neděle 29. března 2020

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 30.3. do 5.4. 2020

Milí přátelé, 

přecházíme do nového měsíce dubna a spolu s ním se bude navracet do rovnováhy vše, co v rovnováze nebylo, jak v naší individuální, tak i kolektivní rovině. Jedna věc je ta, že se začínáme vyrovnávat s novým stavem věcí a se změnami, které jsme museli podstoupit i sebevíc nepřipravení. Dále se dostává do rovnováhy naše fyzické i duševní zdraví - a u koho tato rovnováha chybí, má nyní ideální čas pro to, aby to změnil. V mezilidské oblasti to znamená vyřešení doposud nedořešených věcí či vyrovnání karmických dluhů. To se týká také odpouštění, které je ve své podstatě obnovou naší vlastní rovnováhy, která byla narušená dlouhodobým vydáváním energie na zlost a ukřivděnost.
Necháme-li se vést láskou a intuicí, nikdy neuděláme nic špatně. V tomto týdnu se nám bude dostávat ponoukání k různým zdravým změnám, k dořešení některých záležitostí, ale také různých situací, které nám poslouží jako zrcadlo, abychom si uvědomili, co potřebujeme změnit či uzdravit sami v sobě. I to patří k obnově rovnováhy a harmonie. Ať už tedy budeme podnikat změny ve svém vnějším či vnitřním životě, nechme se vést láskou a udržujme si svůj vnitřní mír. Všechno probíhá tak, jak má.  


- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto sady:
  • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
  • Magická poselství víl (Doreen Virtue)
  • Moudrost domu noci (The Wisdom of the House of Night; Colette Baron-Reid)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 
 
* * *

Z Tarotu strážných andělů nám pro tento týden vyšel Strážce Hojnosti. Tato karta může představovat osobu i situaci. Pokud jde o osobu, jedná se o někoho, kdo stojí nohama na zemi, kdo je velmi praktický a činí potřebné fyzické kroky k naplnění nějakého úkolu nebo cíle. Je to zároveň člověk velmi vnímavý, často s citem k přírodě i k lidem. Představuje také schopnost těšit se z pozemských radostí, ať už se to týká dobrého jídla, fyzického pohybu či blízkosti milovaného člověka. Někdo takový nám může být v tomto týdnu nápomocný; také to však může být vedení k tomu, abychom v sobě rozvinuli tyto vlastnosti my sami.
Pokud jde o situaci, vypovídá tato karta o tom, že máme dobře našlápnuto k úspěchu, ať už se to týká čehokoliv, v osobní i kolektivní rovině. Kroky, které podnikáme, jsou dobré a efektivní a i kdybychom zatím neviděli konkrétní či hmatatelné výsledky, můžeme si být jisti tím, že časem se projeví. Touto kartou jsme vedeni k trpělivosti, praktičnosti a také k těšení se ze svého života navzdory možným omezením nebo okolnostem, které se nám nelíbí.

Z karet Magická poselství víl nám vyšel Splacený dluh. To může mít doslovný význam - že dojde k finančnímu vyrovnání mezi námi a někým dalším, nebo také obecně k uzdravení naší finanční situace. Vedle financí má však tato význam i v jiných oblastech - zejména pokud jde o něco, co dlužíme sami sobě. Zanedbávali jsme dlouhodobě své potřeby? Nyní si je máme naplnit. Stavěli jsme sami sebe na poslední místo? Nyní si máme věnovat místo první. Vydávali jsme ze sebe maximum až za hranice svého zdraví? Nyní je načase tuto nerovnováhu napravit. Byli jsme zvyklí neustále něco dělat, aniž bychom si dopřávali stejně tak potřebný odpočinek a čas na načerpání sil? Nastal čas doplnit své baterie. Obdobně to samozřejmě platí i v opačném případě - pokud jsme např. zanedbávali své blízké kvůli vlastním cílům, je načase jim vynahradit péči a vlastní přítomnost, kterou jsme jim nevěnovali; nebo pokud jsme dlouhodobě otáleli, nastává čas, kdy máme být aktivní a do něčeho se pustit.
Je to mimo jiné také čas vhodný pro obnovení rovnováhy v našich vztazích a komunikaci. Dlužíme někomu něco, co jsme mu možná už dlouho chtěli říct? Potřebujeme ze sebe něco dostat? Nyní je vhodný čas pro takováto "mezilidská vyrovnání". Přitom to nemusí být nic radikálního ani negativního. Pocity jsou prostě pocity, jsou takové, jaké jsou, a je třeba je vyjádřit. I v případě, že potřebujeme někomu sdělit něco nepříjemného, tak můžeme učinit slušným, empatickým způsobem. Co s daným sdělením druhý člověk udělá, je jeho zodpovědnost - na nás je, abychom se vyjádřili tím nejlepším možným způsobem, jak cítíme, že je to nejlepší pro obě strany. Naši andělé (i archanděl Gabriel) nám s tím velice rádi pomohou, neboť vědí, jak komunikační bloky zbytečně škodí jinak velmi dobrým vztahům, a naopak jak čistá, jasná a upřímná komunikace napomáhá vztahům vzkvétat a stávat se tak šiřiteli lásky a světla.

Z karet Moudrosti domu noci nám vyšel Chaos, který se může zdát někdy nepříjemný, ale často je nezbytný pro překopání nefunkčních a nespolehlivých základů, přeorganizování některých věcí a nastolení nového pořádku, který bude všem lépe sloužit než předchozí stav věcí. Mějme tedy důvěru, že i za tím největším chaosem je stále schovaný nebeský řád, který ví, proč se ty které věci mění a proč se mění tím či oním způsobem. Můžeme mít jistotu, že nakonec bude vše opět v pořádku, byť to bude nový a jiný pořádek.
Totéž platí i pro chaos, který se možná odehrává v našem nitru - kdy nevíme, čemu věřit, nevíme, co jak bude, a nevyznáme se v ničem, ani sami v sobě. I v tomto případě máme tento chaos nechat, aby se prostě děl, nechat tento vítr, aby se skrze nás přehnal, a zůstat po celou dobu v klidu. Po každé bouři se nebe opět vyjasní, a totéž platí i pro bouře v našem nitru.
Další význam této karty spočívá v tom, že se nemáme nechat strhávat dramaty druhých lidí či médií. Naše energie je příliš cenná na to, abychom ji ztráceli ve zbytečných hádkách, konfliktech, argumentacích či osobních bojích. Tak jako se však nemáme nechat unášet dramaty jiných, ani my sami nemáme dramata vytvářet (třeba i "jen" ve vlastní hlavě) a vztahovat si věci na sebe. I v případě, že prožíváme drama čistě uvnitř, projevuje se to na našem vyzařování, na tom, jak působíme, na tom, co k sobě přitahujeme a přivoláváme - a mnohdy i na tom, jak se chováme a jak jednáme. Je-li člověk sám plný dramatu, velmi snadno ho strhne i pouhá maličkost. Dopřávejme si tedy nadále zvýšenou péči o udržování vnitřního míru, věnujme se meditacím, poslouchejme zklidňující hudbu, a své dramatické emoce nebo myšlenky vypisujme do deníku nebo je v duchu vyjádřeme svým andělům. Stále platí, že je důležité své pocity vyjadřovat, aby v nás nevznikaly bloky. Pokud však víme, že jsou naše emoce či myšlenky přehnané a že určité věci není vhodné projevovat druhým, nebo minimálně ne v daný okamžik, je moudré najít si jiný ventil, kdy víme, že nikomu neublížíme, a přitom si dopřejeme úlevu, kterou potřebujeme.

* * *

SHRNUTÍ
Přestože se stále odehrává mnoho změn a vnější i náš vnitřní svět nám mohou připadat velmi chaotické, za vším se skrývá nebeský řád, který napomáhá věcem přeuspořádat se tak, aby posléze fungovaly nově a lépe. Mezitím dochází k vyrovnávání všelijakých dluhů, ať už se to týká doslova financí, nebo třeba dluhů mezi lidmi, mezi lidmi a přírodou, či dluhů, které máme my sami vůči sobě. Dochází k obnově rovnováhy všude tam, kde doposud chyběla nebo kde došlo k jejímu narušení. Obnoví se rovnováha mezi dáváním a přijímáním. Spolu s rovnováhou se také obnoví harmonie - v našem nitru, v našich vztazích, mezi naší duší a tělem, či v jakékoli jiné oblasti.
Po celou tuto dobu máme stát nohama na zemi, být vnímaví, ale nenechat se unášet emocemi, a zralým způsobem podnikat kroky, k nimž budeme vedeni. Tak my sami napomůžeme k tomu, aby v naší osobní i kolektivní rovině docházelo k napravování možných škod, vyrovnání, obnově a harmonii.

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.