neděle 19. dubna 2020

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 20. do 26.4. 2020

Milí přátelé, 

v minulém týdnu jsme začali ze svého života nebo i svého nitra propouštět věci, které nám již neslouží nebo nám dokonce ubližovaly. Mohli to být lidé, věci, vztahy, pracovní místa nebo nějaké naše vnitřní záležitosti - staré city, staré rány, nedořešené a nevyjádřené věci, nezdravé návyky, aj. 
V tomto týdnu začneme pozorovat první výsledky těchto našich změn, nebo i pouhé ochoty a otevřenosti k těmto změnám, která je rovněž důležitá. Nadále budeme propouštět vše, co víme, že pro nás není dobré. Pokud se setkáme s vnitřním odporem vůči těmto změnám, pracujme s ním. Nemějme strach pustit se minulosti. Jak se říká: Když budeme nadále dělat to, co jsme dělali dosud, budeme také dostávat stejné výsledky jako dosud. Pokud se nám tedy něco nelíbí, je načase to změnit. Nynější energie přeje rozkvétání a růstu, a tak jí dovolme, ať nás v našich změnách podpoří.  

- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto sady:
  • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
  • Květová terapie (Flower Therapy Oracle Cards; Robert Reeves)
  • Karty energie (Energy Oracle Cards; Sandra Anne Taylor)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 
 
* * *

Z Tarotu strážných andělů nám pro tento týden vyšla karta Úspěšné dokončení. V tradičním tarotu je to karta Svět, která je vždy šťastným znamením a přináší nám poselství o dobrém pocitu ze všeho, co jsme překonali, co jsme dokázali a kde se nyní nacházíme. Vypovídá o tom, že naše změny fungují a že jsme již mnoho věcí úspěšně zvládli - a ty, které stojí ještě stále před námi, zvládneme zrovna tak. 
Říká nám, že jsme právě tam, kde máme být, že všechno je a bude v pořádku a že se nemáme bát. Často je předzvěstí některých našich splněných přání. Vypovídá o šťastných koncích a úspěšných završeních.

Z karet Květové terapie nám vyšla karta hledíku s názvem Propusťte všechen hněv. Odpoutáváme-li se od své minulosti (což je hlavním tématem pro nás již třetí týden), je třeba vzdát se svých starých křivd, u kterých stále ještě čekáme na nápravu, zadostiučinění či potrestání viníků. Pokud se nejedná opravdu o situaci, kterou nyní musíme aktivně řešit (např. soudní řízení nebo potřebné vyjádření se vůči určité osobě..), varuje nás tato karta, abychom neulpívali na tom, co se nám stalo, a přestali dohlížet na možné viníky a na to, zda se jim dostalo "spravedlnosti". Ponechme spravedlnost zákonu rovnováhy (karmy).
V tomto smyslu se tato karta týká i našeho domnělého pocitu nespravedlnosti, kterou jsme v našich očích utrpěli. Možná nám život nebo některé jeho okolnosti připadají vrcholně nefér a hněváme se. To je normální a pochopitelné. Ne vždy jsou však věci tak, jak nám připadají. Možná se nám nesplnilo něco, co jsme si hodně přáli, protože kdyby se tak stalo, nebyli bychom nakonec tak šťastní, jak jsme si mysleli. Mohla to být forma nebeské ochrany, o kterou jsme sami žádali, protože Nebesa viděla dál než my a věděla, že pokračovat dál směrem, který jsme si vybrali, by nám štěstí nepřineslo. Možná jsme nedostali blízkost člověka, kterého jsme si vyhlédli, protože ve skutečnosti není takový, jaký se nám zdá, a máme být volní pro někoho, s kým budeme opravdu moci být šťastní. Možná nám výpověď v místě, kde jsme pracovali, přinese možnost nastoupit na jiné, mnohem lepší místo, nebo nastartovat vlastní výdělečnou činnost, ke které bychom se jinak neodhodlali.
Vzdejme se svých "nespravedlností", ať už domnělých či skutečných, protože lpění na nich nás jen okrádá o sílu - a o přítomnost. Přítomný okamžik je velmi cenný a nezaslouží si, abychom jím plýtvali na svou minulost. Ta už je stejně pryč. Tu nezměníme. Chceme-li však lepší budoucnost, musíme si ji takovou utvářet - a to tím, co děláme a jak se rozhodneme dnes. Nedovolme svému hněvu, bolesti, strachu a křivdám utvářet naše budoucí dny tím, že jim budeme věnovat dnešek. Rozhodněme se teď a tady, že už o nás nebude rozhodovat naše minulost, ale my sami. Dostaňme své emoce ze sebe, vyjádřeme je, vypusťme je ven... ale pak už se k nim nevracejme. 
Nakonec nám tato karta také radí, abychom se ke svým změnám nerozhodovali v záchvatu hněvu nebo jiných impulzivních emocí. Je sice pravda, že nám někdy právě hněv může pomoci učinit důležité změny (když se "konečně naštveme" a uděláme to, co víme, že je třeba), velmi často však ve vzteku nevidíme věci jasně a naše rozhodnutí pak nemusejí být právě moudrá.

Z Karet energie nám vyšla karta Brána k hodnotě. Přestože představuje především peníze a finanční hojnost, v kontextu výkladu se jedná hlavně o hodnotu nás samých, kterou mnohdy nevnímáme, případně ji sami snižujeme, a podle toho pak do svého života přitahujeme okolnosti odpovídají této naší nižší hodnotě, kterou jsme si přisoudili. Můžeme tak přitahovat osoby, které nás srážejí, ponižují a neváží si nás - protože někde uvnitř nevěříme, že si zasloužíme něco jiného. Tento pocit nízké vlastní hodnoty jsme si mohli odnést ze svého dětství, kdy jsme kvůli problematickým rodičům uvěřili, že nejsme hodni lásky, že je s námi něco špatně, že si nezasloužíme štěstí nebo že toto štěstí ani není možné (alespoň ne pro nás). Mnozí lidé mají také ve zvyku se shazovat sami, kritizovat se, ubližovat si a sami sobě bránit v úspěchu. Někteří si v sobě nesou pocity viny, ať už proto, že v minulosti skutečně něco provedli, nebo si vyčítají něco, za co ve skutečnosti nemohou - a pak podvědomě přitahují podmínky, které je "trestají".
Nejsme-li si vědomi své skutečné hodnoty, svět nám nastavuje zrcadlo a všechno nám pak odráží nazpět pocit, že nejsme dost hodnotní. I tehdy, kdy jsme obklopeni milujícími lidmi, v práci si nás váží apod., můžeme mít přesto pocit, že nás nikdo nemá rád, že nás nikdo neoceňuje. Naše mysl filtruje všechno, co vnímáme, přes síto našich přesvědčení, přes které projde jen to, co chceme vidět. Pokud věříme, že nejsme hodni lásky, uvidíme ve všem a ve všech jen to, co nám tuto "pravdu" dokáže a podpoří. Pokud věříme, že není možné mít se dobře, budeme si všímat primárně všeho a všech, kdo nám toto přesvědčení potvrdí.
Když se pouštíme do změn, které jsou založeny na novém přesvědčení, můžeme se setkat někdy i s velmi silným vnitřním odporem, který nám v rámci snahy o své sebezachování klade do cesty naše ego - naše "identita". Jsme-li na něco zvyklí, považujeme to za součást sebe a své reality. Odvážíme-li se uvěřit novému přesvědčení a překonat hranice své zažité zóny pohodlnosti, ego se začne bránit. Často se pak můžeme setkávat s různými formami sebesabotáže.
Cítíme, že máme málo pohybu a chceme začít cvičit - a najednou jsme unavení a jdeme raději spát nebo si lehneme k televizi. Cítíme, že potřebujeme zdravější stravu - najednou dostaneme chuť na nějaké ultra nezdravé a nevhodné jídlo. Chceme se naučit meditovat a být více v kontaktu sami se sebou - najednou máme zvýšenou potřebu začít se bavit s někým druhým, abychom od sebe utekli. Někdo se rozhodne, že konečně přestane kouřit - a místo toho vykouří hned celou krabičku cigaret. Rozhodneme se začít být pozitivnější a vymanit se z role oběti - a za chvíli sedíme ve společnosti, ve které si zase na všechno stěžujeme a bědujeme, jak je ten život hrozný.
To všechno jsou formy sebesabotáže. Jsou to způsoby, jakými se nám naše ego, naše falešná vytvořená "identita", snaží zabránit v její změně. Ego neřeší, že nám některé zažité vzorce ubližují - jsou zažité, tudíž "bezpečné" - jsou ozkoušené, jisté, stoprocentní a předvídatelné. Přestože nám ubližují, alespoň víme, co čekat. Kdykoli naše Vyšší já začne na základě intuice zasahovat do ega, setkáváme se s těžkým vnitřním bojem a rozporem. 
Klíč k vyřešení tohoto rozporu spočívá v tom, co si zvolíme jako prioritní a důležitější - zda si opravdu přejeme změnu a nebo je pro nás pohodlnější zůstat tam, kde jsme dosud byli, byť se nám to nelíbí. Pokud si změnu přejeme, je důležité:

UVĚŘIT, ŽE JSME DOST DOBŘÍ A HODNOTNÍ NA TO, ABYCHOM SI ZASLOUŽILI ŠŤASTNÝ ŽIVOT, A ŽE JE PRO NÁS TAKOVÝ ŽIVOT MOŽNÝ.

Protože pokud něčemu doopravdy nevěříme, dostaneme nazpátek opět jen zrcadlo své vlastní nedůvěry a výsledky, které nás utvrdí v pochybnostech.
Tato karta nám připomíná, že hodnotní JSME, a že si zasloužíme mít se dobře!
Jsme-li naučeni pocitu nízké hodnoty, stal se tento pocit součástí našeho ega, naší falešné identity. Ego se snaží toto všechno za každou cenu udržet. Když si uvědomíme, že jsme hodnotné bytosti, že i přes své chyby stále děláme mnoho dobra a zasloužíme si mít se dobře, může nám naše ego začít klást do cesty překážky - odrazovat nás, hledat výmluvy, důvody, proč nic neměnit, hrozivé scénáře, jak by mohlo být všechno ještě horší, co si o nás kdo pomyslí, apod. 
S egem se nikdy nedomluvíme. S egem nemá smysl se hádat. Nemá význam sami sebe přesvědčovat o tom, proč je změna dobrá, protože na každé PRO bude mít naše ego své PROTI. Musíme ego nechat být a plně se zaměřit na uskutečňování dané změny bez ohledu na to, co naše ego říká. Cítíme-li svým srdcem, že je daná změna správná, a jsme-li k ní vedeni svou intuicí (která je zajedno s Nejvyšším Dobrem pro všechny), nikdy není důvod se něčeho bát. 
Ve skutečnosti si většinu překážek klademe do cesty my sami. A je-li tomu tak v tomto případě, je třeba, abychom si my sami ustoupili z cesty (resp. naše ego ustoupilo našemu pravému Já). 
Ctíme-li svou vlastní hodnotu, přitahujeme do svého života stejně hodnotné a uctivé osoby, vztahy, věci, prožitky i zkušenosti. Ty, které tuto hodnotu neodrážejí a nejsou s ní v souladu, pak přirozeně odcházejí. 

* * *

SHRNUTÍ
V tomto týdnu se nám dostává ujištění, že jsme na dobré cestě a že dosahujeme (či teprve dosáhneme) skvělých výsledků. Je však třeba pustit se minulosti - zejména pokud v nás přetrvává hněv, pocity křivdy nebo jiné pocity a myšlenky, které nás k minulosti poutají. I když třeba nevíme, JAK se odpoutat, jsme-li ochotní tuto změnu učinit, Vesmír nám najde cestu, jak to udělat. 
Jsme cenné, hodnotné bytosti a zasloužíme si mít se dobře. Čím lépe se máme, tím více můžeme pomáhat dalším. Svět potřebuje, abychom konali své životní poslání a pomáhali mu. A abychom tak mohli učinit, potřebujeme mít v pořádku svůj vlastní život. Naši andělé nás rádi podpoří v každé změně, která je pro nás i všechny ostatní, jichž se situace týká, ta nejlepší. 
Nemějme strach se měnit. Měnit své názory i povahu je zcela v pořádku a stejně tak přirozené, jako se z housenky stává motýlek. Nenechme se odrazovat strachem, pochybnostmi a výmluvami svého ega. Mějme pevnou vůli a pusťme se do toho, co cítíme jako to nejlepší. Požádejme své anděly o ochranu nás, našich blízkých i naší situace, a oni udělají vše pro to, aby nás podpořili a zajistili. 
* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.