sobota 18. dubna 2020

Odblokování energie hojnosti

Někdy může nedostatečné proudění energie hojnosti odrážet stav vašeho těla. Pokud se necítíte fyzicky tak zdraví nebo nabití energií, jak byste si přáli, můžete získat více energie tak, že se spojíte se svými vnitřními potřebami a nutkáními. Vaše tělo se s vámi vždycky snaží rozmlouvat o svých potřebách. Co vám vaše tělo tiše napovídá? Možná potřebuje více odpočinku, delší pobyt v přírodě, chce, abyste více cvičili nebo nějak změnili stravu. Naslouchejte svým vnitřním potřebám a uvidíte, že tak získáte více fyzické energie a zdraví. Když tyto oblasti rozproudíte, podpoříte také proudění hojnosti ve svém životě. 

Soustřeďte se teď na chvilku na své tělo. Cítíte v něm nějaké fyzické bloky? Máte nějaká vnitřní nutkání, kterým nevěnujete dost pozornosti, jako třeba pocit, že potřebujete změnit stravu, více se pohybovat, dopřát si masáž nebo jít ven na procházku? Jaký jednoduchý krok byste mohli dnes nebo zítra udělat, abyste si tuto oblast fyzického nepohodlí pomohli odstranit? 

Někdy můžete cítit, že máte zablokované své emoce. Možná se na někoho zlobíte nebo někde potlačujete pocity, které chtějí ven. Emocionální bloky můžete uvolnit prostě tím, že pozvednete svou energii a budete o svých pocitech mluvit pravdivě. A zase, následujte své vnitřní potřeby; naslouchejte svým pocitům, važte si jich a jednejte podle nich. 

Prozkoumejte své osobní vztahy. Udržujete snad takové vztahy, v nichž dávání a braní nejsou vyvážené nebo kde vydáváte příliš mnoho energie a jen velmi málo získáváte zpět? Anebo snad očekáváte, že vám lidé budou dávat, aniž byste jim cokoliv vraceli? Vysíláte k ostatním lidem lásku? Cítíte, že jste milováni? Máte otevřené srdce?

Když ucítíte takovou zablokovanou oblast, můžete se zeptat: "Jakou konkrétní věc mohu udělat, abych tuto oblast rozproudil/a?" Nemusí jít ani o nějakou zásadní věc, může to být jednoduché, třeba jen říci příteli něco, co má být řečeno. Jaký malý krok můžete udělat třeba příští týden, abyste otevřeli energii mezi vámi a druhým člověkem? Může to být i krátká rozmluva po telefonu, změna vašeho přístupu k tomu druhému nebo telepatické sdělení, že někoho přijímáte takového, jaký je. 

Jakákoliv oblast vašeho života, v níž nejste šťastní, může ovlivnit všechny ostatní části vašeho života. Čím více si uvědomujete svou energii, tím méně zavíráte oči před těmi oblastmi ve svém životě, které nefungují tak, jak byste chtěli. Chcete-li zažívat hojnost a pocit oživení a růstu, který hledáte, je zapotřebí udělat všechno, co můžete, aby každá část vašeho života dobře fungovala. Když hojnost neproudí, možná nastal ten pravý okamžik začít dělat to, co už jste dávno dělat chtěli. Zaměřte svou pozornost na činnosti, které můžete dělat a které vám přinášejí radost, oživení a energii, a začněte právě s nimi. Tím rozhýbete svou vlastní energii a umožníte hojnosti proudit. 

* * *

- z knihy Tvoření peněz, Sanaya Roman

 

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.