. Je jedno, o jakou formu vztahu se jedná. Každopádně nás však čeká období trávené s lidmi, kteří jsou blízcí naší duši a péče o tyto vztahy. Pokud někoho takového momentálně nemáme, je to znamení, že nastal příznivý čas pro navázání takového vztahu. 
Obecně je to pak vedení k tomu, abychom měli na prvním místě lásku a harmonii, jak v našich vztazích, tak i ve všech ostatních oblastech našeho života, včetně nás samých. 

Z karet Moudrosti domu noci nám vyšla karta Fragment, která nám připomíná, že všechno je vzájemně propojeno a že i když nám některá oblast v životě připadá nefunkční, ve skutečnosti vše zapadá na své místo a vše má svůj význam. Radí nám, abychom se místo detailů zaměřili na širší záběr a pohlédli na dění v našem životě z širší perspektivy. Možná, že problémy, které máme v práci, nás učí větší asertivitě, která nám pak přispěje k větší sebeúctě a dobře nám poslouží v našich vztazích. Možná, že problém v nějakém vztahu nám pomůže zjistit, na kterých svých vlastnostech můžeme zapracovat, a jejichž kultivace nám pak pomůže ve všech ostatních směrech. Možná, že to, co nás teď bolí a trápí, se nakonec ukáže jako nesmírné požehnání a budeme za to rádi. I když momentálně nerozumíme některým souvislostem, v pravý čas se nám ukážou. Máme se tedy uvolnit, přestat se snažit všechno pochopit, vymyslet či vyřešit, a místo věcí, které nyní nemůžeme změnit, se sosutředit na ty, které změnit můžeme. Soustředíme-li se na to, co v našem životě funguje, a na to, co ovlivnit můžeme, přirozeně to pomůže k uzdravení a vyřešení těch ostatních oblastí, s nimiž jsme si nevěděli rady. Všechno je propojeno a vkládáme-li svou pozitivní energii byť jen do jedné oblasti, rozproudí se také těmi ostatními. 

Z Orákula jednorožců nám vyšla karta Partnerství. Další karta vztahů, která nás vybízí k vzájemné podpoře, spolupráci a pomoci. Jejím hlavním poselstvím je, že nikdo z nás nezvládne všechno sám. Každý z nás má silnější a slabší stránky a u každého člověka se tyto stránky liší. Při vzájemné spolupráci se však tyto naše silné i slabé stránky dokonale doplňují - a to proto, abychom fungovali jako celek a uvědomili si sílu jednoty. Tato karta nás vybízí, abychom přijali pomoc někoho druhého. Někdy stačí i pouhý jiný náhled nebo myšlenka, a hned se před námi rozvine cesta, kterou jsme neviděli, dokud nám někdo druhý nepřispěl svým vlastním jedinečným pohledem na věc. Obdobně pokud si přejeme něco vytvořit, dosáhnout nějakého cíle, nemáme se o to snažit sami, ale v týmu lidí, v němž každý z nich disponuje nějakou unikátní vlastností či schopností. Mohou to být lidé s nějakou odborností, znalostmi nebo nějakou osobnostní vlastností, která je pro naši věc důležitá. Spojme se tedy s nimi a nechme si pomoci. Všem zúčastněným to přinese jen dobré.
Nakonec je tato karta také připomínkou toho, že potřebovat pomoc je nejen normální, ale i samozřejmé, právě z důvodu jedinečnosti každého z nás. Není to žádná slabost ani neschopnost. Někdy si prostě NEMŮŽEME pomoci sami, i kdybychom sebevíc chtěli, a tak to má být. Jedině tak si udržíme vědomí vzájemné důležitosti a toho, jak jeden druhého ve skutečnosti potřebujeme. Pomáhá nám to udržovat si mezi sebou pouto lásky, pokory a vděčnosti.

* * *

SHRNUTÍ
V tomto týdnu budeme rozvíjet vztahy se svými nejbližšími, se svými spřízněnými dušemi. Budeme prožívat lásku a harmonii, ať už v rodině, s partnerem, s přáteli nebo s kýmkoli jiným. Pokud takový vztah postrádáme, máme ideální podmínky k tomu, abychom ho navázali. Je však důležité se lásce i novým lidem otevřít. Jsme-li uzavření a nedůvěřiví, nemůžeme čekat, že se k nám někdo bude chtít přiblížit. Vnímaví lidé, s nimiž bychom si mohli být blízcí, totiž vycítí, že si ve skutečnosti nepřejeme kontakt s nimi mít, a respektují naše přání, ať již vědomě nebo nevědomě. Záleží tedy hlavně na nás a na tom, jak působíme a co vyzařujeme. Pokud víme, že s tím máme problém, zapracujme na tom - Nebesa nám ráda pomohou. 
Nemějme strach přijmout pomoc a náhled někoho druhého. Ať už se jedná o cokoli, každý člověk bez výjimky někdy potřebuje doplnit svá vlastní hlediska a řešení přispěním někoho druhého. Energie tohoto týdne podporuje týmovou práci a vzájemnou pomoc, a tak si dovolme pomoc přijmout - nebo ji naopak někomu poskytněme, když k tomu budeme vedeni. 
Dejme lásku a harmonii na první místo a rozvíjejme ji v našich vztazích i v sobě samých. Právě od lásky a harmonie, kterou chováme sami v sobě, se totiž odvíjí i naše vztahy a další životní oblasti. Jsou jako půda, která přináší plody podle toho, co do ní zaséváme. Nechť je to tedy láska a harmonie.

* * *
 
 
Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.