neděle 8. března 2020

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 9. do 15.3. 2020

Milí přátelé,

máme zde další březnový týden a spolu s ním také úplněk ve znamení Panny 9.3., který bude posilovat vše, čemu budeme věnovat svou pozornost - což může mít i negativní účinek, bude-li většina lidí zaměřena na strach a katastrofické scénáře. O to důležitější pro nás všechny je, abychom dokázali zůstat ve stavu vnitřního míru, udrželi si tak spojení se svou intuicí a podnikali akci teprve v případě, jsme-li k tomu vedeni. Strachování se, stres a úzkostlivá očekávání ubližují našemu tělu a vysávají naši energii. Chceme-li si udržet své zdraví, duševní i fyzické, je důležité se o sebe co nejlépe starat a ne si ještě ubližovat a oslabovat se. Mějme na paměti, že vystrašená, ostražitá mysl vytváří vystrašené, ostražité tělo. Není divu, že první místo, kde následky svého strachování pocítíme, je imunitní systém. Tělo nám do velké míry slouží jako zrcadlo našeho duševního rozpoložení a jsme-li přehnaně ostražití, máme skvěle našlápnuto k poruše imunitního systému, který bude zaprvé oslabený a náchylný k onemocněním zvenčí, a který zadruhé začne bezhlavě útočit na cokoli, co mu připadá nebezpečné - dokonce i na naše vlastní tělo. Z toho pak vznikají různá autoimunitní onemocnění, alergie a další problémy, kdy naše tělo reaguje stejně přehnaně jako naše mysl a začíná tím ničit samo sebe (tak jako naše mysl). Uvědomme si, že stres opravdu nikomu a ničemu nepomáhá a nic neřeší. Ve skutečnosti vytváří ještě další problémy, které nepotřebujeme. Pro dobro své i druhých tedy zůstaňme v klidu, a díky tomu také v dobrém spojení se svou intuicí, která nás vždy povede krok za krokem. Nic na tom není. 
Momentální dění je příkladnou ukázkou zdejší zakořeněné mentality nedostatku, která má z velké části svůj původ v tragických historických událostech a opravdu těžkých obdobích, kdy skutečně nebylo ničeho dost a lidé museli bojovat o své životy. Je logické, že všichni, kdo něčím takovým prošli, zůstali poznamenaní a mnohdy tyto své návyky vzniklé jako výsledek traumatu předávali dál svým dětem a dalším lidem. Kdykoli se tedy objeví sebemenší náznak možného nedostatku, omezení svobody nebo něčeho podobného, aktivuje se v lidech strach o přežití a podle toho také jednají, byť jim o život ani o dostatek zdrojů nejde. Bohužel takto opět vznikají další zbytečné problémy, které aktivují strach zase v dalších lidech, že na ně nezbyde, a celý problém se tak ještě zvětší, protože další začnou jednat stejně. 
Tento řetězec strachu je třeba zastavit. Už tím, že k němu nebudeme sami přispívat, ho přerušíme, a napomůžeme světu k lepšímu zdraví. Přestože můžeme také vnímat strach, zejména jsme-li empatičtí a zachycujeme emoce druhých, je důležité mu nepodléhat a nejednat podle něho. Strach je normální lidská emoce, je třeba se smířit s jeho přítomností, ale nenechat se jím vést k nepřiměřenému jednání. Když totiž jednáme na základě strachu, způsobíme tím sami sobě i některým dalším zase jen další strach a celá situace se naším přičiněním ještě zhoršuje. 
Rozhodněme se proto věnovat svou pozornost a energii zdraví, nikoli nemoci. Řešením, nikoli problémům. Míru, nikoli panice. Hojnosti, nikoli nedostatku. Lásce, nikoli strachu. 
Takto bychom mohli pokračovat. 
To, že nepodléháme strachu, neznamená, že něco nebereme vážně nebo že to pro nás není důležité, ale že si šetříme svou energii na řešení, místo abychom ji vyplýtvali na nicneřešící hromadu děsu. Nepodléhat strachu je velmi moudré i z toho důvodu, že tak dokážeme zůstat v kontaktu se svou intuicí a jednat v souladu s jejím vedením k co nejlepším výsledkům. To vystrašená mysl nedovolí - je vůči intuici hluchá a slepá. Udělejme tedy vše, co můžeme, abychom si udrželi svůj klid, nepřipojovali se k hromadnému strachu a dobře pečovali o své duševní i fyzické zdraví. Navíc tak budeme pozitivním příkladem i pro mnohé další - a to je součást našeho životního poslání.
 

- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto sady:
  • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
  • Květová terapie (Doreen Virtue a Robert Reeves)
  • Andělé hojnosti (Angels of Abundance; Doreen Virtue)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 
 
* * *


Z Tarotu strážných andělů nám pro tento týden vyšla úplně stejná karta jako minule - Trojka Činu, která představuje umění, a to jak ve smyslu tvořivých činností, ve kterých můžeme konstruktivně zaměřit svou pozornost, tak i ve smyslu umění duchovních - například umění být pozorovateli sebe samých a vědomě na sobě pracovat, umění nepodléhat strachu, umění ovládat svou energii a nepouštět ji tam, kde ji pouze ztrácíme, umění zůstat soustředěni na lásku, na zdraví a hojnost... i spousta dalších forem umění. 
Tato karta vypovídá také o růstu a duchovních zkouškách, jak v osobní, tak i v globální rovině. Něco důležitého se učíme a zase se tak o kousek posuneme. Pokud nějaké "duchovní umění" zatím neovládáme, je pro nás nynější období skvělou příležitostí se ho naučit.

Z karet Květové terapie máme kartu Důvěra. Ta nám říká, že máme důvěřovat svým pocitům a intuici. Také nás vybízí k důvěře vůči druhým a k prohlubování této důvěry, neboť ta je velmi důležitým základem každého vztahu. Pokud někdo v našem životě důvěryhodný není, máme tento vztah přehodnotit a případně podniknout zdravé změny. Mít kolem sebe důvěryhodné, spolehlivé blízké je velmi důležité, protože se mezi nimi můžeme cítit v bezpečí, můžeme být sami sebou a můžeme se zcela otevřít. I to má mimo jiné podstatný vliv na naše duševní i fyzické zdraví. 
V kontextu nynějšího dění je to také vedení, abychom si dávali pozor na to, čemu věříme. Ne všechny informace, které se k nám dostávají, jsou nutně pravdivé a objektivní. Využívejme k rozlišení falešných a zkreslených informací od těch pravdivých svou intuici - a opět, abychom mohli být v kontaktu se svou intuicí, je třeba zůstat v klidu a udržet si svůj vnitřní mír. 
Obecně je pak tato karta pozitivním znamením, že všechno dopadne dobře a že tomu máme věřit, neboť právě naše víra dává těmto dobrým výsledkům energii k naplnění. 

Z karet Andělů hojnosti jsme dostali výstižnou kartu s názvem Bůh je váš zdroj. Týká se již zmíněné mentality nedostatku, kdy jsme přesvědčeni, že pokud si něco nezařídíme a nezajistíme sami, tak to mít nebudeme. Touto kartou nám Nebesa připomínají, že všeho je dost pro všechny a že vždy se najde způsob, jak nám zajistit to, co právě potřebujeme. Ať už se to týká našich materiálních potřeb nebo těch citových, vždy všechno dostáváme v pravý čas. 
Přitom však této hojnosti můžeme sami bránit v cestě k nám, a to například pocity nezasloužení si, pocity viny, silným strachem nebo přesvědčením, že NENÍ MOŽNÉ, abychom to, co si přejeme, dostali. Právě naše přesvědčení souvisí s poselstvím předchozí karty - to, čemu věříme, se nám v životě projevuje. A věříme-li v dostatek všeho potřebného, pak se bude tato pravda v našem životě projevovat. Uvědomíme-li si, že jsme se dostali až sem a vždy jsme měli k dispozici všechno potřebné, můžeme si být jisti, že zvládneme i všechno, co je ještě před námi, a stejně tak i k tomu budeme mít všechny potřebné prostředky, schopnosti či vědomosti. A nebudeme-li na něco stačit sami, vždy se nám dostane pomoci, budeme-li ochotni ji přijmout.

* * *

SHRNUTÍ
Tento týden vypadá jako jedna velká zkouška víry. Ať už se jedná o jakoukoli záležitost, která nám dělala starosti, jsme vedeni k tomu, abychom si udrželi svůj vnitřní klid a věřili, že všechno bude zase dobré. Právě naše víra je pozitivně zaměřenou energií, která se pak projeví ve výsledcích - tak jako v opačném případě strach, který se projeví negativním způsobem, budeme-li mu podléhat a nechávat ho, aby nás ovládal. Rozhodnutím udržet si pozitivní víru a naladění napomůžeme svým dílem i světu od tíhy strachu, která ho momentálně zachvacuje a jen všem zbytečně ubližuje.
Obklopme se ve svém životě lidmi, kteří jsou důvěryhodní, o které se můžeme opřít, tak jako oni o nás, a věnujme svůj čas a pozornost tomu, co nás těší a posiluje. Soustřeďme se na dobré věci, a ony budou přicházet dál. Zaměřujme svou pozornost a energii na to, co si přejeme, aby rostlo a rozvíjelo se - například více lásky, zdraví, hojnosti aj. Energie pondělního úplňku tento náš záměr ještě podpoří a posílí. 
Velmi nám v tomto období pomůže tvořivá činnost - cokoli, při čem zaměříme svou pozornost k něčemu konstruktivnímu a nebude tak mít žádný čas nebo prostor pro vymýšlení negativních scénářů a stresování. Odpočine si tak naše duše i tělo. Pomůže nám také poslech relaxační hudby, uvolňování svých emocí i myšlenek (např. do deníku, vyplakáním, fyzickou aktivitou nebo jiným zdravým a bezpečným způsobem), jemné protahování těla a dobrá péče o své duševní i fyzické zdraví.
Místo boje proti tomu, co nechceme, se soustřeďme na posilování toho, co chceme.
A věřme, že to funguje :) 

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.