neděle 16. srpna 2020

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 17. do 23.8. 2020

Milí přátelé,

po období, během něhož jsme se měli obrátit do svého nitra a dojít k některým důležitým uvědoměním, budeme nyní pokračovat v této sebereflexi a kontemplaci a budeme pracovat se svým nitrem. Jak už dobře víme, to, co v sobě nosíme, ovlivňuje způsob, jakým vidíme svět - a co k sobě přitahujeme na základě shody energií. Čím více lásky a světla budeme mít sami v sobě, tím více je budeme moci posilovat i ve svém okolí a ve světě. A naopak, čím více strachu a temnoty v sobě nosíme, tím horší nám všechno připadá a tím více důkazů pro své pocity dostáváme.
18.8. nastane novoluní ve znamení Lva, které může díky současným planetárním vlivům vyvolávat v lidech mnoho frustrace, netrpělivosti a problémy se sebeovládáním. I v tomto ohledu nám velmi pomůže práce se sebou samými, dostatečné množství času pro sebe a své zklidnění, meditace, relaxace a sebepoznávání. Mnohdy i právě nepříznivé okolnosti nám mohou přinést důležité informace, a tím také pomoci k naší pozitivní proměně.
Ve světě nyní kulminují mnohé dlouho neřešené a potlačované problémy. Lidé na mnoha místech se bouří a vznikají konflikty, z nichž některé mají i tragické následky. Do toho se stále potýkáme s tématem ochrany zdraví a strachu o své bezpečí. Všechny tyto globální záležitosti na nás nevyhnutelně působí, ať už v menší nebo větší míře. Mnohé pocity, které nyní prožíváme, pocházejí ve skutečnosti z energie světa, s nímž hluboko uvnitř soucítíme. 

My všichni jsme hluboko uvnitř vzájemně propojeni a tato jednota nám umožňuje kolektivní sdílení a kolektivní jednání. Představme si, jak všechny osoby na naší planetě spojuje neviditelná síť, skrze kterou proudí všechno, čím do ní přispíváme - co cítíme, co si myslíme, co vyzařujeme. Rozhodněme se nyní do této sítě vyslat spoustu lásky, míru a léčivé energie. Soustřeďme se na tuto vizi, kdykoli se budeme cítit zle. A uvědomme si také, že tak jako my přispíváme do kolektivní sítě energií, abychom ostatním pomohli a podpořili je, jiní zase posílají léčivou energii a lásku nám. Jsme v tom všichni společně a tato jednota nás činí silnými. Jsme jako svíce, kde jedna může předat své světlo druhé, aniž by ze svého vlastního cokoli ztratila. Čím více takových svící ve světě bude, tím snáze a dříve se začne uzdravovat. A to je součást našeho životního poslání.   

- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto sady:
  • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
  • Magická poselství víl (Doreen Virtue)
  • Karty moudrosti orákula (The Wisdom of the Oracle; Colette Baron-Reid)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 
 
* * *

Z Tarotu strážných andělů nám pro tento týden vyšla Čtyřka Citů. Touto kartou nás andělé varují, abychom nepodléhali pesimismu - a to i tehdy, kdy nám připadá zcela oprávněný a adekvátní okolnostem. Připomínají nám, že bez ohledu na to, co všechno nešťastného se v našem životě nebo i ve světě děje, nemáme zapomínat na to hezké a šťastné. Není toho málo a ani smutné věci, které se dějí, na tom nic nemění. Uvědomění si, že bez ohledu na množství temnoty okolo nás existuje mnoho světla schopného tuto temnotu prozářit, je velmi důležité. Umožňuje nám se v temnotě neutopit a zároveň nám dává do rukou nástroje, jak šířit světlo - vírou, nadějí, modlitbami, slovy, fyzickou pomocí nebo jakýmkoli jiným způsobem, který je v dané situaci možný.
Tato karta nám říká, že věci nejsou zdaleka tak špatné, jak se nám zdá. A že mnohé naše tíživé pocity - beznaděje, pocity oběti, hněvu, aj. - vycházejí ani ne tak ze samotných situací, jako spíše z našeho způsobu, kterým je vnímáme a posuzujeme. Ať už považujeme svůj hněv, odsudky či ukřivděnost za sebevíce oprávněné, nikdy nás neučiní šťastnými a ani nám nepomohou nic vyřešit. Pokud nám bylo ublíženo, soustřeďme se na vlastní uzdravení - ke kterému je důležité být plní lásky, ne hněvu. Pokud si s něčím nevíme rady, odevzdejme to do rukou Nebesům. Požádejme o ochranu, nápravu, vyrovnání a uzdravení, ale nelpěme na tom, v jaké formě. Buďme ochotni ponechat si své srdce otevřené navzdory okolnostem, které se nám nelíbí - a tím jim pomůžeme ke zlepšení.


Ze sady Magická poselství víl jsme dostali kartu Léto. Pokud jsme se ptali na načasování nějaké záležitosti, je pro nás tato karta znamením, že se během letního období daná záležitost vyjeví či vyřeší. Obecně pak tato karta představuje období hojnosti, plodnosti, světla, aktivity a vrcholu síly. Připomíná nám, že i my v sobě máme tyto atributy a schopnosti a že je máme dobře využívat. I v případě, že momentálně někteří z nás prožívají spíše útlum než aktivitu, je to období, kdy svou sílu obnovujeme, abychom ji pak mohli využít v pravý čas později.
V neposlední řadě může mít tato karta význam i ve smyslu počasí a jeho vlivu na nás a naše nálady. Velká horka mohou na nás i na naše blízké působit neblaze. Pokud jsou tedy někteří lidé podráždění, neberme si to osobně. Zvláště vysoce citliví lidé špatně snášejí extrémy jakéhokoli druhu, a tak s nimi mějme soucit (včetně nás samých). V tomto smyslu nám karta říká, že příčinou některých našich problémů a konfliktů jsou environmentální vlivy a že stejně jako tyto vlivy jsou i naše problémy jimi vyvolané pouze dočasné. Buďme tedy silní a vytrvejme.

Z karet Moudrost orákula nám vyšla karta s názvem Buďte féroví. Jejím hlavním poselstvím je rovnováha. I férovost je jednou z forem rovnováhy - jsme-li féroví, bereme ohled jak na sebe, tak i na druhé. Zvažujeme všechny možnosti a snažíme se být spravedliví. Chápeme, že vše, co děláme, má svůj následek, a rozhodujeme se proto takovým způsobem, aby tyto následky byly co nejpříznivější.
Protože rovnováha je široký pojem, má i tato karta mnoho různých významů. Co se vám jako první vybaví pod pojmem rovnováha a férovost, vztáhnete-li je na svůj život a svou osobu?
Pro některé z nás je to známka toho, že se blíží nějaké vyrovnání. Může to být dořešení nějaké karmické záležitosti, splacení dluhů, odpuštění nebo jakákoli jiná forma obnovení rovnováhy.
Pro některé to znamená, že potřebují vyrovnat svou aktivitu a odpočinek.
Pro některé je to poselství, aby více naslouchali než mluvili, nebo aby se naopak začali více projevovat, mají-li ve zvyku spíše mlčet.
Pro některé je to vedení, aby ve svém životě obnovili rovnováhu mezi dávaním a přijímáním - totéž může platit i pro některé naše vztahy, kde jedna strana dává trvale více než ta druhá.
Pro některé z nás to může být poselství o "obrácení karet" - tedy o tom, že po dlouhodobě nepříznivém období nastane pozitivní obrat či nějaké spravedlivé vyrovnání a kompenzace ztrát.
Ať už to pro nás osobně znamená cokoli, vypovídá tato karta o obnově rovnováhy v nějaké naší oblasti a vybízí nás k tomu, abychom k této rovnováze přispěli. Sami poznáme, kde a jak máme podniknout které kroky.

* * *

SHRNUTÍ
Toto je týden, ve kterém se budeme léčit ze svých pocitů ukřivděnosti, pesimismu a nespravedlnosti. Přestože se ve světě i v našem vlastním životě mohou opravdu dít smutné věci, nesmíme zapomínat na ty hezké, které stále JSOU v našem životě i ve světě přítomny, a nevěnovat zlým věcem více pozornosti než těm dobrým. Pokud můžeme přispět k vyřešení a nápravě některých nepříznivých situací, ať už v osobním životě nebo těch globálních, učiňme tak v souladu se svým vnitřním vedením. Touto pomocí může být i modlitba a energetická podpora těch, kdo se mohou na řešení aktivně podílet, pokud my sami nemůžeme. Jinak ale negativním událostem nevěnujme žádnou energii. Energie vkládaná do stížností, zoufání a stresování je ztracená a nic neřeší. Pesimismus a skepse nepomůže ani nám, ani nikomu jinému. Vždy existuje způsob, jak dané situaci pomoci k vyřešení a ke zlepšení - i kdyby to znamenalo "jen" nepřispívat k jejímu špatnému stavu vlastní negativitou.
Každý z nás tvoří zlomek světové energie, a tímto zlomkem ke světové energii přispívá. Ať je tedy náš podíl a příspěvek plný lásky a dobra. Připomeňme si, kolik dobrého na světě i v našem životě stále existuje. Těšme se z toho. Veďme si deník vděčnosti - ideálně každý den. Připomínejme si, že vždy je naděje a vždy je mnoho věcí, za které můžeme být šťastní. Právě tyto okamžiky štěstí a vděčnosti pomáhají k uzdravení nám, našim vztahům i našemu světu.  

* * *Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.