neděle 22. března 2020

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 23. do 29.3. 2020

Milí přátelé,

minulý týden jsme byli vedeni k tomu, abychom se uvolnili, zachovali si co nejvíce duševních i fyzických sil a dobře hospodařili se svou energií. Vzhledem k novým opatřením a změnám si musíme na tyto nové podmínky nějakou dobu zvykat, a to nějakou energii vyžaduje. Někdo to zvládá lépe, někdo hůře. I nadále musíme počítat s nějakými dalšími změnami, a tak buďme i nadále co nejflexibilnější. Plyňme s proudem, který nás nyní unáší, neboť on přesně ví, kudy a jak plout, abychom se posouvali co nejsnazším způsobem. Tak jako voda v řece se vyhneme kamenům, obeplujeme překážky a přes občasné peřeje budeme stále pokračovat dál. Naši andělé nám připomínají, jak je důležité umět se vzdát své potřeby mít všechno pod kontrolou a jednoduše se přizpůsobit a plynout s proudem života. 
Novoluní ve znamení Berana, které nastává 24. března, přichází v duchu truchlení a hojení ran, ať už dávných nebo čerstvých. Toto období může být emocionálně náročnější, a tak je důležité dobře se o sebe starat, dopřávat si čas na zpracovávání svých emocí, nechávat jim prostor a umět přijímat sami sebe i druhé lidi v jejich lidskosti a zranitelnosti. V nynějších podmínkách se ztrácejí masky, které lidi nosili, a prokoukává na povrch jejich samotné jádro. To se týká i nás. Na spoustě věcí, které jsme ještě před pár týdny řešili, najednou vůbec nezáleží. Mnozí poznávají skutečné životní hodnoty a jejich nová uvědomění jim pomáhají ke krásným osobnostním proměnám. A jak sami dobře víme, někdy i smutek nebo bolest přispívají lidem k otevření jejich srdcí a k větší lásce a soucitu. To je důležité si pamatovat. Naše srdce se otevírají jak v osobní, tak i v kolektivní rovině, a to je velmi dobře. 
Naši andělé nám připomínají, že jsme neustále pod ochranou. Přestože je třeba podnikat i lidské, fyzické kroky pro své zdraví, bezpečí i všechny ostatní životní oblasti, jsou tady pro nás a rádi nám pomohou se vším, s čím bude třeba. Stačí je požádat a pak jejich vedení (ve formě pocitu, nápadu, vize, slov či znamení) následovat. Čím klidnější a jasnější bude přitom naše mysl, tím snáze budeme vedení našich andělů vnímat. 
Jako duchovně založení lidé jsme zvyklí se sebou pracovat, rozvíjet se a jsme schopni velké sebereflexe a sebekázně. Nyní toto všechno, co jsme se za mnohá léta učili, můžeme využít pro své i kolektivní dobro. Je to součást našeho životního poslání a důvodu, proč jsme sem právě v této době přišli a proč se nacházíme na duchovní cestě. Klidný, uvědomělý člověk zůstává přístupný vedení shůry, zůstává schopen aktivně řešit, co je třeba, a jedná na základě zralé úvahy a moudrosti, čímž napomáhá k co nejlepším výsledkům pro dobro všech. Zároveň se stává zdravým příkladem pro druhé a i tím napomáhá k dalšímu zlepšování situace. A to má velkou cenu! 
Naši andělé nám připomínají, že si vedeme dobře a že nás v tomto konání ve všech směrech podporují. Jsou připraveni nám pomoci s čímkoli, co budeme potřebovat. Nejsme na to sami! Nechme si pomáhat a sami pomáhejme dál. Každý krok, snaha, modlitba či jakákoli forma pomoci a podpory se počítá! Oceňujme se a buďme na sebe hrdí. Zvládáme to skvěle a stejně tak si poradíme i v každém dalším dni.  


- Magda

Pro tento týden jsem použila pouze sadu Andělské tarotové karty od Doreen Virtue.

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 
 
* * *
 
První kartou pro tento týden je Trojka Vzduchu. Vypovídá o smutku, smutných zprávách, žalu a truchlení. V rámci globálního dění to není nic nečekaného. Všichni jsou z těchto událostí smutní, ať už ti, které postihla ztráta či rána (jakéhokoli charakteru), a nebo ti, kteří truchlí pro druhé a sdílí smutek s nimi a se světem. Citliví, empatičtí a vysoce vnímaví lidé se velmi snadno naladí na kohokoli, kdo se trápí, protože jim pak mohou pomáhat. Dovedou vycítit smutek i u lidí, kteří ho umí velice dobře skrývat a předstírat, že se nic neděje. Jsou vnímaví i vůči těm nejnenápadnějším stopám bolesti. O to intenzivnější může být jejich prožívání v případě, kdy je takové množství lidí (a srdcí) otevřených dokořán pod vlnou smutku a strachu. Pro citlivé osoby je nyní velmi důležité se každý den očišťovat od nastřádaných pocitů, důkladně se zrelaxovat a meditovat. Dopřávejme si alespoň nějaký čas o samotě, pusťme si klidnou, relaxační hudbu (třeba do sluchátek), zavřeme oči a vypusťme ze sebe vše, co nás tížilo. Nechme se znovu prostoupit klidem a požádejme Nebesa o Božskou ochranu našeho citlivého srdce. Věnujme si tuto péči nejlépe každý den.
Tato schopnost sdílet navzájem svůj smutek a truchlit pro druhé je jednou z věcí, která nás spojuje, a je hlubokým projevem lásky, která je jádrem každého z nás. Bez ohledu na mnohé rozdíly mezi námi se lidé sjednocují, rozumí si a pomáhají si. I v té rychlosti, s jakou se to všechno seběhlo, jsme se dokázali semknout, vzájemně se podporovat, a začít aktivně jednat ve prospěch všech. Náš sdílený smutek nás spojil a pomohl nám k jednotě. Inspiruje nás k novým a novým nápadům, tvorbě, vynálezům a způsobům, jak udělat něco dobrého a užitečného. Přestože je situace nešťastná, je v ní - tak jako i v ostatních nešťastných situacích - skryté požehnání. 
Tato karta nás také vyzývá k přijetí našeho smutku jako součásti naší lidskosti. Dovolme si plakat, když to potřebujeme. Dovolme si přijmout útěchu, když ji potřebujeme. A také útěchu poskytněme, když ji potřebuje někdo jiný. Truchlení otevírá naše srdce, které se možná uzavřelo kvůli strachu nebo kvůli snaze zůstat neporazitelní. I ti nejsilnější a nejodolnější lidé jsou stále lidmi a je pro ně stejně přirozené mít normální lidské pocity. Naši andělé nám touto kartou radí, abychom se svých pocitů nebáli. Jsou normální, pochopitelné a jako takové potřebují být přijaty a dostávat čas od času svůj prostor. Je to součást péče o naše zdraví.
Další význam této karty spočívá v léčení emocionálních ran, které jsme utrpěli, ať už nyní či dříve. Protože trávíme většinu času doma mezi čtyřmi stěnami, dostávají naše vnitřní nedořešené záležitosti prostor, neboť před nimi nemáme kam (k čemu) utéct. Možná jsme utrpěli ztrátu někoho blízkého, ať už v důsledku úmrtí či rozchodu, a o to více se teď cítíme sami. Možná naši mysl zaplavují vzpomínky, které jsme dříve vytěsnili. Možná na nás doléhají naše dosud nesplněná přání, která jsou teď odsouvána stranou a považována za méně důležité. Ať už je důvodem našeho smutku cokoli, nastal nyní čas ho plně prožít, dát mu prostor, který mu patří, a dovolit mu, aby odešel. Naše srdce si samo najde cestu, jak se uzdravit. 
Uvolněme se, vyplačme se, pokud potřebujeme, a dovolme si být lidmi. 

Druhá karta pro tento týden je Sedmička Ohně, která vypovídá o tom, že někteří lidé se mohou v současné době chovat velmi defenzivně a cítit se napadáni, přestože tomu tak není. Jejich přehnané reakce a nepřátelské chování vycházejí mnohdy právě z neschopnosti zpracovávat svůj smutek nebo jiné silné emoce, které se pak projevují ne zrovna šťastným způsobem. 
Tato karta v klasickém tarotu představuje člověka, který si brání svoje území. V nynějším kontextu se to týká lidí, kteří si brání svoje zaryté názory (např. odmítání připustit si současnou situaci), kteří útočí na ostatní (ať už jsou v právu nebo ne), kteří si mnohdy bezohledně vybojovávají to, co chtějí (např. v obchodech), dále zanícené diskuze, kde se lidé hádají a vzájemně napadají ve snaze prosadit si svůj názor, nadávky na mizernou vládu, apod. 
Na toto všechno si nyní máme dávat pozor, protože menší konflikty snadno přerůstají v konflikty větší. Svět má už tak dost problémů, tak k němu nevytvářejme další v podobně osobních potyček a urážlivosti. Neberme si osobně nic z toho, co lidé říkají nebo dělají, i kdyby to osobně mysleli. Odolejme pokušení vylévat svůj hněv a rozhořčenost mezi ostatní. Tak jako v případě strachu, který se řetězově šíří a který můžeme my sami pomoci přestat šířit dál svým vlastním rozhodnutím mu nepodlehnout, platí to i v tomto případě. Přestože se mnozí lidé dovedou chovat opravdu ohavným způsobem, je důležité se "nenakazit" jejich energií tím, že se necháme vtáhnout do jejich dramat. Samozřejmě to neznamená, že bychom neměli takové situace řešit a asertivně jednat. Podstatné je zde to, abychom se sami nestali dalším šiřitelem hněvu a útoků. Chraňme si svoji energii a vkládejme ji do dobrých účelů - do modliteb, do tvůrčí činnosti, do podpory, do péče o své zdraví. Energie, kterou mnozí lidé s obrovskou vervou vynakládají na prosazování svých názorů nebo lynčování druhých, je naprosto zbytečně vyplýtvaná a v mnohých případech také působí velké a zbytečné škody. 
Moudře si tedy vybírejme, kam svou energii budeme vkládat. Nereagujme na defenzivnost druhých. Neposilujme jejich pocit ohrožení tím, že se na ně nahněváme a sami začneme útočit nebo se bránit. Můžeme tím pomoci zmírnit již existující konflikty a zabránit vzniku konfliktů potenciálních. I to je součást našeho životního poslání a velkého dobra, které můžeme pro svět vykonat. 

Poslední a nádhernou kartou je Hvězda, která je poslem šťastné budoucnosti a naděje. Říká nám, že všechno bude dobré, i když si budeme muset nějakou dobu počkat. Je to karta naděje a víry a požehnání do budoucna. Symbolizuje světlo na konci temného tunelu, kterým nyní procházíme. Někdy přináší i poselství, že situace nemusí být tak zlá, jak si myslíme, a že konec temného období může být mnohem blíž, než se nám zdá. 
Touto kartou jsme vedeni k pravému opaku beznaděje, kterou mnozí lidé trpí. Víra a naděje jsou lékem na zoufalství a pocity bezmoci. Přestože některé věci nemůžeme ovlivnit, vždy existují i řešení, o nichž netušíme a která se mnohdy objeví sama od sebe. Často těmto okolnostem říkáme zázraky. Právě o nich je tato karta - o zázračných řešeních, která jsou na cestě k nám a která nám pomohou vše zdárně vyřešit. Je však třeba si tuto naději a víru udržet a být trpěliví, neboť každá změna vyžaduje svůj čas. 
Karta Hvězda je také o dlouhodobých výsledcích, čímž nám sděluje, že vše, co se nyní děje, prospěje nám jako jednotlivcům i jako společnosti z dlouhodobého hlediska ke šťastným změnám.   

* * *

SHRNUTÍ
Tento týden pro nás nebude lehký, ale přinese nám mnoho požehnání. Spoustě lidí otevře nynější smutné období srdce a napomůže nám k ještě větší sounáležitosti. Lidskost je nyní pro nás hlavním tématem. Duchovní učení, schopnost sebereflexe a sebeovládání teď mnohým z nás umožní své lekce využít v praxi a nereagovat na podrážděnost či agresi jiných, které bychom svou reakcí ještě posílili. Udržujme si nadále svůj vnitřní mír a šetřeme si svou energii na dobré a užitečné věci, místo abychom jí plýtvali na zanícené nicneřešící diskuze nebo na nadávky a stěžování si. Soustřeďme se na to dobré, co nám nynější situace přináší. Vše, co se nyní děje, nám poskytuje krásné příležitosti ke konání svého životního poslání, jímž je šíření lásky, světla a léčení ve světě. Každý z nás je důležitý a každý z nás může vykonat mnoho dobrého. 
Naši andělé nám vzkazují, že i když nyní prožíváme mnoho smutku (ať už kvůli globální či nějaké osobní situaci), vše bude nakonec dobré. Udržme si svou víru a naději.
Dostává se nám příležitosti k hlubokým osobním i kolektivním proměnám, které nakonec přinesou velká požehnání nám i celému světu.  
 
* * *
 

Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.