neděle 12. července 2020

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 13. do 19.7. 2020

Milí přátelé,

nynější energie se začíná pozvolna zklidňovat a směruje nás více do vlastního nitra. Merkur se z retrográdní fáze dostává zpátky do přímého směru, díky čemuž by mělo povolit napětí v komunikaci mezi lidmi a snížit tak množství nejrůznějších nedorozumění, špatně pochopených slov a problémů ve vyjadřování. V tomto týdnu se máme věnovat potřebám své duše i těla, dobré péči o sebe samé a vlastnímu duchovnímu rozvoji. Je to velmi příhodný čas pro uzdravování všeho druhu. Celý tento rok je nabitý událostmi a zkouškami, a tak nám velmi pomůže, když si pro sebe vyhradíme tolik času, kolik jen budeme moci. Nemějme strach říct Ne, když se na něco nebudeme cítit. 
Čas a péče, kterou si nyní věnujeme, se nám v dalším období velmi vyplatí a pomůže nám v klidu a stabilitě přestát i další energeticky divočejší časy. 
Pokud si s něčím nevíme rady, uděláme nejlépe, když se dané záležitosti pustíme a odevzdáme ji do rukou Nebesům. Často je to právě naše odevzdání a puštění se celé situace, co je potřebné pro její zdárné uzdravení a vyřešení. Navíc si tak ušetříme spoustu energie, kterou bychom jinak jen vyplýtvali na starosti nebo snahu udržet si nade vším kontrolu. 
Naši andělé jsou neustále s námi a jsou vždy připraveni nám pomoci se vším, s čím potřebujeme. Dovolme si v tomto týdnu přijímat a věnovat pozornost v první řadě sobě samým. Není to nic sobeckého - my jsme stejně důležití jako kdokoli jiný a stejně jako kdokoli jiný si i naše bytost zaslouží tu nejlepší péči a lásku.   

- Magda

Pro tento týden jsem použila sadu Tarot strážných andělů od Doreen Virtue a Radleigho Valentinea.

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 
 
* * *


První kartou pro tento týden je Obraťte se do svého nitra. Vypovídá o období kontemplace, meditace, obnovení míru v našem nitru a také o obnovení našeho spojení s vyšší moudrostí, ke které máme přístup vždy, avšak ne vždy si to my sami uvědomujeme. Kdykoli jsme ve spojení s vyšší moudrostí - prostřednictvím své intuice - cítíme, že všechno je v pořádku. Ať už se věci navenek jeví jakkoli, hluboko uvnitř cítíme, že je to tak v pořádku a že všechno je tak, jak má být. Oproti tomu když se od své intuice vzdálíme a necháme své myšlení a vnímání ovládat svým egem, věci nám připadají mnohem horší, než ve skutečnosti jsou, všechno v nás vyvolává strach a přicházíme tak o spoustu energie, aniž by se cokoli vyřešilo. (Mnohdy danou situaci ještě zhoršíme, protože reagujeme přehnaně a sami tak vytváříme ještě další zbytečné problémy navíc.) K tomu dochází tehdy, když jsme přehlceni vnějšími podněty či nahromaděnými, doposud nezpracovanými pocity a myšlenkami a tehdy, kdy se pravidelně nevěnujeme svým potřebám. Pozornost, kterou věnujeme jiným lidem a záležitostem ve vnějším světě, je důležité vyvažovat pozorností, kterou věnujeme svému vnitřnímu světu. K tomu jsme v tomto týdnu vedeni. Uděláme-li si čas pro sebe, na meditaci, přemítání, zklidnění, relaxaci a regeneraci, začnou samy od sebe mizet problémy, které jsme měli v důsledku původní nerovnováhy. A ty, které nám zbydou, budeme schopni s novým vnitřním mírem a ukotveným vědomím snadno vyřešit. 

Druhá karta pro tento týden je Šestka Činu, což je vždy šťastné znamení. Vypovídá o úspěchu, o překonání překážek, o radosti a důvodech k oslavám, a někdy i o slávě a veřejném uznání.  Pokud se právě angažujeme v nějakém projektu nebo činnosti, naznačuje tato karta velký úspěch. 
V kontextu výkladu je to především pozitivní znamení toho, že veškerá naše vnitřní práce a péče se vyplatí a že se nám díky tomu podaří překonat spoustu překážek a vyřešit některé problematické záležitosti. 
Nepřímo vypovídá také o pocitu vlastní hodnoty, který je pro nás nezbytný. Važme si své duše i těla natolik, abychom ji uměli dát na první místo, když je to třeba. Uznejme všechnu tu tvrdou práci, kterou zvládají, a patřičně je za to odměňme. Jsme ti jediní, kdo se o ně může postarat, a jediní, kdo může opravdu poznat, co potřebují. Mějme k nim respekt, mějme se rádi, a všechno začne fungovat mnohem lépe. 

Třetí karta tohoto týdne je Duchovní učitel - v tradičním tarotu se jedná o kartu Poustevníka. Vyzývá nás k cestě do vlastního nitra, podobně jako první karta, avšak ve smyslu sebepoznávání, hlubokého sebeuvědomění a duchovního růstu. Připomíná nám obrovskou cenu zdravé samoty - toho příjemného, míruplného času, kdy se věnujeme sami sobě a kdy má naše duše konečně prostor se vyjádřit a my jsme schopni jí naslouchat. Chvíle o samotě jsou nezbytné pro naši vlastní vnitřní obnovu, která pak posléze napomáhá také ke zdraví našich ostatních vztahů a jiných oblastí života. Řešíme-li problém ve vztahu nebo nedostatek inspirace k nějaké práci, apod., často stačí prostě ustoupit do ústraní, dopřát si nějaký čas sami pro sebe, a náhle zjistíme, že vše začíná opět fungovat - protože jsme obnovili svůj vlastní vnitřní soulad (který se pak promítá do našich vztahů, práce aj.) a také proto, že jsme díky vnitřnímu zklidnění a novému pořádku ve svém nitru otevřeli svou mysl i srdce novým náhledům, nápadům a inspiraci. 
Samotu vnímají někteří lidé negativně a nevidí v ní dary, které jim může přinést. Často právě lidé, kteří se nejvíce snaží pořád s někým být a pořád něco dělat, potřebují nejvíce času o samotě. Potřeba neustálého kontaktu s někým druhým nebo tendence k neustálé činnosti jsou většinou projevem snahy uniknout před sebou samými a před vnitřním léčením, které bychom tolik potřebovali. Nechceme vnímat svou bolest, nechceme se podívat pravdě do tváře, a tak se snažíme utéct a směrovat svou pozornost na jiné lidi nebo na aktivity. Je to forma závislosti, obdobně jako u závislosti na návykových látkách, jídle, nakupování, aj. Závislost je z psychologického hlediska formou onemocnění. Je tedy třeba mít se sebou velký soucit, nevyčítat si tyto své tendence a trpělivě pracovat na svém léčení, tak jako bychom se věnovali léčení nějakého fyzického zdravotního problému. 
Každá dobrá věc, kterou pro sebe a své uzdravení uděláme, se počítá a mnohdy také spustí celý řetězec dalších léčivých zázraků, které se postarají o uzdravení nás i spousty našich životních oblastí.

* * *

SHRNUTÍ
Toto je velký týden sebeléčení. Naprostou prioritou by pro nás nyní mělo být naše duševní i fyzické zdraví a péče o sebe. Zvláště pokud jsme dlouhodobě řešili nějaké problémy a vyčerpávali svou energii starostmi a strachem, je nyní důležité obnovit svůj vnitřní mír a klid. 
V rámci výkladu nám vyšly dvě karty Velké Arkány, a obě se týkají času o samotě a péče o sebe. O to důraznější je tedy vedení Nebes, abychom se o sebe opravdu starali a přestali se zanedbávat. Když zanedbáváme sami sebe, projevuje se tento nedostatek a strádání také v jiných oblastech našeho života (ve vztazích, kde se můžeme cítit zanedbáváni druhým člověkem; ve financích, které odrážejí nízkou hodnotu, již sami sobě projevujeme; v práci, která jako by byla k ničemu, apod.)
V tomto týdnu se tedy věnujme jakýmkoli aktivitám, které budou vyživovat naši duši i tělo a které nám tak pomohou obnovit vědomí si sebe samých a své vlastní ceny.
Ve spojení s meditací, kontemplací, obnovením svého spojení s intuicí a vyšší moudrostí (viz. první karta) a duchovním uvědoměním (třetí karta) se nám zdárně podaří vyřešit a uzdravit sebe samé i mnohé naše záležitosti (druhá karta). Dopřejme si tolik času, kolik jen potřebujeme, a mějme se sebou trpělivost. Celý tento proces může trvat libovolně dlouho, ne jen tento týden. Každý z nás má zcela individuální potřeby a nachází se ve zcela unikátní situaci, a tak můžeme jen my sami opravdu posoudit, co potřebujeme - a dát si to. Když tak učiníme, pomůže to k uzdravení nejen nám, ale i našim záležitostem.

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.