úterý 10. března 2020

Jak nakládat se strachem z nemocí

Koronavirus (COVID-19) je respirační onemocnění způsobené novým virem prvně zaznamenaným v čínském Wu-Chanu v prosinci 2019. Podle Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) je tento nový virus příbuzný širokému kmenu virů, které způsobily epidemii akutního respiračního syndromu (SARS) v roce 2003 a středovýchodního respiračního syndromu (MERS) v roce 2012.
Nejčastějšími projevy nemoci COVID-19 jsou teplota, kašel a dýchací obtíže, které mohou nastat dva až čtrnáct dní po vystavení zdroji. Většina lidí při tomto onemocnění má pouze mírné projevy podobné nachlazení nebo chřipce, přestože u některých zdravotně oslabených osob vyústilo v jejich úmrtí.

CDC říká, že onemocnění COVID-19 nepředstavuje pro většinu lidí vážnější zdravotní riziko. 

Protože je tento virus poměrně slabý, osvědčená a důkladná osobní hygiena může dobře omezit šíření této i dalších nemocí. CDC doporučuje následující kroky:

  • Vyhněte se kontaktu s lidmi, kteří jsou nemocní.
  • Nedotýkejte se očí, nosu a úst, nemáte-li umyté ruce.
  • Zůstaňte doma, jste-li nemocní.
  • Zakrývejte si při kýchání nebo kašli svá ústa kapesníkem, a ten pak hned vyhoďte.
  • Čistěte a desinfikujte předměty a povrchy, na které často saháte, klasickým domácím čistícím prostředkem nebo ubrousky.
  • Umývejte si ruce mýdlem a vodou alespoň 20 sekund, obzvláště po použití toalety, před jídlem a poté, co jste si do rukou kýchli nebo odkašlali. 

Vývoj situace vypadá příznivě. Je zde však druhá strana věci, která je zneklidňující. Z epidemie se stala pandemie a nemoc se rozšířila globálně. Na tuto nemoc zatím není vakcína a přestože celková úmrtnost zůstává nízká, stále je o něco vyšší než u klasické chřipky. Tato nemoc má také neblahý vliv na světovou ekonomiku. Zdravotnická zařízení ve spoustě zemí nemá potřebné vybavení k detekci viru nebo k péči o vážně nemocné pacienty v případě, že by se tato nemoc více rozšířila. 

Pro děsivé informace o onemocnění COVID-19 rozhodně nikdo nemusí chodit daleko. To, jak na tyto smíšené informace reagujeme, záleží na našich předchozích přesvědčeních ohledně této nemoci a naší citlivosti vůči jejímu šíření. 

STRACH Z NÁKAZY
Strach ovlivňuje to, jak reagujeme na zprávy médií informujících o zdravotních rizicích. Strach z nemocí a nákazy je do jisté míry adekvátní, když jde o epidemie jako je tato. Do až ochromujícího strachu však přitom upadají zejména lidé, kteří trpí obsesivně-kompulzní poruchou (OCD). Zhruba 50% lidí trpících OCD má silný strach ze špíny a nemocí, kvůli kterému si nutkavě umývají ruce. V některých případech se tito lidé soustřeďují na riziko nákazy od druhých lidí; v jiných případech mají zase strach, že sami někoho nakazí. Při extrémním strachu z nákazy se mohou lidé bát i kontaktu s tělesnými tekutinami druhých nebo se stopami svých vlastních tekutin na veřejných místech. Je-li strach takto intenzivní, představuje každá výprava do veřejného prostoru pro tyto osoby ohrožení, a tak se tomu buď vyhýbají, nebo si přehnaně myjí ruce.

Tak jako většina fobií, má i tato svou škálu. Na jedné straně jsou ti, kdo trpí OCD, na druhé straně zase ti, kdo na možnost nákazy nehledí vůbec. Dalo by se spekulovat o tom, že ti, kdo se nákazy nebojí vůbec, se vystavují mnohem většímu riziku ohrožení zdraví, a to nejen svého, ale i druhých - v případě, že by nemoc kvůli své lhostejnosti šířili mezi ostatní.  

Určitá míra zdravého respektu k nemocem a možnostem nákazy je namístě. Od určitého bodu však normální míra obav přerůstá v přílišný osobní stres a narušuje tak lidem normální fungování. Právě u těchto lidí napáchají děsivé zprávy o nemocech a epidemiích více škody než užitku.

ZDRAVOTNICKÉ ZPRAVODAJSTVÍ
Naše informačně-technologická společnost zanechala většinu lidí ve velmi vážné informační dezorientaci a přetížení. Vlny neustálých aktuálních zpráv, které se na nás valí, nutí naši mysl k tomu, aby neustále sledovala a hodnotila tyto informace. Zdraví je pro většinu lidí důležité, a tak zprávám na toto téma obvykle věnují nejvyšší pozornost. 
Avšak pojetí této nemoci médii je zaujaté. Média věnují více času zveličování hrozeb a rizik, než jiným, stejně důležitým otázkám zdraví. Úzkostlivé a vystrašené osoby přitom věnují prioritně pozornost informacím, které vyvolávají strach, což ještě zvyšuje jejich úzkost a neklid. S tím, jak zaníceně média propírají nynější epidemii, se lidé se zvýšenou mírou strachu a úzkosti z nemocí bojí ještě více a ještě více se také zaměřují na všechna rizika. Jejich strach a úzkost týkající se možné nákazy vrcholí. Tak potom lidé trpící OCD, ale jinak zdraví, uzavírají sami sebe do karantény nebo se umývají nebezpečnými látkami. Jakmile je jejich strach z nákazy virem aktivován, jsou jakékoli zklidňující a ujišťující informace zbytečné, neboť jejich strach je odfiltruje. 

JAK ZVLÁDAT ZPRÁVY
Pokud vás zneklidňují zprávy o šíření viru, existuje několik kroků, které můžete podniknout, abyste svůj strach a úzkost dostali pod kontrolu a zmírnili je. 

  • Nechte se vést doporučeními zdravotníků, ne svými emocemi. Osvojte si zdravé hygienické návyky doporučované CDC (nebo jinými zdravotnickými zařízeními). Odolejte pokušení tato doporučení překonávat, jen abyste se cítili méně úzkostní. 
  • Omezte příliv zpráv do vašeho života. S tím, jak silně jste zaměřeni na hrozby, bude pro vás nejlepší omezit čas, který věnujete sledování nejnovějších zpráv o šíření viru. Chcete-li být dobře informovaní, sledujte seriózní, spolehlivé zdroje zdravotnických zařízení. 
  • Vyvarujte se nutkavého mytí rukou. Následujte doporučení zdravotníků ohledně hygieny. Zjistíte-li, že máte sklon mýt si ruce tak dlouho, dokud se necítíte lépe, může to být známka počínající obsesivně-kompulzní poruchy. 
  • Udržujte svůj život v normálu. Nedovolte strachu, aby ovládal váš život. Je-li ve vaší oblasti urgentní sledovat informace, řiďte se přitom zdravým rozumem a zodpovědností, nikoli strachem.

* * *

zdroj: https://www.psychologytoday.com/us/blog/the-runaway-mind/202003/media-fear-and-the-coronavirus-outbreak
překlad: Magda TechetováŽádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.