neděle 24. května 2020

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 25. do 31.5. 2020

Milí přátelé,

celý květen pro nás byl měsícem lásky, a to nejen z tradičního, ale i z energetického hlediska. "Lásky čas" se u nás projevoval nejrůznějšími způsoby, od velmi temných a beznadějných okamžiků až po novou a kvetoucí naději. Láska přitom neznamená pouze romantické chvíle sdílené milenci, ale všechno, co naše srdce plní štěstím a co nám pomáhá uzdravit rány z minulosti. 
Právě k uzdravení ran z minulosti a osvobození se od lpění na nich jsme byli v průběhu května vybízeni. Lpíme-li na svých starých bolestech, logicky v sobě také nosíme strach z budoucnosti a z opakování našich zraňujících zkušeností. Když v sobě ale nosíme energii těchto starých zranění, přitahujeme si podobné zážitky i nadále - proto se opakují, nikoli proto, že by náš strach byl oprávněný a že by se nám tak potvrzovala naše "pravda". 
Přejeme-li si přitáhnout do života více lásky, musíme se sami stát čistou energií lásky; naplnit se láskou. A současně v sobě nepěstovat nic, co láska není. Retrográdní fáze Venuše, planety lásky a vztahů, nám s tím přišla pomoci. Znovu se objevující vzpomínky nebo dokonce osoby z minulosti nám nyní umožňují v sobě jednou provždy vyřešit a ukončit vše, co jsme v sobě měli nedořešené a co stále zasahovalo do našeho současného prožívání. Využijeme-li tohoto období k jeho účelu, výsledky nás velmi potěší a velmi pozitivně také ovlivní naši budoucnost. 
Buďme ochotni nadále propouštět ze svého nitra i ze svého života vše, co nás nezdravě poutá k minulosti nebo co nám jiným způsobem brání plně prožívat lásku a být jejími posly. Nynější energie je jako stvořená k tomu, aby nám s touto očistou pomohla - my sami však musíme dovolit, aby se tato naše vnitřní proměna uskutečnila.   

- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto sady:
  • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
  • Karty energie (Energy Oracle Cards; Sandra Anne Taylor)
  • Karty mořských panen (Oracle of Mermaids; Lucy Cavendish)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 
 
* * *

Z Tarotu strážných andělů nám vyšla Čtyřka Činu, karta představující oslavy života, šťastné události, vřelost domova a spokojené vztahy. Říká nám, že si máme užívat příjemných časů s lidmi, s nimiž jsme šťastní, a přivítat novou harmonii také do těch, které tolik šťastné nebyly. Samozřejmě to vždy záleží na obou zúčastněných, zda budou ochotni svůj vztah léčit a zlepšovat, tato karta je však vždy pozitivním znamením usmíření a harmonie. Pobývání s pozitivně naladěnými lidmi, mezi nimiž se cítíme "jako doma" nám současně pomáhá rozvíjet a zesilovat svou vlastní energii lásky a spokojenosti, která k nám pak přitahuje ještě více lásky a spokojenosti v nejrůznějších formách. 
Pokud někdo touží potkat spřízněnou duši nebo uzdravit nějaký svůj vztah, je pro něj tato karta poselstvím, aby nejprve zapracoval na svém vlastním vyzařování, na své vlastní spokojenosti a naplnění, a tato jeho energie pak pozitivně zapůsobí také na jeho vztah či na osoby, které si přizve do života. 

Z Karet energie nám vyšel Anděl lásky. I touto kartou nám andělé připomínají skutečnost, že všechna láska v našem životě, zejména ta vztahová, vychází z lásky, kterou nosíme sami v sobě a kterou tak vyzařujeme a přitahujeme. Máme se tedy romanticky naladit, věnovat si různá potěšení, pečovat o sebe a mít jako prioritu cítit se dobře. 
Tato karta je také často znamením, že v našem životě již JE plno lásky, ale my ji nevidíme nebo ji neumíme přijímat. Možná toužíme po partnerovi, a tak ignorujeme vlny lásky naší rodiny, přátel nebo kolegů a cítíme se nemilovaní a sami, i když tomu tak není. Možná jsme se tak upnuli na nějakého člověka nebo představu, že nejsme ochotni otevřít se nikomu/ničemu jinému. Možná všechnu tu lásku vnímáme, ale nedovolujeme si ji přijmout v domnění, že nám nenáleží, že si ji nezasloužíme. Možná od sebe druhé odháníme, ať již záměrně či nezáměrně, protože náš strach z otevření svého srdce je stále silnější než touha po sdílení lásky. Pokud se nás týká jakýkoli takovýto případ, je pro nás tato karta ujištěním, že otevřít se lásce je pro nás naprosto bezpečné! Láska nám nikdy neublíží - to jen konkrétní lidé, a to mnohdy nechtěně. Dáme-li přednost lásce před svým strachem, přestaneme přitahovat důvody se bát a začnou se objevovat důvody, proč milovat. 

Z této sady k Andělovi lásky vypadly společně ještě dvě karty, které jeho poselství krásně doplňují. Jsou to karty Šťastná rodina a Zlomené srdce. Co se vám vybaví jako první, když vidíte tuto kombinaci karet? Zodpovězte si nejprve sami a svou odpověď si někam zapište. 


Karta Šťastné rodiny mluví sama za sebe. Karta Zlomené srdce v podstatě také. Jejich kombinace vypovídá hlavně o těch z nás, kdo prožili nějaké hluboké zranění nebo zklamání týkající se rodinného života. To může být jak v souvislosti s ranami z dětství, které se nám nyní kopírují do dospělých vztahů, tak i v souvislosti s ranami, které jsme utrpěli v naší vlastní současné rodině - může se týkat manžela/manželky, dětí nebo nesplněných přání ohledně rodinného života. V obou případech jsme vedeni k tomu, abychom si své pocity připustili a dovolili jim odejít. Dovolme si truchlit pro to, co se nám nesplnilo, co jsme ztratili nebo co nás zklamalo. Umožníme tak, aby se naše situace začala měnit k lepšímu a uzdravila se. Karta Zlomeného srdce vypovídá nejen o vyplavení zraněných pocitů ven z našeho srdce (a jeho očištění od ran minulosti), ale také o tom, že se tímto způsobem naše srdce otevírá a může do něj vstoupit nová láska. V tomto smyslu kombinace těchto dvou karet značí také to, že některým z nás v rodinném štěstí brání jejich nevyléčené zraněné srdce. Je-li to váš případ, dovolte svému srdci otevřít se dokořán a vypustit ven všechno to, co jste v něm skrývali. Je to v pořádku. 

Z Karet mořských panen vyšla karta s názvem Vlna energie. Vypovídá o tom, že můžeme brzy očekávat nový příliv síly a energie, které nám pomohou uskutečnit šťastné změny a cítit se lépe. Značí velký úspěch a dosažení našich cílů, což v kontextu nynějšího tématu vztahů a lásky může znamenat i to, že se nám podaří uzdravit své rány, překonat svou tendenci vracet se k minulosti nebo ji udržovat při životě, konečnou změnu našich nezdravých návyků, uvědomění si svých požehnání a projevování upřímné vděčnosti za ně, tlustou čáru za událostmi nebo lidmi z naší minulosti a konečné dořešení dlouho se táhnoucích záležitostí. 
Přetnutím pout k naší minulosti nebo dysfunkčním vztahům, ukončením návyku si stěžovat nebo si dělat zbytečné starosti, odklon od strachu k lásce - to všechno nám umožní přestat ztrácet svou energii do bezedné díry a místo toho si ji ponechat na něco dobrého a užitečného. Přestaneme být tolik unavení a věci nám přestanou připadat tak hrozné. Začneme se cítit lépe a být optimističtější a efektivnější. Energie, která se nám vrátí, jakmile jí přestaneme plýtvat na minulost nebo nikam nevedoucí záležitosti, nám pomůže najít novou cestu a vydat se po ní kupředu s plnou silou a nadšením.  

* * *

SHRNUTÍ
Toto je týden ohromné obnovy naší energie. Zda se však opravdu uskuteční a v jaké míře se tak stane, záleží na nás a naší ochotě připustit změny, které jsou k tomu potřebné. My sami se musíme chtít zbavit svých myšlenek, pocitů, návyků a pout, která nám energii vysávají. My sami musíme chtít dát přednost lásce před svými strachy. Strach nám bezpečí a jistotu nikdy nezajistí - pouze k nám bude přitahovat další důvody se bát a ještě tak zesilovat naši snahu mít všechno pod kontrolou, která také patří mezi věci, jež nás obírají o energii. 
Zvolme si namísto strachování a starostí naprosté uvolnění, radost, lásku a vděčnost. Tento obrat v naší energii přiměje i naše problematické oblasti v životě, aby se obrátily k lepšímu a pozitivnějšímu. Nefunguje to tak, že "až bude vše ok, pak se budu cítit dobře", ale přesně naopak - "když se budu cítit dobře, vše bude ok".
Toto období velmi přeje lásce ve všech jejích formách, a tak jí dejme ve svém nitru i ve svém životě prostor. Pusťme se všeho, co láskou není. Nechme to jít. Nic z toho nám nikdy nebude chybět.
Bez ohledu na to, co všechno se v našem životě může odehrávat, vždy jsme obklopeni spoustou lásky. Láska je vždy přítomná a vždy připravená vstoupit do našeho srdce a léčit ho. Ať už si to uvědomujeme či nikoli, jsme vždy milováni. I kdyby tato láska neměla konkrétní podobu, JE s námi. Vpusťme ji tedy do svého srdce i do svého života, a ona nám pomůže konat zázraky.  

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)


Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.