sobota 25. července 2020

Retrográdní fáze Chironu (10.7.- 15.12. 2020)

Chiron (Cheirón) vstoupil do retrográdní fáze 10. července 2020. 
Chiron byl opuštěn po svém narození a byl ponechán napospas svému osudu. Avšak právě skrze toto zranění opuštěním a těžkým úsilím o přežití se dokázal vzchopit a přeměnit své rány v mocné portály léčení. 

Právě Chironova zranění vydláždila cestu jeho roli mocného léčitele, učitele, psychického média a filozofa. Právě proto se Chironovi říká "zraněný léčitel".

My všichni vládneme stejnými silami jako Chiron. Uvnitř každého z nás se nachází schopnost proměnit své rány a bolest ve zdroj síly. 
Jak říká básník Rumi: "Rána je místo, kudy do vás proniká světlo."
Symboliku Chirona představuje asteroid, který se pohybuje ve vesmíru v prostoru mezi Saturnem a Uranem. 
Saturn má velmi zemitou, zakořeněnou energii, zatímco Uran je považován za planetu vyšších vibrací. Energie Uranu přináší probuzení a také vzestup energie kundalíní. 
Chiron se chová jako most mezi těmito dvěma stavy bytí a někdy se mu proto říká také "duhový most", který představuje spojení mezi jedním stavem vědomí a tím následujícím, a podíváme-li se do egyptské astrologie, tato představa se nadále rozvíjela.

V dávné egyptské astrologii se Chiron nazýval jiným jménem - Anpu nebo Anubis, bůh posmrtného života a ztracených duší. 

Mnohé mýty a legendy, které se vyprávějí v západní astrologii, lze vysledovat zpětně až do egyptské a babylonské astrologie, a Anubise lze považovat za Chironův protějšek. Stejně jako Chiron byl i Anubis opuštěn jako dítě. A právě díky tomuto bolestnému prožitku byl Anubis schopen povstat a stát se ušlechtilým strážcem podsvětí. Jeho úkolem bylo vítat nově zesnulé do posmrtného života a provést je celou fází přechodu. K takovému úkolu je třeba obzvlášť výjimečné duše a byly to bezpochyby Anubisova vlastní bolest a utrpení, díky kterým v sobě dokázal rozvinout takový soucit, uvážlivost a odevzdání, aby dokázal provádět jiné duše na takové cestě. 
"Anubis je obnovitel duší zesnulých. Aby tuto roli mohl naplňovat, bylo nutné, aby se vzdal svých pout k vlastním ranám, a to skrze odpuštění, lásku a širší porozumění hlubšího smyslu svých zranění. Právě tak se proměnil v mocného léčitele a průvodce druhých."

- Linda Star Wolf a Ruby Falconer
Se vstupem Chirona do retrográdní fáze se i my dostáváme do nitra svých vlastních ran a máme možnost zvážit, jak bychom je mohli využít coby zdroj síly a léčení. 

Příkladem může být i žal na naší cestě. Ztráta blízkého člověka ve fyzické rovině nám způsobí velkou ránu. Ale přestože je to tolik bolestivé, zároveň se díky tomu stáváme jemnějšími a soucitnějšími. Stáváme se lepšími lidmi, lepšími přáteli, lepšími tvůrci. 
Kromě nacházení světla v našich ranách je toto také čas k tomu, abychom se zamysleli nad věcmi, které nás stále bolí, a nad tím, jak bychom je mohli využít ke svému posunu a proměnit je v novou sílu a světlo.
"Není pochyb o tom, že malý Anubis měl velký strach a byl velmi zraněn, když ho jeho matka Nephthys opustila. Brzy však Isis, Velká Matka nás všech, sestoupila k němu a zahalila ho do svých duhových křídel - tak jako halí nás všechny, když čelíme temným nocím své duše."

- Linda Star Wolf a Ruby Falconer
Tato retrográdní fáze Chirona nemá za účel pofoukat naše bolístky, ale uvědomit si, že stejně jako Chirona může i nás naše utrpení přivést na cestu našeho osudu. 

"Bolest našich prožitků se stává naším největším učitelem a to, co nás učí, je to, kým skutečně jsme pod všemi těmi ranami." 

Během své retrográdní fáze v Beranu se Chiron/Anubis několikrát dostane do řady s Marsem. 13. července nastane jejich konjunkce, avšak její energie bude působit ještě dál, možná až do srpna. 
V tomto čase jsme vedeni k tomu, abychom svá zranění dokázali uvidět jako portály pro světlo, ale také odvahu, sílu a účelné jednání. Díky této energii můžeme dovolit svým ranám, aby nám pomohly učinit konkrétní kroky ke světlejší budoucnosti. 

Do přímého směru se Chiron vrací 15. prosince 2020.

* * *

CVIČENÍ PRO TOTO OBDOBÍ

1. Co mě nyní nejvíce bolí? Jakých 10 věcí mě tato bolest naučila? 
2. Sepište si 20 věcí, na které jste ve svém životě pyšní a které se vám podařily. Mohou to být nejen materiální, ale i duchovní a citové záležitosti. Podívejte se na svůj seznam a uznejte svou sílu a odvahu, které vám k tomu všemu pomohly.
3. Doplňte věty: 
Kdyby má bolest mohla mluvit, chtěla by mi říct.....
Když se podívám na své těžkosti, jsem vděčný/á, že.....
Dnes jsem silný/á, protože...
4. Poslouchejte léčivou meditační hudbu, která vám pomůže aktivovat svou léčivou sílu pro sebe i pro druhé.

- Tanaaz

* * *

zdroj: https://foreverconscious.com/intuitive-astrology-chiron-retrograde-2020
překlad: Magda Techetová


Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.