pondělí 10. srpna 2020

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 10. do 16.8. 2020

Milí přátelé,

léto nám pokračuje v celé své síle a jako takové představuje období hojnosti, plodnosti a aktivity. A tak jako se nám v rámci roku střídají různá roční období, existují podobná období také v našem životě. Ať už nyní prožíváme cokoli, naši andělé nám připomínají, že vše je a bude v pořádku a že střídání aktivních a pasivních, světlých a temných, teplých a chladných období je přirozenou součástí života. Není třeba mít z ničeho strach, neboť za každého období je o nás postaráno, tak jako vysušená země vždy nakonec dostane svůj vydatný déšť nebo tak jako zvířata na zimu získávají silnější kožíšky. S tím souvisí také schopnost flexibility, umění se přizpůsobit proudům a změnám, které přirozeně nastávají, a plynout s nimi. Spíše než bojovat proti proudu, plujme s ním. Nakonec nás může donést právě tam, kam jsme chtěli, přestože jsme mohli být přesvědčeni o opaku. 
Naši andělé nám připomínají, že jsme neustále pod ochranou a že jsou vždy připraveni nám pomoci, pokud si o pomoc řekneme a budeme-li ochotni ji přijmout (což znamená připustit i jiná řešení a možnosti, než které si představujeme a které mohou být pro nás i pro druhé mnohem lepší). A samozřejmě je s námi také naše vlastní duše, která jen čeká na to, až se jí začneme opět věnovat.  

- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto sady:
  • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
  • Poselství archandělů (Doreen Virtue)
  • Karty skryté moudrosti orákula (Colette Baron-Reid)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 
 
* * *

Z Tarotu strážných andělů nám pro tento týden vyšla karta Duchovní učitel, která v tradičním tarotu symbolizuje Poustevníka. Představuje období kontemplace, přemítání, uvědomování si sebe samých a důležité sebereflexe. Naši andělé nám pro tento týden doporučují, abychom si dělali dostatek času sami pro sebe a pro potřeby své duše. Prospěje nám meditace, relaxace, psaní deníku, protřídění svých myšlenek, sebezpytování, a na základě tohoto vhledu do sebe samých pak můžeme učinit rozhodnutí k potřebným zdravým změnám. Mnohdy si neuvědomujeme, že naší duši něco chybí, protože ji přehlížíme, jak jsme pořád zaměřeni na druhé, na naše vztahy, na naše povinnosti a aktivity. Je třeba nastolit zdravou rovnováhu a soustředit se nyní do svého nitra. Můžeme v něm objevit mnoho cenných zjištění a informací, které ovlivní náš postoj, přístup, jednání, způsob myšlení a cítění, a tím vším také ovlivní to, jak utváříme svou realitu. 
Současně nám touto kartou Nebesa vzkazují, abychom v tomto období naslouchali více sami sobě a svému nitru, než druhým a jejich názorům. Pravdou je, že jen my sami můžeme poznat, co je pro nás nejlepší - díky vnímání své intuice. Abychom mohli svou intuici jasně vnímat, pomůže nám právě ztišení, zdravý odstup a pobyt v klidu o samotě. Pokud budeme přece jen potřebovat radu, obraťme se na někoho, kdo se v dané oblasti opravdu vyzná a kdo je v ní odborníkem. 

Z karet Poselství archandělů nám vyšel Vnitřní mír, což je nádherné poselství, které nám připomíná, že tou nejmocnější silou je a vždy bude Láska - navzdory některým našim opačným dojmům. Právě v dobách velké temnoty a utrpení se objevují paprsky světla a pomoci díky všudypřítomné Lásce. Dojde-li například ve světě k přírodní katastrofě nebo jiné nešťastné události, která s sebou přináší strach a smutek, zvedá se zároveň ohromná vlna solidarity, ochoty pomoci... a lásky. Stejně tak tomu je také v naší individuální rovině. Přestože se v našem životě někdy dějí nešťastné věci, vždy se nám současně s tím dostává velké podpory a pomoci z různých stran. Tato karta nám připomíná, že bez ohledu na to, co se děje nebo bude dít, vždy o nás bude postaráno. Udržme si v srdci Lásku i víru v ni, a ona nám ráda dokáže svou léčivou a zázračnou moc.

Z Karet skryté moudrosti nám vyšly Sestry ročních období, které představují přirozené střídání různých období v našem životě. Ve spojení s předchozími kartami nám potvrzují, že všechno zvládneme, naučíme-li se plout s přirozeným proudem, udržíme-li si ve svém srdci lásku a budeme-li si plně vědomi sebe samých a cesty své duše. 
Další význam této karty spočívá v potřebě ponechat věcem svůj čas. Vypovídá o potřebě být trpěliví a nespěchat na vývoj záležitostí, které bychom chtěli mít co nejdříve vyřešené a jisté. Každá květina potřebuje čas, aby rozkvetla; každé ovoce potřebuje čas, aby dozrálo; každé mládě potřebuje čas, aby se mohlo narodit celé a zdravé. Buďme tedy ochotni si počkat, ač je nám to sebevíc nepříjemné, a buďme si jisti, že naše trpělivost přinese své plody tak jako ve všech ostatních případech. 
Než situace dozraje, věnujme čas sami sobě a svému nitru. Nechme celou svou bytostí protékat Lásku, dovolme jí léčit nás a slaďme se s jejím proudem. Nechme ji, ať nás nese, a dostaneme se přesně tam, kam jsme si přáli se dostat. 

* * *

SHRNUTÍ
Toto je týden, kdy se máme věnovat zejména sami sobě a svému nitru. Přemítat o sobě, o svém životě, o tom, co funguje či nefunguje, a uvědomit si, kde je třeba něco změnit a co naopak funguje skvěle, přestože jsme si to doposud neuvědomovali. Čas strávený o samotě v tichosti nám pomůže k důležitým zjištěním a proměnám, které pak pozitivně ovlivní také naše vnímání, chování a jednání, a tím také naše vztahy a další životní oblasti. 
Pokud se nyní potýkáme s nějakou nejistotou, máme ji s láskou v srdci prostě přijmout a nebojovat s ní. Opět se nám tím připomíná ono pořekadlo: "Když nic není jisté, všechno je možné." Nesnažme se honem všechno vyřešit, uzavřít a mít v tom "jasno". Nedělejme ukvapené závěry a na nic nespěchejme. Nechme věcem svůj čas. Výsledky pouhé naší trpělivosti nás mohou velmi pozitivně překvapit. Ne nadarmo se říká, že trpělivost přináší růže. 
Když zasadíme semínko a zaléváme ho, vždy trvá nějakou dobu, než vůbec uvidíme nějakou změnu. Pod povrchem se toho přitom děje spousta. Semínko přijímá vodu a živiny z půdy, začíná klíčit a mění se v rostlinu. Budeme-li ho však opakovaně vykopávat z půdy, jen abychom se přesvědčili, zda se už něco děje, nevyroste. Nechme tedy všemu svůj čas a mějme stejnou důvěru v dobrý vývoj našich záležitostí, jakou máme v růst rostlin, které zaléváme. Naše víra a optimismus slouží našim přáním jako živiny a voda rostlinám. 
Ponechme tedy svým záležitostem čas a prostor, který potřebují, a zaměřme se zatím na práci se svým nitrem. Nachází se v něm mnoho uvědomění, která jen čekají na naši pozornost a která nás i náš život mohou velmi obohatit. Odevzdejme vše do rukou všudypřítomné Lásky a dovolme jí, aby nás opět uvedla do spojení s naší duší. Společně s ní všechno zvládneme.

* * *

Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.